Thema: Kinderopvang & BSO

513 resultaten gevonden.

Wet Buitenschoolse Opvang 2007

02 mei 2007
- Redactioneel artikel

Basisscholen zijn sinds 2007 verplicht buitenschoolse opvang aan te bieden. "Ouders kunnen zo arbeid en zorg beter combineren", was tijdens de Algemene Beschouwingen van 2006 het argument voor Wouter Bos (PvdA) en Jozias van Aartsen (VVD) een motie in te dienen, die door de toenmalige... Lees meer >>

Genderen, Werken aan de brede school

23 oktober 2006
- Literatuur

Werken aan de brede school Rien van Genderen e.a., Werken aan de brede school : een praktijkboek voor het naschoolse aanbod, 2002, Uitg. Stichting De Meeuw, 54 pag. ISBN:  90-76166-16-1 in ringband, € 10,00. Klik hier om direct te... Lees meer >>

Onderwijsraad, Een vlechtwerk van opvang en onderwijs

20 oktober 2006
- Literatuur

Onderwijsraad. - Den Haag : Onderwijsraad, 2006. - ISBN 9077293515 (2006), p. 81 p. Een advies van de onderwijsraad over het in praktijk brengen van de motie Van Aartsen/Bos. Volgens de motie gaan scholen in 2007 zorgen voor voor- en naschoolse opvang. Klik hier om direct naar het advies te... Lees meer >>

OCW, Stappenplan voor- en naschoolse opvang

20 oktober 2006
- Literatuur

Stappenplan voor- en naschoolse opvang: uitwerking motie van Aartsen/Bos / Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC en W). - Den Haag : Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC en W), 2006 ; nr. 12 p. (2006) Klik hier om direct naar het stappenplan te... Lees meer >>

Kinderopvang massaal aanwezig op congres

17 augustus 2006
- Verslag

In een vol congrescentrum in Driebergen spraken ruim 200 mensen elkaar over de “Toekomst van de voor- en naschoolse opvang”. Met 2 deelnemers uit het basisonderwijs was deze groep duidelijk ondervertegenwoordigd. De sprekers op het door Elsevier georganiseerde congres stellen één boodschap... Lees meer >>

Daalen e.a., Brood op school, werkboek tussenschoolse opvang

26 oktober 2005
- Literatuur

Op veel scholen zijn er problemen met de tussenschoolse opvang. Het werkboek Brood op school draagt inspirerende oplossingen aan. Amsterdam-Noord heeft een welzijnswerker die de overblijf op alle 26 scholen in de deelgemeente coördineert. Op de Montessorischool in Breda verdienen ouders die... Lees meer >>

Schouten, Eerst de taart; over voor- en vroegschoolse educatie

26 oktober 2005
- Literatuur

Dat het noodzakelijk is kinderen met een dreigende achterstand vroeg te helpen, is duidelijk. Dat dat in de praktijk vaak lastig is, ook. De brochure 'Eerst de taart' biedt hulp. Na een periode van experimenteren, valt de VVE (voor- en vroegschoolse educatie) sinds vorig jaar onder het... Lees meer >>

Staatscourant - Wet kinderopvang

01 januari 2004
- Publicatie

Wet van 9 juli 2004 tot regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang). Download de publicatie
Lees meer >>

Brede school op KindVak

19 september 2003
- Nieuwsbericht

De sessies zijn speciaal bedoeld voor medewerkers van brede scholen, onderwijs- en gemeenteambtenaren, schooldirecteuren en managers. Ze worden gehouden in het Brede School Auditorium. Het complete programma vindt u in de Agenda. Naast de sessies in het auditorium is er een workshop over de brede... Lees meer >>

Nieuwe brochure voor- en vroegschoolse educatie

02 juli 2003
- Nieuwsbericht

Na een periode van experimenteren, valt de vve (voor- en vroegschoolse educatie) sinds vorig jaar onder het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa). Er is geld uitgetrokken om te zorgen dat in 2006 de helft van alle doelgroepkinderen bereikt is. Maar hoe doe je dat? Omdat veel gemeenten... Lees meer >>

Brood op school, werkboek tussenschoolse opvang

19 juni 2003
- Nieuwsbericht

Amsterdam-Noord heeft een welzijnswerker die de overblijf op alle 26 scholen in de deelgemeente coördineert. Op de Montessorischool in Breda verdienen ouders die assisteren bij de tussenschoolse opvang waardecheques. In Aalden wordt de overblijf van basisschool de Anwende geregeld door de... Lees meer >>

4 miljoen voor scholing overblijfmedewerkers

08 april 2003
- Nieuwsbericht

De minister stelde in haar toespraak vast dat ook vrijwilligers zich willen ontwikkelen, en dat zij daarom deze 4 miljoen euro beschikbaar stelt. De voor- en naschoolse opvang zijn al redelijk geprofessionaliseerd, de tussenschoolse opvang kan best een duwtje in de rug gebruiken. De plek waar de... Lees meer >>

NJi - Tienercentra in beweging

01 januari 2003
- Literatuur

Tienercentra in bewegingWerkmateriaal voor een vrijetijdsaanbod aan tienersHensen, M., Hoex, J. en N. ten Thije Ouders van kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang vragen om nieuwe opvangmogelijkheden als hun kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Maar ook tieners zelf geven aan... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com