Thema: Zorg

150 resultaten gevonden.

Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg - Samen school maken

Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg - Samen school maken
16 december 2010
- Literatuur

Zorg en onderwijs kunnen heel goed gezamenlijk problemen van kinderen opsporen en voorkomen. Dit laat de brochure ‘Samen school maken’ aan de hand van negen voorbeelden zien.De brochure toont hoe gezondheidsorganisaties en scholen georganiseerd samen kunnen werken om iets te betekenen voor... Lees meer >>

Prentenboeken helpen bij literaire vorming

Prentenboeken helpen bij literaire vorming
14 december 2010
- Nieuwsbericht

De kleuters krijgen door het voorlezen meer inzicht in de opbouw van verhalen en verschillende manieren van vertellen. Ook worden ze zich ervan bewust dat verhalen fictie zijn. We wisten al dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling van kinderen en om hun kennis van de wereld te vergroten,... Lees meer >>

Basisschool 't Koggeschip in de Tipkrant

Basisschool 't Koggeschip in de Tipkrant
10 november 2010
- Nieuwsbericht

De novembereditie van de Tipkrant heeft het thema Eten & Opvoeden. Op pagina 2 een interview met Suzan Baldinger, directrice van 't Koggeschip. Lees meer >>

Interview met Ingrid Kluvers

Interview met Ingrid Kluvers
04 november 2010
- Interview

“Ik hoop dat mijn boek voor een aantal lezers een positieve steun in de rug is” Ingrid Kluvers was vijf jaar hoofdredacteur van Tina, onder haar leiding werd dit meidenweekblad niet alleen uitgebouwd tot een multimediaal platform, maar werd er bovendien regelmatig aandacht besteed aan... Lees meer >>

LIFE College Schiedam bij EenVandaag

28 oktober 2010
- Nieuwsbericht

In de uitzending van maandag 25 oktober besteedde 1Vandaag aandacht aan het LIFE College in Schiedam. Deze school is een van de ambassadeurs van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. Lees meer >>

Vernieuwd Programma van Eisen ‘Frisse scholen’

28 oktober 2010
- Nieuwsbericht

Agentschap NL heeft een nieuwe versie van het Programma van Eisen (PvE) ‘Frisse scholen’ gepubliceerd. Specifieke technische termen zijn verduidelijkt en diverse eisen met betrekking tot het binnenklimaat zijn duidelijker geformuleerd. Opdrachtgevers van nieuw- en verbouw van scholen kunnen het... Lees meer >>

Een gezonder kind begint bij een gezond voorbeeld

Een gezonder kind begint bij een gezond voorbeeld
09 oktober 2010
- Nieuwsbericht

Hoe ontbijten jullie en hoe gaat het avondeten? Hoe ga jij doordeweeks van a naar b? Pak je de trap of neem je de lift als je in het warenhuis naar de vierde verdieping moet? Deze en andere vragen plus bijbehorende adviezen staan centraal in de nieuwe campagne van het Nederlands Instituut voor... Lees meer >>

Wie verzint de beste schoollunch?

Wie verzint de beste schoollunch?
02 september 2010
- Nieuwsbericht

De wedstrijd is uitgeschreven door de Universiteit van Wageningen, het ministerie van LNV en Euro Toques. Om inspiratie op te doen krijgen deelnemers een speciaal lespakket over goede voeding en streekproducten. De winnende lunch moet wel aan een aantal eisen voldoen: hij moet op school klaar te... Lees meer >>

Onderwijsinspectie onderzoekt kwaliteit VVE

Onderwijsinspectie onderzoekt kwaliteit VVE
27 augustus 2010
- Nieuwsbericht

Dit is het gevolg van de invoering van de wet OKE. Van 2007 tot 2009 voerde de inspectie al een pilotonderzoek uit naar de VVE-kwaliteit in de vier grote steden. Dit nieuwe onderzoek brengt de kwaliteit van alle gesubsidieerde VVE-locaties in alle gemeenten in kaart. De inspectie publiceert de... Lees meer >>

Basisscholen Enschede pleiten voor leerboerderijen

Basisscholen Enschede pleiten voor leerboerderijen
12 augustus 2010
- Nieuwsbericht

Hiermee willen de basisscholen kinderen die niet zo lekker in hun vel zitten de rust en aandacht geven die zij nodig hebben. Op 7 september vindt er een informatieavond plaats voor agrariërs die interesse hebben in deelname aan dit project. Leerboerderijen zijn een voorbeeld van Passend Onderwijs,... Lees meer >>

Cursus Omgaan met prepubers

Cursus Omgaan met prepubers
09 augustus 2010
- Nieuwsbericht

Kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar maken een lichamelijke en emotionele ontwikkeling door die een verschuiving in houding en belangstelling met zich mee brengt. In de praktijk van alle dag blijkt het niet altijd even gemakkelijk te zijn om hier adequaat mee om te gaan. De cursus behandelt... Lees meer >>

Ondersteuning voor gemeenten bij oprichting CJG

Ondersteuning voor gemeenten bij oprichting CJG
19 juli 2010
- Nieuwsbericht

Gemeenten kunnen zelf de CJG-ondersteuners Leo Cok en Peter Cuyvers inschakelen. Zij weten precies hoe het er voor staat op het gebied van CJG-ontwikkeling en benaderen zelf plaatsen waar die ontwikkeling achterblijft. Eerder werd in de invoeringstrajecten voor de Verwijsindex Risicojongeren en het... Lees meer >>

GGD: Overtredingen kinderopvang eerder oplossen

GGD: Overtredingen kinderopvang eerder oplossen
13 juli 2010
- Nieuwsbericht

Hiermee hopen GGD’s en gemeenten handhaving door de gemeente te voorkomen, omdat problemen binnen de termijn van het opstellen van het inspectierapport opgelost worden. Dit leidt uiteindelijk tot een hoger kwaliteitsniveau in de kinderopvangbranche. GGD’s en gemeenten overleggen met elkaar hoe... Lees meer >>

Landelijke registratie geweldsincidenten op scholen

Landelijke registratie geweldsincidenten op scholen
28 juni 2010
- Nieuwsbericht

Het systeem moet de veiligheid van alle kinderen, jongeren en onderwijspersoneel ten goede komen. Naar verwachting gaat de verplichte registratie 1 augustus 2011 in. Afgelopen schooljaar hebben al een aantal proefprojecten met het systeem plaatsgevonden. De incidentenregistratie moet inzicht bieden... Lees meer >>

Langste lunchtafel bij Wereld op Zuid

Langste lunchtafel bij Wereld op Zuid
18 juni 2010
- Nieuwsbericht

De Wereld op Zuid is een Brede School in het midden van Zuidwijk in Rotterdam. Dagelijks komen bijna 500 kinderen tussen de 0 en 12 jaar daar leren, sporten en spelen. Een belangrijk onderdeel van de dag is een gezonde lunch, die energie geeft om goed te presteren op school en daarbuiten.... Lees meer >>

Nederlands Jeugdinstituut lanceert Gezinswijzer

Nederlands Jeugdinstituut lanceert Gezinswijzer
08 juni 2010
- Nieuwsbericht

De website is voor beroepskrachten die met gezinnen werken en voor beleidsmakers. Zij vinden er dossiers over onder meer geboorte, langdurig zieke ouders en migrantengezinnen. Op termijn komen er dossiers bij over onder andere pleegouders en jonge ouders bij. Bezoekers kunnen in elk dossier... Lees meer >>

Zorg- en adviesteams op bijna alle VO-scholen

Zorg- en adviesteams op bijna alle VO-scholen
31 mei 2010
- Nieuwsbericht

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage projecten Jeugd en Gezin die demissionair minister Rouvoet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In een ZAT werken professionals, die zorg en ondersteuning aan kinderen en hun ouders bieden, samen met en op scholen. Gezien het grote aantal team dat er inmiddels... Lees meer >>

Eerste officiële Speelbrein-certificaat uitgereikt door Sharon Dijksma

Eerste officiële Speelbrein-certificaat uitgereikt door Sharon Dijksma
20 mei 2010
- Nieuwsbericht

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cognitieve vaardigheden zich beter en sneller ontwikkelen door te bewegen. Het Speelbrein richt zich op basisscholen, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven. Het uitgangspunt is niet dat kinderen spelen om zich te ontwikkelen, maar dat ze zich... Lees meer >>

Fietsverkeer rond de Brede School

Fietsverkeer rond de Brede School
10 mei 2010
- Nieuwsbericht

Op dit moment zijn er in Nederland meer dan 1.200 brede scholen. Maar leiden deze brede scholen tot meer of minder mobiliteit, langere of kortere verplaatsingen, meer of minder fietsverkeer? Concentratie van functies zorgt in ieder geval voor meer verkeer op één plek; wat betekent dit voor de... Lees meer >>

Ook Kinderombudsman in Nederland

Ook Kinderombudsman in Nederland
23 april 2010
- Nieuwsbericht

Kamerlid Khadija Arib (PvdA) kwam het initiatief. De meerderheid leek eerst tegen het voorstel te zijn, maar woensdag stemde het CDA toch in met de plannen. De Verenigde Naties drongen meermalen aan op het instellen van een Nederlandse kinderombudsman. 33 Europese landen hebben al een... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com