Thema: Kinderopvang & BSO

513 resultaten gevonden.

Verslag Gluren bij de buren – Integraal Kindcentrum

Verslag Gluren bij de buren – Integraal Kindcentrum
25 maart 2014
- Nieuwsbericht

Kindercampus De Vuurvogel-TilburgKindercampus De Vuurvogel ligt midden in het centrum van Tilburg. Ingrid van Beuzekom, ambassadeur van {breed}, is directeur van dit integraal kindcentrum. In De Vuurvogel werken Stichting Opmaat, een organisatie die onderwijs aanbiedt in Tilburg, en... Lees meer >>

'De vraag moet leidend zijn bij sportaanbod voor kinderen'

17 maart 2014
- Nieuwsbericht

Job van Velsen, projectleider van {breed}, legt tijdens de eerste bijeenkomst van het Netwerk Sport en een Gezonde Leefstijl uit wat de deelnemers kunnen verwachten. “De meeste bijeenkomsten, zoals workshops en leersessies, zijn nogal conservatief van aard. U komt, luistert naar een lezing en... Lees meer >>

Overgewicht bespreken met kinderen én ouders

Overgewicht bespreken met kinderen én ouders
07 maart 2014
- Nieuwsbericht

Volgens Afvallen Junior werkt een twee-sporenbeleid het beste. Afvallen Junior geeft dan ook niet alleen voorlichting aan kinderen, maar ook aan ouders, leerkrachten, medewerkers van de kinderopvang. Tijdens Afvallen Junior leren de kinderen en hun ouders hoeveel ze kunnen eten als ze voor de... Lees meer >>

Netwerk Sport en een gezonde leefstijl

06 maart 2014
- Agendabericht

Hoe realiseer ik een programma dat meer is dan reguliere gymlessen en een sporttoernooi? Hoe zet ik sportbuurtcoaches in? Hoe stimuleer ik kinderen, professionals en ouders? In drie bijeenkomsten maken de deelnemers een ‘gezonde sprong voorwaarts’. Bent u ook met deze vragen bezig? Schrijf u... Lees meer >>

Eerste bijeenkomst Netwerk Kwaliteit

Eerste bijeenkomst Netwerk Kwaliteit
03 maart 2014
- Nieuwsbericht

Netwerk Kwaliteit{breed} organiseert dit jaar voor het eerst het Netwerk Kwaliteit. De deelnemers komen vier keer per jaar bijeen en streven naar kwaliteitsverbetering van hun brede scholen en integrale kindcentra. Deze vorderingen bespreken ze met elkaar en met adviseurs van {breed}. De eerste... Lees meer >>

PO-Raad wil einde aan btw-regeling op brede scholen

28 februari 2014
- Nieuwsbericht

Er komen steeds meer brede scholen waar de medewerkers van de kinderopvang een handje helpen tijdens de lesuren. Ze gaan lezen met een clubje kinderen of helpen bij andere activiteiten. Door de huidige regelgeving moet is de school verplicht om 21 procent btw af te dragen voor de desbetreffende... Lees meer >>

Kabinet ziet niets in peuterplannen VNG

26 februari 2014
- Nieuwsbericht

De VNG en de PO-Raad stuurden onlangs brieven naar de Tweede Kamer waarin ze aandringen op een (deels) gratis basisvoorziening voor alle peuters tussen de 2,5 en 4 jaar. Alle peuters in Nederland zouden twee dagdelen in de week (deels) gratis gebruik mogen maken van de kinderopvang. De... Lees meer >>

Een frisse wind!

Een frisse wind!
18 februari 2014
- Columns

Het antwoord doet er niet toe; het is de hoogste tijd dat kunst- en cultuureducatie een prominente plek krijgt op de politieke agenda. En daarna moet het zo snel mogelijk een, ooit zo vanzelfsprekende, plaats binnen scholen, brede scholen en IKC’s krijgen. Waarom? Omdat bijvoorbeeld een dramales... Lees meer >>

Peutervoorziening maakt veel los

17 februari 2014
- Nieuwsbericht

Waar ging het ook al weer over?  De ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs willen dat peuterspeelzalen en kinderdagverblijven per 1 januari 2016 dezelfde kwaliteitseisen en regelgeving krijgen. De PO-Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten vinden dit een stap in de goede richting,... Lees meer >>

Geld vrij voor scholing medewerkers kinderopvang

17 februari 2014
- Nieuwsbericht

Het sectorplan is voor medewerkers uit het welzijn & maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en de kinderopvang. Deze sectoren hebben de afgelopen tijd te maken met veranderend werk en een afname van het aantal vacatures. In het plan wordt ongeveer zeventien miljoen euro vrijgemaakt voor... Lees meer >>

PO-Raad en VNG willen één voorziening voor alle peuters

14 februari 2014
- Nieuwsbericht

De minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, en de staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, hebben vorig jaar bekend gemaakt dat ze het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang in één stelsel willen samen brengen. Ze willen dat peuterspeelzalen en kinderdagverblijven per 1 januari... Lees meer >>

Visie staat centraal tijdens eerste bijeenkomst Netwerk 0-6 jaar

13 februari 2014
- Nieuwsbericht

Alice Jansen en Tonny van den Berg, adviseurs van {breed}, organiseerden de eerste bijeenkomst van het netwerk 0-6 jaar. Alice: “We zijn gestart  met de vraag: ‘Wat hebben jonge kinderen nodig en hoe organiseren we dat?’ In werkgroepvorm zochten we naar de ingrediënten van de doorgaande... Lees meer >>

Agrarische kinderopvangsector groeit als kool

12 februari 2014
- Nieuwsbericht

Op de website van de VAK zegt Anton IJsseldijk, voorzitter van de Vereniging Agrarische Kinderopvang dat groen op dit moment erg hip is. “De kinderen zijn veel buiten.” Het gevolg daarvan is dat drie leden van de VAK in 2013 een agrarische kinderopvang hebben geopend. “Bovendien is de... Lees meer >>

RIVM onderzoekt invoering vignet ‘Gezonde Kinderopvang’

11 februari 2014
- Nieuwsbericht

Kinderopvangtotaal.nl schrijft dat het RIVM regelmatig aanvragen krijgt van kinderopvangorganisaties die interesse hebben in het vignet. Het instituut onderzoekt nu in hoeverre de Nederlandse kinderopvangsector hierop zit te wachten. Om de vraag in beeld te brengen, gaan medewerkers van het RIVM... Lees meer >>

Netwerk 0-6 jaar

05 februari 2014
- Agendabericht

Wat zijn de juiste interventies bij jonge kinderen? Hoe zorgen we voor een goede pedagogische en didactische basis? Hoe werken opvang en onderwijs samen om deze gezamenlijke basis te bespreken en te organiseren? En wat is er nodig om de kwaliteit in aanbod en organisatie voor het jonge kind verder... Lees meer >>

Passend voor wie?

Passend voor wie?
04 februari 2014
- Columns

- In de afgelopen tien jaar is het aantal rugzakleerlingen, toegenomen van ongeveer 11000 naar 39000. - Eén op de zes kinderen heeft een indicatie voor ‘iets speciaals’.- Kinderen met een rugzak binnen het regulier onderwijs presteren beter in vergelijking met kinderen met een... Lees meer >>

Gluren bij de buren 2014

03 februari 2014
- Nieuwsbericht

Hoe ga  je om met krimp? Hoe breng je integrale samenwerking in de brede school tot stand? En hoe kun je samenwerken in een MFA? Al verschillende jaren organiseert {breed} bezoeken aan brede scholen en integrale kindcentra. In het kader van Gluren bij de buren bezoeken de deelnemers goede... Lees meer >>

Job van Velsen - Inleiding Masterclass voor Ambassadeurs Passend Onderwijs

03 februari 2014
- Verslag

De invoering van passend onderwijs biedt kansen om meer kinderen een betere toekomst te geven. Maar dan moeten die kansen wel benut worden. Brede scholen hebben op dit terrein unieke mogelijkheden. Door educatieve en pedagogische kaders te integreren kan de massale uittocht uit het ‘gewone... Lees meer >>

'Kinderen hebben geen hulp nodig, de opvoeders hebben hulp nodig'

'Kinderen hebben geen hulp nodig, de opvoeders hebben hulp nodig'
03 februari 2014
- Nieuwsbericht

{breed} organiseert regelmatig een masterclass voor haar ambassadeurs. De goede voorbeelden van brede scholen, integrale kindcentra en kinderopvangorganisaties dragen hiervoor zelf onderwerpen en thema’s. Bart-Jan Commissaris, directeur van De Brede School in Amsterdam-Zuidoost wilde graag met... Lees meer >>

Vier partijen streven naar geïntegreerd stelsel voor kinderopvang

31 januari 2014
- Nieuwsbericht

Kinderopvangtotaal.nl meldt dat de vier partijen een ontwikkelingsrecht voor kinderen willen. Bovendien moet er een samenhangende pedagogische structuur komen voor ieder kind tussen de nul en twaalf jaar. De vier partijen zijn het Kinderopvangfonds, de koplopersgroep Wethouders, de Petterlaarsgroep... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com