Thema: Kinderopvang & BSO

226 resultaten gevonden.

Wedstrijd De Gezonde Schoolkantine

14 september 2009
- Redactioneel artikel

Met een gezonde schoolkantine is geld te verdienen. Het Voedingscentrum stimuleert ideeën voor gezond eten in de kantine met een Stimuleringsprijs van 10.000 euro. Het gaat om scholen in het middelbaar onderwijs.Om goede resultaten te kunnen halen, is een goede basis nodig. Gezond eten kan helpen... Lees meer >>

Ministerie van OCW - Over overblijven

Ministerie van OCW - Over overblijven
07 september 2009
- Literatuur

Een goed georganiseerde overblijf is belangrijk. Voor kinderen is het van belang om rustig een boterham te eten en lekker te spelen. Met de dosis energie die ze opdoen, kunnen ze er ’s middags weer tegenaan. Voor ouders is het een geruststellende gedachte dat kinderen het tussen de middag naar... Lees meer >>

Belot, Michele e.a. - Healthy School Meals and Educational Outcomes

07 september 2009
- Onderzoek

Brits onderzoek naar schoolmaaltijden en onderwijs.  In 2004 startte chefkok Jamie Oliver een grote campagne om de kwaliteit van schoolmaaltijden op scholen in Engeland te verbeteren. Dit document gebruikt de eigenschappen van deze campagne om de effecten van een gezonde schoolmaaltijd op de... Lees meer >>

Commissie Tieneropvang - Rapport Ruimte voor tieners

28 augustus 2009
- Onderzoek

Nu steeds meer ouders arbeid en zorg willen combineren, ontstaat er – naast en na de opvang van baby’s, kleuters en grotere kinderen – als vanzelfsprekend behoefte aan tieneropvang. De vraag wie dit zou moeten organiseren en op welke wijze, is voorgelegd aan de (tijdelijke) commissie... Lees meer >>

Stedelijke projectgroep D & C Amsterdam - Wordt Vervolgd!

Stedelijke projectgroep D & C Amsterdam - Wordt Vervolgd!
29 juni 2009
- Literatuur

Wordt Vervolgd! Aan de slag met Dagarrangementen en Combinatiefuncties Eindpresentatie Stedelijke Projectgroep D & C in Amsterdam. Uitgevers: OSA, OOG en Gemeente Amsterdam. Mei 2009. Brochure. Amsterdam kiest er voor om extra te investeren in kinderen. Het wijkgerichte dagarrangement heeft zijn... Lees meer >>

Archipel, Kansen voor kinderen

Archipel, Kansen voor kinderen
05 mei 2009
- Literatuur

Kansen voor Kinderen Educatief centrum: meer dan onderwijs. Uitgever: Stichting Archipel. November 2008. Stichting Archipel, schoolbestuur van openbaar onderwijs in Zutphen, Brummen en Voorst wil haar basisscholen omvormen tot educatieve centra, waarin onderwijs, kinderopvang, vrije tijd en... Lees meer >>

Column Kinderopvang op de boerderij

01 mei 2009
- Columns

... Lees meer >>

Alterra - Groene Kinderopvang

23 maart 2009
- Literatuur

Met dit onderzoek wil het ministerie van LNV nagaan op welke wijze natuur een rol kan spelen in de naschoolse opvang.  Het onderzoek beschrijft ook een aantal praktische voorbeelden. Download het onderzoek.... Lees meer >>

Berg, Famke van den - De BSO naar buiten!

01 maart 2009
- Literatuur

Op welke wijze betrek je kinderen op een leuke en ontspannen wijze bij de natuur om hen heen? Hoe organiseer je uitdagende buitenactiviteiten? Je hoeftzelf niet veel kennis van het milieu te hebben. ‘Als je kinderen maar aanmoedigtbij het verkennen van de natuur.’ Download de... Lees meer >>

Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang, Handreiking huisvesting BSO in bestaande school

23 december 2008
- Literatuur

Handreiking huisvesting BSO in bestaande schoolWerkgroep Onder en Kinderopvang, gezamelijke uitgave van PO-raad, VNG en Waarborgfonds Kinderopvang door Aarle de Laat, oktober 2008. De handreiking is bedoeld voor gemeenten, schoolbesturen en BSO-ondernemers die de realisatie van BSO-huisvesting in... Lees meer >>

VNG, Spoorboekje voor maatschappelijke voorzieningen

16 oktober 2008
- Literatuur

VNG Spoorboekje voor maatschappelijke voorzieningen (2008). Maatschappelijke organisaties als een cultuurhuis, de brede school, kinderopvang of een woonzorgcomplex willen graag samen in een gebouw of een hele nieuwe accommodatie of een al bestaand gebouw hergebruiken. Vraag is, hoe reageer je... Lees meer >>

Handreiking huisvesting BSO

02 oktober 2008
- Voorbeelddocument

Deze tool dient als handreiking voor huisvesting van BSO in of aan een bestaande school of op het terrein van de school. De handreiking kan gebruikt worden als processturingsinstrument, checklist of toetsinstrument. Het is een hulpmiddel voor de drie betrokken partijen: gemeente, school en BSO.... Lees meer >>

Tijd voor eten Doris Voss

Tijd voor eten Doris Voss
10 juni 2008
- Interview

"Leskeukens kunnen in de toekomst niet meer uitsluitend worden gebouwd in nieuwe Regionale Opleidingscentra (ROC's), maar ook - aanvullend - in toekomstige brede scholen. Dat is een mooie kans voor studenten, die dan  'echt' koken voor de leerlingen van de brede school. De leerlingen... Lees meer >>

O van Ondernemen

O van Ondernemen
07 april 2008
- Interview

De directie van basisschool ’t Mulderke laat ‘externen’ een ondernemingsplan maken voor de nieuwe BredeSchool, die in Uden-Zuid komt. Dat is nodig, want in het toekomstige kinderdienstencentrum worden onderwijs en opvang in alle opzichten geïntegreerd. “Het kinderdienstencentrum in het... Lees meer >>

Oberon & Sardes, Handboek Brede School 2007

Oberon & Sardes, Handboek Brede School 2007
19 november 2007
- Literatuur

Handboek Brede School. Michiel van der Grinten en Miriam Walraven (Oberon), Kees Broekhof, Karin Hoogeveen en Frank Studulski (Sardes), 2007, 160 blz., ISBN 978 90 77737 2 24 Het Handboek biedt praktische en direct toepasbare werkwijzen voor een systematische aanpak. Daarbij wordt gekeken naar... Lees meer >>

Innovatienetwerk - Pareltjes van eten

07 september 2007
- Literatuur

Op honderden basisscholen in Nederland zijn nu, anno 2007, Smaaklessen geïntroduceerd en er zullen nog vele honderden scholen volgen. Dat is een heuglijke ontwikkeling. Want naast wat de kinderen zelf opsteken van de lessen, is mede hierdoor de kwaliteit van het eten bij kinderen in discussie... Lees meer >>

Spectrum - Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in beweging

21 juni 2007
- Literatuur

Kinderen van 0 tot 12 spelen, leren en ontwikkelen gewoon door. Ouders, beroepskrachten en politiek discussiëren over de vraag ‘waar’, ‘met wie’, ‘hoe’ en ‘wie zal dat betalen’. Zij nemen stelling en verdedigen hun visie en belangen. Wat is de stand van zaken? Met deze uitgave... Lees meer >>

Wet Buitenschoolse Opvang 2007

02 mei 2007
- Redactioneel artikel

Basisscholen zijn sinds 2007 verplicht buitenschoolse opvang aan te bieden. "Ouders kunnen zo arbeid en zorg beter combineren", was tijdens de Algemene Beschouwingen van 2006 het argument voor Wouter Bos (PvdA) en Jozias van Aartsen (VVD) een motie in te dienen, die door de toenmalige... Lees meer >>

Genderen, Werken aan de brede school

23 oktober 2006
- Literatuur

Werken aan de brede school Rien van Genderen e.a., Werken aan de brede school : een praktijkboek voor het naschoolse aanbod, 2002, Uitg. Stichting De Meeuw, 54 pag. ISBN:  90-76166-16-1 in ringband, € 10,00. Klik hier om direct te... Lees meer >>

Onderwijsraad, Een vlechtwerk van opvang en onderwijs

20 oktober 2006
- Literatuur

Onderwijsraad. - Den Haag : Onderwijsraad, 2006. - ISBN 9077293515 (2006), p. 81 p. Een advies van de onderwijsraad over het in praktijk brengen van de motie Van Aartsen/Bos. Volgens de motie gaan scholen in 2007 zorgen voor voor- en naschoolse opvang. Klik hier om direct naar het advies te... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com