Thema: Kinderopvang & BSO

513 resultaten gevonden.

Leergang samen werken aan kindcentrum

24 april 2013
- Agendabericht

De leergang bestaat uit vier bijeenkomsten met inspirerende gastsprekers en ervaringsdeskundigen. U leert hoe u het opzetten van een kindcentrum aanpakt, waar de aandachtspunten liggen en hoe een plan van aanpak voor uw kindcentrum eruit ziet. Deze leergang is al drie keer eerder uitgevoerd. Er... Lees meer >>

Zuid mag eerst VOG aanvragen

23 april 2013
- Nieuwsbericht

Alle mensen die werkzaam zijn in de kinderopvang: pedagogisch medewerkers, bestuurders, houders van een kindercentrum, gastouders en huisgenoten van gastouders moeten per 1 juli een VOG kunnen tonen. Het gaat om een nieuwe VOG of een VOG die niet ouder is dan twee jaar. Dit heeft alles te maken met... Lees meer >>

Leve de koning!

Leve de koning!
22 april 2013
- Columns

'Doen jullie ook mee aan de Koningsspelen?' 'Wanneer moeten jullie je ontbijtspullen bij de supermarkt halen?' 'Heb jij de tekst al van het Kroningslied?' Het is geweldig hoe zo’n feest mensen bij elkaar brengt en creativiteit en inventiviteit aanboort. Een van die brede scholen waar ik... Lees meer >>

Vervoer naar bso verantwoording van kinderopvang

19 april 2013
- Nieuwsbericht

Dat meldt Kinderopvangtotaal.nl. Bij de Brancheorganisatie Kinderopvang en GGD Nederland was onduidelijkheid ontstaan over deze kwestie. Is de school of de bso verantwoordelijk op het moment dat de kinderen van de school naar de bso worden vervoerd. Sociale Zaken stelt nu dat de... Lees meer >>

Congres vakblad Kinderopvang

19 april 2013
- Agendabericht

Het congres is voor pedagogisch medewerkers (dagopvang en BSO), leidsters van peuterspeelzalen, locatiemanagers en gastouders. Thema van dit congres is ‘klantgericht communiceren’. Omdat steeds minder mensen hun kinderen naar de kinderopvang sturen, wordt communiceren met ouders belangrijker.... Lees meer >>

Krachtig lokaal educatief beleid

18 april 2013
- Agendabericht

Er is veel gaande op het gebied van lokaal educatief beleid. Het passend onderwijs wordt steeds meer gekoppeld aan het Centrum voor Jeugd en Gezin, de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd en peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties harmoniseren. Daarnaast komen er steeds meer brede scholen en... Lees meer >>

Agora en TintelTuin gaan samenwerken in ikc's

15 april 2013
- Nieuwsbericht

Agora en Tinteltuin werken inmiddels op een aantal scholen samen. Een voorbeeld daarvan is de school Westerkim. Deze onderwijsinstelling van Agora werkt nauw samen met BSO De Stormmeeuw van TintelTuin en zal binnen een paar jaar verworden zijn tot een integraal kindcentrum (ikc). Hetzelfde geldt... Lees meer >>

Goede vraag: Kan een onderwijsorganisatie kinderopvang in eigen beheer aanbieden?

12 april 2013
- Nieuwsbericht

Meestal is dit een stichting, maar dat kan ook een bv zijn. Dit geldt zowel voor openbare- als pc- en katholieke onderwijsorganisaties. Deze nieuwe rechtspersoon is de houder van de kinderopvanglocaties en wordt als zodanig ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang.  Het beheer van... Lees meer >>

Buitenhek analyseert cijfers kinderopvang

03 april 2013
- Nieuwsbericht

De analyse van Buitenhek Management & Consult, die ook wel Kinderopvangmonitor 2013 wordt genoemd, is hier te... Lees meer >>

Buitenhek: Kinderopvangmonitor 2013

02 april 2013
- Literatuur

Buitenhek Management & Consult heeft een analyse van het Landelijk Register Kinderopvang gemaakt. Met deze analyse wil Buitenhek vaststellen hoe de capaciteit van de kinderopvang zich aanpast aan de afnemende vraag. Lees hier de Kinderopvangmonitor van... Lees meer >>

Ouders kunnen misgelopen toeslag kinderopvang nog aanvragen

02 april 2013
- Nieuwsbericht

Als ouders te laat zijn met hun aanvraag voor kinderopvangtoeslag, kunnen zij geld mislopen. Dat komt door de nieuwe regeling, die sinds 1 januari 2012 in werking is getreden. Daarin staat dat ouders alleen toeslag krijgen over de maand waarin ze de aanvraag doen en één maand daarvoor. Deze... Lees meer >>

“Doorpakken met ontwikkelen van integrale arrangementen”

29 maart 2013
- Nieuwsbericht

Het kabinet wil ervoor zorgen dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie beter op elkaar afgestemd worden. De brancheorganisatie Kinderopvang, de MOgroep en de PO-raad zijn blij dat het rijk deze lappendeken aan basisvoorzieningen voor jongeren wil aanpakken,... Lees meer >>

Cofinanciering in dagarrangementen

25 maart 2013
- Nieuwsbericht

Ja, dat kan. Hoe kunt u die cofinanciering dan het beste regelen? Overleg met de gemeente en het betreffende schoolbestuur/andere partner over de aanstelling van een combinatiefunctionaris. Maak concrete afspraken over wie de werkgever wordt en hoeveel uur waar gewerkt wordt. Uiteraard moet de... Lees meer >>

Geblinddoekt

Geblinddoekt
25 maart 2013
- Columns

Zo’n bijeenkomst geeft me minstens weer een week stof tot nadenken. Bijvoorbeeld over de inleiding van Jeannette Doornenbal, die binnen de context van een IKC sprak over transdisciplinair werken binnen brede scholen. Van dat woord had ik nog nooit gehoord, maar het klonk wél spannend. Wat... Lees meer >>

Werkbericht gemeentebrede dagarrangementen

22 maart 2013
- Nieuwsbericht

Op de eerste plaats is dat het professionaliseren van de naschoolse activiteiten (nsa). Op die manier kunnen aan deze activiteiten dezelfde eisen worden gesteld als aan die van de buitenschoolse opvang. Het bieden van naschoolse activiteiten wordt zo echter wel fors duurder en daarmee minder... Lees meer >>

Management Kinderopvang: De locatiemanager: sleutel tot kwaliteit

20 maart 2013
- Literatuur

Locatiemanagers van kinderopvangorganisaties moeten zich meer met het pedagogische beleid gaan bezig houden. Het tijdschrift Management Kinderopvang plaatste onlangs een artikel waarin staat dat locatiemanagers een belangrijke rol hebben in een kinderopvangorganisatie. Volgens Marianne... Lees meer >>

Kinderopvang

Kinderopvang
11 maart 2013
- Columns

Kinderopvang is  volop in het nieuws.  Je struikelt in de krant over onheilstijdingen, faillissementen, terugloop en een kwaliteit van de kinderopvang die ver onder de maat zou zijn. En anders duikt er wel een directeur of bestuurder op die uitbetaald wordt in aandelen. Is er een complot... Lees meer >>

Pilot Alert4you in Assen

11 maart 2013
- Nieuwsbericht

In haar laatste nieuwsbrief (6) schrijft Alert4you dat positief opvoeden, het kind in de eigen omgeving begeleiden en er vroeg bij zijn de vertrekpunten van de samenwerking zijn. Er wordt in Assen op twaalf scholen samengewerkt. De projectleider van de pilot, Sijke Dijkstra,... Lees meer >>

Tien procent peuterspeelzalen is nu peuteropvang

11 maart 2013
- Nieuwsbericht

Buitenhek Management & Consult heeft de cijfers Van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk (LRKP) van begin 2012 vergeleken met de cijfers van dit jaar. Daaruit is gebleken dat gemeenten sinds 1 januari 2012 maar liefst 350 peuterspeelzalen hebben omgezet naar peuteropvang... Lees meer >>

Organisaties pleiten voor steun aan kinderopvangsector

06 maart 2013
- Nieuwsbericht

In de brief komen de vier organisaties met een aantal voorstellen om de bezuinigingen op de kinderopvang terug te draaien. Zij willen ouders, ondernemers en werknemers in de kinderopvangsector op die manier meer rust brengen. In de brief staat het volgende advies: “Maak een pas op de... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com