Thema: Sport & Bewegen

107 resultaten gevonden.

Paul Eijgendaal - Prisma College de Rotonde

Paul Eijgendaal - Prisma College de Rotonde
09 december 2008
- Interview

Het Prisma College uit Breda laat haar leerlingen met sport uitblinken. Op alle drie de locaties van het College maakt sport een belangrijk deel uit van het activiteiten- en onderwijsaanbod. De sportklassen krijgen drie uur extra bewegen aangeboden en dat doet de school met medewerking van... Lees meer >>

Studulski & Van der Grinten, Zicht op de brede school 2006-2007

14 maart 2007
- Literatuur

Alles duidt erop dat de groei van de BredeSchool de komende jaren doorzet. Dat vergt extra inzet van gemeenten, scholen, instellingen en de rijksoverheid. Michiel van der Grinten en Frank Studulski willen aan die inspanning een bijdrage leveren door in hun boek een uitgebreid overzicht te geven van... Lees meer >>

Studulski, Van der Grinten, Brede scholen in uitvoering

20 oktober 2006
- Literatuur

Brede scholen in uitvoering - nieuwe trends en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk; Frank Studulski, Michiel van der Grinten (red.), uitg. SWP, ISBN 90 6665 678 6, 2006, 115 pags. Serie artikelen van sprekers van het Jaarcongres Brede School 2005. Met o.a.: Sport en kinderopvang, ofwel de... Lees meer >>

Breedveld e.a., Rapportage Sport 2006

20 oktober 2006
- Literatuur

Rapportage Sport 2006 / K. Breedveld, A. Tiessen-Raaphorst. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2006. - 415 p. - ISBN 903770252X SCP rapport over de economische en maatschappelijke rol van sport. Die is niet gering, blijkt uit het onderzoek. Klik hier om naar... Lees meer >>

NISB - Sportieve verbreding in het VO

01 augustus 2006
- Onderzoek

Dit verslag presenteert de resultaten van een onderzoek over de verbreding op sportgebied van schoollocaties in het voortgezet onderwijs. De resultaten, verkregen door twee korte enquêtes onder respectievelijk vakdocenten lichamelijke opvoeding en directieleden, geven een beeld van de rol en... Lees meer >>

Oenen e.a., Jeugdactiviteiten in de brede school (handboek)

26 oktober 2005
- Literatuur

Er is een nieuw werkboek voor brede scholen die aan de slag willen gaan met levensecht leren. Het expertisecentrum brede school van het NIZW heeft het werkboek gemaakt, drie ‘proefscholen' hielpen eraan mee. Jeugdactiviteiten in de brede school. Werkboek voor kwaliteitsontwikkeling: doelen,... Lees meer >>

Netwerkbijeenkomst Sport en de brede school

23 april 2003
- Nieuwsbericht

Veel vragen, veel antwoorden en ervaringen werden uitgewisseld tijdens de netwerkbijeenkomst, georganiseerd door NISB, KVLO en SLO op 13 maart. De verzamelde beleidsmedewerkers, sportconsulenten, vakleerkrachten, sportbuurtwerkers, schooldirecteuren en andere betrokkenen behandelden drie thema's:... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com