Thema: Kinderopvang & BSO

513 resultaten gevonden.

Brede School De Horst (De Paperclip) - Heerhugowaard

12 oktober 2012
- Ambassadeur

Bij Brede School De Horst is iedereen welkom, leerlingen, ouders en wijkbewoners. De School werkt met het principe van de vijf O's: onderwijs, ontwikkelen, ontmoeten, ontspannen en opvoeden. De Brede school De Horst is een samenwerkingsverband van basisschool De Paperclip, Kern8 Heerhugowaard... Lees meer >>

Experimenten groot succes

11 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De minister stuurde deze week de eerste monitorrapportage over het experiment flexibele onderwijstijden naar de Tweede Kamer. Daarin merkt zij onder meer op dat scholen vaak meer tijd voor onderwijs gebruiken dan verplicht is. Volgens de minister is de tevredenheid van ouders bij de deelnemende... Lees meer >>

6e Landelijke Netwerkdag Brede School / IKC

10 oktober 2012
- Agendabericht

Deze dag biedt een goede mix van inspiratie en kennis voor iedereen die te maken heeft met de brede school, zoals directeuren en coördinatoren in het onderwijs en de kinderopvang en beleidsmedewerkers van gemeenten. De Netwerkdag biedt hun de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen te... Lees meer >>

Opnieuw voorstel cao kinderopvang

08 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De branchevereniging en de vakbonden hervatten onlangs de onderhandelingsgesprekken voor een nieuw cao. De leden van de brancheorganisatie en de vakbonden kunnen de komende tijd op het nieuwe voorstel reageren. In het oude voorstel zouden pedagogisch medewerkers 4,5 procent loonsverhoging krijgen,... Lees meer >>

Kohnstamm Instituut – Pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland

Kohnstamm Instituut – Pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland
08 oktober 2012
- Onderzoek

Uit de eerste landelijke peiling van de pedagogische kwaliteit van BSO’s in Nederland in 2011 bleek dat deze voldoende tot ruim voldoende in orde is. Op organisatie- of locatieniveau zijn er desondanks punten waarop de BSO zich kan verbeteren. Op 78 BSO’s deed het Kohnstamm Instituut onderzoek... Lees meer >>

Jaarcongres Kinderopvang en peuterspeelzaal 2012

08 oktober 2012
- Agendabericht

De opvangorganisaties kennen turbulente tijden, niet alleen vanwege de bezuinigingen en de te verwachte terugloop in de aanmeldingen, maar ook vanwege de kritiek op de kwaliteit van de kinderopvang. Bovendien stellen gemeenten, kinderopvang en peuterspeelzalen zichzelf de vraag of ze moeten streven... Lees meer >>

Studiedag Rondom de stagiaire

03 oktober 2012
- Agendabericht

Deze dag is speciaal bedoeld voor werkbegeleiders en praktijkopleiders uit de kinderopvang, bpv-coördinatoren, stagebegeleiders en ROC-docenten en vindt plaats in Ede. ’s Ochtends zijn er twee workshoprondes. U kunt kiezen uit thema’s als De competenties van werkbegeleiders en... Lees meer >>

Grote dag voor kleine kinderopvangorganisaties

03 oktober 2012
- Agendabericht

Het is belangrijk voor kinderopvangorganisaties om zich kwaliteit te leveren om zich te kunnen onderscheiden in een concurrerende markt. Daarom besteden de sprekers tijdens het ochtendprogramma hier extra aandacht aan. ’s Middags gaan de workshopleiders in op verschillende facetten van... Lees meer >>

IKC De Klaroen, Eigen&Wijzer

02 oktober 2012
- Redactioneel artikel

“Neem het voortouw!”27 september 2012Bottom upIKC de Klaroen; Eigen&Wijzer, is een Kindcentrum in Maarssen, provincie Utrecht. Dit IKC kent zijn ontstaan zowel vanuit de kinderopvang als vanuit de basisschool. Christelijke Basisschool de Klaroen is op zoek gegaan naar een... Lees meer >>

Jan Vermeerschool in Delft

02 oktober 2012
- Redactioneel artikel

"Zelf je leerstijl bepalen"19 september 2012In het oudste schoolgebouw in Delft werkt de montessorischool Jan Vermeerschool samen met kinderopvangorganisatie De Lange Keizer die werkt vanuit een Reggio Emilia visie. Respect voor de talenten van het kind én de wijze waarop een kind zich... Lees meer >>

Te kostbaar!

02 oktober 2012
- Columns

Het thema is actueel. We hebben het steeds vaker over de vraag of driejarigen in het onderwijs of de kinderopvang thuishoren. Dit boekje draait om de vraag of alleen kinderen uit speciale doelgroepen recht hebben op een voorschoolse voorziening, of alle peuters en hoe dat georganiseerd kan worden.... Lees meer >>

TandemTeam ondersteunt samenwerking

01 oktober 2012
- Nieuwsbericht

Steeds vaker en steeds intensiever werken het basisonderwijs en de kinderopvang samen. Dat is heel mooi, maar door de verschillende culturen en gewoontes is dat niet altijd eenvoudig. Het nieuwe TantemTeam kent beide sectoren goed en weet daardoor geslaagde samenwerkingstrajecten tot stand te... Lees meer >>

Experiment regels kinderopvang

01 oktober 2012
- Achtergrondartikel

In het Experiment Integraal Dagarrangement mogen maximaal vijftien samenwerkingsverbanden vanaf 1 januari 2013 tot 1 juli 2016 afwijken van de kwaliteitseisen in de kinderopvang. Die eisen zijn anders dan in het onderwijs. Om een goede dagindeling voor kinderen te organiseren, mogen deelnemers... Lees meer >>

IKC De Klaroen, Eigen&Wijzer in Maarssen

27 september 2012
- Achtergrondartikel

“Neem het voortouw!” Bottom upIKC de Klaroen; Eigen&Wijzer, is een Kindcentrum in Maarssen, provincie Utrecht. Dit IKC kent zijn ontstaan zowel vanuit de kinderopvang als vanuit de basisschool. Christelijke Basisschool de Klaroen is op zoek gegaan naar een kinderopvangorganisatie die past... Lees meer >>

Het 6e Jorik Symposium

26 september 2012
- Agendabericht

Eéns in de twee jaar verzorgt de stichting het symposium voor professionals uit de sectoren onderwijs, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie en kinderopvang. De doelstellingen van het symposium zijn het uitwisselen van kennis en het versterken van intersectorale... Lees meer >>

Minder kinderen naar de kinderopvang

24 september 2012
- Nieuwsbericht

Het zijn voornamelijk de ouders met hogere inkomens die besluiten voor hun kind geen kinderopvangtoeslag meer aan te vragen. De ouders met lagere inkomens kijken kritischer naar het aantal uur dat zij aan kinderopvang nodig hebben; het grootste deel van de daling van uren zit bij deze... Lees meer >>

Start Opleiding Specialist Brede School

21 september 2012
- Nieuwsbericht

Leerkrachten en managers in het primair onderwijs, maar ook medewerkers in de welzijnssector kunnen door middel van deze opleiding hun visie en vaardigheden ontwikkelingen. Door het verdiepen in de benodigde competenties en het maken van een plan van aanpak, worden de deelnemers opgeleid tot... Lees meer >>

Mijnheer Opvang en Mijnheer Onderwijs

20 september 2012
- Columns

Onderwijs en kinderopvang kunnen niet meer om elkaar heen. Samen hebben ze een opdracht, ieder vanuit zijn expertise; Mark Rutte, met zijn zakelijke en ondernemende achtergrond, staat voor de kinderopvangsector. Diederik Samsom, met zijn wetenschappelijke verleden bij Greenpeace en zijn... Lees meer >>

Jan Vermeerschool in Delft

19 september 2012
- Achtergrondartikel

"Zelf je leerstijl bepalen"In het oudste schoolgebouw in Delft werkt de montessorischool Jan Vermeerschool samen met kinderopvangorganisatie De Lange Keizer die werkt vanuit een Reggio Emilia-visie. Respect voor de talenten van het kind én de wijze waarop een kind zich ontwikkelt,... Lees meer >>

Koers van onderwijs en kinderopvang na verkiezingsuitslag

14 september 2012
- Nieuwsbericht

De afgelopen kabinetsperiode bezuinigde de overheid, onder verantwoordelijkheid van minister Henk Kamp van de VVD, ruim 700 miljoen op kinderopvang. De PvdA investeerde in de periode daarvoor wel meer geld in kinderopvang. Dat had echter tot gevolg dat de kosten opliepen en de overheid meer geld... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com