Thema: Zorg

150 resultaten van het type Agenda gevonden.

Verslag Gluren bij de buren - Passend Onderwijs

30 maart 2015
- Verslag

De invoering van Passend Onderwijs biedt kansen om meer kinderen een betere toekomst te geven. Brede scholen hebben op dit terrein unieke mogelijkheden. {Breed} organiseerde daarom Gluren bij de buren: Passend Onderwijs in IKC of Brede School. Op 19 maart waren wij te gast bij DE Brede School in... Lees meer >>

Annemarie Elout: “Ook verenigingen zijn blij met het continurooster in Heerenveen”

Annemarie Elout: “Ook verenigingen zijn blij met het continurooster in Heerenveen”
25 maart 2015
- Interview

Annemarie Elout is brede school coördinator in Heerenveen. Vanuit MFA De Spil is zij sinds 2012 ook ambassadeur van {Breed}. Zij vertelt ons over de ontwikkelingen van de brede scholen in Heerenveen: van huiskamers tot het continurooster en de generatietuin!MFA De Spil bestaat uit OBS Het... Lees meer >>

Ton Schroor:“De scholen zijn weer de spin in het web in Groningen”

Ton Schroor:“De scholen zijn weer de spin in het web in Groningen”
05 februari 2015
- Interview

Groningen is Onderwijsstad van het jaar 2014/2015, en de Groningse Vensterscholen bestaan dit jaar 20 jaar. Met de ontwikkeling van de Vensterschool is Groningen, samen met Rotterdam, de grondlegger van de brede school. Bovendien hebben zich de afgelopen tijd veel veranderingen voorgedaan in de... Lees meer >>

Landelijk Symposium: Leerlingzorg in het passend onderwijs

19 juni 2014
- Agendabericht

Per 1 augustus gaat het passend onderwijs in. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, komen dan in ‘gewone’ klassen terecht. Leerkrachten krijgen hierdoor te maken met meer leerlingen die extra zorg nodig hebben. Deze leerlingen, die ADHD kunnen hebben of licht autistisch kunnen zijn, hebben... Lees meer >>

Verslag Masterclass Ambassadeurs - Passend Onderwijs

Verslag Masterclass Ambassadeurs - Passend Onderwijs
31 januari 2014
- Verslag

Met de invoering van het passend onderwijs zitten er veel veranderingen aan te komen. {Breed} organiseerde over dit thema onlangs een masterclass voor ambassadeurs. Professor Jo Hermanns sprak tijdens deze bijeenkomst. "Het wordt tijd dat we eens naar de kinderen gaan luisteren." {Breed}... Lees meer >>

Praktijkdag - Zorg in de brede school

19 september 2013
- Agendabericht

Hoe kun je de samenwerking tussen instellingen benutten voor kinderen die iets extra’s nodig hebben? Dat is één van de belangrijkste opdrachten van een brede school. Terwijl er op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau veel wordt overlegd en onderhandeld over nieuwe zorgstructuren,... Lees meer >>

Ingrado - Scholen zijn verplicht maatwerk te bieden

19 augustus 2013
- Literatuur

Ingrado Magazine heeft een artikel geschreven over de voorbereidingen op de invoering van het passend onderwijs. Een school is volgens de Wet gelijke behandeling verplicht aanpassingen door te voeren, zodat kinderen die een beperking hebben, op deze school les kunnen volgen. Soms zijn ouders... Lees meer >>

Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet

21 januari 2013
- Agendabericht

Iedereen die zich professioneel bezighoudt met de uitvoering van de stelselwijziging jeugd en de nieuwe jeugdwet kan zich aanmelden voor één van de voorlichtingsbijeenkomsten: -    Maandag 21 januari 2013 in Leeuwarden-    Donderdag 24 januari 2013 in... Lees meer >>

Congres Jeugdzo!

Congres Jeugdzo!
07 november 2012
- Agendabericht

Het congres is voor professionals die werkzaam zijn in onder meer jeugdzorg, basis- en voortgezet onderwijs en gemeenten. Behalve een breed aanbod aan interessante lezingen en workshops van deskundigen uit het werkveld, biedt Jeudzo! u de mogelijkheid om nieuwe contacten te maken en ervaringen uit... Lees meer >>

KindVak 2012

KindVak 2012
01 november 2012
- Agendabericht

KindVak is speciaal bedoeld voor medewerkers of managers in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, primair onderwijs, jeugdzorg. De beurs KindVak biedt hun een uitgebreid activiteitenprogramma dat in het teken staat van ‘Kansen creëren en kansen benutten’. Gedurende de drie dagen komen... Lees meer >>

Conferentie Meesterschap over Passend onderwijs en jeugdbeleid

08 oktober 2012
- Agendabericht

Tijdens de conferentie kunt u competenties ontwikkelen, zoals alliantievaardigheden, bestuurlijke slagvaardigheid en visiegestuurd leiderschap. De nadruk ligt daarbij op kindgericht organiseren en het samenwerkingsverband nieuwe stijl. De conferentie duurt de hele dag. Naar aanleiding van de... Lees meer >>

Rijksuniversiteit Groningen - De Brede School: mogelijkheden voor integratie!

Rijksuniversiteit Groningen - De Brede School: mogelijkheden voor integratie!
05 oktober 2012
- Onderzoek

Kinderen met ernstige of meervoudige beperkingen kunnen les krijgen in een brede school. De Rijksuniversiteit Groningen onderzocht de effecten hiervan op een brede school in Groningen, waarin een kinderdagcentrum een partner is. De ontwikkeling van brede scholen is in alle delen van het land volop... Lees meer >>

Week van de Opvoeding 2012: Luister ’s naar me

01 oktober 2012
- Agendabericht

De organisatoren willen tijdens deze themaweek aandacht geven aan positief opvoeden. Daarvoor geven zij op hun website Tien opvoedtips prijs. Natuurlijk staat zorg voor het kind bovenaan het lijstje van opvoeden; geef je kind een knuffel en een complimentje en maak tijd voor je kind. Maar ouders... Lees meer >>

Het 6e Jorik Symposium

26 september 2012
- Agendabericht

Eéns in de twee jaar verzorgt de stichting het symposium voor professionals uit de sectoren onderwijs, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie en kinderopvang. De doelstellingen van het symposium zijn het uitwisselen van kennis en het versterken van intersectorale... Lees meer >>

EC O3 – Onderzoeksvragen op het terrein van kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, ouders, zorg en doorgaande lijn

20 juli 2012
- Onderzoek

Het expertisecentrum voor Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0-12 jaar (EC O3) verbindt wetenschap, praktijk en beleid. Het verzamelt informatie en doet onderzoek om verschillende ministeries te informeren. Onlangs publiceerde het expertisecentrum een beknopte programmeringsstudie met... Lees meer >>

GION - Excellente leerlingen in het voortgezet onderwijs

25 juni 2012
- Onderzoek

Naar aanleiding van het ‘actieplan excellente leerlingen’ van het ministerie van OCW, onderzocht het GION (Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs) de schoolloopbanen van de 5% intelligentste leerlingen. Het volledige onderzoek omvat drie onderwerpen, waar de schets van de... Lees meer >>

Congres Jeugdzorg gedecentraliseerd – De race naar gemeentelijke jeugdzorg!

21 juni 2012
- Agendabericht

Gemeenten hebben de taak gekregen om de jeugdzorg op zich te nemen. Naar aanleiding van deze transformaties in het jeugdzorgstelsel vindt op donderdag 21 juni 2012 in Maarssen het congres Jeugdzorg gedecentraliseerd plaats. ’s Ochtends geeft Prof. dr. Jo Hermanns, deeltijdhoogleraar Opvoedkunde... Lees meer >>

Masterclass 'Brede school: recente ontwikkelingen in Nederland en internationaal perspectief'

22 mei 2012
- Verslag

Op vrijdag 20 april 2012 kwam {Breed} met een twintigtal ambassadeurs bij elkaar op het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap in Den Haag. Het thema van deze dag luidde ‘Brede school: recente ontwikkelingen in Nederland en internationaal perspectief’. Aan het begin van de middag... Lees meer >>

Congres Passend Onderwijs

11 april 2012
- Agendabericht

U kunt aansluiten bij maar liefst zes sessies, een bezoek brengen aan ‘het plein’ of netwerken tijdens de lunch en borrel. Deskundigen uit de sector zullen de sessies verzorgen, waaronder gerenommeerde sprekers als Henk Keesenberg, Bé Keizer, Sandra Koot, Loek Mak en vele anderen. U kunt tot... Lees meer >>

Conferentie voor begeleiden (hoog)begaafde kinderen

05 april 2012
- Agendabericht

Op donderdag 5 april organiseert Informatiepunt Onderwijs, Hoogbegaafdheid en Excellentie, in opdracht van OCW, een conferentie voor het beter begeleiden van (hoog)begaafde kinderen. De conferentie Excelleren door het optimaal stimuleren van talent is bedoeld voor alle docenten, schoolleiders en... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com