Thema: Zorg

150 resultaten van het type Nieuws gevonden.

Aan de slag met een rookvrij schoolterrein? Hulp beschikbaar!

Aan de slag met een rookvrij schoolterrein? Hulp beschikbaar!
01 september 2015
- Nieuwsbericht

Advies en ondersteuningVerwacht u weerstand bij het rookvrij maken van uw schoolterrein? Bijvoorbeeld bij medewerkers of leerlingen of studenten? Of voorziet u problemen met de handhaving? Een Gezonde School-adviseur of preventiemedewerker helpt u gratis bij het rookvrij maken van uw schoolterrein.... Lees meer >>

Verslag Gluren bij de buren - Passend Onderwijs

30 maart 2015
- Verslag

De invoering van Passend Onderwijs biedt kansen om meer kinderen een betere toekomst te geven. Brede scholen hebben op dit terrein unieke mogelijkheden. {Breed} organiseerde daarom Gluren bij de buren: Passend Onderwijs in IKC of Brede School. Op 19 maart waren wij te gast bij DE Brede School in... Lees meer >>

Annemarie Elout: “Ook verenigingen zijn blij met het continurooster in Heerenveen”

Annemarie Elout: “Ook verenigingen zijn blij met het continurooster in Heerenveen”
25 maart 2015
- Interview

Annemarie Elout is brede school coördinator in Heerenveen. Vanuit MFA De Spil is zij sinds 2012 ook ambassadeur van {Breed}. Zij vertelt ons over de ontwikkelingen van de brede scholen in Heerenveen: van huiskamers tot het continurooster en de generatietuin!MFA De Spil bestaat uit OBS Het... Lees meer >>

Ton Schroor:“De scholen zijn weer de spin in het web in Groningen”

Ton Schroor:“De scholen zijn weer de spin in het web in Groningen”
05 februari 2015
- Interview

Groningen is Onderwijsstad van het jaar 2014/2015, en de Groningse Vensterscholen bestaan dit jaar 20 jaar. Met de ontwikkeling van de Vensterschool is Groningen, samen met Rotterdam, de grondlegger van de brede school. Bovendien hebben zich de afgelopen tijd veel veranderingen voorgedaan in de... Lees meer >>

Meer kinderen gaan naar speciaal onderwijs

10 juni 2014
- Nieuwsbericht

De Volkskrant schrijft dat meer dan 70.000 leerlingen vandaag de dag naar een speciale school gaan. Tien jaar geleden waren dat er nog 55.000 en begin jaren negentig volgden maar 30.000 onderwijs op een speciale school. Leerlingen die extra aandacht nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld doof,... Lees meer >>

Voor de Jeugd-dag gaat over jeugdzorg

05 juni 2014
- Nieuwsbericht

Tijdens de Voor de Jeugd-dag kunnen de bezoekers elkaar inspireren, ontmoeten en ideeën uit wisselen rond de transitie van de jeugdzorg. Er zijn lezingen, workshops en vele informele ontmoetingen.  De organisatie van de Voor de Jeugd-dag is nog op zoek naar interessante en inspirerende... Lees meer >>

Praten over invoering passend onderwijs

28 maart 2014
- Nieuwsbericht

Per 1 augustus gaat het passend onderwijs in. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, komen dan in ‘gewone’ klassen terecht. Leerkrachten krijgen hierdoor te maken met meer leerlingen die extra zorg nodig hebben. Deze leerlingen, die ADHD kunnen hebben of licht autistisch kunnen zijn, hebben... Lees meer >>

Week van het passend onderwijs

24 maart 2014
- Nieuwsbericht

Met de invoering van het passend onderwijs worden scholen verplicht om iedere leerlingen die zich bij de school aanmeldt een plek aan te bieden. Dat geldt ook voor leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. De school moet iedere leerling aannemen of een plekje zoeken bij een school voor... Lees meer >>

RIVM onderzoekt invoering vignet ‘Gezonde Kinderopvang’

11 februari 2014
- Nieuwsbericht

Kinderopvangtotaal.nl schrijft dat het RIVM regelmatig aanvragen krijgt van kinderopvangorganisaties die interesse hebben in het vignet. Het instituut onderzoekt nu in hoeverre de Nederlandse kinderopvangsector hierop zit te wachten. Om de vraag in beeld te brengen, gaan medewerkers van het RIVM... Lees meer >>

Verslag Masterclass Ambassadeurs - Passend Onderwijs

Verslag Masterclass Ambassadeurs - Passend Onderwijs
31 januari 2014
- Verslag

Met de invoering van het passend onderwijs zitten er veel veranderingen aan te komen. {Breed} organiseerde over dit thema onlangs een masterclass voor ambassadeurs. Professor Jo Hermanns sprak tijdens deze bijeenkomst. "Het wordt tijd dat we eens naar de kinderen gaan luisteren." {Breed}... Lees meer >>

Ingrado - Scholen zijn verplicht maatwerk te bieden

19 augustus 2013
- Literatuur

Ingrado Magazine heeft een artikel geschreven over de voorbereidingen op de invoering van het passend onderwijs. Een school is volgens de Wet gelijke behandeling verplicht aanpassingen door te voeren, zodat kinderen die een beperking hebben, op deze school les kunnen volgen. Soms zijn ouders... Lees meer >>

Programma 9e Jaarcongres Brede School bekend

Programma 9e Jaarcongres Brede School bekend
01 juli 2013
- Nieuwsbericht

Tijdens het 9e Jaarcongres Brede School staan zeven thema’s centraal: techniek in de brede school, ouderbetrokkenheid, sociaal gedrag, tijd (andere dagindeling), het jonge kind, huisvesting en andere onderwerpen. Het congres bestaat uit een plenair gedeelte en een deel met workshops. Het begint... Lees meer >>

“Doorpakken met ontwikkelen van integrale arrangementen”

29 maart 2013
- Nieuwsbericht

Het kabinet wil ervoor zorgen dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie beter op elkaar afgestemd worden. De brancheorganisatie Kinderopvang, de MOgroep en de PO-raad zijn blij dat het rijk deze lappendeken aan basisvoorzieningen voor jongeren wil aanpakken,... Lees meer >>

Samenwerkende scholen winnen Onderwijsprijs

21 maart 2013
- Nieuwsbericht

In zijn toespraak haalde in zijn toespraak de creativiteit van het Nederlandse onderwijsveld aan. "Goed onderwijs ontstaat in de klas, als resultaat van het teamwork van leraren en schoolleiding. Docenten en leerlingen bewijzen op hun eigen manier hoe ongelooflijk creatief en inventief het... Lees meer >>

Pilot Alert4you in Assen

11 maart 2013
- Nieuwsbericht

In haar laatste nieuwsbrief (6) schrijft Alert4you dat positief opvoeden, het kind in de eigen omgeving begeleiden en er vroeg bij zijn de vertrekpunten van de samenwerking zijn. Er wordt in Assen op twaalf scholen samengewerkt. De projectleider van de pilot, Sijke Dijkstra,... Lees meer >>

Subsidies Brede Impuls combinatiefuncties bekend

18 februari 2013
- Nieuwsbericht

In een document van het ministerie kunnen gemeentes vinden hoeveel subsidie ze in 2013 krijgen om combinatiefunctionarissen aan te stellen. Ook geeft de overheid duidelijkheid over het aantal fte’s dat gemeentes mogen inzetten.  Vorig jaar, in 2012, deden 373 gemeenten mee aan de Brede... Lees meer >>

‘Brede scholen bieden kansen voor cultuureducatie’

‘Brede scholen bieden kansen voor cultuureducatie’
15 februari 2013
- Nieuwsbericht

Het Cultuurnetwerk Nederland bood de regeling ‘Brede school en cultuureducatie’ aan. Zij deed dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).  24 basisscholen, verspreid over heel Nederland, maakten in de periode 2007-2012 aanspraak op maximaal 15.000 euro... Lees meer >>

Master Brede School in Groningen

28 januari 2013
- Nieuwsbericht

De opleiding is interessant voor alle mensen die in een brede school omgeving werken: van coördinatoren tot leerkrachten, van combinatiefunctionarissen tot buurtsportcoaches en van pedagogisch medewerkers tot welzijnswerkers. Kortom, alle HBO-professionals die hun competenties willen uitbreiden... Lees meer >>

Teveel belemmeringen om te sporten in de buurt

28 januari 2013
- Nieuwsbericht

De Taskforce, onder leiding van de burgemeester van Maastricht Onno Hoes, presenteerde het rapport onlangs aan Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het rapport zijn staan elf punten opgenomen, die de belemmeringen voor sporten in de buurt weg moeten nemen. Zo moet de... Lees meer >>

Aanvragen Sportimpuls kan tot maart 2013

28 januari 2013
- Nieuwsbericht

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sportvereniging of –clubs helpt bij het opzetten van activiteiten om meer mensen aan het sporten te krijgen. De sportieve activiteiten moeten gericht zijn op mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen.  In de eerste ronde van de... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com