Thema: Kunst en Cultuur

133 resultaten gevonden.

Minister Van Bijsterveldt bezoekt Landelijk Steunpunt

27 januari 2011
- Nieuwsbericht

De Minister werd welkom geheten door Job van Velsen, projectleider van {breed}. Hij overhandigde haar een lijst met tien speerpunten van de brede school. Anja Oosterhoff en Hans van den Ham, ambassadeurs van {breed}, vertelden over hun eigen brede school situatie. Hans legde uit hoe de taal- en... Lees meer >>

Cultuureducatie in curriculum primair onderwijs

20 december 2010
- Nieuwsbericht

In het kader van de Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs krijgen scholen 10.90 euro per leerling uitgekeerd voor cultuureducatie. De subsidie wordt automatisch toegekend aan schoolbesturen. De regeling loopt tot 2012 en het is nog niet bekend of er een verlenging komt.... Lees meer >>

Monsma, D. & Muiderman, H. - Cultuurcoach, schakel tussen school en culturele instelling

17 december 2010
- Literatuur

Onderzoek naar de cultuurcoach (2010)De Cultuurcoach is in twee jaar op de kaart gezet in het Nederlandse onderwijs. De cultuurcoach vormt dé schakel tussen school en culturele instelling. Hoe de functie van cultuurcoach is ingevuld, is onlangs onderzocht en beschreven in de publicatie... Lees meer >>

Cultuurpilots op drie brede scholen

17 december 2010
- Nieuwsbericht

Cultuurplein ging langs bij drie van de brede scholen die in de pilotfase (2007-2008) van de Regeling Brede School en Cultuureducatie subsidie ontvingen. Wat doen deze scholen aan cultuur in 2010? Lees meer >>

Betrek jongeren bij ontwikkeling cultuureducatie

17 december 2010
- Nieuwsbericht

Zeven leerlingen uit de vierde klas havo en vwo van het Montessori College Twente werkten in het kader van hun maatschappelijke stage samen met een kunsteducatief medewerker van een beeldende kunstinstelling in Hengelo. Met verschillende brainstormtechnieken, via overleg, discussie, uitproberen en... Lees meer >>

Bellemans, Roby - Algemeen Basishandboek voor de Tentoonsteller

Bellemans, Roby - Algemeen Basishandboek voor de Tentoonsteller
19 november 2010
- Literatuur

Als zoon van een beeldend kunstenaar groeide Roby Bellemans letterlijk op tussen de schilderijen. Terwijl zijn oudste broer de Antwerpse Academie en het Hoger Instituut met succes doorliep merkte Roby na een kort verblijf op diezelfde academie dat het maken van kunst niets voor hem was, wel het... Lees meer >>

Bellemans, Roby - Educatie(+) projecten ontwikkelen en uitvoeren

Bellemans, Roby - Educatie(+) projecten ontwikkelen en uitvoeren
19 november 2010
- Literatuur

Wanneer we tijdens en activiteit iets leren wordt het al snel educatief genoemd., net als het blaadje sla dat van alles een 'broodje gezond' maakt. Het effect van veel educatieve programma’s is vaak te vergelijken met het aanleren van twee woorden Duits, een woord Frans, drie woorden Chinees. Je... Lees meer >>

Leren wat een museum is

Leren wat een museum is
16 november 2010
- Interview

Interview met Jeroen WoltjerIn het kader van cultuureducatie slaan het OorlogsVerzetsMuseum, het Nationaal Onderwijsmuseum en het Belasting & Douane Museum in Rotterdam de handen ineen voor een pilot voor brede scholen. Leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen lessen in de drie musea en richten... Lees meer >>

Alle registers open

16 november 2010
- Nieuwsbericht

Nederlandse scholen hebben wettelijk de taak om aandacht te besteden aan improvisatie of compositie. Maar hoe pak je dat aan als docent? Melissa Bremmer beschrijft op basis van literatuuronderzoek wat improvisatie precies is en op welke wijze improviseren in groepen gedoceerd kan worden.Kenmerkend... Lees meer >>

Conferentie Cultuureducatie in de Brede School

15 oktober 2010
- Verslag

Op 5 oktober 2010 organiseerden Cultuurnetwerk Nederland en {Breed} de conferentie: Cultuureducatie in de Brede School. De conferentie werd gehouden in het Centraal Museum te Utrecht. Dit museum heeft educatie hoog in het vaandel staan. Download hier het verslag van de... Lees meer >>

Landelijk Steunpunt Brede Scholen ondertekent Ambitie Muziek Telt!

Landelijk Steunpunt Brede Scholen ondertekent Ambitie Muziek Telt!
24 september 2010
- Nieuwsbericht

Ambassadeurs Edwin Rutten, Phil Tilli (gitarist Moke) en Tania Kross verzorgen een exclusief optreden in de Kleine Zaal van het Concertgebouw, samen met de muzikale kinderen uit de campagne Muziek telt!. Inspirerende voorbeeldenDoor hun muzikale carrières zijn de drie ambassadeurs van Muziek telt!... Lees meer >>

Muziek versterkt het onderwijs

Muziek versterkt het onderwijs
21 september 2010
- Nieuwsbericht

Ook vindt 82% van de Nederlanders - ruim 10 miljoen mensen - dat muziek een vast onderdeel moet zijn van het lesaanbod op de basisschool. Dat is nu lang niet op alle basisscholen het geval.De positieve werking van muziekonderwijs wordt breed onderschreven. Zo vindt 85% van de Nederlanders... Lees meer >>

Vrijkaarten jubileumconcert Nederlands Philharmonisch Orkest

Vrijkaarten jubileumconcert Nederlands Philharmonisch Orkest
16 september 2010
- Nieuwsbericht

Houdt uw school zich bezig met cultuureducatie en wilt u met een docent of schoolleider naar het Jubileumconcert van het Nederlands Philharmonisch Orkest in het concertgebouw in Amsterdam? Vul dan voor vrijdag 24 september dit formulier in. Het Ministerie trekt uit de inzenders 50 winnaars. Zij... Lees meer >>

Combinatiefunctionarissen cultuur Nicole van Zomeren en Marjolein Brunink

07 juni 2010
- Interview

Juni 2010'Cultuur moet net zo serieus genomen worden als sport'In 2008 voerden de ministeries van OCW en VWS de combinatiefunctie in om het sport- en cultuuraanbod op scholen te verbeteren. Twee jaar later zijn er al heel wat gemeentes die een combinatiefunctionaris in dienst hebben. De overgrote... Lees meer >>

Muziekeducatie bevordert lezen

Muziekeducatie bevordert lezen
26 februari 2010
- Nieuwsbericht

Dit blijkt uit onderzoek van professor Nina Kraus, neurowetenschapper en amateur musicus aan de Northwestern University in Evanston. Ze ontdekte dat muzikanten een verhoogde hersenactiviteit hebben, waardoor hun ogen en oren opgepikte informatie beter kunnen verwerken. Mensen die beter zijn in het... Lees meer >>

Ministerie van OCW - Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur

22 februari 2010
- Literatuur

Bestuurlijke afspraken Impuls Brede Scholen, sport en cultuur. Bron: Ministerie van OCW. Sociale samenhang is een belangrijke doelstelling van het huidige kabinet. Zowel school, sport als cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan die sociale samenhang. Een samenhangend aanbod van ... Lees meer >>

Subsidie voor muziekeducatie

Subsidie voor muziekeducatie
11 februari 2010
- Nieuwsbericht

Projecten die muziekonderwijs toegankelijk maken voor zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, komen in aanmerking. Instellingen dienen de aanvraag in, maar moeten wel samenwerken met scholen.   De aanvragen kunnen in twee rondes worden ingediend:  van 1 januari... Lees meer >>

Cultuurnetwerk, De Brede School en Cultuureducatie

19 november 2009
- Literatuur

De Brede School en CultuureductieEeke Wervers publicatie van Cultuurnetwerk, oktober 2008  De publicatie ‘De brede school en cultuureducatie’ geeft de stand van zaken van het project cultuureducatie op brede scholen. Daarnaast bevat de uitgave tien portretten van scholen die in 2007 hebben... Lees meer >>

Brede Scholen en Cultuureducatie

11 september 2009
- Redactioneel artikel

Voor brede scholen die innovatieve cultuureducatie willen aanbieden is er de regeling ‘Brede School en Cultuureducatie’.Van 2009 tot 2012 worden er jaarlijks 10 projecten geselecteerd waarin scholen en culturele organisaties samenwerken om cultuur in het onderwijsprogramma aan te... Lees meer >>

Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur

11 september 2009
- Redactioneel artikel

Met de impuls kunnen 2500 combinatiefunctionarissen – professionals die bij één werkgever in dienst zijn, maar werken in meerdere sectoren – aan het werk.De combinatiefunctionaris moet de samenhang tussen brede school, sportclub en culturele organisatie verbeteren. De impuls loopt van 2008... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com