Thema: Kunst en Cultuur

7 resultaten van het type Nieuws gevonden.

'Brede scholen voor betere doorstroom'

'Brede scholen voor betere doorstroom'
11 juli 2016
- Nieuwsbericht

Overstappen en doorstromen Brede scholengemeenschappen moeten het makkelijker maken voor leerlingen om tussentijds op te stromen, maar ook om na het behalen van het diploma door te stromen. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of havo naar vwo. ”Op die manier kan ook een verkeerde keus op... Lees meer >>

Symposium 'Lessons Learned'

16 september 2015
- Nieuwsbericht

... Lees meer >>

Post HBO Cultuurbegeleider

08 september 2015
- Nieuwsbericht

Cultuureducatie heeft in de brede school een vaste plaats gekregen. De brede school maakt kunst en cultuur toegankelijk voor alle kinderen en legt een fundament voor de culturele en talentontwikkeling van kinderen. Veel brede scholen hebben een Interne Cultuur Coördinator (ICC) die het... Lees meer >>

Nieuwe regeling: Professionalisering Cultuuronderwijs PO

27 juli 2015
- Nieuwsbericht

Aanvragen kunnen tot 1 maart 2016 worden ingediend door schoolbesturen met ten minste 5 aan het project deelnemende locaties of een samenwerkingsverband met ten minste 5 deelnemende locaties. De subsidie bedraagt per locatie maximaal 20.000 euro en per project maximaal 200.000 euro. Een project mag... Lees meer >>

Meer muziekonderwijs

04 juni 2015
- Nieuwsbericht

Van de ouders vindt 85 procent het belangrijk dat hun kinderen op school in aanraking komen met muziek. Daar staat tegenover dat slechts 11 procent van de scholen vindt dat hun leraren deskundig genoeg zijn om muziekonderwijs te geven. Groepsleerkrachten voelen zich vaak niet bekwaam genoeg voor... Lees meer >>

Stevige impuls cultuureducatie voor vmbo leerlingen

26 mei 2015
- Nieuwsbericht

Dankzij de unieke publiek-private samenwerking van beide fondsen wordt in de periode 2013-2017 3 miljoen geïnvesteerd in cultuureducatie voor een onderwijstype dat door 55% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt gevolgd. Sinds 2013 werken het Fonds voor Cultuurparticipatie en het... Lees meer >>

15 vroege starters Muziekimpuls

20 mei 2015
- Nieuwsbericht

Minister Bussemaker geeft tot 2020 25 miljoen extra uit aan muziekonderwijs op scholen. Dit doet zij onder meer door de deskundigheid van leerkrachten te vergroten. Met het extra geld kunnen scholen de mensen voor de klas trainen in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen uit het... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com