Thema: Kunst en Cultuur

133 resultaten gevonden.

‘Brede scholen bieden kansen voor cultuureducatie’

‘Brede scholen bieden kansen voor cultuureducatie’
15 februari 2013
- Nieuwsbericht

Het Cultuurnetwerk Nederland bood de regeling ‘Brede school en cultuureducatie’ aan. Zij deed dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).  24 basisscholen, verspreid over heel Nederland, maakten in de periode 2007-2012 aanspraak op maximaal 15.000 euro... Lees meer >>

Vervolg voor Kinderen Maken Muziek

11 februari 2013
- Nieuwsbericht

Tijdens Kinderen Maken Muziek leren kinderen onder begeleiding van een vrijwilliger een instrument bespelen. Dit is goed voor de creativiteit en ontwikkeling van de kinderen. Omdat dit in een grote groep gebeurt en de kinderen samenwerken met andere kinderen en vrijwilligers, zijn de deelnemers... Lees meer >>

Community arts & cultuureducatie

06 februari 2013
- Agendabericht

Steeds vaker werken scholen en leerlingen samen met partners in de lokale omgeving van de school. Brede scholen zijn een voorloper op dat gebied, maar ook andere scholen zoeken meer en meer naar betekenisvolle relaties en (duurzame) verbindingen in de eigen lokaliteit. Zowel in het basis- en... Lees meer >>

Master Brede School in Groningen

28 januari 2013
- Nieuwsbericht

De opleiding is interessant voor alle mensen die in een brede school omgeving werken: van coördinatoren tot leerkrachten, van combinatiefunctionarissen tot buurtsportcoaches en van pedagogisch medewerkers tot welzijnswerkers. Kortom, alle HBO-professionals die hun competenties willen uitbreiden... Lees meer >>

Teveel belemmeringen om te sporten in de buurt

28 januari 2013
- Nieuwsbericht

De Taskforce, onder leiding van de burgemeester van Maastricht Onno Hoes, presenteerde het rapport onlangs aan Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het rapport zijn staan elf punten opgenomen, die de belemmeringen voor sporten in de buurt weg moeten nemen. Zo moet de... Lees meer >>

Vuurwerk

14 januari 2013
- Columns

Dit vind ik een uitspraak die hoop geeft voor 2013. Al veel langer is de enorme waarde van kunst en cultuur voor kinderen bewezen. Er zijn honderden onderzoeken, zoek eens op internet en u zult versteld staan van de resultaten.  Maar zeker ook vanuit de praktijk, vanuit brede scholen krijgen... Lees meer >>

NSGK start proef met 'integrale school'

07 januari 2013
- Nieuwsbericht

Het gaat voorlopig om twee schoolklassen die het hele jaar één middag per week samen les krijgen. De NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) wil dat kinderen met en zonder handicap als vanzelfsprekend samen spelen, leren en opgroeien. Ook de reguliere basisschool De Kroevendonk... Lees meer >>

Brede School Presikhaven - Arnhem

02 januari 2013
- Ambassadeur

Herstructurering De typische nieuwbouwwijk uit die periode maakt de wijk verder een bleke, wat saaie en voorspelbare indruk. Eenzijdigheid en gebrekkige kwaliteit van woningen, vooral de hoogbouw, zijn de wijk op den duur parten gaan spelen. In de jaren ’80 kwam de wijk in verval. De trots van... Lees meer >>

Het Leerorkest speelt voor koningin

Het Leerorkest speelt voor koningin
23 november 2012
- Achtergrondartikel

Het gonsde al drie weken door de basisscholen van het Leerorkest: de koningin komt naar ons luisteren! “Er hing een heel aparte sfeer, alle kinderen, maar ook de leerkrachten, liepen zenuwachtig en opgewonden door de school,” vertelt de directeur van het Samenspel, Marijke van Amersfoort, bij... Lees meer >>

Gezonde basisschool

21 november 2012
- Nieuwsbericht

Wanneer kinderen gezond zijn en lekker in hun vel zitten, presteren zij veel beter op school. De basisschool speelt hierbij een belangrijke rol, bijvoorbeeld door kinderen te stimuleren om meer te bewegen of door te voorkomen dat zij niet gaan roken. Scholen hebben niet altijd voldoende geld... Lees meer >>

Stimuleringsprijs voor combinatiefunctionarissen

12 november 2012
- Nieuwsbericht

De Combinatiefunctionaris & Buurtsportcoach Stimuleringsprijs gaat dit jaar naar iemand die door zijn of haar verbindende vermogen een inspirerend resultaat heeft bereikt. Bent u trots op wat u heeft klaargespeeld of kent u een combinatiefunctionaris die mooie successen heeft behaald? Meldt... Lees meer >>

Toekomstmanifestatie Muziek telt!

07 november 2012
- Agendabericht

Muziek hoort thuis in de klas; dat is wat Muziek telt! de afgelopen jaren onder de aandacht heeft gebracht. Tijdens de toekomstmanifestatie in De Veerensmederij in Amersfoort is Gareth Mills, een prominent adviseur van de Britse overheid op het gebied van onderwijscurricula, de keynote speaker.... Lees meer >>

Conferentie Jeugd, Onderwijs en Cultuur (0-14 jaar) over Cultuureducatie

17 oktober 2012
- Agendabericht

In zijn lezing benadrukt Mark Mieras het belang van kunst voor de ontwikkeling van de hersenen. Hij vertelt wat er gebeurt in de hersenen als we met cultuur bezig zijn en onze creativiteit ontwikkelen. 8.00 -8.30 uur      Ontvangst met koffie8.30 uur     ... Lees meer >>

Kinderboekenweek 2012: Hallo wereld!

Kinderboekenweek 2012: Hallo wereld!
03 oktober 2012
- Agendabericht

Door het lezen van boeken ontdekken kinderen de wereld en leren ze andere mensen kennen. Daarom draait het tijdens deze Kinderboekenweek om verhalen over verre reizen en andere culturen. Op dit thema baseerde de organisator van de Kinderboekenweek, de stichting CPNB, dit jaar haar lespakket. Ze... Lees meer >>

Combifuncties Onderwijs - Leren van onderzoek en praktijk

01 oktober 2012
- Literatuur

Naar verwachting komt het aantal combinatiefuncties in Nederland in 2013 op 2.900 fte. Gesteund door structurele rijksbijdrage, en met de aandachtspunten van ervaring en onderzoek in het achterhoofd, kunnen gemeenten de combinatiefunctie op langere termijn succesvol maken. De... Lees meer >>

Johan de Witt (locatie Zusterstraat) (VO) - Den Haag

24 september 2012
- Ambassadeur

Ambassadeur: Anne SegerenJohan de Wit ScholengroepZusterstraat 1202512 TP  Den... Lees meer >>

Jan Vermeerschool in Delft

19 september 2012
- Achtergrondartikel

"Zelf je leerstijl bepalen"In het oudste schoolgebouw in Delft werkt de montessorischool Jan Vermeerschool samen met kinderopvangorganisatie De Lange Keizer die werkt vanuit een Reggio Emilia-visie. Respect voor de talenten van het kind én de wijze waarop een kind zich ontwikkelt,... Lees meer >>

Koers van onderwijs en kinderopvang na verkiezingsuitslag

14 september 2012
- Nieuwsbericht

De afgelopen kabinetsperiode bezuinigde de overheid, onder verantwoordelijkheid van minister Henk Kamp van de VVD, ruim 700 miljoen op kinderopvang. De PvdA investeerde in de periode daarvoor wel meer geld in kinderopvang. Dat had echter tot gevolg dat de kosten opliepen en de overheid meer geld... Lees meer >>

Vijf jaar later: brede scholen en cultuur

04 september 2012
- Nieuwsbericht

Cultuurplein ging op bezoek bij acht scholen die tussen 2007 en 2008 de subsidie ontvingen. Zij kregen vijf jaar geleden de opdracht om meer aandacht te schenken aan cultuureducatie. Eén van die scholen is Het Meesterwerk in Almere. Die school heeft de subsidie onder meer ingezet voor een... Lees meer >>

"Cultuur, dat gun je toch ieder kind?"

30 augustus 2012
- Nieuwsbericht

Het Jeugdcultuurfonds gelooft dat cultuur belangrijk is voor de persoonlijke vorming van een kind. Daarom stelt het kinderen in achterstandsposities in staat om muziek- en danslessen te volgen, door hen financieel te ondersteunen. Het fonds hield een enquête onder zittende en aankomende Tweede... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com