Thema: Kinderopvang & BSO

513 resultaten gevonden.

Brede Bossche School Haren Donk en Reit

15 juli 2014
- Ambassadeur

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft zeven Brede Bossche Scholen binnen de gemeentegrenzen. Deze scholen werken intensief samen met de kinderopvang, sportverenigingen en andere organisaties. De Brede Bossche Scholen bieden een naschools programma, dat nauw aansluit op het schoolse programma... Lees meer >>

Verslag Masterclass Inzicht in Toezicht

04 juli 2014
- Nieuwsbericht

Onderwerp van de Masterclass was: ‘Hoe is het toezicht op kinderopvang en in het basisonderwijs nu ingericht? Hoe kunnen we het toezicht op integrale voorzieningen beter afstemmen?’ De ambassadeurs van {breed} hebben hierover veel vragen. Zij zitten in vaak één gebouw, hebben één beleid,... Lees meer >>

Stapsgewijze harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang

24 juni 2014
- Nieuwsbericht

De kwaliteit voor alle peuters wordt hierdoor verhoogd. In 2015 gaat het om de invoering van beroepskracht-kindratio, het vierogenprincipe en het pedagogisch beleidsplan. Vanaf 2017 moeten peuterspeelzalen met twee gekwalificeerde beroepskrachten werken. De maatregelen worden dus stapsgewijs... Lees meer >>

Gluren bij de buren Krimp - Het Timpaan pakt de krimp aan

17 juni 2014
- Nieuwsbericht

Wout Derksen is algemeen directeur van Het Timpaan in Wehl. Hij vertelt dat de hele regio te maken heeft met een bevolkingskrimp. “Dat geldt zowel voor Wehl, als voor Nieuw-Wehl, waar wij ook een school hebben.” Derksen vertelt dat de school zichzelf voor deze krimpperiode een duidelijk doel... Lees meer >>

Kinderopvang werkt geregeld samen met onderwijs

16 juni 2014
- Nieuwsbericht

De resultaten van het onderzoek ‘Samenwerken met onderwijs; kans of must?’ zijn gepubliceerd in het juli-nummer van het tijdschrift Management Kinderopvang. Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat slechts tien procent van de kinderopvangorganisaties niet samenwerkt met een school en daar... Lees meer >>

Kinderopvang LIVE in het najaar

16 juni 2014
- Nieuwsbericht

Kinderopvang LIVE is een terugkerend evenement. Ieder jaar organiseren de vakbladen Kinderopvang en Management Kinderopvang een bijeenkomst voor manager, pedagogisch medewerkers en gastouders in de kinderopvang. Het evenement is dit jaar over twee dagen verspreid. Op vrijdag 31 oktober is er een... Lees meer >>

Kindcentrum De Plotter dubbel gevisiteerd

16 juni 2014
- Nieuwsbericht

Montessori kindcentrum de Plotter is een kindcentrum van 2 tot 13 jaar waarbij basisonderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang tot een aanbod worden gemaakt. Het kindcentrum is een plek voor kinderen om op te groeien.  De Plotter is al jaren een gecertificeerde Montessori school. Maar... Lees meer >>

Gluren bij de buren Krimp - De aanpak in de Achterhoek

16 juni 2014
- Nieuwsbericht

Wehl ligt in het oosten van het land, in de buurt van Doetinchem. Alle steden in dit gebied hebben te maken met krimp. Jonge volwassenen verhuizen naar de grote stad en laten de senioren achter. De aanwas van nieuwe schoolgaande kinderen is gering en zal de komende jaren alleen maar afnemen. De... Lees meer >>

Kinderopvang: meer inspraak voor ouders en stijging toeslag

26 mei 2014
- Nieuwsbericht

Met de stijging van de kinderopvangtoeslag zijn de nieuwe maximale vergoeding voor de uurtarieven bekend. Voor de dagopvang bedraagt deze vergoeding 6,84 euro per uur, voor de buitenschoolse opvang 6,38 euro en voor de gastouderopvang 5,48 euro per uur. Het gaat om een stijging van resp. 14, 13 en... Lees meer >>

Publicaties Alert4you online

09 mei 2014
- Nieuwsbericht

Alert4you heeft zich vier jaar lang ingezet voor extra opvoedexpertise voor alle kinderen in de kinderopvang door middel van jeugdhulp. Maar liefst tachtig gemeenten zijn hiermee aan de slag gegaan. Dat heeft ertoe geleid dat nu op meer dan duizend kinderopvanglocaties gewerkt wordt met... Lees meer >>

Gluren bij de buren – Samenwerken binnen een MFA

05 mei 2014
- Nieuwsbericht

MFA Hoograven – UtrechtMFA Hoograven is een multifunctionele accommodatie die onderdak biedt aan drie scholen: openbare basisschool De Hoge Raven, de protestants-christelijke school Da Costaschool Hoograven en de Katholieke Ariënsschool. Daarnaast biedt Ludens naschoolse opvang aan en is er... Lees meer >>

Resultaten van de Netwerken [filmpje]

29 april 2014
- Nieuwsbericht

Bekijk het filmpje... Lees meer >>

Lezing Congres Management en Kinderopvang

Lezing Congres Management en Kinderopvang
28 april 2014
- Nieuwsbericht

Mijn jetlag, vanwege een studiereis naar Cincinnati in de USA, is gelukkig weg, maar ik ben en blijf een dromer. Gelukkig maar, want “Job, ga eens lekker dromen” was nou net de vraag voor deze inleiding. Visie, visionair… Je spreekt dan al snel over dromen. Een jaar of tien, twaalf... Lees meer >>

Nieuwe handleiding 'Continue screening kinderopvang'

22 april 2014
- Nieuwsbericht

Sinds de invoering van de continue screening moet iedereen die werkzaam is in de kinderopvang een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) kunnen tonen. Daarnaast moeten huisgenoten van gastouders een dergelijke verklaring hebben. Door deze continue screening zijn 66 mensen, die in het verleden iets... Lees meer >>

Jaarcongres Management Kinderopvang

22 april 2014
- Agendabericht

Kinderopvangorganisatie en scholen gaan steeds vaker samenwerken. Bovendien wordt de samenwerking steeds intensiever. Dagarrangementen, integrale kindcentra en de doorgaande leerlijn; het zijn thema’s die steeds belangrijker worden. Bovenstaande thema's komen ook terug op het jaarcongres... Lees meer >>

Opleiding Specialist Brede School

22 april 2014
- Nieuwsbericht

De opleiding is bestemd voor medewerkers van een brede school (in wording) met een hbo-diploma die een coördinerende rol vervullen of willen gaan vervullen en in staat zijn om de opdrachten van de opleiding in de praktijk uit te voeren. Deelnemers komen onder meer uit het onderwijs, kinderopvang... Lees meer >>

Nieuwe website helpt bij verbouwing schoolgebouw

11 april 2014
- Nieuwsbericht

De scholenbouwatlas, die sinds april 2014 is te raadplegen, speelt in op de grote behoefte aan informatie over verbouwen. 1 januari 2015 wordt het budget voor buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen overgeheveld van gemeentes naar schoolbesturen. De verbouwpraktijk is vaak ad hoc... Lees meer >>

"De samenwerking formaliseren is heel belangrijk"

09 april 2014
- Nieuwsbericht

Veel scholen en kinderopvangorganisaties werken op samen in het realiseren van integrale dagarrangementen. Deze samenwerking is in de meeste gevallen echter niet geformaliseerd. Yvette Vervoort, adviseur van {breed}, zegt: "De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is in de praktijk... Lees meer >>

Gemeenten verbeteren toezicht op kinderopvang

31 maart 2014
- Nieuwsbericht

Gemeenten hebben in 2012 negentig procent van het verplicht aantal onderzoeken uitgevoerd. In 2011 was dat nog 86 procent. Hoewel het aantal gemeenten dat alle verplichte onderzoeken heeft gerealiseerd is teruggelopen, bezoekt 66 procent van de gemeenten negen van de tien locaties. De Inspectie van... Lees meer >>

Minder mensen maken gebruik van kinderopvangtoeslag

25 maart 2014
- Nieuwsbericht

Het aantal kinderen op de opvang waarvoor ouders toeslag hebben aangevraagd is met tien procent afgenomen. Daarnaast is het aantal uren dat een kind opvang heeft verminderd met acht procent. De daling van het gebruik van kinderopvangtoeslag is groot bij ouders met een hoger inkomen en de groep met... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com