Thema: Zorg

150 resultaten gevonden.

Vernieuwde zorg in de brede school

02 februari 2012
- Verslag

Op vrijdag 20 januari 2012 organiseerde {Breed} een masterclass voor ambassadeurs. Het thema ‘Vernieuwde zorg in de brede school’ werd gekozen door de ambassadeurs zelf. De masterclass werd gehouden in Dok Zuid in Apeldoorn, zelf ook ambassadeur van {Breed}. Dok Zuid is een Kulturhus, waarin... Lees meer >>

Veilig opgroeien & zo!

15 december 2011
- Agendabericht

De methode geeft invulling aan het programma 'Schoolveiligheid'. Waarom een methode slachtoff er-/ delictpreventie?Binnen het kader van veiligheid wordt van het onderwijs speciale actie verwacht om leerlingen in een veilige omgeving te laten opgroeien. De basisschool als onderdeel van een buurt is... Lees meer >>

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs
01 december 2011
- Redactioneel artikel

Op 29 november 2011 is het wetsvoorstel Passend Onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Een goed moment om een aantal zaken rondom Passend Onderwijs op een rijtje te zetten.  In het wetsvoorstel staat dat leerlingen die extra aandacht nodig hebben op school, in de toekomst een zo goed... Lees meer >>

Pioniers gezocht

Pioniers gezocht
30 november 2011
- Nieuwsbericht

Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving voor beide stelsels kunnen scholen en gemeenten proefdraaien met intensieve samenwerking en zo het onderste uit de kan halen voor hun jongeren.Pionierende scholen in het primair (PO) of voortgezet onderwijs (VO) en gemeenten kunnen aan de slag met één of meer... Lees meer >>

Wetsvoorstel passend onderwijs naar de Tweede Kamer

Wetsvoorstel passend onderwijs naar de Tweede Kamer
29 november 2011
- Nieuwsbericht

Dit voorstel geeft scholen en samenwerkingsverbanden meer ruimte om passend onderwijs vorm te geven. Schoolbesturen krijgen de verantwoordelijkheid om voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te vinden. Ouders hoeven zelf geen ingewikkelde... Lees meer >>

Congres: 'Een wereld te winnen: kwaliteit in de zorg voor alle jeugd'

10 november 2011
- Agendabericht

Op het congres ‘Een wereld te winnen: Kwaliteit in de zorg voor alle jeugd’ hoort u meer over de wijze waarop u dit kunt aanpakken. Dit congres wordt georganiseerd door de drie Academische Werkplaatsen Diversiteit in het Jeugdbeleid. Naast Brabant – waarvan het PON de coördinatie voert... Lees meer >>

Congres over het jonge kind

01 november 2011
- Agendabericht

Er is veel gaande op het gebied van het jonge kind (0-7 jaar). Er wordt veel over nagedacht, geschreven, gediscussieerd. Er worden trainingen gevolgd en instellingen gaan samen. Nederland heeft door de Vrijheid van onderwijs altijd verschillende pedagogische visies de ruimte gegeven. Dat is ook... Lees meer >>

Succesvolle samenwerking CJG en onderwijs op Texel

18 oktober 2011
- Nieuwsbericht

Op Texel werd bewust gekozen voor een CJG als netwerkconstructie. Dat betekent dat het CJG te vinden is op plaatsen waar ouders al komen, dus op het consultatiebureau, bij de kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeente en ook scholen.  Hoewel ze op Texel heel blij zijn met deze... Lees meer >>

Het NJi publiceert nieuwe dossiers

12 oktober 2011
- Nieuwsbericht

Het Nederlands Jeugdinstituut bundelt haar informatie over verschillende onderwerpen in zogenaamde digitale dossiers. Zo heeft u alle informatie over één onderwerp inzichtelijk. Het dossier Jeugdparticipatie geeft een overzicht van praktische handreikingen voor gemeenten, jeugdzorg, jongerenwerk,... Lees meer >>

Het Wonderwoud - Zwolle

12 oktober 2011
- Ambassadeur

Het Wonderwoud is in 2003 gestart als eerste Zwolse Brede School. De school vindt dat er een doorgaande lijn moet zijn in opvoeding, ontwikkeling en educatie. Het Wonderwoud werkt samen met alle instellingen in de wijk die zich richten op de ontwikkeling van kinderen. Partners van Het... Lees meer >>

Landelijk congres Positief Jeugdbeleid

10 oktober 2011
- Agendabericht

Positief jeugdbeleid is bezig met een opmars in Nederland: niet langer staan overwegend risico‘s en problemen centraal, maar draait het in het jeugdbeleid meer en meer om het bieden van kansen aan de jeugd, talentontwikkeling en burgerschapvorming.Gemeenten bereiden zich voor op de... Lees meer >>

Eerste landelijke Jeugd enzo. dag

08 oktober 2011
- Agendabericht

Ook het idee dat het jongerenwerk meer zou kunnen zijn dan dat het nu is? Jeugd enzo. is van mening dat daar meer voor nodig is dan nieuwe methodieken en beroepsprofielen en organiseert daarom op 8 oktober de eerste landelijke Jeugd enzo. dag met als thema; Jongerenwerk Nieuwe Stijl.Door middel van... Lees meer >>

Congres Centra voor Jeugd en Gezin

30 september 2011
- Agendabericht

Het Julius Centrum organiseert dit congres in samenwerking met het Nederlands Jeugd Instituut (NJI), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), ZonMw en de diverse beroepsverenigingen.Het congres is bedoeld voor leidinggevende professionals,... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Plusopvang ontwikkelingen en financiering

21 september 2011
- Literatuur

Opvang van kinderen met een zorgbehoefte krijgt in sterk toenemende mate aandacht binnen kindercentra en bij pedagogisch medewerkers. Met veel enthousiasme en bevlogenheid wordt geprobeerd die kinderen een plek te geven in de opvang.  Wat echter steeds weer opduikt als struikelblok voor het... Lees meer >>

Passend Onderwijs: de stand van zaken

04 juli 2011
- Nieuwsbericht

Belangrijkste boodschap van de minister is de gematigde bezuiniging op passend onderwijs. De structurele bezuiniging blijft overeind, maar gaat later en geleidelijker in. De aangekondigde bezuiniging in 2012 van 50 miljoen euro op passend onderwijs vervalt. In 2013 wordt 100 miljoen euro bezuinigd... Lees meer >>

Aanmelding startgroepen peuters gestart

14 juni 2011
- Nieuwsbericht

Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) beslist vlak daarna aan de hand van loting welke scholen, in samenwerking met een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, mee mogen doen aan het experiment. In totaal kunnen er 30 scholen aan de proef meedoen. De focus ligt op kinderen met een risico op... Lees meer >>

Gezocht: brede school voor project Hand in hand

Gezocht: brede school voor project Hand in hand
09 juni 2011
- Nieuwsbericht

Project Hand in Hand is nog op zoek naar een brede school die als pilot wil meedenken en doen aan project Hand in Hand. De deelname aan het project is geheel kosteloos, de brede school krijgt het activiteitenprogramma, een docententraining 'Helpen met Handpoppen' en kind-klas-observaties gratis... Lees meer >>

Brede school De Kern - Hardenberg

01 juni 2011
- Ambassadeur

Openbare basisschool De Kern en Christelijke basisschool de MarsWeijde hebben beide een plek gevonden in de multifunctionele accommodatie de Matrix. Sinds 2007 zijn de scholen gevestigd in dit markante gebouw in de wijk Marslanden. De brede school wordt bezocht door leerlingen uit de kern van... Lees meer >>

CJG's in ontwikkeling

30 mei 2011
- Nieuwsbericht

In de 108 gemeenten wordt hard gewerkt aan het realiseren van een CJG. Dit blijkt bovendien geen eenvoudige klus te zijn. Men ervaart vooral problemen bij de afstemming met het grote aantal samenwerkingspartners. bij de opening van een CJG vieren veel gemeenten een feestje, waarbij zowel de... Lees meer >>

OGZ Praktijkcongres: Aanpak overgewicht bij de jeugd

18 mei 2011
- Agendabericht

Overgewicht: een groeiend probleem bij de Nederlandse jeugd Kinderen  kampen op steeds jongere leeftijd met zwaarlijvigheid door slechte  eetgewoonten en te weinig beweging. Ouders geven niet altijd het goede  voorbeeld. Steden zijn niet meer veilig voor kinderen om te spelen.... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com