Thema: Zorg

150 resultaten gevonden.

Koers van onderwijs en kinderopvang na verkiezingsuitslag

14 september 2012
- Nieuwsbericht

De afgelopen kabinetsperiode bezuinigde de overheid, onder verantwoordelijkheid van minister Henk Kamp van de VVD, ruim 700 miljoen op kinderopvang. De PvdA investeerde in de periode daarvoor wel meer geld in kinderopvang. Dat had echter tot gevolg dat de kosten opliepen en de overheid meer geld... Lees meer >>

Steunpunt Passend Onderwijs

27 augustus 2012
- Nieuwsbericht

Gefinancierd door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, slaan Balans, CG-Raad en Platform VG de handen ineen voor dit informatieve Steunpunt. Alle ins en outs rond passend onderwijs, de rechten en de plichten, informatie over de laatste ontwikkelingen, maar ook voorbeelden van passend... Lees meer >>

Ondersteuning invoering passend onderwijs

26 juli 2012
- Nieuwsbericht

Scholen krijgen een extra schooljaar om zich voor te bereiden op de invoering van het passend onderwijs. Hierdoor hebben de scholen meer ruimte om samenwerkingsverbanden op te richten en inhoudelijk vorm te geven aan het passend onderwijs. Om de scholen te ondersteunen, publiceert het ministerie na... Lees meer >>

EC O3 – Onderzoeksvragen op het terrein van kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, ouders, zorg en doorgaande lijn

20 juli 2012
- Onderzoek

Het expertisecentrum voor Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0-12 jaar (EC O3) verbindt wetenschap, praktijk en beleid. Het verzamelt informatie en doet onderzoek om verschillende ministeries te informeren. Onlangs publiceerde het expertisecentrum een beknopte programmeringsstudie met... Lees meer >>

Onderzoek excellente leerlingen in het VO

25 juni 2012
- Nieuwsbericht

Het instituut voerde het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van OCW. Hoewel de onderzoeksgroep de meest intelligente scholieren betreft, blijkt uit het rapport dat zij vaak niet binnen zes jaar hun VWO-diploma halen. Wat zijn daarbij de risicofactoren? En welke keuzes maken deze... Lees meer >>

GION - Excellente leerlingen in het voortgezet onderwijs

25 juni 2012
- Onderzoek

Naar aanleiding van het ‘actieplan excellente leerlingen’ van het ministerie van OCW, onderzocht het GION (Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs) de schoolloopbanen van de 5% intelligentste leerlingen. Het volledige onderzoek omvat drie onderwerpen, waar de schets van de... Lees meer >>

Congres Jeugdzorg gedecentraliseerd – De race naar gemeentelijke jeugdzorg!

21 juni 2012
- Agendabericht

Gemeenten hebben de taak gekregen om de jeugdzorg op zich te nemen. Naar aanleiding van deze transformaties in het jeugdzorgstelsel vindt op donderdag 21 juni 2012 in Maarssen het congres Jeugdzorg gedecentraliseerd plaats. ’s Ochtends geeft Prof. dr. Jo Hermanns, deeltijdhoogleraar Opvoedkunde... Lees meer >>

Masterclass 'Brede school: recente ontwikkelingen in Nederland en internationaal perspectief'

22 mei 2012
- Verslag

Op vrijdag 20 april 2012 kwam {Breed} met een twintigtal ambassadeurs bij elkaar op het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap in Den Haag. Het thema van deze dag luidde ‘Brede school: recente ontwikkelingen in Nederland en internationaal perspectief’. Aan het begin van de middag... Lees meer >>

Invoering Passend Onderwijs een jaar uitgesteld

18 mei 2012
- Nieuwsbericht

Van Bijsterveldt kondigde het uitstel vorige week aan in een brief aan de Eerste Kamer. Eerder werd bekend dat de zorgplicht zou gelden vanaf het schooljaar 2013/2014. Omdat schoolbesturen pas aan de slag kunnen met de voorbereidingen op het nieuwe stelsel als duidelijk is wat het definitieve... Lees meer >>

Stichting de Kij - Deventer

27 april 2012
- Ambassadeur

Ambassaseur: Peter StenversZandpoort 227211 GE ... Lees meer >>

LIFE College - Schiedam (VO)

LIFE College - Schiedam (VO)
20 april 2012
- Ambassadeur

LIFE College Schiedam is een dagarrangementen school voor Voortgezet Onderwijs. Deze brede school voor VMBO en MBO is sinds kort gevestigd in een prachtig nieuw gebouw. Van 8.00 tot 20.00 uur openLIFE College is een brede school die van 8.00 tot 20.00 uur open is. Leerlingen kunnen na de lessen... Lees meer >>

Congres Passend Onderwijs

11 april 2012
- Agendabericht

U kunt aansluiten bij maar liefst zes sessies, een bezoek brengen aan ‘het plein’ of netwerken tijdens de lunch en borrel. Deskundigen uit de sector zullen de sessies verzorgen, waaronder gerenommeerde sprekers als Henk Keesenberg, Bé Keizer, Sandra Koot, Loek Mak en vele anderen. U kunt tot... Lees meer >>

Goal! – mentorproject in Lelystad

10 april 2012
- Nieuwsbericht

Jongeren hebben positieve rolmodellen nodig om goed te functioneren in het dagelijks leven. Maar in de omgeving van sommige jongeren ontbreken deze goede voorbeelden. Het mentorproject Goal!, een initiatief van Radar, ontfermt zich over deze kwetsbare scholieren. In Lelystad legt Goal! zich... Lees meer >>

Conferentie voor begeleiden (hoog)begaafde kinderen

05 april 2012
- Agendabericht

Op donderdag 5 april organiseert Informatiepunt Onderwijs, Hoogbegaafdheid en Excellentie, in opdracht van OCW, een conferentie voor het beter begeleiden van (hoog)begaafde kinderen. De conferentie Excelleren door het optimaal stimuleren van talent is bedoeld voor alle docenten, schoolleiders en... Lees meer >>

Centrum voor Jeugd en Gezin - Een goed begin is het halve werk

26 maart 2012
- Literatuur

Een goed begin is het halve werk – Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten. Kinderen met een beperking hebben tijdig hulp nodig. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ontwikkelde daarvoor de handreiking Een goed begin is het halve werk. De... Lees meer >>

Handreiking voor samenwerking jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten

Handreiking voor samenwerking jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten
26 maart 2012
- Nieuwsbericht

Samen met de PO-raad, ggz-instellingen, gemeenten en ministeries van VWS en OCW wil CJG bereiken dat kinderen met beperkingen tijdig de hulp krijgen die ze nodig hebben. De handreiking moet de samenwerking tussen beleidsmakers, bestuurders en professionals binnen gemeenten, lokale jeugdzorg, het... Lees meer >>

Scholen besteden meer aandacht aan overgewichtpreventie

Scholen besteden meer aandacht aan overgewichtpreventie
07 maart 2012
- Nieuwsbericht

In het rapport Overgewichtpreventie in het voortgezet onderwijs in 2010-2011 staat dat scholen in hun lesstof meer aandacht besteden aan voeding, bewegen en overgewicht dan in het schooljaar 2006-2007. Daarnaast wordt meer gezond voedsel verkocht in de schoolkantines, zoals fruit en rauwkost. ... Lees meer >>

Digitale Jeugdzorgwijzer ondersteunt gemeenten

Digitale Jeugdzorgwijzer ondersteunt gemeenten
02 maart 2012
- Nieuwsbericht

Onderdelen JeugdzorgwijzerIn de praktijk komt het wel eens voor dat gemeenten niet weten hoeveel kinderen jeugdzorg nodig hebben. De Jeugdzorgwijzer bevat een overzicht van de jeugdzorgaanbieders en alle samenwerkingsverbanden rond jeugd en gezin per regio. Bovendien brengt de digitale tool de... Lees meer >>

Jeugdzorgwijzer van de VNG is online

02 maart 2012
- Achtergrondartikel

Artikel in VNG Magazine, februari 2012 De Jeugdzorgwijzer van VNG staat nu online. De digitale tool geeft inzicht in verschillende vormen van jeugdzorg. Het instrument helpt bovendien te analyseren of en hoe samenwerking met regiogemeenten nodig is bij het organiseren van jeugdzorg.  In... Lees meer >>

Stevig begin transitie jeugdzorg

14 februari 2012
- Nieuwsbericht

Vrijwel alle steden zijn in gesprek met gemeenten in hun omgeving en weten met welke gemeenten zij regionale samenwerking willen aangaan. Lees... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com