Thema: Natuur en milieu educatie

78 resultaten gevonden.

Werken aan een groene Brede School

Werken aan een groene Brede School
18 mei 2010
- Nieuwsbericht

Werken aan passend onderwijs, aan een ruimer aanbod naschoolse activiteiten, aan een groen schoolplein waar kinderen kunnen leren en spelen tegelijkertijd of werken aan passend netwerk op wijk en buurtniveau. Naast sport- en cultuuractiviteiten is dit mogelijk met het thema natuur.Op deze site... Lees meer >>

Interactief lesprogramma over klimaatverandering

Interactief lesprogramma over klimaatverandering
10 mei 2010
- Nieuwsbericht

Het lesprogramma is vanaf augustus dit jaar leverbaar. Jongeren (12-19 jaar) leren op een unieke manier over de link tussen klimaatverandering, armoede en (de schending van) jongeren- en kinderrechten. Een ander belangrijk onderdeel is wat jongeren zelf kunnen doen om een positieve bijdrage te... Lees meer >>

‘Natuursprong’ krijgt navolging

‘Natuursprong’ krijgt navolging
27 april 2010
- Nieuwsbericht

Eerder werden in Nijmegen en Breda pilots gedraaid. Deze waren zo succesvol, dat Natuursprong in meerdere steden uitgerold wordt. In gezelschap van een professionele begeleidster en twee moeders gingen vijftien Utrechtse stadskinderen aan de slag met het programma in het toekomstige speelbos te... Lees meer >>

Primeur: eerste generatietuin van Nederland

Primeur: eerste generatietuin van Nederland
08 april 2010
- Nieuwsbericht

In de generatietuin zaaien, planten, verzorgen en oogsten kinderen van een naschoolse opvang samen met de bewoners van verzorgingshuizen bloemen en gewassen. Het doel van de tuin is het groen letterlijk naar kinderen in de stad te brengen. Ongebruikte grond in de binnensteden kan worden ingezet... Lees meer >>

In de Praktijk: de groene brede school

In de Praktijk: de groene brede school
26 oktober 2009
- Nieuwsbericht

Yvon van Niekerk van Brede School Gouda toonde hoe je praktisch natuur- en milieu kunt opnemen in het brede schoolaanbod. Frank Studulski van Sardes presenteerde met de uitgave de brede school en groene buitenruimte tips en ideeën voor spelen en leren met natuur en Job van Velsen introduceerde... Lees meer >>

Brede School in de Praktijk: de groene brede school

Brede School in de Praktijk: de groene brede school
20 oktober 2009
- Verslag

In brede basisschool Carillon verwelkomden BredeSchool.nl en {Breed} op 24 september mensen uit het werkveld. Het thema van de eerste bijeenkomst Brede School in de Praktijk was de groene brede school. Yvon van Niekerk van Brede School Gouda toonde hoe je praktisch natuur- en milieu kunt opnemen... Lees meer >>

Mirella Vierveijzer - ANMEC

Mirella Vierveijzer - ANMEC
08 mei 2009
- Interview

Wat doet een worm? Mag je een slak ook aaien? Wat gebeurt er als je een zaadje in de grond stopt? Zo op het oog misschien normale vragen. Als je in een landelijke omgeving opgroeit, tenminste. Veel stadskinderen hebben niet zo veel met de natuur. Daar brengen de brede schoolactiviteiten van het... Lees meer >>

Sardes, De brede school en de groene speelruimte

Sardes, De brede school en de groene speelruimte
05 mei 2009
- Literatuur

De brede school en groene speelruimte Een korte handreiking. Uitgave ter gelegenheid van de 6e landelijke brede schoolconferentie, april 2009. Frank Studulski en Kees Both. De brochure vraagt aandacht voor het schoolplein en het maken van groene buitenspeelruimte. Bij de bouw van nieuwe brede... Lees meer >>

Yvon van Niekerk - Brede School Gouda

Yvon van Niekerk - Brede School Gouda
04 mei 2009
- Interview

De Brede School Gouda wilde dit jaar meer aandacht voor natuur & milieu. De organisatie ontwikkelde samen met Stichting Ecokids Nederland de Goudse Natuurweken voor het basisonderwijs. De Goudse scholen schreven zich massaal in voor de activiteiten. ‘Weken kun je ze nauwelijks meer noemen,’... Lees meer >>

Ecokids Nederland, Stichting - Ecokids Activiteitenboek

03 april 2009
- Literatuur

Ecokids Activiteitenboek -  Stichting Ecokids Nederland Het Ecokids Activiteitenboek is een uitgave van de Stichting Ecokids Nederland en het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie de Zwanebloem in Gouda e.o. Het boek bevat 50 voorbeeldactiviteiten in een multoband. Bestellen kan via... Lees meer >>

Raad voor Landelijk Gebied - Groen opgroeien

Raad voor Landelijk Gebied - Groen opgroeien
24 maart 2009
- Literatuur

Groen opgroeien, advies over meer samenhang in groen jeugdbeleid  Raad voor het Landelijk Gebied, 2008. - 26 p. - Publicatie RLG 08/08, juni 2008. - ISBN 139789077166369 Een groene omgeving is goed voor kinderen. Kinderen worden gezonder, creatiever en socialer. Door contact met een... Lees meer >>

Alterra - Groene Kinderopvang

23 maart 2009
- Literatuur

Met dit onderzoek wil het ministerie van LNV nagaan op welke wijze natuur een rol kan spelen in de naschoolse opvang.  Het onderzoek beschrijft ook een aantal praktische voorbeelden. Download het onderzoek.... Lees meer >>

Berg, Famke van den - De BSO naar buiten!

01 maart 2009
- Literatuur

Op welke wijze betrek je kinderen op een leuke en ontspannen wijze bij de natuur om hen heen? Hoe organiseer je uitdagende buitenactiviteiten? Je hoeftzelf niet veel kennis van het milieu te hebben. ‘Als je kinderen maar aanmoedigtbij het verkennen van de natuur.’ Download de... Lees meer >>

Lier, Marianne van & Leufgen, Willy - Vrij spel voor natuur en kinderen

01 juli 2007
- Literatuur

Vrij spel voor natuur en kinderen...luidt de titel van het boek waarin de auteurs, Marianne van Lier en Willy Leufgen, u deelgenoot willen maken van hun langdurige zoektocht naar inspirerende projecten in binnen- en buitenland. Daarnaast willen zij u door middel van dit rijk geillustreerde boek... Lees meer >>

Natuurspeeltuin de Speeldernis - Speelnatuur in de stad

Natuurspeeltuin de Speeldernis - Speelnatuur in de stad
23 oktober 2006
- Literatuur

Speelnatuur in de stad hoe maak je dat? / S. Lobst, Natuurspeeltuin de Speeldernis, GGD Rotterdam-Rijnmond, Wageningen Universiteit en Researchcentrum. - 2009. - 234 p. - In opdracht van het ministerie van LNV. Spelen in de stad, hoe doe je dat en wat je daar voor nodig? Buiten kunnen... Lees meer >>

VNG e.a., Kindvriendelijke projecten in de openbare ruimte

20 oktober 2006
- Literatuur

De aanwezigheid van goede en voldoende speelruimte is voor kinderen en jongeren van groot belang. Of het nu gaat om spelen, sporten, elkaar ontmoeten of gewoon rondhangen, het gebeurt voor een groot gedeelte buiten en op straat. Daarin verschilt een dorp niet van een stad. De vele initiatieven in... Lees meer >>

VNG e.a., Spelen met ruimte : handboek gemeentelijk speelruimtebeleid

20 oktober 2006
- Literatuur

Spelen met ruimte : handboek gemeentelijk speelruimtebeleid / H. Bouwmeester; Jantje Beton (Nationaal Jeugd Fonds), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), NUSO. - Amsterdam : Mets & Schilt, 2006. - 123 p. - ISBN 9053305351 €19,90. Uitgave van het Netwerk Child Friendly Cities in samenwerking... Lees meer >>

Oenen & Hajer (red.), De school en het echte leven Leren binnen en buiten school

26 oktober 2005
- Literatuur

Saskia van Oenen en Froukje Hajer (red.), De school en het echte leven Leren binnen en buiten school (2001) Een bundel met theoretische en praktische voorbeelden van alles wat met de brede school te maken heeft. De vraag hoe binnen- en buitenschools leren op een zinvolle manier te combineren zijn,... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com