Thema: Kinderopvang & BSO

350 resultaten gevonden.

ROC komt met opleiding Medewerker Brede School

24 januari 2014
- Nieuwsbericht

De opleiding is een samenvoeging van Pedagogisch Medewerker niveau 4, Onderwijsassistent en Sociaal Cultureel Werk, zo schrijft Kinderopvangtotaal.nl. De studenten krijgen tijdens de opleiding te maken met de vele facetten van een brede school. Een brede school werkt vaak samen met een... Lees meer >>

Vermaledijde tien minutengesprekken

Vermaledijde tien minutengesprekken
20 januari 2014
- Columns

De bijeenkomst werd georganiseerd in Almere in het kader van Almere Onderwijsstad 2014. Doel van de avond was om in gesprek te gaan en om te komen tot een lijst van tien tips waaraan we - professionals, ouders, branche en ouderorganisaties - met elkaar aan zouden kunnen werken om ouderbetrokkenheid... Lees meer >>

Kinderopvang heeft positief effect op ontwikkeling kinderen

14 januari 2014
- Nieuwsbericht

De Amerikanen hebben kinderen onderzocht die vanaf 1940 gebruik maakten van het kinderopvangprogramma the Lanham Act. Deze the Lanham Act maakte kinderopvang mogelijk, omdat vaders in het leger zaten en moeders aan het werk moesten. De opvang was voor kinderen van nul tot twaalf jaar. De kinderen... Lees meer >>

Kinderopvangorganisaties werken aan visie voor sector

10 december 2013
- Nieuwsbericht

Kinderopvangtotaal.nl meldt dat de kinderopvangorganisaties streven naar invoering van de Wet op de Primaire Ontwikkeling. Het doel is dat alle kinderen vanaf 2020 recht hebben op kinderopvang/onderwijs in de buurt. Daarbij gaat men uit van een voorzieningen waarin ‘kinderopvang en onderwijs op... Lees meer >>

Denk mee over het Jaarcongres Management Kinderopvang 2014 en win twee vrijkaarten

06 december 2013
- Nieuwsbericht

Er is van alles gaande in de kinderopvangsector. Zo wil de overheid graag een integrale voorziening voor alle kinderen. Maar hoe kun je die plannen uitvoeren? En hoe kan de samenwerking met een brede school daarbij helpen? Tijdens het Jaarcongres Management Kinderopvang 2014 zijn dit twee... Lees meer >>

Asscher wil peuterspeelzaal en kinderopvang integreren

02 december 2013
- Nieuwsbericht

Asscher was al maanden in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), partners uit de kinderopvang en andere betrokkenen over het samenbrengen van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang in één stelsel. De minister had beloofd nog voor het einde van dit jaar duidelijkheid te... Lees meer >>

Zestig mensen uit kinderopvang door VOG

29 november 2013
- Nieuwsbericht

In de brief schrijft Asscher dat er sinds de invoering van de continue screening 66 meldingen bij Justitie zijn binnengekomen. Deze mensen hebben in het verleden een strafbaar feit begaan of zijn gastouders die samenwonen met iemand die dat heeft gedaan. Uit de cijfers blijkt dat het overgrote... Lees meer >>

Kinderopvang Live

23 november 2013
- Agendabericht

Tijdens dit evenement krijgen de bezoekers een overvol programma voorgeschoteld. Er zijn workshops, een vakbeurs en verschillende activiteiten, zoals stoelmassages, een fotoshoot en een taalquiz.  Verder is er voor managers een congresprogramma samengesteld. Tijdens dit congres krijgen ze... Lees meer >>

O, kom er eens kijken!

O, kom er eens kijken!
18 november 2013
- Columns

Met cadeautjes bedoel ik niet de pennen, de digitale kaart kwaliteitscriteria of sleutelhangers die tijdens het brede schoolcongres hun weg naar nieuwsgierige, soms gretige bezoekers van onze stand vonden. Ik doel op één van de drie lerende netwerken waarvoor u zich als professional... Lees meer >>

Veel veranderingen in cao kinderopvangsector

15 november 2013
- Nieuwsbericht

De nieuwe cao Kinderopvang is op 1 oktober algemeen verbindend verklaard. Kinderopvangtotaal.nl schrijft dat deze cao voor alle kindcentra en gastouderbureaus met terugwerkende kracht geldig is vanaf 1 januari 2012.  De kinderopvang heeft sinds 2012 een jaarurensystematiek. Per maand mogen... Lees meer >>

Meer aandacht voor onderwijs en onderzoek

12 november 2013
- Nieuwsbericht

Het rapport werd onlangs aanboden aan de minister-president, Mark Rutte. De WRR maakt in het rapport duidelijk waar Nederland in de toekomst zijn brood mee moet verdienen. De raad stelt dat het economische beleid de afgelopen jaren voornamelijk gericht was op het bestrijden van de financiële... Lees meer >>

Landelijk Steunpunt op 9e Jaarcongres Brede School

Landelijk Steunpunt op 9e Jaarcongres Brede School
06 november 2013
- Nieuwsbericht

Vele bezoekers brachten tijdens het Jaarcongres een bezoek aan de stand van {breed}. Zij kwamen met inhoudelijke vragen over brede scholen en integrale kindcentra. Daarnaast konden zij zich als eerste inschrijven voor de lerende netwerken en een nieuwe serie van Gluren bij de buren. Het is vanaf nu... Lees meer >>

Ook uurtarieven peuterspeelzaalwerk bekend

01 november 2013
- Nieuwsbericht

Kinderopvangtotaal meldt dat peuterspeelzalen net als kinderopvangorganisaties hun uurtarieven voor 2014 moeten vaststellen. Gebruikers van de kinderopvang krijgen 6,70 euro kinderopvangtoeslag per uur. Het uurtarief voor peuterspeelzaalwerk is hetzelfde.  Het uurtarief voor ouders die... Lees meer >>

Kinderopvang komt met brancherapport

25 oktober 2013
- Nieuwsbericht

Op haar eigen website schrijft de brancheorganisatie dat transparantie in vele sectoren belangrijk is, maar vooral in een maatschappelijke sector als de kinderopvang. “Brancheorganisatie Kinderopvang heeft zich daarom de ambitie gesteld die transparantie vorm te geven en verantwoording af te... Lees meer >>

Stijging aantal sluitingen kinderopvanglocaties zet door

25 oktober 2013
- Nieuwsbericht

Novum Nieuws heeft bij de Kamer van Koophandel cijfers opgevraagd over de kinderopvang in Nederland. Uit deze cijfers is gebleken dat er in het derde kwartaal van 2013 twee keer zoveel kinderopvanglocaties zijn gesloten als in dezelfde periode vorig jaar. En ten opzichte van de kwartaalcijfers in... Lees meer >>

Praktijkdag doorgaande leerlijn

Praktijkdag doorgaande leerlijn
18 oktober 2013
- Nieuwsbericht

Tonny van den Berg, adviseur van {breed}, opende de bijeenkomst. “{breed} organiseert geregeld praktijkdagen, waarop de praktijk centraal staat. Er zitten hier allemaal mensen uit de praktijk en we brengen vandaag een bezoek aan een goed voorbeeld. Het onderwerp van deze dag is de doorgaande... Lees meer >>

Uurtarieven voor 2014 bekend

16 oktober 2013
- Nieuwsbericht

De uurprijzen voor de dagopvang, de bso en de gastouderopvang zijn geïndexeerd voor 2014, zo stelt het ministerie in de brief. Om die reden is het belangrijk dat ouders actuele informatie doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen over het bedrag dat zij per uur betalen aan hun... Lees meer >>

Nieuwsbrief Combifuncties Onderwijs

15 oktober 2013
- Nieuwsbericht

Combinatiefunctionarissen zijn op veel scholen actief. Ze werken vaak voor een school, of een sport- of cultuurvereniging. De combinatiefunctionaris organiseert allerlei sport- of cultuurevenementen op de school en maakt op die manier een verbinding tussen aanbieders van sport en cultuur en het... Lees meer >>

Kinderopvangorganisatie KindeRdam in Rotterdam

11 oktober 2013
- Ambassadeur

Algemene informatieKindeRdam heeft kindercentra in Rotterdam-Noord, de wijk Feijenoord (Rotterdam-Zuid) en Hoogvliet. Het om 17 kinderdagverblijven, 19 locaties voor buitenschoolse opvang, 17 peuterspeelzalen, een gastouderbureau, 1 kinderopvang plus en 1 bso plus. De bso plus is een... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com