Thema: Kinderopvang & BSO

350 resultaten gevonden.

Veel interessante workshops tijdens 9e Jaarcongres Brede School

07 oktober 2013
- Nieuwsbericht

De thema’s van het 9e Jaarcongres Brede School zijn: techniek in de brede school, ouderbetrokkenheid, sociaal gedrag, tijd (andere dagindeling), het jonge kind, huisvesting en andere onderwerpen die ook belangrijk zijn, zoals kwaliteit in de brede school en het integraal kindcentrum en effecten... Lees meer >>

Voor een brede ontwikkeling

Voor een brede ontwikkeling
07 oktober 2013
- Columns

Thema is dit keer “De brede ontwikkeling als basis voor zelfstandige kinderen.” Misschien had die 100 miljoen voor de kinderopvang die vorige week beschikbaar is gekomen beter daarvoor aangewend kunnen worden. Met 100 miljoen kun je een aardige brug bouwen tussen onderwijs en opvang. Of... Lees meer >>

Studiereis naar België: een 'plezante' ervaring

Studiereis naar België: een 'plezante' ervaring
07 oktober 2013
- Nieuwsbericht

De studiereis is een jaarlijks terugkerend fenomeen en is voor ambassadeurs van {breed}. Met het organiseren van de studiereis bedankt {breed} haar ambassadeurs voor hun inzet en zorgt ervoor dat zij zelf ook geïnspireerd blijft. Tonny van den Berg, adviseur van {breed}, legt uit wat een... Lees meer >>

Honderd miljoen voor de kinderopvang

04 oktober 2013
- Nieuwsbericht

Het kabinet had het afgelopen jaar een flinke meevaller in de kinderopvangsector. Dat kwam mede doordat er steeds minder ouders gebruik maken van de kinderopvang. Daardoor hoeft de regering minder kinderopvangtoeslag uit te keren en had het een meevaller van zo’n honderd miljoen euro. Eerder... Lees meer >>

Vader en moedertje spelen

Vader en moedertje spelen
23 september 2013
- Columns

Rinda den Besten, kersverse en gedreven voorzitter van de PO-Raad, zette kort daarvoor in haar inleiding op de dag al de toon door een ‘huwelijksaanzoek’ aan de politiek te doen. "Net als op de werkvloer van het IKC is het van groot belang dat ook op bestuurlijk en politiek niveau de... Lees meer >>

Bijeenkomst over kindvoorzieningen van de toekomst

02 september 2013
- Nieuwsbericht

Op de najaarsbijeenkomst van Bouwstenen wisselen gemeenten, scholen, kinderopvang, maatschappelijke dienstverleners en corporaties hun kennis en ervaring rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed uit. Centrale vraag is steeds; welke voorzieningen heeft de samenleving in de toekomst nodig en... Lees meer >>

VNG: regie VVE bij gemeenten

30 augustus 2013
- Nieuwsbericht

De Onderwijsinspectie concludeerde onlangs dat de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) in Nederland moet verbeteren. De inspectie heeft berekend dat slechts veertig procent van de gemeenten voldoende vve-plaatsen heeft gerealiseerd. Bovendien heeft maar 15 procent van de gemeenten... Lees meer >>

Expeditie Kindcentrum

Expeditie Kindcentrum
26 augustus 2013
- Columns

Ik verbaasde mij er altijd over hoeveel mijn eigen kinderen in zo'n vakantie leerden. En niet alleen toen ze jong waren. Herkent u dat? Ik weet niet of het wetenschappelijk bewezen is, maar ook als leerkracht merkte ik na de zomer dat 'mijn'  kinderen echt groter waren geworden, al moest de... Lees meer >>

Onderwijsinspectie: Kwaliteit vve moet beter

23 augustus 2013
- Nieuwsbericht

De inspectie stelt in het rapport dat kinderen met een achterstand tijdens de voorschool niet altijd de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. ‘Zowel in het gemeentelijke beleid als op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en in de groepen 1 en 2 van de basisscholen zijn er veel... Lees meer >>

Kinderopvangorganisatie Vlietkinderen – Leidschendam-Voorburg en Den Haag

23 augustus 2013
- Ambassadeur

Vlietkinderen hecht aan een goede relatie met het onderwijs en andere instellingen die zich bezighouden met de kinderen. “Het aanbod voor kinderen in de leeftijd  van 0 tot 12 jaar is een zaak van onderwijs en opvang samen,” zo stelt Vlietkinderen. “Of we dat nu organiseren in de... Lees meer >>

Amsterdam: kinderen vanaf 2,5 jaar naar school

20 augustus 2013
- Nieuwsbericht

Amsterdam wil dat alle kinderen gratis gebruik kunnen maken van de opvang, zo schrijft De Volkskrant. Kinderen met een taalachterstand hebben iedere week recht op vier gratis dagdelen van drie uur. Kinderen die geen taalachterstand hebben, krijgen twee gratis dagdelen per week. Amsterdam gaat het... Lees meer >>

Kinderopvang verliest aansluiting met continurooster

20 augustus 2013
- Nieuwsbericht

Het aantal scholen dat met een continurooster, of een vijf-gelijke-dagen-model, werkt, is de afgelopen jaren toegenomen, zo schrijft Kinderopvangtotaal. Op een school met een continurooster zijn de lessen rond twee uur afgelopen. In de ochtend krijgen de kinderen voornamelijk leervakken en ’s... Lees meer >>

Zomerscholen actief tijdens de vakantie

12 augustus 2013
- Nieuwsbericht

Nederland krijgt steeds meer zomerscholen. Deze scholen zijn in de zomer gewoon open. Kinderen die naar een zomerschool gaan krijgen vaak een aantal extra reken-, taal- en geschiedenislessen. Zo zijn ze beter voorbereid op het volgende jaar, of op de middelbare school. Maar naast de reken- en... Lees meer >>

Gratis kinderopvang voor werkzoekende ouders

09 augustus 2013
- Nieuwsbericht

Door de economische crisis raken veel mensen hun baan kwijt. Mensen met kinderen hebben na hun ontslag nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Na die drie maanden moeten ze de opvang zelf betalen en dus besluiten veel werkloze ouders om hun kinderen van de opvang af te halen. Het zoeken... Lees meer >>

Meer faillissementen in de kinderopvang

29 juli 2013
- Nieuwsbericht

Vorig jaar gingen er 49 kinderopvangcentra op de fles. Verder heeft de Kamer van Koophandel berekend dat tot nu toe 512 vestigingen werden opgeheven. Vorig jaar waren dat er 737.  De Brancheorganisatie Kinderopvang stelt dat steeds meer kinderopvangcentra failliet gaan, omdat er minder... Lees meer >>

Brancheorganisatie komt met nieuwe versie Meldcode

08 juli 2013
- Nieuwsbericht

De Brancheorganisatie heeft drie routes in de Meldcode opgenomen. De eerste route handelt over hoe medewerkers in de kinderopvang moeten acteren als er signalen zijn die duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. De tweede route is een handvat voor als er signalen zijn van een mogelijk... Lees meer >>

Daling aantal banen kinderopvang zet door

05 juli 2013
- Nieuwsbericht

De kinderopvangsector krijgt harde klappen te verduren. Ten opzichte van eind vorig jaar zijn inmiddels 8.000 banen verloren gegaan. De krant Metro heeft berekend dat het aantal werkplekken in de kinderopvangsector in amper een jaar tijd met acht procent is afgenomen. De Brancheorganisatie... Lees meer >>

Modder gooien

Modder gooien
01 juli 2013
- Columns

Eerder dit jaar werd, vanuit hetzelfde idee, een top 25 gepubliceerd van natuurbelevenissen die een kind in  ieder geval voor zijn twaalfde jaar ervaren zou moeten hebben. Ook hier stond een modderbad hoog genoteerd, maar ook dingen als boompje klimmen, hutten bouwen en slootje springen. In... Lees meer >>

Programma 9e Jaarcongres Brede School bekend

Programma 9e Jaarcongres Brede School bekend
01 juli 2013
- Nieuwsbericht

Tijdens het 9e Jaarcongres Brede School staan zeven thema’s centraal: techniek in de brede school, ouderbetrokkenheid, sociaal gedrag, tijd (andere dagindeling), het jonge kind, huisvesting en andere onderwerpen. Het congres bestaat uit een plenair gedeelte en een deel met workshops. Het begint... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com