Thema: Zorg

150 resultaten gevonden.

Minder rugzakjes dan gedacht

11 mei 2011
- Nieuwsbericht

Zorgleerlingen met een indicatie, krijgen een zogenaamd rugzakje voor lichte én zware zorg én gaan naar een school voor speciaal onderwijs. Deze leerlingen zijn twee keer geteld.  Volgens het ministerie is de stijging tussen 2003 en 2009 van het totaal aantal leerlingen met indicaties voor... Lees meer >>

CJG en Jeugdzorg: vijf actuele factsheets

11 mei 2011
- Nieuwsbericht

Samen geven de infobladen een mooi beeld van de rol van het CJG in relatie tot de vernieuwde jeugdzorg.   De jeugdzorg wordt ingrijpend 'gereorganiseerd', CJG's spelen daar een belangrijke rol in. Hoe kunnen gemeenten zich daarop voorbereiden? De VNG maakte vijf factsheets over diverse... Lees meer >>

Checklist kwaliteit ZAT-primair onderwijs

27 april 2011
- Nieuwsbericht

Het Nederlands Jeugdinstuut (NJi) heeft daarom een kwaliteitschecklist ontwikkeld die de route van een casus van begin tot eind volgt. Dat wil zeggen: vanaf de signalering in de klas tot en met de evaluatie en nazorg.De checklist is onderverdeeld in de volgende rubrieken:1. toeleiding naar... Lees meer >>

Websites voor het onderwijs over rouw en verlies

27 april 2011
- Nieuwsbericht

Informatie en praktische tips zijn specifiek op te vragen per situatie en leeftijdsgroep. Korte filmpjes van kinderen en jongeren zelf verduidelijken wat in tekst niet verteld kan worden. Daarnaast kan online advies gevraagd worden aan een deskundige op het gebied van kinderen, jongeren en... Lees meer >>

Project in België verhoogt ontwikkelingsniveau kinderen

24 maart 2011
- Nieuwsbericht

Het project Instapje van de opvoedingswinkel in Genk, dat de emotionele band tussen een moeder en een kind tussen 1 en 2,5 jaar wil versterken, heeft een positief effect op de thuisomgeving en leidt tot een beter ontwikkelingsniveau. Dat blijkt uit een onderzoek van de Katholieke Universiteit... Lees meer >>

160 bijeenkomsten over Passend Onderwijs

24 maart 2011
- Nieuwsbericht

Er komen 80 bijeenkomsten voor het primair onderwijs en  80 voor het voortgezet onderwijs.  De minister wil er op deze manier achterkomen wat het onderwijsveld vindt van de stelselwijziging en hoe er bij bestaande samenwerkingsverbanden kan worden aangesloten om de huidige expertise... Lees meer >>

Stam, P.M. & Yperen, T.A. van - Opvoeden versterken

18 maart 2011
- Literatuur

November 2010Onafhankelijk advies in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de schrijvers van deze notitie gevraagd advies uit te brengen over de consequenties die te voorzien zijn bij het realiseren van onderstaande ambities: Een... Lees meer >>

NJi - Pijlers voor nieuw jeugdbeleid

18 maart 2011
- Literatuur

Naar een versterking van de pedagogische leefomgeving van jeugdigen en meer samenhang in de aanpak van jeugdproblematiek.Yperen, T. van, en Y. van Westering Om de explosieve groei van gespecialiseerde jeugdzorg een halt toe te roepen, moet een goed jeugdstelsel worden ingericht waarin de... Lees meer >>

Woudenberg, A van - 'Werken aan het CJG'

18 maart 2011
- Literatuur

'De regering heeft bepaald dat iedere gemeente in 2011 de beschikking moet hebben over een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hierdoor kunnen zowel ouders, kinderen als jeugdigen makkelijker en sneller dan voorheen informatie, advies of hulp krijgen. "Werken aan het CJG" is geschreven... Lees meer >>

Spoeddebat over Passend Onderwijs

18 februari 2011
- Nieuwsbericht

De oppositie wilde graag dat Mark Rutte zich tijdens het debat uitsprak over de voorgenomen bezuinigingen van de minister van onderwijs op Passend Onderwijs. Regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV voelden weinig voor een dergelijk debat met premier Rutte. Zij vinden het niet nodig Rutte... Lees meer >>

Brede School Zuiderbreedte - Hoogeveen-Zuid (PO)

17 februari 2011
- Ambassadeur

De participanten in Hoogeveen zijn de scholen, de kinderopvang, welzijn, peuterspeelzalen, bibliotheek, regionale opleidingscentra en jeugdzorg. In Hoogeveen is de eerste Brede School in 2006 gestart, de tweede in 2009 en de derde volgt in 2011. De Brede School Zuiderbreedte is in september 2006... Lees meer >>

Brede school belangrijk bij organisatie jeugdzorg binnen de gemeente

Brede school belangrijk bij organisatie jeugdzorg binnen de gemeente
01 februari 2011
- Nieuwsbericht

Leonard Geluk, voorzitter College van Bestuur, ROC Midden Nederland, hield een inleidende toespraak over de organisatie van jeugdzorg binnen de gemeente. Hij vindt de brede school daarbij een belangrijke partner.Daarbij noemt hij de volgende voorwaarden voor succes:•    kinderen... Lees meer >>

Maaltijden afhalen bij kinderdagverblijf

Maaltijden afhalen bij kinderdagverblijf
01 februari 2011
- Nieuwsbericht

Op www.plukvandaag.nl kunnen ouders vooraf een bestelling doen voor een maaltijd. Als zij na hun werk hun kinderen op komen halen, kunnen ze meteen ook de maaltijd meenemen. Nadine Mess, eigenaresse van Pluk Vandaag, weet uit eigen ervaring dat het koken na het werk en het ophalen van de kinderen... Lees meer >>

Rotterdamse peuters krijgen taallees in Groep 0

31 januari 2011
- Nieuwsbericht

Groep 0 is vergelijkbaar met voorschoolse educatie, maar wordt intensiever en professioneler. De peuters gaan vijf dagdelen naar school en krijgen begeleiding van mininmaal één leerkracht met een hbo-achtergrond.  De gemeente Rotterdam wil dat alle voorscholen worden omgevormd naar Groepen... Lees meer >>

Minister Van Bijsterveldt bezoekt Landelijk Steunpunt

27 januari 2011
- Nieuwsbericht

De Minister werd welkom geheten door Job van Velsen, projectleider van {breed}. Hij overhandigde haar een lijst met tien speerpunten van de brede school. Anja Oosterhoff en Hans van den Ham, ambassadeurs van {breed}, vertelden over hun eigen brede school situatie. Hans legde uit hoe de taal- en... Lees meer >>

Peuters op de basisschool

24 januari 2011
- Nieuwsbericht

Doel van de proef is om de prestaties van jonge leerlingen met een (taal)achterstand vroegtijdig en spelenderwijs te verbeteren, zodat deze ‘Startgroep’ kinderen alsnog een vliegende start kunnen maken op het moment dat ze naar de basisschool gaan. ‘Voor deze leerlingen en hun ouders is het... Lees meer >>

Europees Schoolfruitprogamma van start

19 januari 2011
- Nieuwsbericht

De officiële aftrap van de Nederlandse deelname aan het Europese Schoolfruitprogramma vond onlangs plaats op een basisschool in Den Haag.  Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) ging naar basisschool Houtwijk om het eerste kistje groenten en fruit... Lees meer >>

InnovatieNetwerk - Argumentenkaart Nationaal Schoollunchprogramma

InnovatieNetwerk - Argumentenkaart Nationaal Schoollunchprogramma
18 januari 2011
- Publicatie

InnovatieNetwerk heeft met verschillende partijen gewerkt aan een overzicht van voor- en tegenargumenten voor een nationaal schoollunchprogramma.De kaart is gemaakt op basis van drie denksessies met deskundigen, waaronder onderzoekers, ambtenaren en ouders. Ook {Breed} was betrokken bij de... Lees meer >>

Kinderen met taalachterstand verplicht op zomercursus

Kinderen met taalachterstand verplicht op zomercursus
04 januari 2011
- Nieuwsbericht

De wethouder hoopt dat de kinderen hiermee hun achterstand op de rest van de leerlingen inlopen. Volgens Asscher is de taalachterstand van kinderen een van de grootste problemen waar de stad mee te kampen heeft. Er is nog niet duidelijk hoe groot de groep kinderen is die in aanmerking zou komen... Lees meer >>

Ouderbijdrage VVE op peuterspeelzaal niet verplicht omlaag

16 december 2010
- Nieuwsbericht

Het kabinet vindt het onwenselijk om gemeenten te verplichten om ouders van kinderen zonder risico op een taalachterstand op het Nederlands te subsidiëren. Met het intrekken van de wijziging worden extra financiële en organisatorische kosten bij gemeenten voorkomen. Op dit moment zijn gemeenten... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com