Thema: Kinderopvang & BSO

226 resultaten gevonden.

Oberon, Jaarbericht 2011

Oberon, Jaarbericht 2011
23 maart 2012
- Literatuur

Brede scholen in Nederland -  Jaarbericht 2011 Hoe staat de brede school er in 2011 voor in Nederland? Hoeveel brede scholen zijn er in het primair en voortgezet onderwijs? Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeenten en scholen? Is de huisvesting van brede scholen goed geregeld? In het... Lees meer >>

Extra middelen VVE

06 februari 2012
- Achtergrondartikel

De komende twee jaar krijgen de grote gemeenten extra middelen voor de voor- en vroegschoolse educatie, zomerscholen en schakelklassen. Deze middelen worden gericht ingezet in de grote steden met een focus op de achterstanden bij kinderen onder de vier jaar. Minister Van Bijsterveldt heeft... Lees meer >>

Hoex en Kunseler - Tis knap lastig!

Hoex en Kunseler - Tis knap lastig!
29 november 2011
- Literatuur

Tis knap lastig!Omgaan met lastig gedrag in de buitenschoolse opvangJosette Hoex en Floortje KunselerISBN: 978-90-6665-935-3176 pagina's4e druk, 2011Uitgever: SWP Book Wat kan de buitenschoolse opvang betekenen voor kinderen met probleemgedrag? De vier opvoedingsdoelen uit de Wet kinderopvang zijn... Lees meer >>

Vandenbroeck, Michel - Pedagogisch management in de kinderopvang

Vandenbroeck, Michel - Pedagogisch management in de kinderopvang
29 november 2011
- Literatuur

Kindercentra managen vraagt speciale talenten. Het aansturen van de organisatie en haar medewerkers moet gecombineerd worden met een visie op de inhoud van het werk, zowel vandaag als in de toekomst. Daarnaast brengen de wet- en regelgeving in Nederland en Vlaanderen nieuwe verantwoordelijkheden... Lees meer >>

Hol, A. - Handboek management kinderopvang

29 november 2011
- Literatuur

Handboek management kinderopvang geeft een kijkje in de keuken van de kinderopvang en in de recepten van de chef-koks. Dit boek is een initiatief van KIK, Kwaliteit in Kinderopvang, twaalf maatschappelijke kinderopvangorganisaties die gezamenlijk investeren in de kwaliteit van en het... Lees meer >>

Bustour ambassadeurs - 13 oktober 2011

Bustour ambassadeurs - 13 oktober 2011
28 oktober 2011
- Verslag

Op donderdag 13 oktober 2011 vond de eerste bustour van dit schooljaar voor ambassadeurs van {Breed} plaats. Na eerdere bustours in respectievelijk het Noorden van het land en de Randstad, had nu het Zuiden de eer de ambassadeurs te ontvangen. In de ochtend werd Kindcentrum De Troubadour in... Lees meer >>

Hoekstra & Van Liempd - Ruimte maken voor vier tot twaalf

24 oktober 2011
- Literatuur

De inrichting voor ruimten voor buitenschoolse opvang speelt een belangrijke rol in de wijze waarop kinderen hun vrije tijd beleven. Kinderen hebben na een drukke schooldag behoefte aan ontspanning, maar ook aan uitdaging. Ze willen zelf keuzes kunnen maken, ze willen met andere kinderen spelen,... Lees meer >>

Hoekstra & Van Liempd - Ruimten maken voor nul tot vier

24 oktober 2011
- Literatuur

De inrichting en indeling van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Hoe kun je het kindercentrum nu zo inrichten dat het ook echt een ruimte voor kinderen is, die past bij hun leeftijd en bij de pedagogische visie en... Lees meer >>

Muziek op school: een win-winsituatie

29 september 2011
- Interview

Interview Marc Gouswaart, Maakmuziek.nuMaakmuziek.nu is een muziekproject voor groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs, dat EDU-ART in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Federatie voor Muziekverenigingen (KNFM afdeling Gelderland / Flevoland) ontwikkelde. We spraken met... Lees meer >>

Sardes - De samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen in het kader van de harmonisatie

26 september 2011
- Literatuur

Het Ministerie van OCW stimuleerde onder Balkenende IV de samenwerking tussen kinderopvangcentra en peuterspeelzalen door middel van de subsidieregeling Kinderopvang. Harmonisatie van onderaf was het doel. Hiertoe hebben 138 projecten in september 2009 een subsidie ontvangen. In 2010 vond een... Lees meer >>

TSO Stappenplan (2009)

21 september 2011
- Voorbeelddocument

Is het tijd om de overblijfvisie van uw school te ontwikkelen, te herzien of aan te scherpen? Doe dit dan stap voor stap. Neem voor dit proces de tijd, betrek alle partijen in een vroegtijdig stadium en ga uit van kwaliteit. Probeer na elke stap de betrokkenen te nformeren. Begin minimaal zes... Lees meer >>

Kijkje in de keuken - TSO vragenlijst

21 september 2011
- Voorbeelddocument

Hoe maakt u de overblijf tot een professioneel en wellicht onderscheidend onderdeel van de schooldag? Een goede invulling begint met een heldere visie op het overblijven. Onderstaande vragenlijst is een uitstekend startpunt om de inhoudelijke discussie te voeren met alle betrokkenen. Zo ziet u... Lees meer >>

Waarborgfonds kinderopvang - Startersdocument

21 september 2011
- Voorbeelddocument

In het mei-nummer van het tijdschrift Kinderopvang staat een artikel waarin het Waarborgfonds Kinderopvang aangeeft wat het fonds voor startende ondernemers kan betekenen.Download het... Lees meer >>

Kinderopvang - Starters: Durf je te onderscheiden

21 september 2011
- Literatuur

Artikel in Kinderopvang. Starters: durf je te onderscheiden Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Starten in de Kinderopvang, een handreiking

21 september 2011
- Literatuur

Starten in de kinderopvang, handreiking met informatie, tips en een stappenplan  Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die overweegt een kindercentrum of gastouderbureau te starten. Er staat beknopte informatie in over wet- en regelgeving, kwaliteitseisen en tarieven. En er is een... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Plusopvang ontwikkelingen en financiering

21 september 2011
- Literatuur

Opvang van kinderen met een zorgbehoefte krijgt in sterk toenemende mate aandacht binnen kindercentra en bij pedagogisch medewerkers. Met veel enthousiasme en bevlogenheid wordt geprobeerd die kinderen een plek te geven in de opvang.  Wat echter steeds weer opduikt als struikelblok voor het... Lees meer >>

Witte Weekblad - Kinderopvang op de boerderij

21 september 2011
- Literatuur

En boerin aan het woord. Zij start kinderopvang op haar boerderij. 
Bron: Witte Weekblad, 20 mei 2009 Download het artikel
Lees meer >>

Boerderij NP - Kinderopvang levert veel op

21 september 2011
- Literatuur

Artikel uit het tijdschift Boerderij (sept 2004) over de voordelen van kinderopvang op de boerderij. Verder wordt de regelgeving uitgelegd Lees meer >>

Kempen, R. van - Organisatie van BSO in Voorschoten en Leidschendam-Voorburg (aug 2009)

21 september 2011
- Onderzoek

Roderick van Kempen heeft in zijn afstudeerscriptie onder de titel "Twee kanten van dezelfde medaille: de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg", een bestuurskundig onderzoek gedaan naar de organisatie van buitenschoolse opvang. (Erasmus Universiteit, augustus... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Samenwerking buitenschoolse opvang en sport loont (feb 2010)

21 september 2011
- Literatuur

Wanneer sportverenigingen en buitenschoolse opvang (BSO) instellingen de handen ineen slaan, profiteren beiden. Door bijvoorbeeld bestaande ruimtes in sportcomplexen of clubgebouwen slim te gebruiken, kunnen BSO’s hun wachtlijsten wegwerken. Zij hebben vaak dringend accommodatie nodig om alle... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com