Thema: Kunst en Cultuur

http://ecoles-unesco-quebec.org/?=english-essay-writers 63 resultaten gevonden.

Monsma, D. & Muiderman, H. - Cultuurcoach, schakel tussen school en culturele instelling

17 december 2010
- Literatuur

help with college paper writing Onderzoek naar de cultuurcoach (2010)De Cultuurcoach is in twee jaar op de kaart gezet in het Nederlandse onderwijs. De cultuurcoach vormt dé schakel tussen school en culturele instelling. Hoe de functie van cultuurcoach is ingevuld, is onlangs onderzocht en beschreven in de publicatie... Lees meer >>

Bellemans, Roby - Algemeen Basishandboek voor de Tentoonsteller

Bellemans, Roby - Algemeen Basishandboek voor de Tentoonsteller
19 november 2010
- Literatuur

write my english paper for me Als zoon van een beeldend kunstenaar groeide Roby Bellemans letterlijk op tussen de schilderijen. Terwijl zijn oudste broer de Antwerpse Academie en het Hoger Instituut met succes doorliep merkte Roby na een kort verblijf op diezelfde academie dat het maken van kunst niets voor hem was, wel het... Lees meer >>

Bellemans, Roby - Educatie(+) projecten ontwikkelen en uitvoeren

Bellemans, Roby - Educatie(+) projecten ontwikkelen en uitvoeren
19 november 2010
- Literatuur

http://bredeschool.nl/?=essay-writer-service Wanneer we tijdens en activiteit iets leren wordt het al snel educatief genoemd., net als het blaadje sla dat van alles een 'broodje gezond' maakt. Het effect van veel educatieve programma’s is vaak te vergelijken met het aanleren van twee woorden Duits, een woord Frans, drie woorden Chinees. Je... Lees meer >>

Leren wat een museum is

Leren wat een museum is
16 november 2010
- Interview

top essay writing services Interview met Jeroen WoltjerIn het kader van cultuureducatie slaan het OorlogsVerzetsMuseum, het Nationaal Onderwijsmuseum en het Belasting & Douane Museum in Rotterdam de handen ineen voor een pilot voor brede scholen. Leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen lessen in de drie musea en richten... Lees meer >>

Conferentie Cultuureducatie in de Brede School

15 oktober 2010
- Verslag

where to buy essays Op 5 oktober 2010 organiseerden Cultuurnetwerk Nederland en {Breed} de conferentie: Cultuureducatie in de Brede School. De conferentie werd gehouden in het Centraal Museum te Utrecht. Dit museum heeft educatie hoog in het vaandel staan. Download hier het verslag van de... Lees meer >>

Combinatiefunctionarissen cultuur Nicole van Zomeren en Marjolein Brunink

07 juni 2010
- Interview

need help writing scholarship essay Juni 2010'Cultuur moet net zo serieus genomen worden als sport'In 2008 voerden de ministeries van OCW en VWS de combinatiefunctie in om het sport- en cultuuraanbod op scholen te verbeteren. Twee jaar later zijn er al heel wat gemeentes die een combinatiefunctionaris in dienst hebben. De overgrote... Lees meer >>

Ministerie van OCW - Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur

22 februari 2010
- Literatuur

Bestuurlijke afspraken Impuls Brede Scholen, sport en cultuur. Bron: Ministerie van OCW. Sociale samenhang is een belangrijke doelstelling van het huidige kabinet. Zowel school, sport als cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan die sociale samenhang. Een samenhangend aanbod van ... Lees meer >>

Cultuurnetwerk, De Brede School en Cultuureducatie

19 november 2009
- Literatuur

De Brede School en CultuureductieEeke Wervers publicatie van Cultuurnetwerk, oktober 2008  De publicatie ‘De brede school en cultuureducatie’ geeft de stand van zaken van het project cultuureducatie op brede scholen. Daarnaast bevat de uitgave tien portretten van scholen die in 2007 hebben... Lees meer >>

Brede Scholen en Cultuureducatie

11 september 2009
- Redactioneel artikel

Voor brede scholen die innovatieve cultuureducatie willen aanbieden is er de regeling ‘Brede School en Cultuureducatie’.Van 2009 tot 2012 worden er jaarlijks 10 projecten geselecteerd waarin scholen en culturele organisaties samenwerken om cultuur in het onderwijsprogramma aan te... Lees meer >>

Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur

11 september 2009
- Redactioneel artikel

Met de impuls kunnen 2500 combinatiefunctionarissen – professionals die bij één werkgever in dienst zijn, maar werken in meerdere sectoren – aan het werk.De combinatiefunctionaris moet de samenhang tussen brede school, sportclub en culturele organisatie verbeteren. De impuls loopt van 2008... Lees meer >>

Noorden & Deurzen, Alle kinderen zijn kunstenaars (copy 1)

24 maart 2009
- Literatuur

L. van Noorden, W. van Deurzen, Alle kinderen zijn kunstenaars, K2-Kunstenmap. Werkmap en cd-rom, K2 - Brabants Kenniscentrum Jeugd, 2003, 228 pags. + CD-ROM en 3 setjes kaarten. ISBN 9072932188, € 55,50. Ervaringen en tips nav zeven kunsttrajecten voor peuterwerk, kinderopvang,... Lees meer >>

JSO Voorgezet onderwijs zet breed in op cultuur

02 februari 2009
- Literatuur

Voortgezet onderwijs zet breed in op cultuur December 2008. Auteurs Jeane van Berkel, JSO en Daphna Plaschkes van het Kunstgebouw. Uitgave van JSO, Kunstgebouw en Provincie Zuid-Holland.Zeven praktijkvoorbeelden van cultuur binnen brede scholen staan centraal in de uitgave ‘Voortgezet onderwijs... Lees meer >>

Oberon - Kunst en cultuur in de brede school

08 februari 2008
- Onderzoek

Kunst en cultuur krijgen gaandeweg meer voet aan de grond in brede scholen in Nederland1. In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon daarom een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de randvoorwaarden  voor de verdere ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie2 in de brede school.... Lees meer >>

Cultuurnetwerk.NL - Stappenplan brede school en cultuureducatie

10 mei 2007
- Voorbeelddocument

Dit stappenplan is een praktische aanvulling op de Scenario's brede school en cultuureducatie. Het stappenplan en de scenario's zijn twee van de drie uitgaven waarmee Cultuurnetwerk Nederland aandacht besteedt aan de rol die cultuureducatie kan spelen in het primair onderwijs binnen het concept van... Lees meer >>

Cultuurnetwerk.NL - Zicht op brede school en cultuureducatie

10 mei 2007
- Literatuur

Tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in januari 2007 stond in de stand van het Ministerie van OCW de brede school centraal. Er is zowel vanuit het onderwijs als vanuit diverse instellingen op het gebied van zorg, welzijn en sport veel belangstelling voor de brede school. En hoe zit... Lees meer >>

Cultuurnetwerk.NL - Scenario's brede school en cultuureducatie

10 mei 2007
- Literatuur

Scenario's brede school en cultuureducatie In het schema met de drie scenario's worden drie ambitieniveaus beschreven voor de rol en inhoud van cultuureducatie in de brede school. De drie scenario's corresponderen met bestaande modellen en er zijn verschillende combinaties en mengvormen... Lees meer >>

Studulski & Van der Grinten, Zicht op de brede school 2006-2007

14 maart 2007
- Literatuur

Alles duidt erop dat de groei van de BredeSchool de komende jaren doorzet. Dat vergt extra inzet van gemeenten, scholen, instellingen en de rijksoverheid. Michiel van der Grinten en Frank Studulski willen aan die inspanning een bijdrage leveren door in hun boek een uitgebreid overzicht te geven van... Lees meer >>

Volkskrant - Dossier Cultuureducatie

01 januari 2007
- Literatuur

In dit dossier van de Volkskrant vindt u twee praktijkvoorbeelden van cultuureducatie. In zijn werk als illustrator en vormgever begon Egbert Pikkemaat (41) ‘eerlijk gezegd’ de bezieling wat kwijt te raken. Een website zus, een visitekaartje zo, ander briefpapier, en altijd maar bakkeleien met... Lees meer >>

Bureau Koningskunst, Elke school is uniek

23 oktober 2006
- Literatuur

Cultuurplein.nl, Elke school is uniek: schoolportretten Wat is het effect van de Regeling Versterking Cultuureducatie PO? Welke plaats heeft cultuureducatie in de onderwijsprogramma’s? Met deze vragen ging Bureau Koningskunst naar veertien scholen en maakte veertien schoolportretten. De... Lees meer >>

Taakgroep voor cultuureducatie en primair onderwijs, Hart voor cultuur

23 oktober 2006
- Literatuur

Hart voor cultuur : eindrapport / Taakgroep voor cultuureducatie en primair onderwijs, 2003 3 scenario's voor effectieve cultuureduactie.
Klik hier om direct naar het rapport te gaan.
Lees meer >>

javhide.com sexsut.com