Thema: Andere schooltijden

6 resultaten van het type Agenda gevonden.

Vijf gelijke dagen model

25 april 2013
- Agendabericht

De cursus is bedoeld voor medewerkers van kinderopvangorganisaties en basisscholen, die meer willen weten over andere schooltijden in de vorm van het vijf gelijke dagen model. Uiteraard is er ook uitleg over de opvangtijden die daarmee te maken hebben. Er zijn deskundigen aanwezig die... Lees meer >>

Bijeenkomst Andere Schooltijden in Eindhoven

26 februari 2013
- Agendabericht

Schooltijden zijn tegenwoordig helemaal niet zo vast meer als vroeger. Ouders, leraren en scholen willen dat kinderen op andere momenten les krijgen. De AOb (Algemene Onderwijsbond) houdt in februari een aantal bijeenkomsten over schooltijden. Sommige mensen vinden dat het invoeren van andere... Lees meer >>

Tweede landelijke conferentie onderwijstijdverlenging

21 september 2012
- Agendabericht

Op deze conferentie kunnen de aanwezigen elkaar ontmoeten en kennis en inspiratie uitwisselen. In de verschillende deelsessies komen thema’s aan bod zoals de borging van onderwijstijdverlenging, sociaal-emotionele ontwikkeling en de overgang PO-VO. De locatie van de conferentie is het NBC in... Lees meer >>

8e Jaarcongres Brede School

8e Jaarcongres Brede School
23 mei 2012
- Agendabericht

Het jaarcongres richt zich op alle geïnteresseerden in de (door-) ontwikkeling van brede scholen en kindcentra: beginners en gevorderden, management en werkvloer, bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders, projectleiders en combinatiefunctionarissen van scholen primair en voortgezet onderwijs,... Lees meer >>

Minisymposium dagarrangementen

19 april 2012
- Agendabericht

Het continurooster maar ook de maatschappelijke ontwikkelingen van het optimaal combineren van arbeid en zorg vragen om een nieuwe kijk. Het creëren van een samenhangende structuur met een innovatief aanbod van opvang, onderwijs, opvoeding en ontspanning is hier van groot belang. Dit vraagt om... Lees meer >>

Bijeenkomst voor voorlopers ontwikkeling IKC en Sterrenschool

Bijeenkomst voor voorlopers ontwikkeling IKC en Sterrenschool
10 juni 2011
- Agendabericht

Met deze bijeenkomst wil {breed} voorlopers een platform bieden waarop zij met elkaar van gedachten kunnen wisselen, samen inhoud kunnen geven aan de ontwikkeling van een integraal kindcentrum, elkaar inspireren, verbindingen leggen en elkaars deskundigheid benutten. Op dit moment zijn er op... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com