Thema: Kinderopvang & BSO

513 resultaten gevonden.

Taskforce Kinderopvang / Onderwijs - eindrapport

Taskforce Kinderopvang / Onderwijs - eindrapport
30 maart 2010
- Literatuur

De Taskforce Kinderopvang / Onderwijs pleit voor kindercentra waar kinderen van 0 tot 12 jaar de hele dag worden opgevangen.Ze moeten er onderwijs volgen, sporten en muziekles krijgen. De Taskforce presenteerde op 25 maart haar rapport met negen aanbevelingen voor de toekomst van kinderopvang en... Lees meer >>

Gepubliceerd: Eindrapport Taskforce Kinderopvang / Onderwijs

Gepubliceerd: Eindrapport Taskforce Kinderopvang / Onderwijs
30 maart 2010
- Nieuwsbericht

Ze moeten er onderwijs volgen, sporten en muziekles krijgen. De Taskforce presenteerde op 25 maart haar rapport met negen aanbevelingen voor de toekomst van kinderopvang en onderwijs.Verder adviseert de werkgroep om combinatiefuncties in kinderopvang en onderwijs te creëren om kennisdeling en... Lees meer >>

Realisatie Landelijk Register Kinderopvang

Realisatie Landelijk Register Kinderopvang
18 maart 2010
- Nieuwsbericht

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gegevens die zijn opgenomen in het LRKO, dat een belangrijk onderdeel is van de nieuwe wet Kinderopvang. Deze week hebben de gemeenten een mailing ontvangen met de stappen die zij komende weken moeten gaan zetten. De implementatieaanpak is door het... Lees meer >>

Sardes, Landelijke monitor voor- en vroegschoolse educatie

Sardes, Landelijke monitor voor- en vroegschoolse educatie
16 maart 2010
- Literatuur

Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie VVE 2009    Sandra Beekhoven, IJsbrand Jepma, Paul Kooiman, Anne Luc van der Vegt2009, 99 blz.In opdracht van het ministerie van OCW voert Sardes jaarlijks de Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) uit.  In... Lees meer >>

Cobie Joustra - Makula Foundation School

09 maart 2010
- Interview

Generation of ExcellenceIn 2004 heeft de Nederlandse Cobie Joustra samen met de Ugandese Rogers Mutebi een brede basisschool  opgericht in een sloppenwijk van  Kampala in Uganda. Sport, dans en muziek vormen vaste onderdelen in het rooster. Door middel van toneel worden de kinderen bewust... Lees meer >>

Schoolbesturen om tafel met Netwerkbureau Kinderopvang

Schoolbesturen om tafel met Netwerkbureau Kinderopvang
08 maart 2010
- Nieuwsbericht

Het Netwerkbureau Kinderopvang biedt schoolbesturen de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over de invulling van een dagarrangement. Het Netwerkbureau Kinderopvang heeft jarenlange ervaring in het onderwijs en met alle vormen van kinderopvang. Zowel op strategisch als op praktisch niveau.... Lees meer >>

Samenwerking kinderopvang en ROC

Samenwerking kinderopvang en ROC
08 maart 2010
- Nieuwsbericht

De roc's en de organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen gaan samenwerken op het gebied van het competentiegericht opleiden, de afstemming van opleiding en praktijk, de begeleiding van studenten en de wijze van examinering. Calibris is als adviseur betrokken bij de samenwerking. In de... Lees meer >>

Gastouders: kopie diploma volstaat

Gastouders: kopie diploma volstaat
02 maart 2010
- Nieuwsbericht

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten laat dit weten omdat er onduidelijkheid was ontstaan door verschillende berichtgeving. In de regelgeving staat niet dat het een gewaarmerkte kopie moet zijn, maar in de informatiebrochure van het ministerie van OCW staat dat wel.Omdat de GGD het origineel... Lees meer >>

Minder ziekteverzuim in kinderopvang

Minder ziekteverzuim in kinderopvang
26 februari 2010
- Nieuwsbericht

In 2009 waren er twee griepgolven, een daarvan was de Mexicaanse griep. Maar vorig jaar januari was er een griepgolf die voor bijna net zoveel verzuim zorgde als de Mexicaanse griep. Toch is het verzuimpercentage in de kinderopvang gedaald. Met 4,91% ligt het verzuimpercentage in deze sector iets... Lees meer >>

Sardes, Horizontale en verticale groepen in kinderopvangcentra

25 februari 2010
- Literatuur

Verkennend onderzoek naar de voor- en nadelen op basis van literatuurstudie en raadpleging van deskundigen.Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een raadpleging van deskundigen. Er is kritisch gekeken naar de bestaande... Lees meer >>

Onderzoek naar groepen in kinderopvang

Onderzoek naar groepen in kinderopvang
25 februari 2010
- Nieuwsbericht

Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een raadpleging van deskundigen. Er is kritisch gekeken naar de bestaande voordelen van beide groepsamenstellingen.Leren peuters in de praktijk rekening te houden met kleine kinderen op een verticale groep? Geeft een aparte babygroep meer rust en... Lees meer >>

Twijfel over effect subsidie kinderopvang

Twijfel over effect subsidie kinderopvang
25 februari 2010
- Nieuwsbericht

Sinds 2005 zijn de overheidsuitgaven aan kinderopvang subsidie flink gestegen. Het doel van de subsidie is dat vrouwen opvang voor hun kind kunnen regelen, zodat zij zelf kunnen werken. Vanaf 2005 tot 2007 hebben ruim 70.000 moeders hier gebruik van gemaakt. Na onderzoek stelt het CPB dat wanneer... Lees meer >>

Toename in vraag en aanbod kinderopvang

Toename in vraag en aanbod kinderopvang
22 februari 2010
- Nieuwsbericht

Het onderzoek is gedaan door marktonderzoeksbureau Regioplan in opdracht van de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit). Uit het onderzoek blijkt dat de kinderopvangmarkt dynamisch is. De wachtlijsten voor kinderopvang worden langzaamaan korter. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek... Lees meer >>

Eisen wet OKE voorlopig alleen voor G4

Eisen wet OKE voorlopig alleen voor G4
18 februari 2010
- Nieuwsbericht

Het kabinet heeft dit besloten omdat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht al langer bezig zijn met deze kwaliteitseisen. Daardoor hebben ze een voorsprong. De andere gemeenten krijgen een jaar uitstel om te voldoen aan twee eisen; de opleidingseisen voor personeel en het bieden van minimaal... Lees meer >>

Onderwijs en kinderopvang werken steeds meer samen

Onderwijs en kinderopvang werken steeds meer samen
18 februari 2010
- Nieuwsbericht

Inmiddels hebben tien van de totaal twintig regio’s in Nederland samenwerkingsafspraken ondertekend. De regio’s Zwolle, Noord Holland Noord en Groningen ondertekenen als laatste zo’n convenant. Kijk hier voor het hele bericht.... Lees meer >>

Handhaving kwaliteit kinderopvang moet omhoog

Handhaving kwaliteit kinderopvang moet omhoog
11 februari 2010
- Nieuwsbericht

Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat veel gemeenten de kwaliteit van de kinderopvang onvoldoende handhaven. De registers blijken niet op orde en gemeenten controleren te weinig of tekortkomingen snel worden opgelost. Dijksma gaat binnenkort met gemeenten om tafel zitten om... Lees meer >>

Kinderdagverblijf Rotterdam krijgt certificaat

Kinderdagverblijf Rotterdam krijgt certificaat
08 februari 2010
- Nieuwsbericht

Met dit programma stimuleren de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt door middel van spelletjes en activiteiten. De kinderen worden uitgedaagd zelf initiatieven te nemen en op ontdekkingsreis te gaan. De pedagogisch medewerkers maken regelmatig videobeelden waarop zij... Lees meer >>

Opleidingsbudget kinderopvang

Opleidingsbudget kinderopvang
04 februari 2010
- Nieuwsbericht

Het budget is beschikbaar voor dagopvang en buitenschoolse opvang.Per kalenderjaar kan per organisatie één aanvraag worden ingediend voor een pedagogische opleiding. De scholing moet nuttig zijn voor de organisatie. Alle opleidingen die in aanmerking komen voor het budget, staan op de BKK-lijst.... Lees meer >>

Kleuters aan zet

Kleuters aan zet
28 januari 2010
- Nieuwsbericht

Kleuters die rondliepen in NEMO drukten niet vanzelf op de knoppen die bedoeld zijn om een iets te laten zien. Bij een rolbak, die laat zien dat het gewicht van een voorwerp niet bepalend is voor hoe snel het naar beneden rolt, gingen kinderen niet-bedoelde experimentjes uitvoeren. Ze sloegen de... Lees meer >>

JSO Werven voor de voorschool

JSO Werven voor de voorschool
28 januari 2010
- Literatuur

Werven voor de voorschool Uitgever: JSO22 januari 2010 Om alle kinderen gelijke kansen te bieden stimuleert Den Haag de voorschool, waar peuters spelenderwijs de Nederlandse taal leren. Doelstelling is om alle Haagse kinderen met een taalachterstand de voorschool te laten bezoeken. Maar hoe... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com