Thema: Kinderopvang & BSO

513 resultaten gevonden.

Continue controle op personeel kinderopvang

14 september 2012
- Nieuwsbericht

In juli kondigde de rijksoverheid deze maatregel al aan. Van maart 2013 tot 2016 stelt de overheid een ICT-bestand samen waarin de gegevens van alle medewerkers in de kinderopvang opgenomen zijn. Hiervoor koppelt de overheid de gegevens van gemeenten, het UWV en de Kamer van Koophandel aan elkaar.... Lees meer >>

Alle scholen breed?

06 september 2012
- Columns

Zou het zijn omdat de SER er een advies over geschreven heeft in het rapport ‘Tijden van de samenleving’? Zélfs de SGP besteedde aandacht aan dit onderwerp! Een echte fan van de brede school is GroenLinks. Deze partij stelt dat iedere school een ‘brede school’ zou moeten worden. Wat Groen... Lees meer >>

Veel kinderen uit risicogezinnen naar VVE

03 september 2012
- Nieuwsbericht

Uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat gemeenten succesvol zijn met het aanbieden van VVE-programma’s aan kinderen uit de zogenaamde risicogroep. Dat zijn kinderen uit allochtone gezinnen, van wie de moeder niet werkt en de ouders... Lees meer >>

Het manifest ‘Kies nu voor Kinderen’

28 augustus 2012
- Nieuwsbericht

De Bernard van Leer Foundation en het Kinderopvangfonds zijn van mening dat de kinderopvang versnipperd is en dat dit ten koste gaat van de ontwikkeling van jonge kinderen. Dit vormde de aanleiding voor het opstellen van het manifest ‘Kies nu voor Kinderen’. Scholen en kinderopvangorganisaties... Lees meer >>

Brief van Kinderopvang aan Rutte en Buma

23 augustus 2012
- Nieuwsbericht

Uit het bericht blijkt dat Lex Staal, directeur van de brancheorganisatie, de plannen van de leiders van CDA en VVD rond de bezuinigingen op kinderopvang, opmerkelijk vindt. Het CDA neemt zich voor de geplande bezuinigingen voor 2013 terug te draaien en de VVD overweegt geen verdere bezuinigingen... Lees meer >>

Annemarie Elout: Neem kinderen mee naar buiten!

Annemarie Elout: Neem kinderen mee naar buiten!
14 augustus 2012
- Interview

Naar het bos gaan, hout zagen en hutten bouwen. Anno 2012 klinkt dat als een spannend avontuur uit een kinderboek. Daar neemt Annemarie Elout geen genoegen mee. Annemarie neemt kinderen mee naar buiten, zodat ze zelf avonturen kunnen beleven! Ondertussen leren ze ook nog iets over de natuur, dat is... Lees meer >>

Politieke ambities voor de brede school

14 augustus 2012
- Achtergrondartikel

Moeten we de kinderopvang wel of niet stimuleren? Leren kinderen op school voornamelijk taal en rekenen of besteden we ook veel aandacht aan cultuur-, natuur- en sporteducatie? Moedigen we fusies in krimpgebieden aan of investeren we in kleine scholen? Bijna alle politieke partijen buigen zich over... Lees meer >>

Revisie handhavingsbeleid kinderopvang

30 juli 2012
- Nieuwsbericht

Voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzalen hebben sinds januari 2012 te maken met enkele wetswijzigingen in de toezicht en handhaving. Zo zijn de regels rond risicogestuurd toezicht en de registratiebepalingen voor peuterzalen veranderd. In dezelfde periode bepaalde de Raad van State dat... Lees meer >>

Nieuw Expertiseplatform IKC’s in Amsterdam

26 juli 2012
- Nieuwsbericht

De Taskforce Kinderopvang/Onderwijs Amsterdam richt samen met het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool Amsterdam een expertiseplatform op voor Integrale Kindcentra voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit lokale initiatief start naar aanleiding van grote landelijke veranderingen in de... Lees meer >>

2014: Jaar van de Groene Kinderopvang

23 juli 2012
- Nieuwsbericht

Gezamenlijk zetten het vakblad Kinderopvang en de stichting Groen Cement allerlei activiteiten op voor het themajaar. Ze ontwikkelen ook een Keurmerk voor Groene Kinderopvang. Kinderopvangorganisaties die het keurmerk ontvangen, onderscheiden zich in hun natuurbeleid, bijvoorbeeld door de... Lees meer >>

EC O3 – Onderzoeksvragen op het terrein van kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, ouders, zorg en doorgaande lijn

20 juli 2012
- Onderzoek

Het expertisecentrum voor Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0-12 jaar (EC O3) verbindt wetenschap, praktijk en beleid. Het verzamelt informatie en doet onderzoek om verschillende ministeries te informeren. Onlangs publiceerde het expertisecentrum een beknopte programmeringsstudie met... Lees meer >>

Management Kinderopvang - Schouders eronder

20 juli 2012
- Literatuur

Onderzoek Linkin Business naar omgaan met de bezuinigingen. Hoe reageert u op de bezuinigingen, de krimp en de toegenomen concurrentie? heel verschillend, zo blijkt uit een onderzoek van Linkin Business onder 68 kinderopvangondernemers. Wordt het bezuinigen of investeren? Uurtarieven bevriezen of... Lees meer >>

Meer faillissementen in de kinderopvang

18 juli 2012
- Nieuwsbericht

De sector heeft het zelfs zwaarder te verduren dan in het crisisjaar 2009. De belangrijkste oorzaak van de faillissementen is de afname van de vraag naar kinderopvang door de bezuinigingen. Bovendien is de druk van banken op ondernemers de afgelopen periode toegenomen. De faillissementen vielen in... Lees meer >>

Screening in de kinderopvang vanaf 2013

17 juli 2012
- Nieuwsbericht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie besloten drastische maatregelen te treffen om de veiligheid in de kinderopvang te vergroten. Zodra een medewerker met Justitie in aanraking komt, bekijkt het ministerie of diegene in de opvang kan... Lees meer >>

Wetsvoorstel kinderopvangtoeslag aangenomen

16 juli 2012
- Nieuwsbericht

De Tweede Kamer nam het wetsvoorstel al op 7 juni 2012 aan, maar nu is ook de senaat akkoord gegaan met de maatregelen. In beide stemmingsrondes stemden de leden van VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP voor de wijziging. Niet alleen ouders met een hoog inkomen moeten meer betalen voor... Lees meer >>

Abvakabo FNV staat nog steeds achter cao Kinderopvang

06 juli 2012
- Nieuwsbericht

Het CAO-voorstel bevatte een loonsverhoging die Abvakabo FNV ziet als compensatie van prijsstijgingen; de lonen zouden per 1 mei 2012 met 2 procent verhoogd worden, per 1 januari met 2013 met 1,5 procent en per 1 juni 2013 met 0,5 procent. Daarnaast maakte de vakbond afspraken over de kwaliteit van... Lees meer >>

Verkennen toekomst kinderopvang in de Brede School

03 juli 2012
- Nieuwsbericht

{breed} is benieuwd naar de ideeën die hierover leven in het land, en wil die ideeën betrekken in zijn activiteitenplan voor komend jaar. Op 18 september organiseert {breed} daarom een bijeenkomst voor de regio Zuid in Weert. Voor de regio midden is er op 27 september een bijeenkomst in Utrecht.... Lees meer >>

Toekomst kinderopvang in de brede school

22 juni 2012
- Agendabericht

Wat is er nodig om de kinderopvang en het onderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten? {breed} is benieuwd naar uw visie en wil die betrekken in zijn activiteitenplan voor komend jaar. Daarom bent u van harte uitgenodigd om uw ideeën met elkaar en met vertegenwoordigers van {breed} te bespreken... Lees meer >>

Laterna Magica - Amsterdam

21 juni 2012
- Ambassadeur

Laterna Magica is gevestigd een gebouw zonder grenzen. Er zijn geen aparte ruimten voor onderwijs of opvang. Er wordt gewerkt met units; zelfsturende minischooltjes in een grote organisatie. Laterna Magica is een integraal kindcentrum dat is opgericht samen met Partou. De missie van Laterna Magica... Lees meer >>

Effecten van bezuinigingen op de kinderopvang

18 juni 2012
- Nieuwsbericht

Tussen 2005 en 2010 gaf de overheid steeds meer geld uit aan kinderopvang. Terwijl dit bedrag in 2005 nog rond € 1 miljard lag, verdrievoudigde het in de vijf jaren daarna tot € 3 miljard. Het rijk vindt dat deze kosten gelijkmatiger verdeeld moeten worden over de overheid, de werkgevers en de... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com