Thema: Andere schooltijden

54 resultaten van het type Nieuws gevonden.

Kindcentra 2020 omarmt advies Taskforce

30 maart 2017
- Nieuwsbericht

De taskforce is opgericht door minister Asscher en staatssecretaris Dekker. De deskundigen pleiten in het vandaag verschenen rapport voor een verdere versterking van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang vanuit de belangen van kinderen, ouders en professionals. Niet alleen de oproep,... Lees meer >>

Taskforce pleit voor betere aansluiting kindvoorzieningen en onderwijs

Taskforce pleit voor betere aansluiting kindvoorzieningen en onderwijs
28 maart 2017
- Nieuwsbericht

Kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus zijn daarmee het meest gediend. Op deze manier gaan we concreet en praktisch de maatschappelijke tweedeling te lijf. Dat schrijft de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang in zijn advies ‘Tijd om door te pakken’.  De Taskforce roept... Lees meer >>

'Brede scholen voor betere doorstroom'

'Brede scholen voor betere doorstroom'
11 juli 2016
- Nieuwsbericht

Overstappen en doorstromen Brede scholengemeenschappen moeten het makkelijker maken voor leerlingen om tussentijds op te stromen, maar ook om na het behalen van het diploma door te stromen. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of havo naar vwo. ”Op die manier kan ook een verkeerde keus op... Lees meer >>

Steeds meer scholen stappen af van traditioneel lesrooster

16 juni 2015
- Nieuwsbericht

Uit een enquête van DUO Onderwijsonderzoek blijkt dat 56 procent van de basisscholen nu het traditionele rooster hanteert. In het schooljaar 2011-2012 was dit nog 77 procent. Verder blijkt dat 23 procent van de basisscholen komend schooljaar gebruik gaat maken van een continurooster. Met dit... Lees meer >>

Op naar flexibele scholen? Het einde van die eindeloze zomervakantie

21 augustus 2014
- Nieuwsbericht

Basisschool De School in Zandvoort is vijftig weken per jaar vijf dagen per week van 8 tot 18 uur open. ‘We hanteren vijf periodes van tien weken. Alle lessen staan dan in het teken van een thema. Daardoor beklijft de stof beter’, aldus oprichter en bestuurder Marjolein Ploegman. De... Lees meer >>

Middelbare scholen mogen onderwijstijd flexibeler inzetten

23 mei 2014
- Nieuwsbericht

Scholen werken vandaag de dag met een urennorm per leerjaar en per leerling. Als de nieuwe wet doorgaat, krijgen opleidingen een urennorm. Scholen kunnen dan zelf bepalen hoe ze deze verdelen over alle jaren die een middelbareschoolopleiding duurt. Overigens kunnen scholen niet een extra vrije dag... Lees meer >>

Gluren bij de buren 2014

03 februari 2014
- Nieuwsbericht

Hoe ga  je om met krimp? Hoe breng je integrale samenwerking in de brede school tot stand? En hoe kun je samenwerken in een MFA? Al verschillende jaren organiseert {breed} bezoeken aan brede scholen en integrale kindcentra. In het kader van Gluren bij de buren bezoeken de deelnemers goede... Lees meer >>

Den Bosch: steeds meer scholen met continurooster

20 januari 2014
- Nieuwsbericht

Het Brabants Dagblad heeft aangetoond dat het continurooster in Den Bosch steeds meer terrein wint. In een aantal jaar tijd hebben maar liefst twaalf scholen het vijf-gelijke-dagen-model ingevoerd. Na de zomervakantie komen daar nog eens twee bij en een aantal andere scholen overweegt om ook over... Lees meer >>

Ontwerpbesluit experiment flexibele en virtuele onderwijstijd

06 januari 2014
- Nieuwsbericht

Het ministerie wil met dit experiment inzicht krijgen in de effecten van het invoeren van virtuele en flexibele onderwijstijden. Zo zouden flexibele onderwijstijden effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van betrokkenen. Het ministerie stelt in het ontwerpbesluit dat... Lees meer >>

Veel interessante workshops tijdens 9e Jaarcongres Brede School

07 oktober 2013
- Nieuwsbericht

De thema’s van het 9e Jaarcongres Brede School zijn: techniek in de brede school, ouderbetrokkenheid, sociaal gedrag, tijd (andere dagindeling), het jonge kind, huisvesting en andere onderwerpen die ook belangrijk zijn, zoals kwaliteit in de brede school en het integraal kindcentrum en effecten... Lees meer >>

Kinderopvang verliest aansluiting met continurooster

20 augustus 2013
- Nieuwsbericht

Het aantal scholen dat met een continurooster, of een vijf-gelijke-dagen-model, werkt, is de afgelopen jaren toegenomen, zo schrijft Kinderopvangtotaal. Op een school met een continurooster zijn de lessen rond twee uur afgelopen. In de ochtend krijgen de kinderen voornamelijk leervakken en ’s... Lees meer >>

Zomerscholen actief tijdens de vakantie

12 augustus 2013
- Nieuwsbericht

Nederland krijgt steeds meer zomerscholen. Deze scholen zijn in de zomer gewoon open. Kinderen die naar een zomerschool gaan krijgen vaak een aantal extra reken-, taal- en geschiedenislessen. Zo zijn ze beter voorbereid op het volgende jaar, of op de middelbare school. Maar naast de reken- en... Lees meer >>

Landelijk Steunpunt neemt deel aan Jaarcongres Brede School

19 april 2013
- Nieuwsbericht

Wilt u op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen rondom brede scholen? Of wilt u met andere deelnemers de diepte ingaan op een bepaald onderwerp? Kom dan naar het Jaarcongres Brede School, dat adviesbureau Sardes en congresbureau Logacom op 6 november in Utrecht in samenwerking met... Lees meer >>

Tien Steve JobsScholen in Nederland

14 april 2013
- Nieuwsbericht

Omdat alle kinderen een eigen iPad hebben, hoeven de kinderen niet meer de hele dag aanwezig te zijn op de school. Kinderen kunnen het apparaat immers overal mee naar toe nemen en dus kunnen ze ook overal leren. En omdat (een deel van) de lesstof in de iPad zit, kunnen de kinderen altijd onderwezen... Lees meer >>

Sterrenscholen en IKC’s verenigen zich

14 februari 2013
- Nieuwsbericht

Reden voor de oprichting van de Vereniging Ik Ook was dat het aantal Sterrenscholen en integrale kindcentra de afgelopen tijd flink is toegenomen. In de vereniging zitten vertegenwoordigers, initiatiefnemers, ervaringdeskundigen en experts op het gebied van Sterrenscholen en integrale... Lees meer >>

Master Brede School in Groningen

28 januari 2013
- Nieuwsbericht

De opleiding is interessant voor alle mensen die in een brede school omgeving werken: van coördinatoren tot leerkrachten, van combinatiefunctionarissen tot buurtsportcoaches en van pedagogisch medewerkers tot welzijnswerkers. Kortom, alle HBO-professionals die hun competenties willen uitbreiden... Lees meer >>

Tweede kamer wil van 1040 lesuren af

13 december 2012
- Nieuwsbericht

SP en CDA, maar ook regeringspartij PvdA, steunen een motie van D66, waarin Paul van Meenen voorstelt om af te zien van de nieuwe urennorm. In het onderwijs was al lange tijd weerstand tegen de extra uren, zowel bij docenten als bij leerlingen en ouders. De zogenaamde ‘ophokuren’ tellen wel... Lees meer >>

Bruggen slaan in de brede school

30 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De nieuwe regering geeft de veiligheid van de kinderen de hoogste prioriteit door middel van het screenen van personeel. Het peuterspeelzaalwerk brengt ze onder in de Wet Kinderopvang, om de onderlinge afstemming tussen onderwijs en opvang te optimaliseren. Bovendien wil ze voor- en vroegschoolse... Lees meer >>

Experimenten groot succes

11 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De minister stuurde deze week de eerste monitorrapportage over het experiment flexibele onderwijstijden naar de Tweede Kamer. Daarin merkt zij onder meer op dat scholen vaak meer tijd voor onderwijs gebruiken dan verplicht is. Volgens de minister is de tevredenheid van ouders bij de deelnemende... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com