Thema: Kinderopvang & BSO

513 resultaten gevonden.

Broekriem wordt aangetrokken in kinderopvang

Broekriem wordt aangetrokken in kinderopvang
30 augustus 2010
- Nieuwsbericht

Daarnaast worden nog andere maatregelen genomen om te besparen. Zo stijgen de salarissen van ambtenaren niet harder dan de inflatie, worden minder ambtenaren aangenomen en gaat de belasting op rookwaren omhoog. Lees het hele bericht.... Lees meer >>

Subsidieregeling TSO-medewerkers

27 augustus 2010
- Redactioneel artikel

Aan het begin van het schooljaar kunnen scholen een beroep doen op de 'Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers primair onderwijs 2007-2010'.Voor het schooljaar 2010-2011 is €4 miljoen beschikbaar voor beroepsgerichte opleidingen.In 2009 ontving iedere basisschool een bedrag van 23,44 euro... Lees meer >>

Subsidieregeling scholing TSO-medewerkers verlengd

Subsidieregeling scholing TSO-medewerkers verlengd
24 augustus 2010
- Nieuwsbericht

Scholen kunnen vanaf 5 september nieuwe subsidieaanvragen indienen voor dit schooljaar. Aanvragen die eerder binnenkomen dan 5 september worden niet in behandeling genomen.  De subsidieregeling werd in 2007 ingesteld vanwege het belang van een goede tussenschoolse opvang. Lees het hele bericht... Lees meer >>

Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs
12 augustus 2010
- Nieuwsbericht

Samenwerking bij de ontwikkeling en exploitatie van gebouwen voor kinderopvang en onderwijs blijft actueel. Wanneer scholen, kinderopvangorganisaties en woningcorporaties elkaar vinden rondom huisvesting en betere voorzieningen voor mensen in de wijk, biedt dat meerwaarde voor alle betrokkenen.... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang e.a., Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Netwerkbureau Kinderopvang e.a., Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs
12 augustus 2010
- Literatuur

Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs.Het Netwerkbureau Kinderopvang heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van deze brochure samen met Aedes, vereniging van woningcorporaties, {Breed} en het Servicecentrum Scholenbouw. De brochure geeft onder andere antwoord... Lees meer >>

Nu openbaar: Landelijk Register Kinderopvang

Nu openbaar: Landelijk Register Kinderopvang
03 augustus 2010
- Nieuwsbericht

Maar nog niet alle kinderdagverblijven, bso’s en gastouders die aan de kwaliteitseisen voldoen staan al in het register. Gastouders staan er vaak nog niet in omdat het kwalificatietraject nog niet helemaal doorlopen is en ook nog niet alle gemeentelijke registers zijn in het LRKO opgenomen. ... Lees meer >>

GGD: Overtredingen kinderopvang eerder oplossen

GGD: Overtredingen kinderopvang eerder oplossen
13 juli 2010
- Nieuwsbericht

Hiermee hopen GGD’s en gemeenten handhaving door de gemeente te voorkomen, omdat problemen binnen de termijn van het opstellen van het inspectierapport opgelost worden. Dit leidt uiteindelijk tot een hoger kwaliteitsniveau in de kinderopvangbranche. GGD’s en gemeenten overleggen met elkaar hoe... Lees meer >>

Eerste Kamer akkoord met wet OKE

Eerste Kamer akkoord met wet OKE
08 juli 2010
- Nieuwsbericht

De nieuwe wet verplicht gemeenten alle jonge kinderen met een taalachterstand voorschoolse educatie aan te bieden. Daarnaast komt er een landelijk kwaliteitskader voor peuterspeelzalen. Daarin is onder andere opgenomen dat op een groep van zestien peuters twee leidsters moeten staan, waarvan één... Lees meer >>

Abvakabo FNV leden eens met cao akkoord kinderopvang

Abvakabo FNV leden eens met cao akkoord kinderopvang
05 juli 2010
- Nieuwsbericht

De nieuwe cao loopt van 1 mei 2010 tot en met 31 december 2011. Werknemers ontvangen in die periode een loonsverhoging van 1,25 procent per 1 mei 2010 en 1,0 procent per 1 mei 2011. Daarnaast zijn er onder andere afspraken gemaakt over werkgelegenheid, scholing en werk/privé-balans.Lees meer bij... Lees meer >>

VNG adviseert aanpassing ouderbijdrage voorschoolse opvang

VNG adviseert aanpassing ouderbijdrage voorschoolse opvang
05 juli 2010
- Nieuwsbericht

Uitgaande van drie uur per dagdeel, vier keer per week en veertig weken per jaar kan de ouderbijdrage worden vastgesteld op € 134,40 per jaar. De ouderbijdrage zal per 1 januari opnieuw moeten worden verhoogd gezien de bezuiniging op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.Meer informatie... Lees meer >>

VNG: stel wet OKE uit

VNG: stel wet OKE uit
21 juni 2010
- Nieuwsbericht

Morgen vindt de plenaire behandeling van de wet OKE plaats in de Eerste Kamer. Het ministerie van OCW gaat er vooralsnog vanuit dat de wet per 1 augustus van kracht zal worden. De VNG meent dat daarmee wordt afgeweken van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen, waarin staat dat er minimaal drie... Lees meer >>

Ouders gaan meer betalen voor kinderopvang

Ouders gaan meer betalen voor kinderopvang
15 juni 2010
- Nieuwsbericht

In de praktijk komt het erop neer dat een gezin met een minimuminkomen 21 euro per maand meer betaalt voor kinderopvang. De hogere inkomens moeten zelfs 54 euro bijleggen. Twee jaar geleden voorzag het kabinet een tekort bij de kinderopvang van 1,2 miljard euro. Hierop werd geprobeerd het tekort te... Lees meer >>

Een kleine drie miljard voor kinderopvang

Een kleine drie miljard voor kinderopvang
10 juni 2010
- Nieuwsbericht

Meer dan een half miljoen gezinnen kregen de toeslag uitgekeerd van de Belastingdienst. Het geld was voor de opvang van ruim 800.000 kinderen. In 2008 ontvingen 465.000 gezinnen de toeslag voor 722.000 kinderen. De gemiddelde hoogte van de toeslag is 500 euro.Lees hier het hele... Lees meer >>

Werkgevers tegen voorstel FNV

Werkgevers tegen voorstel FNV
03 juni 2010
- Nieuwsbericht

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat investeringen in de kinderopvang gericht moeten zijn op een sluitend dagarrangement, elke schooldag van 7 uur in de ochtend tot 7 uur in de avond.De werkgeversorganisaties zien kinderopvang als het instrument om arbeid en zorg te combineren. Hiervoor moeten... Lees meer >>

Allemaal investeren in kinderopvang

Allemaal investeren in kinderopvang
01 juni 2010
- Nieuwsbericht

Volgens de Taskforce Kinderopvang en het CPB is dat genoeg om de plannen te realiseren die de Taskforce eerder presenteerde. In maart verscheen van de Taskforce Kinderopvang een rapport waarin wordt gepleit voor het instellen van kindcentra voor opvang, onderwijs, sport en cultuur. Jongerius... Lees meer >>

Beste kinderdagverblijf 2010: De eerste stap in Wijchen

Beste kinderdagverblijf 2010: De eerste stap in Wijchen
26 april 2010
- Nieuwsbericht

Dit kinderdagverblijf onderscheidt zich door een sterk kindgericht beleid in een unieke omgeving. Het gebouw omvat een ontdekhoek, babytuin, bloementuin en een boom midden in één van de groepen. In totaal biedt het kinderdagverblijf ruimte aan zeven groepen. Drie daarvan zijn horizontaal, de... Lees meer >>

Toename capaciteit kinderopvang

Toename capaciteit kinderopvang
19 april 2010
- Nieuwsbericht

Omdat ouders hun kinderen meestal een deel van de week onderbrengen bij de opvang, kunnen gemiddeld twee kinderen gebruik maken van een plaats. In totaal is in de dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) dus ruimte voor circa 100.000 extra kinderen. Het  aantal kindplaatsen in de dagopvang en... Lees meer >>

Duizenden ouders zien af van gastouderopvang

Duizenden ouders zien af van gastouderopvang
14 april 2010
- Nieuwsbericht

Er zijn nog circa 55.000 professionele gastouders over. Dat is meer dan waar het ministerie rekening mee hield. Dit betekent, volgens het ministerie, dat gastouders en gastouderbureaus goed aan de slag zijn gegaan met de nieuwe eisen in de Wet Kinderopvang. Gastouders hebben nog tot 1 september... Lees meer >>

Stichting Lezen - Boekenbendes, draaiboek naschoolse boekenclubs

08 april 2010
- Literatuur

Deze uitgave is een special bij het tijdschrift Lezen, uitgegeven door de Stichting Lezen. De special is bedoeld voor alle geïnteresseerden, maar in het bijzonder voor bibliothecarissen die een Boekenbende willen organiseren in samenwerking met een school. De special is vanuit dit perspectief... Lees meer >>

Nog steeds groei in kinderopvang

Nog steeds groei in kinderopvang
01 april 2010
- Nieuwsbericht

In de dagopvang is het aantal kindplaatsen in 2009 met 13% gegroeid naar 166.229. De buitenschoolse opvang is opnieuw harder gegroeid met 19% naar 186.288 kindplaatsen.In gemeenten met minder dan 10.000 inwoners werd de grootste groei geconstateerd. Het aantal organisaties is in 2009 met 300... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com