Thema: Kunst en Cultuur

133 resultaten gevonden.

Noorden & Deurzen, Alle kinderen zijn kunstenaars (copy 1)

24 maart 2009
- Literatuur

L. van Noorden, W. van Deurzen, Alle kinderen zijn kunstenaars, K2-Kunstenmap. Werkmap en cd-rom, K2 - Brabants Kenniscentrum Jeugd, 2003, 228 pags. + CD-ROM en 3 setjes kaarten. ISBN 9072932188, € 55,50. Ervaringen en tips nav zeven kunsttrajecten voor peuterwerk, kinderopvang,... Lees meer >>

JSO Voorgezet onderwijs zet breed in op cultuur

02 februari 2009
- Literatuur

Voortgezet onderwijs zet breed in op cultuur December 2008. Auteurs Jeane van Berkel, JSO en Daphna Plaschkes van het Kunstgebouw. Uitgave van JSO, Kunstgebouw en Provincie Zuid-Holland.Zeven praktijkvoorbeelden van cultuur binnen brede scholen staan centraal in de uitgave ‘Voortgezet onderwijs... Lees meer >>

Oberon - Kunst en cultuur in de brede school

08 februari 2008
- Onderzoek

Kunst en cultuur krijgen gaandeweg meer voet aan de grond in brede scholen in Nederland1. In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon daarom een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de randvoorwaarden  voor de verdere ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie2 in de brede school.... Lees meer >>

Cultuurnetwerk.NL - Stappenplan brede school en cultuureducatie

10 mei 2007
- Voorbeelddocument

Dit stappenplan is een praktische aanvulling op de Scenario's brede school en cultuureducatie. Het stappenplan en de scenario's zijn twee van de drie uitgaven waarmee Cultuurnetwerk Nederland aandacht besteedt aan de rol die cultuureducatie kan spelen in het primair onderwijs binnen het concept van... Lees meer >>

Cultuurnetwerk.NL - Zicht op brede school en cultuureducatie

10 mei 2007
- Literatuur

Tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in januari 2007 stond in de stand van het Ministerie van OCW de brede school centraal. Er is zowel vanuit het onderwijs als vanuit diverse instellingen op het gebied van zorg, welzijn en sport veel belangstelling voor de brede school. En hoe zit... Lees meer >>

Cultuurnetwerk.NL - Scenario's brede school en cultuureducatie

10 mei 2007
- Literatuur

Scenario's brede school en cultuureducatie In het schema met de drie scenario's worden drie ambitieniveaus beschreven voor de rol en inhoud van cultuureducatie in de brede school. De drie scenario's corresponderen met bestaande modellen en er zijn verschillende combinaties en mengvormen... Lees meer >>

Studulski & Van der Grinten, Zicht op de brede school 2006-2007

14 maart 2007
- Literatuur

Alles duidt erop dat de groei van de BredeSchool de komende jaren doorzet. Dat vergt extra inzet van gemeenten, scholen, instellingen en de rijksoverheid. Michiel van der Grinten en Frank Studulski willen aan die inspanning een bijdrage leveren door in hun boek een uitgebreid overzicht te geven van... Lees meer >>

Volkskrant - Dossier Cultuureducatie

01 januari 2007
- Literatuur

In dit dossier van de Volkskrant vindt u twee praktijkvoorbeelden van cultuureducatie. In zijn werk als illustrator en vormgever begon Egbert Pikkemaat (41) ‘eerlijk gezegd’ de bezieling wat kwijt te raken. Een website zus, een visitekaartje zo, ander briefpapier, en altijd maar bakkeleien met... Lees meer >>

Bureau Koningskunst, Elke school is uniek

23 oktober 2006
- Literatuur

Cultuurplein.nl, Elke school is uniek: schoolportretten Wat is het effect van de Regeling Versterking Cultuureducatie PO? Welke plaats heeft cultuureducatie in de onderwijsprogramma’s? Met deze vragen ging Bureau Koningskunst naar veertien scholen en maakte veertien schoolportretten. De... Lees meer >>

Taakgroep voor cultuureducatie en primair onderwijs, Hart voor cultuur

23 oktober 2006
- Literatuur

Hart voor cultuur : eindrapport / Taakgroep voor cultuureducatie en primair onderwijs, 2003 3 scenario's voor effectieve cultuureduactie.
Klik hier om direct naar het rapport te gaan.
Lees meer >>

Oenen e.a., Jeugdactiviteiten in de brede school (handboek)

26 oktober 2005
- Literatuur

Er is een nieuw werkboek voor brede scholen die aan de slag willen gaan met levensecht leren. Het expertisecentrum brede school van het NIZW heeft het werkboek gemaakt, drie ‘proefscholen' hielpen eraan mee. Jeugdactiviteiten in de brede school. Werkboek voor kwaliteitsontwikkeling: doelen,... Lees meer >>

Oenen & Hajer (red.), De school en het echte leven Leren binnen en buiten school

26 oktober 2005
- Literatuur

Saskia van Oenen en Froukje Hajer (red.), De school en het echte leven Leren binnen en buiten school (2001) Een bundel met theoretische en praktische voorbeelden van alles wat met de brede school te maken heeft. De vraag hoe binnen- en buitenschools leren op een zinvolle manier te combineren zijn,... Lees meer >>

SLO - Een brede school met een hart voor cultuur?

01 januari 2005
- Literatuur

De publicatie 'Een brede school met een hart voor ...Cultuur?' richt zich in de eerste plaats op de student in de eindstudiefase van de Pabo die zich specialiseert in een of meer kunstvakken. Als student vind je hier veel informatie over de plaats van de kunstvakken en de rol van de cultuur... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com