Thema: Zorg

150 resultaten gevonden.

Lunchen met gevulde koek

Lunchen met gevulde koek
19 april 2010
- Nieuwsbericht

In een tien minuten durend item met de titel Lunchen met gevulde koek, kwam een aantal directeuren van basisscholen aan het woord.  “Goed eten mee van thuis, of anders goed eten aanbieden op school”, is hun devies. Scholen zijn er in het algemeen echter niet op ingericht om eten te bereiden.... Lees meer >>

Gezonde scholen; een praktische handleiding

Gezonde scholen; een praktische handleiding
15 april 2010
- Nieuwsbericht

Het bevorderen van de gezondheid zorgt voor gezonder gedrag, betere schoolprestaties en minder vroegtijdige schooluitval. Schoolpleinen moeten uitnodigen tot bewegen en  er moet voldoende frisse lucht de klaslokalen binnenstromen. Om dit te realiseren, is er de handleiding Gezonde School. De... Lees meer >>

Meer jongeren verlaten school met diploma

Meer jongeren verlaten school met diploma
08 april 2010
- Nieuwsbericht

Eerder dit jaar berichtten we al dat de overheid meer geld uittrekt voor het voorkomen van schooluitval. Bijna een op de tien jongeren tussen de 15 en 25 jaar zat vorig jaar niet op school en had ook geen havo-, vwo- of mbo-diploma. In 2001 was dat nog 15%. Er zijn overigens meer jongens dan... Lees meer >>

Bezoek voor aandachtswijk Woensel-West

Bezoek voor aandachtswijk Woensel-West
30 maart 2010
- Nieuwsbericht

Op een braakliggend terrein verrijst de brede school van Woensel-West. Hier komen een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, een basisschool, buitenschoolse opvang, een gymzaal, een consultatiebureau en een buurtontmoetingsruimte onder één dak. De brede school wordt een SPIL-centrum (SPelen,... Lees meer >>

Welke scholen krijgen alle leerlingen actief?

Welke scholen krijgen alle leerlingen actief?
30 maart 2010
- Nieuwsbericht

‘Alle leerlingen actief!’ is begin 2009 gepresenteerd tijdens de NOT (Nationale Onderwijs Tentoonstelling). Tijdens de testperiode van de methode bleek dat ruim zestig procent van de deelnemende inactieve leerlingen meer ging bewegen. Deze practice-based resultaten zijn zo hoopvol, dat NISB dit... Lees meer >>

Nieuwe Risicomonitor voor basisscholen

Nieuwe Risicomonitor voor basisscholen
29 maart 2010
- Nieuwsbericht

De tool behandelt 11 specifieke veiligheidsthema's, bijvoorbeeld de veiligheid van het schoolgebouw, het bewegingsonderwijs, en het schoolplein. Ook de buitenschoolse opvang komt desgewenst aan bod. De Risicomonitor is te vinden op www.risico-monitor.nl Hoe werkt het?Op de site kunnen basisscholen... Lees meer >>

Scholieren koken zelf in nieuwe Brede School

Scholieren koken zelf in nieuwe Brede School
12 maart 2010
- Nieuwsbericht

De ingrediënten voor de gerechten komen uit een kas, die ook op het schoolterrein komt. De nieuwe gebruikers van de Brede School; de gemeente Kaag en Braassen en drie aannemers ondertekenden onlangs een contract voor de nieuwbouw aan het Noordeinde.  Als het gebouw af is, komt het volgens de... Lees meer >>

Europees schoolfruit programma

Europees schoolfruit programma
11 maart 2010
- Nieuwsbericht

Scholen krijgen voor elke deelnemende leerling een vast aantal stuks gratis fruit en groenten. Na een bepaalde periode bepalen ouders en de school of zij willen doorgaan met het gezamenlijk eten van fruit en groenten in de klas. Alle scholen komen voor het programma in aanmerking, maar een beperkt... Lees meer >>

Brede School voorbeeld voor jeugdzorg

Brede School voorbeeld voor jeugdzorg
02 maart 2010
- Nieuwsbericht

Met de komst van de gezinsmanagers heeft jeugdzorg de eerste stap gezet. De managers zoeken samenwerking met partijen buiten de Jeugdzorg, zoals sociale diensten, politie en woningcorporaties. De jeugdzorg moet de klassieke grenzen over, net als andere instellingen. Het bekendste voorbeeld hiervan... Lees meer >>

Ook CJG in brede school in Vlissingen

Ook CJG in brede school in Vlissingen
07 december 2009
- Nieuwsbericht

Het eerst Vlissingse CJG komt in 2011 in de Open Wijkschool De Combinatie in het Middengebied. Later komt er een dependance in de wijk Souburg-Zuid.  Op de website www.samenwerkenvoordejeugd.nl vindt u interessante voorbeelden waarbij het CJG samenwerkt met bijvoorbeeld onderwijs en een... Lees meer >>

Pierre Wind

Pierre Wind
09 oktober 2009
- Interview

Wél seksuele voorlichting, waarom geen eetvoorlichting? Onlangs lieten we een aantal experts aan het woord over gezonde voeding en de brede school. Ook topkok en eetgoeroe Pierre Wind heeft zo zijn ideeën over eten op de (brede) school. Wind zet zich al jaren in voor gezond eten in het... Lees meer >>

Introductie CJG's op schema

Introductie CJG's op schema
09 oktober 2009
- Nieuwsbericht

Daarmee ligt de minister op schema met de introductie van de centra. Het zijn er zelfs 25 meer dan gepland. Van de steden met meer dan 100.000 inwoners heeft 70% een CJG, aldus de website www.jeugdengezin.nl Rouvoet wil met de CJG's een plek aanbieden waar ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar... Lees meer >>

Hans Rutten - InnovatieNetwerk

Hans Rutten - InnovatieNetwerk
05 oktober 2009
- Interview

'Met een boterham in de klas kom je niet ver' Hans Rutten van InnovatieNetwerk heeft niet zo veel met gezonde voeding. Hij heeft meer met goede voeding. Ook denkt hij dat McDonalds en Kentucky Fried Chicken goede kanten hebben. Daar kan een brede school van leren, denkt hij. Welke goede kanten... Lees meer >>

Ruimte voor gezond eten op de brede school

Ruimte voor gezond eten op de brede school
28 september 2009
- Interview

De theorie dat goede leerprestaties verband houden met goede voeding, lijkt binnen het onderwijs aanhangers te winnen. Vandaar dat er meer aandacht is voor een gezonde maaltijd. Wat is de taak van de school als het gaat om goede voeding? Welke taak is er weggelegd voor brede scholen? BredeSchool.nl... Lees meer >>

Wedstrijd De Gezonde Schoolkantine

14 september 2009
- Redactioneel artikel

Met een gezonde schoolkantine is geld te verdienen. Het Voedingscentrum stimuleert ideeën voor gezond eten in de kantine met een Stimuleringsprijs van 10.000 euro. Het gaat om scholen in het middelbaar onderwijs.Om goede resultaten te kunnen halen, is een goede basis nodig. Gezond eten kan helpen... Lees meer >>

Belot, Michele e.a. - Healthy School Meals and Educational Outcomes

07 september 2009
- Onderzoek

Brits onderzoek naar schoolmaaltijden en onderwijs.  In 2004 startte chefkok Jamie Oliver een grote campagne om de kwaliteit van schoolmaaltijden op scholen in Engeland te verbeteren. Dit document gebruikt de eigenschappen van deze campagne om de effecten van een gezonde schoolmaaltijd op de... Lees meer >>

ZAT's wettelijk vastgelegd

ZAT's wettelijk vastgelegd
12 juni 2009
- Nieuwsbericht

Er komen steeds meer scholen met een zorg- en adviesteam (ZAT). Maar dat moeten er nog meer worden. Om in 2011 alle scholen in po, vo en mbo over een ZAT te laten beschikken, leggen de bewindsvoerders de zorg wettelijk vast. In de Wet op primair onderwijs Wet op de expertisecentra, de Wet op het... Lees meer >>

Samenwerking CJG en onderwijs centraal in nieuwe publicatie

Samenwerking CJG en onderwijs centraal in nieuwe publicatie
04 juni 2009
- Nieuwsbericht

Onderwijs bepaalt de leefwereld van kinderen en jongeren en dat maakt het CJG en onderwijs partners. Samenwerking kan voordelen op leveren voor onderwijs, CJG en leerlingen. Maar hoe geef je als gemeente vorm en inhoud aan deze samenwerking? Het boek met de titel 'De verbinding van CJG met... Lees meer >>

Tandem Welzijn - de kinderhuiskamer in de brede school

26 februari 2009
- Literatuur

Handboek de kinderhuiskamer in de brede school Een voorziening voor kinderen en ouders in de wijk / G. Hartman; L. Schreuder; ... [et al.], Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen. - Nijmegen : Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen, 2008 De kinderhuiskamer in Nijmegen is een door Tandem opgezet... Lees meer >>

Wetsvoorstel CJG naar Raad van State

Wetsvoorstel CJG naar Raad van State
05 januari 2009
- Nieuwsbericht

In het voorstel staat o.a. dat gemeenten het organiseren van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) tot taak hebben. Met het CJG biedt de gemeente opvoedings- en opgroeiondersteuning aan in combinatie met jeugdgezondheidszorg, waarbij er een link is naar Bureau Jeugdzorg en het onderwijs. Het... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com