Thema: Kinderopvang & BSO

513 resultaten gevonden.

Boerderij NP - Kinderopvang levert veel op

21 september 2011
- Literatuur

Artikel uit het tijdschift Boerderij (sept 2004) over de voordelen van kinderopvang op de boerderij. Verder wordt de regelgeving uitgelegd Lees meer >>

Kempen, R. van - Organisatie van BSO in Voorschoten en Leidschendam-Voorburg (aug 2009)

21 september 2011
- Onderzoek

Roderick van Kempen heeft in zijn afstudeerscriptie onder de titel "Twee kanten van dezelfde medaille: de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg", een bestuurskundig onderzoek gedaan naar de organisatie van buitenschoolse opvang. (Erasmus Universiteit, augustus... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Samenwerking buitenschoolse opvang en sport loont (feb 2010)

21 september 2011
- Literatuur

Wanneer sportverenigingen en buitenschoolse opvang (BSO) instellingen de handen ineen slaan, profiteren beiden. Door bijvoorbeeld bestaande ruimtes in sportcomplexen of clubgebouwen slim te gebruiken, kunnen BSO’s hun wachtlijsten wegwerken. Zij hebben vaak dringend accommodatie nodig om alle... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Samenvattend rapport groeigebieden

21 september 2011
- Onderzoek

Vinex gebieden spelen een bijzondere rol in de uitbreiding van de capaciteit kinderopvang in Nederland. Zij hebben te maken met specifieke omstandigheden en problematiek, zoals: snelle uitbreiding, een piek in de vraag, het vinden van goede (soms tijdelijke locaties).  Dit alles was reden... Lees meer >>

Netwerkbureau KInderopvang - Regioscan krimpgebied Zeeuws-Vlaanderen

21 september 2011
- Onderzoek

Linkin Business heeft voor het Netwerkbureau Kinderopvang de belangrijkste Vinex-locaties (groeigebieden) in kaart gebracht.  Inmiddels liggen de knelpunten niet alleen meer bij groeigebieden maar wordt ook de kinderopvang in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van krimp in... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Regioscan krimpgebied Parkstad Limburg (sept 2010)

21 september 2011
- Onderzoek

Linkin Business heeft voor het Netwerkbureau Kinderopvang de belangrijkste Vinex-locaties (groeigebieden) in kaart gebracht.  Inmiddels liggen de knelpunten niet alleen meer bij groeigebieden maar wordt ook de kinderopvang in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van krimp in... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Regioscan Noord-Oost Groningen (sept 2010)

21 september 2011
- Onderzoek

Linkin Business heeft voor het Netwerkbureau Kinderopvang de belangrijkste Vinex-locaties (groeigebieden) in kaart gebracht.  Inmiddels liggen de knelpunten niet alleen meer bij groeigebieden maar wordt ook de kinderopvang in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van krimp in... Lees meer >>

Voorbeeld overeenkomst verhuur onderwijsruimte (sept 2009)

21 september 2011
- Voorbeelddocument

Download de overeenkomst Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Slimmer bouwen voor kinderen

21 september 2011
- Literatuur

Bouwen en/of verbouwen: vroeg of laat krijgen de meeste scholen en kinderopvangorganisaties er ook mee te maken. Iedere ervaringsdeskundige weet dat daar heel wat bij komt kijken. Niet alleen in tijd, geld en aandacht, maar ook in kennis.  Een bouwproject vraagt expertise die veelal niet... Lees meer >>

Gemeente Haarlem - Schoolgebouwen medegebruik en verhuur

21 september 2011
- Voorbeelddocument

Deze notitie geeft een beeld van het beleid zoals door de gemeente Haarlem is geformuleerd op basis van de huidige wet- en regelgeving rondom medegebruik en verhuur van schoolgebouwen. Download de... Lees meer >>

De Kopgroep - Inventarisatie 24 multifunctionele accommodaties

21 september 2011
- Literatuur

In Nederland worden veel multifunctionele accommodaties (MFA’s) gerealiseerd. Zo ontstaat een kleurrijk palet van Brede Scholen, Kulturhusen, woonzorgcentra en andere gecombineerde voorzieningen. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren voortzetten vanuit een sterk besef... Lees meer >>

Gemeente Amsterdam - Handreiking Maatschappelijk Vastgoed

21 september 2011
- Literatuur

Van oudsher is de gemeente eigenaar van maatschappelijk vastgoed. Amsterdam heeft een lange geschiedenis als initiatiefnemer, ontwikkelaar, eigenaar en beheerder van maatschappelijk vastgoed.  Maar moet de rol van ontwikkelaar en eigenaar van maatschappelijk vastgoed ook nu nog altijd en... Lees meer >>

Netwerkbureau kinderopvang - Gebouwen voor kinderen door de ogen van kinderen

21 september 2011
- Literatuur

Ouders hebben steeds meer behoefte aan dagarrangementen, bij voorkeur op één locatie. Een plek waar kinderen onderwijs volgen, tussen de middag kunnen eten en voor- en na schooltijd opgevangen worden. Er worden steeds vaker multifunctionele accommodaties gebouwd waarin binnen- en buitenruimten... Lees meer >>

Bouwstenen voor sociaal - Discussiestuk Maatschappelijk Vastgoed (feb 2010)

21 september 2011
- Literatuur

De belangstelling voor maatschappelijk vastgoed neemt toe. Een aantal gemeenten inventariseert haar maatschappelijk vastgoed, en enkele woningcorporaties roepen er speciale afdelingen voor in het leven.  Ook onder marktpartijen groeit de interesse. Maar het zijn nog geïsoleerde initiatieven.... Lees meer >>

Runhaar, B. - De kritiekloze trend van MFA's

21 september 2011
- Literatuur

Een artikel op persoonlijke titel van Bert Runhaar, adviseur Maatschappelijk Vastgoed, gemeente Amsterdam.  Er schijnen al 1500 multifunctionele accomodaties (mfa’s) te bestaan. Kennelijk leeft dit soort maatschappelijk vastgoed. Maar met zijn allen in een karakterloze nieuwbouwdoos gaan... Lees meer >>

Humble architecten - De Duurzame school

21 september 2011
- Literatuur

Een basisschool bouwen is een heel verantwoordelijke opgave. Je bouwt immers een gebouw waar toekomstige generaties in worden opgeleid en een groot gedeelte van hun jeugd zullen doorbrengen.  Deze studie wil, niet gehinderd door deze bouwpraktijk, onderzoeken wat voor mogelijkheden er voor... Lees meer >>

LEA - Bouwen om inhoud

21 september 2011
- Literatuur

Deze brochure draagt de titel Bouwen om inhoud. Daarmee refereren we aan het principe “Vorm volgt Functie”: het ontwerp van een gebouw vloeit voort uit de beoogde functie en het uiteindelijke gebruik ervan. In dat licht bezien kunnen gemeenten en schoolbesturen met de lokale educatieve agenda... Lees meer >>

Hoekstra & Van Liempd - Bouwboek voor kindercentra

21 september 2011
- Literatuur

Dit boek levert de bouwstenen voor het inhoudelijke programma van eisen waarmee opdrachtgevers (kinderopvangorganisatie, corporaties, schoolbesturen) hun eigen wensen kunnen formuleren voor een nieuw of te verbouwen kindercentrum. De uitgave biedt nuttige informatie voor architecten, ontwerpers van... Lees meer >>

Modellen voor huurovereenkomsten, - tot ingebruikneming en - statuten beheersstichting (mrt 2010)

21 september 2011
- Voorbeelddocument

Onderwijs en kinderopvang zijn steeds vaker gehuisvest in hetzelfde gebouw. Deze ‘samenwoning’ roept veel vragen op als het gaat om eigendom en beheer. De in de onderwijswetgeving opgenomen bepalingen geven nog weinig houvast bij een goede vastlegging van onderlinge rechten en plichten. De... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Schoolbestuur als starter in de kinderopvang

21 september 2011
- Literatuur

Steeds meer schoolbesturen zien vanuit strategische overwegingen kansen in een goede samenwerking met de kinderopvang. Hierbij spelen financiële, onderwijsinhoudelijke, personele, organisatorische en marktpositionele argumenten een rol. Bij de introductie van de motie Van... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com