Thema: Sport & Bewegen

107 resultaten gevonden.

Elke school moet sportieve en gezonde omgeving bieden

13 september 2011
- Nieuwsbericht

De samenwerkende organisaties doen in hun brief een vijftal aanbevelingen om de situatie op de scholen te verbeteren. Ten eerste moet vijf uur sporten per week voor, tijdens en na schooltijd voor alle leerlingen gegarandeerd worden. Daarbij moeten er meer vakleerkrachten komen voor lichamelijke... Lees meer >>

Meer ruimte voor sport en bewegen in de buurt

19 mei 2011
- Nieuwsbericht

Verder moet de economische betekenis van sport meer worden benut; sport is een goed platform voor vernieuwend ondernemerschap en export. Bij sportevenementen komt meer nadruk te liggen op de economische en maatschappelijke effecten.Topsport blijft een belangrijke prioriteit. Het kabinet ondersteunt... Lees meer >>

OGZ Praktijkcongres: Aanpak overgewicht bij de jeugd

18 mei 2011
- Agendabericht

Overgewicht: een groeiend probleem bij de Nederlandse jeugd Kinderen  kampen op steeds jongere leeftijd met zwaarlijvigheid door slechte  eetgewoonten en te weinig beweging. Ouders geven niet altijd het goede  voorbeeld. Steden zijn niet meer veilig voor kinderen om te spelen.... Lees meer >>

Judo op de brede school

Judo op de brede school
21 april 2011
- Nieuwsbericht

Schooljudo.nl biedt scholen een lesprogramma van zes weken, waarin de leerlingen de beginselen van de judosport aanleren. “Die zes weken achten wij noodzakelijk om kinderen te leren hoe ze met elkaar om moeten gaan en hoe ze moeten samenwerken. Daarnaast is deze periode nodig voor de ontwikkeling... Lees meer >>

Inrichten sportaccommodaties en buitenruimte

12 april 2011
- Nieuwsbericht

Hoe richt je een sportaccommodatie goed in? En welke tips en trucs zijn er voor het inrichten van openbare ruimte of een schoolplein? Hoe zorg je dat je voldoet aan de huidige eisen, rekening houdend met de trends en eisen van nu. Vragen die spelen bij iedereen die betrokken is bij de inrichting en... Lees meer >>

Combifuncties Onderwijs - Aan het werk met combinatiefuncties in het VO

08 april 2011
- Literatuur

Combinatiefunctionaris verbindt school, sport en cultuur.De school wordt steeds meer een maatschappelijk ondernemer. Met combinatiefuncties kunnen scholen inspelen op deze rol. Een goede manier om de school te verbinden met sportverenigingen of culturele instellingen, is door  een... Lees meer >>

NISB - Werkboek Sport en Kinderopvang

NISB - Werkboek Sport en Kinderopvang
03 maart 2011
- Literatuur

Derde geheel herziene versie. December 2010.Het werkboek biedt informatie, schetst mogelijke dilemma’s en wijst vooral op de mogelijkheden om sport en kinderopvang te combineren.Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en het Netwerkbureau Kinderopvang hebben in deze geheel herziene... Lees meer >>

Minister Van Bijsterveldt bezoekt Landelijk Steunpunt

27 januari 2011
- Nieuwsbericht

De Minister werd welkom geheten door Job van Velsen, projectleider van {breed}. Hij overhandigde haar een lijst met tien speerpunten van de brede school. Anja Oosterhoff en Hans van den Ham, ambassadeurs van {breed}, vertelden over hun eigen brede school situatie. Hans legde uit hoe de taal- en... Lees meer >>

Een gezonder kind begint bij een gezond voorbeeld

Een gezonder kind begint bij een gezond voorbeeld
09 oktober 2010
- Nieuwsbericht

Hoe ontbijten jullie en hoe gaat het avondeten? Hoe ga jij doordeweeks van a naar b? Pak je de trap of neem je de lift als je in het warenhuis naar de vierde verdieping moet? Deze en andere vragen plus bijbehorende adviezen staan centraal in de nieuwe campagne van het Nederlands Instituut voor... Lees meer >>

Richard Krajicek verspreidt beweegvirus

Richard Krajicek verspreidt beweegvirus
05 oktober 2010
- Nieuwsbericht

Dat deed hij samen met Karin van Bijsterveld, voorzitter van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs, en Rola Hulsbergen, rector van het Aloysius College.   Het Aloysius College is één van de 80 vmbo-scholen die tot de zomer van 2012 deelnemen aan dit project met het doel hun... Lees meer >>

Sport BSO's 2010: Een stand van zaken

Sport BSO's 2010: Een stand van zaken
30 september 2010
- Nieuwsbericht

De ontwikkeling van sport en kinderopvang is in 2001 gestart met een landelijkproject van drie jaar, gef inancierd door het ministerie van vws. Dit project is totstand gekomen op initiatief van de koninklijke nederlandse hockey bond (knhb).Gedurende het project is door het nederlands instituut... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Sport BSO's 2010: Een stand van zaken

Netwerkbureau Kinderopvang - Sport BSO's 2010: Een stand van zaken
30 september 2010
- Literatuur

De ontwikkeling van sport en kinderopvang is in 2001 gestart met een landelijkproject van drie jaar, gef inancierd door het ministerie van vws. Dit project is totstand gekomen op initiatief van de koninklijke nederlandse hockey bond (knhb).Gedurende het project is door het nederlands instituut... Lees meer >>

Nieuwe praktijkgerichte opleiding Combinatiefunctionarissen

Nieuwe praktijkgerichte opleiding Combinatiefunctionarissen
26 augustus 2010
- Nieuwsbericht

De opleiding is bedoeld voor startende en ervaren combinatiefunctionarissen, werkzaam binnen de werkvelden onderwijs, sport en cultuur. De opleiding is opgebouwd rond drie basisthema's: projectmatig werken, werken in een complex krachtenveld en zelfmanagement en ondernemerschap. Deze thema's zijn... Lees meer >>

Welke scholen krijgen alle leerlingen actief?

Welke scholen krijgen alle leerlingen actief?
30 maart 2010
- Nieuwsbericht

‘Alle leerlingen actief!’ is begin 2009 gepresenteerd tijdens de NOT (Nationale Onderwijs Tentoonstelling). Tijdens de testperiode van de methode bleek dat ruim zestig procent van de deelnemende inactieve leerlingen meer ging bewegen. Deze practice-based resultaten zijn zo hoopvol, dat NISB dit... Lees meer >>

De Nationale Sportweek komt eraan

De Nationale Sportweek komt eraan
18 maart 2010
- Nieuwsbericht

De Nationale Sport Week wordt georganiseerd door de Stichting Nationale Sport Platform. Deze stichting wil bijdragen aan het verhogen van de sportparticipatie en uitdragen dat sporten gezond en plezierig is. Deze editie van de Sport Week staat in het teken van het Olympisch Plan 2016, dat tot doel... Lees meer >>

Ministerie van OCW - Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur

22 februari 2010
- Literatuur

Bestuurlijke afspraken Impuls Brede Scholen, sport en cultuur. Bron: Ministerie van OCW. Sociale samenhang is een belangrijke doelstelling van het huidige kabinet. Zowel school, sport als cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan die sociale samenhang. Een samenhangend aanbod van ... Lees meer >>

Maatschappelijke stage tijdens sportevenementen

Maatschappelijke stage tijdens sportevenementen
18 februari 2010
- Nieuwsbericht

Dit kondigde ze aan op de overheidsreceptie tijdens de Winterspelen in Vancouver. Met het Beleidskader pilots sportevenementen wordt niet alleen gekeken naar evenementen zelf, maar juist ook naar de maatschappelijke mogelijkheden van deze evenementen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of het mogelijk... Lees meer >>

Campagne meer bewegen groot succes

Campagne meer bewegen groot succes
05 februari 2010
- Nieuwsbericht

De campagne heeft er toe geleid dat 60% van de bereikte kinderen meer is gaan nadenken over bewegen, meer beweegideeën heeft gekregen en meer zin heeft om te gaan bewegen. Het merendeel van de ouders beoordeelt de campagne als positief. Ze waarderen de commercial vooral om de boodschap dat... Lees meer >>

Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur

11 september 2009
- Redactioneel artikel

Met de impuls kunnen 2500 combinatiefunctionarissen – professionals die bij één werkgever in dienst zijn, maar werken in meerdere sectoren – aan het werk.De combinatiefunctionaris moet de samenhang tussen brede school, sportclub en culturele organisatie verbeteren. De impuls loopt van 2008... Lees meer >>

Rikkie de Genzer & Saskia Roering - Brede VO-scholen Rotterdam

Rikkie de Genzer & Saskia Roering - Brede VO-scholen Rotterdam
22 juni 2009
- Interview

Juni 2009 Brede school als standaard voor voortgezet onderwijs Rotterdam heeft een voortrekkersrol als het gaat om de brede school in het voortgezet onderwijs. De gemeente begon eind jaren negentig met de eerste stappen en is 10 jaar later ver in de ontwikkeling, melden Saskia Roering en Rikkie... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com