Thema: Kinderopvang & BSO

513 resultaten gevonden.

FCB - Handreiking ongewenst gedrag in kindercentra (dec 2009)

31 augustus 2011
- Literatuur

Een brochure van het FCB om ongewenst gedrag in kindercentra te voorkomen of te beperken,Als pedagogisch medewerker kun je te maken krijgen met geëmotioneerde of boze ouders. Soms kan dit hoog oplopen en bestaat de kans op mondeling of fysiek agressief gedrag. Dat betekent niet dat werken in... Lees meer >>

VROM - Brandveiligheidseisen voor gebouwen (nov 2008)

31 augustus 2011
- Publicatie

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Per 1 november 2008 gelden daarvoor landelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (het zgn. Gebruiksbesluit).Er is een gebruiksvergunning nodig wanneer u in een gebouw aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar,... Lees meer >>

CAO Kinderopvang 2010-2011

31 augustus 2011
- Voorbeelddocument

CAO Kinderopvang 2010 - 2011 In de kinderopvang is er voor de ongeveer 85.000 werknemers een nieuwe cao afgesproken voor de periode 1 mei 2010 tot en met 31 december 2011. De werkgevers en bonden hebben afspraken gemaakt van een verhoging van 1,25% per 1 mei jl. en 1,0% per 1 mei volgend jaar.... Lees meer >>

Inspectie Onderwijs - Rapport Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2009 en 2010 Inspectie

31 augustus 2011
- Publicatie

In 2009 werden niet alle kinderopvanglocaties geïnspecteerd, werden tekortkomingen geconstateerd in 60 procent van de inspectierapporten en handhaafden niet alle gemeenten op de geconstateerde tekortkomingen. Dit zijn een aantal conclusies uit het onderzoekrapport “Kwaliteit gemeentelijk... Lees meer >>

Bezuinigingen leiden tot minder afname kinderopvang

09 augustus 2011
- Nieuwsbericht

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het Netwerkbureau Kinderopvang. Verwacht wordt dat in 2014, 1 5 tot 13 procent minder kinderen naar de kinderopvang zullen gaan.  Deze daling wordt veroorzaakt doordat ouders tot wel driekwart meer moeten gaan betalen voor de opvang. Veel ouders zullen... Lees meer >>

De Polsstok - Amsterdam

09 augustus 2011
- Ambassadeur

In Amsterdam Zuidoost zijn tien brede scholen. Iedere buurt heeft er wel één. De Brede School waar De Polsstok deel van uit maakt is de DE Brede School (van de wijk DE). Binnen de DE Brede School werken drie scholen (de levensbeschouwelijke Polsstok, de openbare Bijlmerhorst en de Islamitische As... Lees meer >>

Samen meer zijn dan de som der delen - Bart Eigeman

26 juli 2011
- Interview

“Samen meer zijn dan de som der delen” De Gemeente 's-Hertogenbosch heeft een duidelijke visie op wat de brede school zou moeten zijn. 's-Hertogenbosch kent op dit moment zeven Brede Bossche Scholen, het concept bestaat inmiddels tien jaar. De Brede Bossche School is er 'voor de wijk en door... Lees meer >>

Rotterdam start taaloffensief

04 juli 2011
- Nieuwsbericht

Deze maatregel is onderdeel van het taaloffensief 2011-2014 dat wethouder Hugo de Jonge onlangs presenteerde.  uit de praktijk blijkt dat niet alle Rotterdamse leidsters de Nederlandse taal goed onder de knie hebben. Dit kan een van de oorzaken zijn van het feit dat één op de drie kinderen... Lees meer >>

‘De transformatie van het schoolgebouw’

23 juni 2011
- Nieuwsbericht

Het boek is het resultaat van onderzoek naar de mogelijkheden van transformatie van bestaande schoolgebouwen naar ‘gebouwen voor kinderen’. De behoefte aan dagarrangementen voor kinderen groeit. Daarom wordt er naar mogelijkheden gezocht gebouwen te realiseren die kinderen de hele dag kunnen... Lees meer >>

Kinderopvang bij Bouwstenen

23 juni 2011
- Nieuwsbericht

Bouwstenen is een sectoroverstijgend platform rond huisvesting en vastgoed. Doel is vinden, verbinden en samen vooruit komen. Naast de gratis nieuwsbrief en de website, die fungeren als wegwijzer, zijn er ook diverse netwerken actief en worden nieuwe ontwikkelingen ondersteund en aangezwengeld.... Lees meer >>

Aanmelding startgroepen peuters gestart

14 juni 2011
- Nieuwsbericht

Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) beslist vlak daarna aan de hand van loting welke scholen, in samenwerking met een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, mee mogen doen aan het experiment. In totaal kunnen er 30 scholen aan de proef meedoen. De focus ligt op kinderen met een risico op... Lees meer >>

Maatregelen kindregelingen, kindgebonden budget en kinderopvang

07 juni 2011
- Nieuwsbericht

De kosten van de complexe kindregelingen zijn de afgelopen vijf jaar met 3 miljard euro gestegen. Het kabinet gaat daarom deze regelingen vereenvoudigen en er ruim 1,5 miljard euro op bezuinigen. Het aantal kindregelingen wordt in de toekomst beperkt. Bij de bezuiniging staat het beperken van de... Lees meer >>

Ruimte voor het Kind

06 juni 2011
- Nieuwsbericht

Dat is zorgelijk, want een goed ingerichte ruimte is een extra pedagoog. Een prettige omgeving biedt kinderen ruimte. Ruimte voor ontdekking, ontwikkeling en groei. Het prikkelt, daagt uit en biedt veiligheid. Helaas gebruiken te weinig kinderopvangorganisaties de ruimte op een dergelijke... Lees meer >>

Landelijk Steunpunt Brede Scholen op KindVak

Landelijk Steunpunt Brede Scholen op KindVak
30 mei 2011
- Nieuwsbericht

{breed} zal in totaal zes thema’s verzorgen voor de pedagogisch medewerker van kinderen van 4-12 jaar in de KindVak Academie (dagelijks programma). Daarnaast verzorgt {breed} ook thema’s in het Management Congres op vrijdag 4 november.Met {breed} als kennispartner, zal nog beter kunnen worden... Lees meer >>

Verlenging subsidie regeling scholing overblijfmedewerkers

20 mei 2011
- Nieuwsbericht

Samen met in totaal € 243 miljoen onderwijssubsidies waarop met ingang van 2012 wordt bezuinigd (brief nr. 264063 van 8 april 2011 aan de Tweede Kamer). Om die reden en op grond van de ervaring met de regeling in het schooljaar 2010-2011 zijn de beschikbare bedragen gewijzigd. Voor “korte... Lees meer >>

Kinderopvang afrekenen per uur

19 mei 2011
- Nieuwsbericht

Op deze manier wordt voorkomen dat ouders betalen voor de opvang, terwijl hun kind alweer thuis zit. Minister Kamp vindt het overigens wel een taak van de ondernemers in de kinderopvang om dit zelf te regelen. Vorige week kwamen Kamp en staatssecretaris Frans Weekers al met het voorstel om ouders... Lees meer >>

OGZ Praktijkcongres: Aanpak overgewicht bij de jeugd

18 mei 2011
- Agendabericht

Overgewicht: een groeiend probleem bij de Nederlandse jeugd Kinderen  kampen op steeds jongere leeftijd met zwaarlijvigheid door slechte  eetgewoonten en te weinig beweging. Ouders geven niet altijd het goede  voorbeeld. Steden zijn niet meer veilig voor kinderen om te spelen.... Lees meer >>

95% scholen voldoet aan wettelijke verplichting BSO

18 mei 2011
- Nieuwsbericht

Het onderzoek wijst tevens uit dat schooldirecteuren gematigd tevreden zijn over het verplichte aanbieden van BSO. De meeste scholen werken samen met één kinderopvangorganisatie en bieden opvang aan buiten de school. De grotere scholen werken geregeld samen met meerdere BSO's en bieden ook... Lees meer >>

Kabinet gaat fraude kinderopvangtoeslag tegen

16 mei 2011
- Nieuwsbericht

Ouders die aanspraak willen maken op kinderopvangtoeslag moeten van het kabinet werk hebben. Minister Kamp wil een einde maken aan het oneigenlijk gebruik van de toeslag. De toeslag is volgens hem bedoeld om arbeidsdeelname te stimuleren en is niet bedoeld voor ouders die thuis blijven bij de... Lees meer >>

Hoorzitting betere aansluiting bso en school

12 mei 2011
- Nieuwsbericht

De huidige regelgeving zorgt voor teveel frustratie. Van Hijum geeft hiervoor als voorbeeld dat speeltoestellen voor gebruik tijdens schooltijd worden goedgekeurd, maar dat ze voor dezelfde kinderen op de BSO worden afgekeurd. Van Hijum wil hierover in gesprek met ouders, kinderopvangorganisaties... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com