Thema: Kinderopvang & BSO

513 resultaten gevonden.

Kinderopvangondernemers redelijk positief over toekomst

11 november 2011
- Nieuwsbericht

De verwachting is over het algemeen dat de bezetting in de kinderopvang gelijkblijft (36 procent) of afneemt (42 procent). Toch zijn ondernemers redelijk positief omdat ze deze onzekere periode als een kans zien om sterke punten nog beter te uiten. Een deelnemer aan het onderzoek: 'Wij worden nu... Lees meer >>

Inhoudelijk programma op KindVak in trek

11 november 2011
- Nieuwsbericht

51% van de bezoekers heeft één van de lezingen in de KindVak Academie, de Startersdag, het Management Congres of andere speciale programma's bijgewoond. Evert Jan Bos, projectmanager van KindVak: "De branche is op zoek naar verdieping.Kinderopvangbedrijven zijn benieuwd naar de mogelijkheden... Lees meer >>

Gemeenten verbeteren toezicht kinderopvang

Gemeenten verbeteren toezicht kinderopvang
04 november 2011
- Nieuwsbericht

Met de gemeenten die hun zaken nog niet op orde hebben zijn inmiddels afspraken over verbetering gemaakt. De belangrijkste tekortkomingen zijn het niet jaarlijks controleren van  de kinderopvanglocaties en het te weinig handhaven door gemeenten. Tot nu toe zijn 214 van de 418 gemeenten... Lees meer >>

KindVak 2011 begonnen

03 november 2011
- Nieuwsbericht

Ter ondersteuning van de beursvloer worden er diverse activiteiten georganiseerd die u als vakbezoeker van KindVak 2011 kunt bij wonen of bekijken. {breed} verzorgt een aantal thema's tijdens het managementcongres op 4 november. Tijdens alle beursdagen worden tijdens de KindVak Academie gratis... Lees meer >>

Bustour ambassadeurs - 13 oktober 2011

Bustour ambassadeurs - 13 oktober 2011
28 oktober 2011
- Verslag

Op donderdag 13 oktober 2011 vond de eerste bustour van dit schooljaar voor ambassadeurs van {Breed} plaats. Na eerdere bustours in respectievelijk het Noorden van het land en de Randstad, had nu het Zuiden de eer de ambassadeurs te ontvangen. In de ochtend werd Kindcentrum De Troubadour in... Lees meer >>

Vervolgtraining handhaving kinderopvang

27 oktober 2011
- Agendabericht

Het gaat om onder meer de Awb, een verdieping op de handhaving Wet kinderopvang, en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en jurisprudentie. Vanzelfsprekend kunt u als deelnemer vragen stellen, en ook uw eigen casus bespreken.Wanneer en waar?De trainingen zijn op 27 oktober in De Witte Vosch in Utrecht,... Lees meer >>

Hoekstra & Van Liempd - Ruimte maken voor vier tot twaalf

24 oktober 2011
- Literatuur

De inrichting voor ruimten voor buitenschoolse opvang speelt een belangrijke rol in de wijze waarop kinderen hun vrije tijd beleven. Kinderen hebben na een drukke schooldag behoefte aan ontspanning, maar ook aan uitdaging. Ze willen zelf keuzes kunnen maken, ze willen met andere kinderen spelen,... Lees meer >>

Hoekstra & Van Liempd - Ruimten maken voor nul tot vier

24 oktober 2011
- Literatuur

De inrichting en indeling van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Hoe kun je het kindercentrum nu zo inrichten dat het ook echt een ruimte voor kinderen is, die past bij hun leeftijd en bij de pedagogische visie en... Lees meer >>

Enquête over bezuinigingen

19 oktober 2011
- Nieuwsbericht

GroenLinks vindt dat de arbeidsparticipatie van vrouwen moet worden bevorderd. De bezuinigingen op de kinderopvang werken dat alleen maar tegen. GroenLinks pleit voor betaalbare en kwalitatief goede kinderopvang. De resultaten van de enquête zullen worden gebruikt tijdens debatten in de Tweede... Lees meer >>

Muziek op school: een win-winsituatie

29 september 2011
- Interview

Interview Marc Gouswaart, Maakmuziek.nuMaakmuziek.nu is een muziekproject voor groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs, dat EDU-ART in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Federatie voor Muziekverenigingen (KNFM afdeling Gelderland / Flevoland) ontwikkelde. We spraken met... Lees meer >>

Nieuwe maatregelen tegen fraude kinderopvang

26 september 2011
- Nieuwsbericht

Ouders kunnen straks alleen nog toeslag aanvragen over de kosten voor kinderopvang in de lopende maand en één maand daaraan voorafgaand. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Kamp wil hiermee fraude voorkomen.... Lees meer >>

Sardes - De samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen in het kader van de harmonisatie

26 september 2011
- Literatuur

Het Ministerie van OCW stimuleerde onder Balkenende IV de samenwerking tussen kinderopvangcentra en peuterspeelzalen door middel van de subsidieregeling Kinderopvang. Harmonisatie van onderaf was het doel. Hiertoe hebben 138 projecten in september 2009 een subsidie ontvangen. In 2010 vond een... Lees meer >>

Werkgevers gaan meer betalen aan kinderopvang

26 september 2011
- Nieuwsbericht

Dit is nog niet genoeg om tot een derde van de uitgaven voor kinderopvang te komen, zoals het uitgangspunt van het kabinet ooit was. Zo meldt Kinderopvangtotaal.nl Werkgevers dragen door middel van de opslag op de sectorfondspremie (Wgf-premie) en de opslag op de premie voor het uitvoeringsfonds... Lees meer >>

TSO Stappenplan (2009)

21 september 2011
- Voorbeelddocument

Is het tijd om de overblijfvisie van uw school te ontwikkelen, te herzien of aan te scherpen? Doe dit dan stap voor stap. Neem voor dit proces de tijd, betrek alle partijen in een vroegtijdig stadium en ga uit van kwaliteit. Probeer na elke stap de betrokkenen te nformeren. Begin minimaal zes... Lees meer >>

Kijkje in de keuken - TSO vragenlijst

21 september 2011
- Voorbeelddocument

Hoe maakt u de overblijf tot een professioneel en wellicht onderscheidend onderdeel van de schooldag? Een goede invulling begint met een heldere visie op het overblijven. Onderstaande vragenlijst is een uitstekend startpunt om de inhoudelijke discussie te voeren met alle betrokkenen. Zo ziet u... Lees meer >>

Waarborgfonds kinderopvang - Startersdocument

21 september 2011
- Voorbeelddocument

In het mei-nummer van het tijdschrift Kinderopvang staat een artikel waarin het Waarborgfonds Kinderopvang aangeeft wat het fonds voor startende ondernemers kan betekenen.Download het... Lees meer >>

Kinderopvang - Starters: Durf je te onderscheiden

21 september 2011
- Literatuur

Artikel in Kinderopvang. Starters: durf je te onderscheiden Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Starten in de Kinderopvang, een handreiking

21 september 2011
- Literatuur

Starten in de kinderopvang, handreiking met informatie, tips en een stappenplan  Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die overweegt een kindercentrum of gastouderbureau te starten. Er staat beknopte informatie in over wet- en regelgeving, kwaliteitseisen en tarieven. En er is een... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Plusopvang ontwikkelingen en financiering

21 september 2011
- Literatuur

Opvang van kinderen met een zorgbehoefte krijgt in sterk toenemende mate aandacht binnen kindercentra en bij pedagogisch medewerkers. Met veel enthousiasme en bevlogenheid wordt geprobeerd die kinderen een plek te geven in de opvang.  Wat echter steeds weer opduikt als struikelblok voor het... Lees meer >>

Witte Weekblad - Kinderopvang op de boerderij

21 september 2011
- Literatuur

En boerin aan het woord. Zij start kinderopvang op haar boerderij. 
Bron: Witte Weekblad, 20 mei 2009 Download het artikel
Lees meer >>

javhide.com sexsut.com