Thema: Zorg

150 resultaten gevonden.

Master Brede School in Groningen

28 januari 2013
- Nieuwsbericht

De opleiding is interessant voor alle mensen die in een brede school omgeving werken: van coördinatoren tot leerkrachten, van combinatiefunctionarissen tot buurtsportcoaches en van pedagogisch medewerkers tot welzijnswerkers. Kortom, alle HBO-professionals die hun competenties willen uitbreiden... Lees meer >>

Teveel belemmeringen om te sporten in de buurt

28 januari 2013
- Nieuwsbericht

De Taskforce, onder leiding van de burgemeester van Maastricht Onno Hoes, presenteerde het rapport onlangs aan Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het rapport zijn staan elf punten opgenomen, die de belemmeringen voor sporten in de buurt weg moeten nemen. Zo moet de... Lees meer >>

Aanvragen Sportimpuls kan tot maart 2013

28 januari 2013
- Nieuwsbericht

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sportvereniging of –clubs helpt bij het opzetten van activiteiten om meer mensen aan het sporten te krijgen. De sportieve activiteiten moeten gericht zijn op mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen.  In de eerste ronde van de... Lees meer >>

Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet

21 januari 2013
- Agendabericht

Iedereen die zich professioneel bezighoudt met de uitvoering van de stelselwijziging jeugd en de nieuwe jeugdwet kan zich aanmelden voor één van de voorlichtingsbijeenkomsten: -    Maandag 21 januari 2013 in Leeuwarden-    Donderdag 24 januari 2013 in... Lees meer >>

NSGK start proef met 'integrale school'

07 januari 2013
- Nieuwsbericht

Het gaat voorlopig om twee schoolklassen die het hele jaar één middag per week samen les krijgen. De NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) wil dat kinderen met en zonder handicap als vanzelfsprekend samen spelen, leren en opgroeien. Ook de reguliere basisschool De Kroevendonk... Lees meer >>

Brede School Assen

06 december 2012
- Ambassadeur

Sinds 2009 heeft Assen in elke wijk een Brede School. De partners in de wijk geven zelf vorm aan hun eigen Brede School, zodat iedere school zijn “eigen kleur” kent. In Assen vormen vijf pijlers de rode draad van de Brede School: Pijler 1: Onderwijs en ontwikkeling in doorgaande lijnenDe... Lees meer >>

Gezonde basisschool

21 november 2012
- Nieuwsbericht

Wanneer kinderen gezond zijn en lekker in hun vel zitten, presteren zij veel beter op school. De basisschool speelt hierbij een belangrijke rol, bijvoorbeeld door kinderen te stimuleren om meer te bewegen of door te voorkomen dat zij niet gaan roken. Scholen hebben niet altijd voldoende geld... Lees meer >>

Congres Jeugdzo!

Congres Jeugdzo!
07 november 2012
- Agendabericht

Het congres is voor professionals die werkzaam zijn in onder meer jeugdzorg, basis- en voortgezet onderwijs en gemeenten. Behalve een breed aanbod aan interessante lezingen en workshops van deskundigen uit het werkveld, biedt Jeudzo! u de mogelijkheid om nieuwe contacten te maken en ervaringen uit... Lees meer >>

Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden
02 november 2012
- Ambassadeur

... Lees meer >>

KindVak 2012

KindVak 2012
01 november 2012
- Agendabericht

KindVak is speciaal bedoeld voor medewerkers of managers in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, primair onderwijs, jeugdzorg. De beurs KindVak biedt hun een uitgebreid activiteitenprogramma dat in het teken staat van ‘Kansen creëren en kansen benutten’. Gedurende de drie dagen komen... Lees meer >>

Brede school Het Meesterwerk - Almere

23 oktober 2012
- Ambassadeur

  Samenwerken aan betekenisvol leren in en met de buurt. Middenin de wijkEr zitten ongeveer 400 leerlingen op de brede basisschool die gelegen is in de wijk Tussen de Vaarten Zuid in Almere.  In de wijk zijn huur- en koopwoningen, waardoor er een mix van bewoners is komen te wonen.... Lees meer >>

Welzijnsorganisatie De Schoor - Almere

12 oktober 2012
- Ambassadeur

Stichting De Schoor zet zijn expertise in op de twaalf brede scholen in Almere. De stichting denkt mee over de invulling van de brede scholen en levert activiteitencoördinatoren. Zij organiseren verschillende activiteiten na schooltijd en in vakanties. Bovendien biedt de stichting op sommige... Lees meer >>

Eerste kamer stemt vóór passend onderwijs

09 oktober 2012
- Nieuwsbericht

In de nieuwe wet staat dat scholen zorgplicht hebben. Samenwerkingsverbanden van scholen krijgen voortaan budget om de zorg te kunnen leveren die kinderen nodig hebben. Daarmee vervalt het ‘rugzakje’; het geld dat ouders kregen om extra begeleiding in te kopen. Op deze manier hoopt demissionair... Lees meer >>

Conferentie Meesterschap over Passend onderwijs en jeugdbeleid

08 oktober 2012
- Agendabericht

Tijdens de conferentie kunt u competenties ontwikkelen, zoals alliantievaardigheden, bestuurlijke slagvaardigheid en visiegestuurd leiderschap. De nadruk ligt daarbij op kindgericht organiseren en het samenwerkingsverband nieuwe stijl. De conferentie duurt de hele dag. Naar aanleiding van de... Lees meer >>

Rijksuniversiteit Groningen - De Brede School: mogelijkheden voor integratie!

Rijksuniversiteit Groningen - De Brede School: mogelijkheden voor integratie!
05 oktober 2012
- Onderzoek

Kinderen met ernstige of meervoudige beperkingen kunnen les krijgen in een brede school. De Rijksuniversiteit Groningen onderzocht de effecten hiervan op een brede school in Groningen, waarin een kinderdagcentrum een partner is. De ontwikkeling van brede scholen is in alle delen van het land volop... Lees meer >>

Voorlichting over seksuele diversiteit

05 oktober 2012
- Nieuwsbericht

Vanaf december zijn leraren op de basisschool en op de onderbouw van het voortgezet onderwijs verplicht om kinderen voor te lichten over homoseksualiteit en transseksualiteit. Dat moet ertoe bijdragen dat scholieren seksuele diversiteit beter begrijpen en accepteren. De Raad van State is het ermee... Lees meer >>

TandemTeam ondersteunt samenwerking

01 oktober 2012
- Nieuwsbericht

Steeds vaker en steeds intensiever werken het basisonderwijs en de kinderopvang samen. Dat is heel mooi, maar door de verschillende culturen en gewoontes is dat niet altijd eenvoudig. Het nieuwe TantemTeam kent beide sectoren goed en weet daardoor geslaagde samenwerkingstrajecten tot stand te... Lees meer >>

Week van de Opvoeding 2012: Luister ’s naar me

01 oktober 2012
- Agendabericht

De organisatoren willen tijdens deze themaweek aandacht geven aan positief opvoeden. Daarvoor geven zij op hun website Tien opvoedtips prijs. Natuurlijk staat zorg voor het kind bovenaan het lijstje van opvoeden; geef je kind een knuffel en een complimentje en maak tijd voor je kind. Maar ouders... Lees meer >>

Het 6e Jorik Symposium

26 september 2012
- Agendabericht

Eéns in de twee jaar verzorgt de stichting het symposium voor professionals uit de sectoren onderwijs, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie en kinderopvang. De doelstellingen van het symposium zijn het uitwisselen van kennis en het versterken van intersectorale... Lees meer >>

Start Opleiding Specialist Brede School

21 september 2012
- Nieuwsbericht

Leerkrachten en managers in het primair onderwijs, maar ook medewerkers in de welzijnssector kunnen door middel van deze opleiding hun visie en vaardigheden ontwikkelingen. Door het verdiepen in de benodigde competenties en het maken van een plan van aanpak, worden de deelnemers opgeleid tot... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com