Thema: Kinderopvang & BSO

11 resultaten van het type Voorbeelddocument gevonden.

TSO Stappenplan (2009)

21 september 2011
- Voorbeelddocument

Is het tijd om de overblijfvisie van uw school te ontwikkelen, te herzien of aan te scherpen? Doe dit dan stap voor stap. Neem voor dit proces de tijd, betrek alle partijen in een vroegtijdig stadium en ga uit van kwaliteit. Probeer na elke stap de betrokkenen te nformeren. Begin minimaal zes... Lees meer >>

Kijkje in de keuken - TSO vragenlijst

21 september 2011
- Voorbeelddocument

Hoe maakt u de overblijf tot een professioneel en wellicht onderscheidend onderdeel van de schooldag? Een goede invulling begint met een heldere visie op het overblijven. Onderstaande vragenlijst is een uitstekend startpunt om de inhoudelijke discussie te voeren met alle betrokkenen. Zo ziet u... Lees meer >>

Waarborgfonds kinderopvang - Startersdocument

21 september 2011
- Voorbeelddocument

In het mei-nummer van het tijdschrift Kinderopvang staat een artikel waarin het Waarborgfonds Kinderopvang aangeeft wat het fonds voor startende ondernemers kan betekenen.Download het... Lees meer >>

Voorbeeld overeenkomst verhuur onderwijsruimte (sept 2009)

21 september 2011
- Voorbeelddocument

Download de overeenkomst Lees meer >>

Gemeente Haarlem - Schoolgebouwen medegebruik en verhuur

21 september 2011
- Voorbeelddocument

Deze notitie geeft een beeld van het beleid zoals door de gemeente Haarlem is geformuleerd op basis van de huidige wet- en regelgeving rondom medegebruik en verhuur van schoolgebouwen. Download de... Lees meer >>

Modellen voor huurovereenkomsten, - tot ingebruikneming en - statuten beheersstichting (mrt 2010)

21 september 2011
- Voorbeelddocument

Onderwijs en kinderopvang zijn steeds vaker gehuisvest in hetzelfde gebouw. Deze ‘samenwoning’ roept veel vragen op als het gaat om eigendom en beheer. De in de onderwijswetgeving opgenomen bepalingen geven nog weinig houvast bij een goede vastlegging van onderlinge rechten en plichten. De... Lees meer >>

Overeenkomst onderwijs-kinderopvang voor verzorgen bso (mrt 2009)

20 september 2011
- Voorbeelddocument

Download deze voorbeeldovereenkomst Lees meer >>

Gemeente Rotterdam - Beleidskader plusopvang

20 september 2011
- Voorbeelddocument

De gemeente Rotterdam voert een actief beleid inzake plusopvang en subsidieert dat uit eigen middelen. In 2007 is het beleidskader plusopvang, in nauw overleg met het werkveld, geformuleerd. Download het... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang e.a. - Handreiking huisvesting BSO in sportaccommodaties

20 september 2011
- Voorbeelddocument

Deze handreiking is een hulpmiddel voor gemeenten, sport- en kinderopvangorganisaties bij het onderbrengen van BSO in of aan een (bestaande) sportaccommodatie. U kunt de handreiking gebruiken als processturingsinstrument, checklist of toetsinstrument.  Download de... Lees meer >>

CAO Kinderopvang 2010-2011

31 augustus 2011
- Voorbeelddocument

CAO Kinderopvang 2010 - 2011 In de kinderopvang is er voor de ongeveer 85.000 werknemers een nieuwe cao afgesproken voor de periode 1 mei 2010 tot en met 31 december 2011. De werkgevers en bonden hebben afspraken gemaakt van een verhoging van 1,25% per 1 mei jl. en 1,0% per 1 mei volgend jaar.... Lees meer >>

Handreiking huisvesting BSO

02 oktober 2008
- Voorbeelddocument

Deze tool dient als handreiking voor huisvesting van BSO in of aan een bestaande school of op het terrein van de school. De handreiking kan gebruikt worden als processturingsinstrument, checklist of toetsinstrument. Het is een hulpmiddel voor de drie betrokken partijen: gemeente, school en BSO.... Lees meer >>

  • 1
javhide.com sexsut.com