Thema: Kinderopvang & BSO

513 resultaten gevonden.

Masterclass Kinderopvang Stichting Lezen & Schrijven

05 maart 2012
- Agendabericht

Een goede taalvaardigheid is de basis voor de ontwikkeling van kinderen. De kinderopvang kan veel betekenen voor de taalontwikkeling van kinderen en kan ouders betrekken bij taalstimulering. Om aan deze taak invulling te geven is een goede  taalvaardigheid van medewerkers van groot belang.... Lees meer >>

Krimp in de kinderopvang

14 februari 2012
- Agendabericht

Deze bijeenkomst is voor deelnemers aan het netwerk Kinderopvang. Maar ook voor mensen werkzaam in de kinderopvang die met het netwerk willen kennis maken. Tijdelijke en permanente krimp in de kinderopvang Bijna alle organisaties in de kinderopvang krijgen te maken met een teruglopende vraag.... Lees meer >>

Nieuwe werkgroep huisvesting onderwijs en opvang

09 februari 2012
- Nieuwsbericht

Centrale vraag bij deze werkgroep is steeds; Hoe regel je de gezamenlijke huisvesting? Steutelwoord daarbij is comlexiteitsreductie. Deelnemers gaan met elkaar op zoek naar goede voorbeelden en slimme oplossingen. Oplossingen die ook als standaard zouden kunnen dienen. Zo helpt de groep zichzelf,... Lees meer >>

Applicatie voor bewaken kwaliteit kinderopvang

09 februari 2012
- Nieuwsbericht

De GIR bestaat uit twee modules: GIR Inspecteren voor GGD'en en GIR Handhaven voor gemeenten. Indien gemeenten besluiten te gaan handhaven kunnen zij handhavingsacties aanmaken en bijbehorende stukken in de GIR samenvoegen. De GIR biedt de mogelijkheid om lopende handhavingstrajecten te monitoren... Lees meer >>

Managen in de kinderopvang: de riemen om te roeien

Managen in de kinderopvang: de riemen om te roeien
07 februari 2012
- Agendabericht

Op dinsdag 7 februari vindt de 4e netwerkbijeenkomst middenmanagement plaats in 't Spant in Bussum. Op deze dag krijg u actuele informatie, kennis en tools over de kern van uw werk. Meer dan ooit beweegt de kinderopvang zich in turbulente tijden. Bizarre incidenten besmetten het imago van de... Lees meer >>

Extra middelen VVE

06 februari 2012
- Achtergrondartikel

De komende twee jaar krijgen de grote gemeenten extra middelen voor de voor- en vroegschoolse educatie, zomerscholen en schakelklassen. Deze middelen worden gericht ingezet in de grote steden met een focus op de achterstanden bij kinderen onder de vier jaar. Minister Van Bijsterveldt heeft... Lees meer >>

Overleg over CAO Kinderopvang opgeschort

01 februari 2012
- Nieuwsbericht

De brancheorganisatie stelt behoud van werkgelegenheid voorop, waardoor er in 2012 slechts sprake kan zijn van een beperkt maar, gezien de ontwikkeling en inflatiestijging, reëel loonbod. De brancheorganisatie en de bonden kunnen elkaar wel vinden op andere terreinen, zoals kwaliteit, gezondheid... Lees meer >>

Uitnodiging deelname pilot Lerende organisaties

Uitnodiging deelname pilot Lerende organisaties
23 januari 2012
- Nieuwsbericht

BKK wil een impuls geven aan de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. Daarvoor zijn in de afgelopen drie jaar activiteiten opgestart die de branche de mogelijkheid geven aan kwaliteit te werken. In 2012 start BKK een proef die ervaringen en inzichten oplevert die de branche helpen leren en... Lees meer >>

GGD stelt modelrapporten beschikbaar

GGD stelt modelrapporten beschikbaar
19 december 2011
- Nieuwsbericht

Waar let een GGD-inspecteur precies op bij de inspectie van een kinderdagverblijf, bso, peuterspeelzaal of gastouderbureau? Toezichthouders werken met vragenlijsten om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen tijdens een inspectiebezoek.  U kunt de vragenlijsten hier... Lees meer >>

Jaarcongres Waarborgfonds Kinderopvang 2011

Jaarcongres Waarborgfonds Kinderopvang 2011
13 december 2011
- Agendabericht

Kinderopvang en primair onderwijs: samenwerken of ‘ieder voor zich’?Kinderopvang staat voor een nieuwe episode. Op het jaarcongres van het Waarborgfonds geeft een aantal deskundigen haar visie op ontwikkelingen in de kinderopvang en het primair onderwijs. Kete Kervezee, voorzitter van de... Lees meer >>

Kohnstamm Instituut en NJi ontwikkelen Pedagogisch kader

Kohnstamm Instituut en NJi ontwikkelen Pedagogisch kader
30 november 2011
- Nieuwsbericht

Sticchting BKK deed een verzoek om ontwikkeling van het Pedagogisch kader gastouderopvang. Uiteindelijk dienden acht partijen een offerte in. De uiteindelijke keuze is gevallen op de offerte van Kohnstamm Instituut en het NJi omdat deze partijen een onderscheidende visie op de gastouderopvang... Lees meer >>

Hoex en Kunseler - Tis knap lastig!

Hoex en Kunseler - Tis knap lastig!
29 november 2011
- Literatuur

Tis knap lastig!Omgaan met lastig gedrag in de buitenschoolse opvangJosette Hoex en Floortje KunselerISBN: 978-90-6665-935-3176 pagina's4e druk, 2011Uitgever: SWP Book Wat kan de buitenschoolse opvang betekenen voor kinderen met probleemgedrag? De vier opvoedingsdoelen uit de Wet kinderopvang zijn... Lees meer >>

Vandenbroeck, Michel - Pedagogisch management in de kinderopvang

Vandenbroeck, Michel - Pedagogisch management in de kinderopvang
29 november 2011
- Literatuur

Kindercentra managen vraagt speciale talenten. Het aansturen van de organisatie en haar medewerkers moet gecombineerd worden met een visie op de inhoud van het werk, zowel vandaag als in de toekomst. Daarnaast brengen de wet- en regelgeving in Nederland en Vlaanderen nieuwe verantwoordelijkheden... Lees meer >>

Hol, A. - Handboek management kinderopvang

29 november 2011
- Literatuur

Handboek management kinderopvang geeft een kijkje in de keuken van de kinderopvang en in de recepten van de chef-koks. Dit boek is een initiatief van KIK, Kwaliteit in Kinderopvang, twaalf maatschappelijke kinderopvangorganisaties die gezamenlijk investeren in de kwaliteit van en het... Lees meer >>

Governancecode voor kinderopvangbranche

Governancecode voor kinderopvangbranche
28 november 2011
- Nieuwsbericht

Met die code wil de branche meer eenheid en duidelijkheid scheppen in de wijze waarop organisaties in de kinderopvang worden bestuurd en hoe zij daarover publiekelijk verantwoording afleggen. De governancecode geldt voor leden van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Lees... Lees meer >>

De vierde Noordelijke dag van de Kinderopvang

24 november 2011
- Agendabericht

Op 24 november vindt de vierde Noordelijke dag van de Kinderopvang plaats. Het thema is: Krimp als bedreiging èn kans voor kinderopvang en onderwijs. Vyvoj, onderzoeken, opleiden & vernieuwen in kinderopvang en onderwijsorganiseert de vierde Noordelijke Dag van de Kinderopvang. Er is een... Lees meer >>

FNV houdt peiling onder ouders over kinderopvang

FNV houdt peiling onder ouders over kinderopvang
23 november 2011
- Nieuwsbericht

Als ouders meer moeten gaan betalen voor kinderopvang, gaan zij op zoek naar alternatieven, aldus de FNV. Vier op de tien ondervraagden denkt erover om minder te gaan werken. Vijftien procent denkt zelfs aan (tijdelijk) stoppen met werken. Vooral de moeders gaan minder werken, zegt... Lees meer >>

Iedereen kan zingen met zangmakers

Iedereen kan zingen met zangmakers
21 november 2011
- Nieuwsbericht

Zangmakers biedt trainingen voor leerkrachten in het basisonderwijs, begeleiders op de naschoolse opvang, ouders, buurtwerkers en muzikanten.  Met Zangmakers maakt u zingen tot een goede gewoonte in de klas, op de BSO of in het buurthuis. De trainingen zijn compact, inspirerend en direct... Lees meer >>

Informatiesheet maatregelen 2012 kinderopvang

14 november 2011
- Nieuwsbericht

In 2012 veranderen de regels voor de kinderopvangtoeslag. Deze nieuwe regels hebben gevolgen voor u als ouder. Wat het kabinet wil veranderen en wat dat voor u betekent kunt u nalezen in deze publicatie. Lees meer >>

Ouders moeten meer invloed krijgen op kwaliteit kinderopvang

Ouders moeten meer invloed krijgen op kwaliteit kinderopvang
14 november 2011
- Nieuwsbericht

Ouders krijgen bovendien meer rechten door de instelling van een geschillencommissie die bindende uitspraken doet bij misstanden. Daarnaast worden kinderopvanginstellingen verplicht om meer openheid te geven over de kosten en de kwaliteit van de opvang.  Via de website... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com