Thema: Kunst en Cultuur

20 resultaten van het type Literatuur gevonden.

Combifuncties Onderwijs - Leren van onderzoek en praktijk

01 oktober 2012
- Literatuur

Naar verwachting komt het aantal combinatiefuncties in Nederland in 2013 op 2.900 fte. Gesteund door structurele rijksbijdrage, en met de aandachtspunten van ervaring en onderzoek in het achterhoofd, kunnen gemeenten de combinatiefunctie op langere termijn succesvol maken. De... Lees meer >>

Muziek Telt! - Competenties voor de docerend musicus in het primair onderwijs

Muziek Telt! - Competenties voor de docerend musicus in het primair onderwijs
02 augustus 2012
- Literatuur

Steeds meer muziekscholen richten zich op het basisonderwijs. Daarom publiceert Muziek Telt! een uitgebreide competentieset voor docenten die muziekles willen geven op een basisschool. Muziekles geven op een basisschool is niet hetzelfde als lesgeven op een muziekschool. Een docent geef op een... Lees meer >>

Combifuncties Onderwijs - Effecten van combinatiefuncties

08 december 2011
- Literatuur

Per 1 januari 2012 zijn ruim 1.800 combinatiefunctionarissen werkzaam. Ze houden zich onder andere bezig met het vergroten en versterken van het aanbod sport- en cultuuractiviteiten, het stimuleren van de deelname aan activiteiten en het vergroten van de doorgaande lijn tussen het binnen- en... Lees meer >>

Zeeman & De Regt - Voorwaarden en handvatten voor goede erfgoededucatie

13 mei 2011
- Literatuur

Theoretisch kader Wat is goede erfgoededucatie? Het Theoretisch kader voor erfgoededucatie schetst de variabelen en beginvoorwaarden die onmisbaar zijn voor goede erfgoedprojecten en -materialen. Naast een eerste aanzet tot theorieontwikkeling, biedt het kader ook handvatten voor de... Lees meer >>

Monsma, D. & Muiderman, H. - Cultuurcoach, schakel tussen school en culturele instelling

17 december 2010
- Literatuur

Onderzoek naar de cultuurcoach (2010)De Cultuurcoach is in twee jaar op de kaart gezet in het Nederlandse onderwijs. De cultuurcoach vormt dé schakel tussen school en culturele instelling. Hoe de functie van cultuurcoach is ingevuld, is onlangs onderzocht en beschreven in de publicatie... Lees meer >>

Bellemans, Roby - Algemeen Basishandboek voor de Tentoonsteller

Bellemans, Roby - Algemeen Basishandboek voor de Tentoonsteller
19 november 2010
- Literatuur

Als zoon van een beeldend kunstenaar groeide Roby Bellemans letterlijk op tussen de schilderijen. Terwijl zijn oudste broer de Antwerpse Academie en het Hoger Instituut met succes doorliep merkte Roby na een kort verblijf op diezelfde academie dat het maken van kunst niets voor hem was, wel het... Lees meer >>

Bellemans, Roby - Educatie(+) projecten ontwikkelen en uitvoeren

Bellemans, Roby - Educatie(+) projecten ontwikkelen en uitvoeren
19 november 2010
- Literatuur

Wanneer we tijdens en activiteit iets leren wordt het al snel educatief genoemd., net als het blaadje sla dat van alles een 'broodje gezond' maakt. Het effect van veel educatieve programma’s is vaak te vergelijken met het aanleren van twee woorden Duits, een woord Frans, drie woorden Chinees. Je... Lees meer >>

Ministerie van OCW - Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur

22 februari 2010
- Literatuur

Bestuurlijke afspraken Impuls Brede Scholen, sport en cultuur. Bron: Ministerie van OCW. Sociale samenhang is een belangrijke doelstelling van het huidige kabinet. Zowel school, sport als cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan die sociale samenhang. Een samenhangend aanbod van ... Lees meer >>

Cultuurnetwerk, De Brede School en Cultuureducatie

19 november 2009
- Literatuur

De Brede School en CultuureductieEeke Wervers publicatie van Cultuurnetwerk, oktober 2008  De publicatie ‘De brede school en cultuureducatie’ geeft de stand van zaken van het project cultuureducatie op brede scholen. Daarnaast bevat de uitgave tien portretten van scholen die in 2007 hebben... Lees meer >>

Noorden & Deurzen, Alle kinderen zijn kunstenaars (copy 1)

24 maart 2009
- Literatuur

L. van Noorden, W. van Deurzen, Alle kinderen zijn kunstenaars, K2-Kunstenmap. Werkmap en cd-rom, K2 - Brabants Kenniscentrum Jeugd, 2003, 228 pags. + CD-ROM en 3 setjes kaarten. ISBN 9072932188, € 55,50. Ervaringen en tips nav zeven kunsttrajecten voor peuterwerk, kinderopvang,... Lees meer >>

JSO Voorgezet onderwijs zet breed in op cultuur

02 februari 2009
- Literatuur

Voortgezet onderwijs zet breed in op cultuur December 2008. Auteurs Jeane van Berkel, JSO en Daphna Plaschkes van het Kunstgebouw. Uitgave van JSO, Kunstgebouw en Provincie Zuid-Holland.Zeven praktijkvoorbeelden van cultuur binnen brede scholen staan centraal in de uitgave ‘Voortgezet onderwijs... Lees meer >>

Cultuurnetwerk.NL - Zicht op brede school en cultuureducatie

10 mei 2007
- Literatuur

Tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in januari 2007 stond in de stand van het Ministerie van OCW de brede school centraal. Er is zowel vanuit het onderwijs als vanuit diverse instellingen op het gebied van zorg, welzijn en sport veel belangstelling voor de brede school. En hoe zit... Lees meer >>

Cultuurnetwerk.NL - Scenario's brede school en cultuureducatie

10 mei 2007
- Literatuur

Scenario's brede school en cultuureducatie In het schema met de drie scenario's worden drie ambitieniveaus beschreven voor de rol en inhoud van cultuureducatie in de brede school. De drie scenario's corresponderen met bestaande modellen en er zijn verschillende combinaties en mengvormen... Lees meer >>

Studulski & Van der Grinten, Zicht op de brede school 2006-2007

14 maart 2007
- Literatuur

Alles duidt erop dat de groei van de BredeSchool de komende jaren doorzet. Dat vergt extra inzet van gemeenten, scholen, instellingen en de rijksoverheid. Michiel van der Grinten en Frank Studulski willen aan die inspanning een bijdrage leveren door in hun boek een uitgebreid overzicht te geven van... Lees meer >>

Volkskrant - Dossier Cultuureducatie

01 januari 2007
- Literatuur

In dit dossier van de Volkskrant vindt u twee praktijkvoorbeelden van cultuureducatie. In zijn werk als illustrator en vormgever begon Egbert Pikkemaat (41) ‘eerlijk gezegd’ de bezieling wat kwijt te raken. Een website zus, een visitekaartje zo, ander briefpapier, en altijd maar bakkeleien met... Lees meer >>

Bureau Koningskunst, Elke school is uniek

23 oktober 2006
- Literatuur

Cultuurplein.nl, Elke school is uniek: schoolportretten Wat is het effect van de Regeling Versterking Cultuureducatie PO? Welke plaats heeft cultuureducatie in de onderwijsprogramma’s? Met deze vragen ging Bureau Koningskunst naar veertien scholen en maakte veertien schoolportretten. De... Lees meer >>

Taakgroep voor cultuureducatie en primair onderwijs, Hart voor cultuur

23 oktober 2006
- Literatuur

Hart voor cultuur : eindrapport / Taakgroep voor cultuureducatie en primair onderwijs, 2003 3 scenario's voor effectieve cultuureduactie.
Klik hier om direct naar het rapport te gaan.
Lees meer >>

Oenen e.a., Jeugdactiviteiten in de brede school (handboek)

26 oktober 2005
- Literatuur

Er is een nieuw werkboek voor brede scholen die aan de slag willen gaan met levensecht leren. Het expertisecentrum brede school van het NIZW heeft het werkboek gemaakt, drie ‘proefscholen' hielpen eraan mee. Jeugdactiviteiten in de brede school. Werkboek voor kwaliteitsontwikkeling: doelen,... Lees meer >>

Oenen & Hajer (red.), De school en het echte leven Leren binnen en buiten school

26 oktober 2005
- Literatuur

Saskia van Oenen en Froukje Hajer (red.), De school en het echte leven Leren binnen en buiten school (2001) Een bundel met theoretische en praktische voorbeelden van alles wat met de brede school te maken heeft. De vraag hoe binnen- en buitenschools leren op een zinvolle manier te combineren zijn,... Lees meer >>

SLO - Een brede school met een hart voor cultuur?

01 januari 2005
- Literatuur

De publicatie 'Een brede school met een hart voor ...Cultuur?' richt zich in de eerste plaats op de student in de eindstudiefase van de Pabo die zich specialiseert in een of meer kunstvakken. Als student vind je hier veel informatie over de plaats van de kunstvakken en de rol van de cultuur... Lees meer >>

  • 1
javhide.com sexsut.com