Thema: Kinderopvang & BSO

513 resultaten gevonden.

Brede school in de politieke belangstelling

18 juni 2012
- Nieuwsbericht

De PVDA zet kinderen naar eigen zeggen voorop. De partij wil investeren in onderwijs en ziet de brede school als de school van de toekomst, die niet alleen onderwijs en opvang, maar ook sport- en cultuureducatie aanbiedt. De PVDA wil bovendien af van de regels waar mensen in de brede school nu... Lees meer >>

Kwaliteitseisen kinderopvang nu wettelijk vastgelegd

11 juni 2012
- Nieuwsbericht

Voorheen waren de kwaliteitseisen alleen beschreven in beleidsregels. Deze boden onvoldoende grond voor gemeentes om boetes op te leggen aan kinderopvanginstellingen die zich niet aan deze eisen hielden. Wanneer een kinderopvangvoorziening zich niet houdt aan de kwaliteitseisen, kan de gemeente op... Lees meer >>

‘Taaltoets kinderopvang moet aansluiten op opleiding’

08 juni 2012
- Nieuwsbericht

De taalverwerving van kinderen is in de eerste levensjaren van cruciaal belang. Wanneer hun begeleiders de Nederlandse taal goed beheersen, kunnen zij deze goed overbrengen op de kinderen en op die manier taalachterstanden zoveel mogelijk voorkomen. Niet alleen wil het rijk het taalniveau van de... Lees meer >>

Ouders kiezen vaker voor Belgische opvang

Ouders kiezen vaker voor Belgische opvang
08 juni 2012
- Nieuwsbericht

De Gezinsbond in België maakt zich nog geen zorgen over de grotere aanwas van Nederlandse kinderen. Hij heeft nog geen klachten gekregen van ouders die problemen zouden hebben met het vinden van kinderopvang. Daarom pleit de bond niet voor voorrangsregels voor Belgen in de eigen opvang. Anders... Lees meer >>

Experiment dagindeling opvang en onderwijs

Experiment dagindeling opvang en onderwijs
04 juni 2012
- Nieuwsbericht

Tien scholen en opvangorganisaties krijgen vanaf 1 januari 2013 tot 1 juli 2016 de mogelijkheid onderwijs en kinderopvang gedurende de dag af te wisselen. Dit kan met behoud van kinderopvangtoeslag voor de ouders. Scholen en kinderopvangorganisaties krijgen vrijstelling om, in overleg met de GGD,... Lees meer >>

Minder kinderopvangtoeslag bij hoog inkomen

31 mei 2012
- Nieuwsbericht

De kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke regeling. In de toekomst krijgen ouders met een gezamenlijk bruto jaarinkomen van meer dan €  82.000 minder subsidie voor het eerste kind dat naar de kinderopvang gaat. Wanneer het jaarinkomen boven € 118.000 uitkomt, zullen ouders... Lees meer >>

Position Paper voor de politiek

31 mei 2012
- Nieuwsbericht

De kinderen die nu op de kinderopvang of op school zitten, zijn ‘the work force’ van deze eeuw. Gezamenlijk kunnen zij zorgen voor een democratische toekomst en economische voorspoed van ons land. Het is volgens de partners van groot belang dat kinderen opgroeien in een rijke culturele en... Lees meer >>

Bijeenkomst ‘Focus op: Krimp en pedagogische kwaliteit: gaat dat samen?’

29 mei 2012
- Agendabericht

Hoe kunnen kinderopvangorganisaties inspelen op deze nieuwe situatie? Hoe lukt het hen om prioriteit te blijven geven aan het verbeteren van de pedagogische kwaliteit? Op welke manier kunnen zij hun pedagogische expertise gebruiken om meer klanten te krijgen? En hoe zal de situatie zich in de... Lees meer >>

De 10 adviezen voor dagarrangementen

25 mei 2012
- Nieuwsbericht

Tijdens het 8e Jaarcongres Brede Scholen ontving demissionair minister Henk Kamp van Sociale Zaken van de projectgroep Andere Tijden en de Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang het onderzoekrapport. Daarin staan tien adviezen voor een dagarrangement voor alle kinderen. Samengevat luiden de adviezen... Lees meer >>

Jaarcongres Management Kinderopvang

24 mei 2012
- Agendabericht

De kinderopvang heeft het zwaar te verduren door flinke bezuinigingen en strenge regelgeving. Tijdens dit congres krijgen managers van opvangorganisaties handvatten aangereikt om goed om te gaan met de laatste ontwikkelingen in de sector.  ’s Ochtends komen diverse sprekers aan het woord,... Lees meer >>

Masterclass 'Brede school: recente ontwikkelingen in Nederland en internationaal perspectief'

22 mei 2012
- Verslag

Op vrijdag 20 april 2012 kwam {Breed} met een twintigtal ambassadeurs bij elkaar op het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap in Den Haag. Het thema van deze dag luidde ‘Brede school: recente ontwikkelingen in Nederland en internationaal perspectief’. Aan het begin van de middag... Lees meer >>

Vensterschool Lewenborg - Groningen

27 april 2012
- Ambassadeur

Ambassadeur: Monica MulderVensterschool LewenborgAnker 14d9732 HV ... Lees meer >>

Vensterschool gemeente Groningen

27 april 2012
- Ambassadeur

Ambassadeurs: Monica Mulder (mjm.mulder@gmail.com)Marielle Reneman (marielle.reneman@groningen.nl) Gemeente Groningen: Mariëlle RenemanEuropaweg 89723 AS Groningen Vensterschool Lewenborg: Monica MulderVensterschool Koorenspoor: Monica MulderVensterschool Beijum: Monica MulderVensterschool SPT... Lees meer >>

Project Andere Tijden rondt af met reeks uitgaven

27 april 2012
- Nieuwsbericht

De projectmedewerkers stelden zich als doel om een einde te maken aan de versnippering van de schooldag en om het onderwijs en de kinderopvang meer inhoudelijk te laten samenwerken in kindcentra. Het project overlegt nu met diverse instanties, zoals de belangenorganisatie Kinderopvang, de Werkgroep... Lees meer >>

Sporten met Estro en NOC*NSF

24 april 2012
- Nieuwsbericht

Bij Estro zijn 600 kinderopvang- en bso-locaties en gastouderbureau’s aangesloten, waaronder Astrid Lindgren, B4KIDS, Catalpa en Elan. De Nederlandse sportorganisatie NOC*NSF heeft een groot netwerk van sportverenigingen, waarvan de kinderen uit de opvang gebruik kunnen maken. De samenwerking met... Lees meer >>

Initiatief van IOS: Belangenorganisatie Overblijven

24 april 2012
- Nieuwsbericht

Deze organisatie zal de belangen van de medewerkers in de TSO behartigen. Deze overblijfkrachten zijn vaak ouders of grootouders van de kinderen op school. Van hen wordt verlangt dat ze geschoold zijn, maar de opvang heeft daar vaak te weinig geld voor. Volgens het IOS moeten er duidelijke... Lees meer >>

9e Jaarcongres van het Vakblad Kinderopvang

20 april 2012
- Agendabericht

Om praktische, financiële en pedagogische redenen neemt het aantal gecombineerde baby-dreumes-peutergroepen op kinderdagverblijven toe. Maar ook de horizontale groepen blijven populair. Beide groepsindelingen hebben voor- en nadelen. Ook in de BSO komen steeds meer inzichten over het omgaan met... Lees meer >>

Triodus sluit feestjaar af met koninklijk lintje!

Triodus sluit feestjaar af met koninklijk lintje!
29 maart 2012
- Nieuwsbericht

Dit jaar is op woensdag 21 maart zowel in de kindercentra als op het centraal kantoor feestelijk afgesloten. Wat deze dag extra bijzonder maakte, is het feit dat Rob Vergeer (algemeen directeur Triodus) werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau! Triodus 100 jaar!Op 21 maart 2011 gaf... Lees meer >>

Oberon, Jaarbericht 2011

Oberon, Jaarbericht 2011
23 maart 2012
- Literatuur

Brede scholen in Nederland -  Jaarbericht 2011 Hoe staat de brede school er in 2011 voor in Nederland? Hoeveel brede scholen zijn er in het primair en voortgezet onderwijs? Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeenten en scholen? Is de huisvesting van brede scholen goed geregeld? In het... Lees meer >>

20ste Kinderopvangcongres

21 maart 2012
- Agendabericht

In samenwerking met pedagogisch vakblad KIDDO organiseert Logacom dit jaar het 20ste Kinderopvangcongres. Het congres vindt plaats op 21 maart 2012 in de Reehorst te Ede. Het KinderopvangCongres beleeft zijn 20ste editie.Twintig congressen over kinderopvang, twintig keer deskundige, betrouwbare... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com