Thema: Andere schooltijden

94 resultaten gevonden.

Bekendmaking Gemeentebrede Dagarrangementen

25 mei 2012
- Nieuwsbericht

Tijdens het congres maakte demissionair minister Henk Kamp de drie gemeenten bekend die mee kunnen doen aan de pilot. Nijmegen, Wijchen en Zaanstad krijgen vanaf 1 juni 2012 tot 1 juni 2015 begeleiding van {breed} om sluitende dagprogramma's samen te stellen. Hiermee zet de overheid een belangrijke... Lees meer >>

De 10 adviezen voor dagarrangementen

25 mei 2012
- Nieuwsbericht

Tijdens het 8e Jaarcongres Brede Scholen ontving demissionair minister Henk Kamp van Sociale Zaken van de projectgroep Andere Tijden en de Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang het onderzoekrapport. Daarin staan tien adviezen voor een dagarrangement voor alle kinderen. Samengevat luiden de adviezen... Lees meer >>

Rijk steunt initiatief in drie gemeenten voor betere aansluiting school en kinderopvang

Rijk steunt initiatief in drie gemeenten voor betere aansluiting school en kinderopvang
23 mei 2012
- Nieuwsbericht

Zo komen er programma’s van 7.00 uur tot 19.00 uur, wordt de inhoud hiervan meer op elkaar afgestemd en wordt informatie over kinderen beter gedeeld. Dit moet bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind en ouders kunnen werk en privé beter combineren. {breed} ontvangt jaarlijks 800.000... Lees meer >>

8e Jaarcongres Brede School

8e Jaarcongres Brede School
23 mei 2012
- Agendabericht

Het jaarcongres richt zich op alle geïnteresseerden in de (door-) ontwikkeling van brede scholen en kindcentra: beginners en gevorderden, management en werkvloer, bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders, projectleiders en combinatiefunctionarissen van scholen primair en voortgezet onderwijs,... Lees meer >>

Masterclass 'Brede school: recente ontwikkelingen in Nederland en internationaal perspectief'

22 mei 2012
- Verslag

Op vrijdag 20 april 2012 kwam {Breed} met een twintigtal ambassadeurs bij elkaar op het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap in Den Haag. Het thema van deze dag luidde ‘Brede school: recente ontwikkelingen in Nederland en internationaal perspectief’. Aan het begin van de middag... Lees meer >>

Goede voorwaarden om de Toekomst uit te vinden

18 mei 2012
- Columns

Zij zijn de belangrijkste kracht die de School van de Toekomst, Scola* 2020 vorm kan geven. Als we kinderen willen helpen hun wereld te begrijpen, dan heb je aan een mooi gebouw met een paar samenwerkende partners echt niet genoeg. Ruimte hebben ze nodig, ruimte om de mogelijkheden en middelen van... Lees meer >>

Verslag 'Een nieuwe dagindeling'

07 mei 2012
- Verslag

Op vrijdag 30 maart vond in Het Vlechtwerk in Almere een Studiedag van {Breed} plaats. Het thema van deze dag was ‘Een nieuwe dagindeling, nieuwe schooltijden in de brede school’. Tijdens deze studiedag gaf Job van Velsen, projectcoördinator van {Breed}, een lezing over de pilot Flexibele... Lees meer >>

De toekomst uitvinden

01 mei 2012
- Columns

Nieuwe schooltijden, de school van de toekomst, laten dat nou net de centrale thema’s zijn van het Brede School congres op 23 mei zijn. Toeval? Waarschijnlijk niet. Want wist je dat, behalve dit Amsterdams schoolbestuur, er een flink aantal andere scholen is dat een ander rooster overweegt? Dat... Lees meer >>

Project Andere Tijden rondt af met reeks uitgaven

27 april 2012
- Nieuwsbericht

De projectmedewerkers stelden zich als doel om een einde te maken aan de versnippering van de schooldag en om het onderwijs en de kinderopvang meer inhoudelijk te laten samenwerken in kindcentra. Het project overlegt nu met diverse instanties, zoals de belangenorganisatie Kinderopvang, de Werkgroep... Lees meer >>

Maurice de Hond aanwezig op 8e Jaarcongres Brede School

25 april 2012
- Nieuwsbericht

Maurice de Hond is een van de initiatiefnemers van het nieuwe onderwijsconcept ‘onderwijs voor nieuwe tijd’. De initiatiefnemers vinden dat de veranderingen in de digitale wereld nieuwe kansen bieden voor het onderwijs. In een manifest zetten zij de vier pijlers uiteen: de individuele,... Lees meer >>

Minisymposium dagarrangementen

19 april 2012
- Agendabericht

Het continurooster maar ook de maatschappelijke ontwikkelingen van het optimaal combineren van arbeid en zorg vragen om een nieuwe kijk. Het creëren van een samenhangende structuur met een innovatief aanbod van opvang, onderwijs, opvoeding en ontspanning is hier van groot belang. Dit vraagt om... Lees meer >>

Sterrenschool De Ruimte in Almere

12 april 2012
- Nieuwsbericht

Stichting Prisma Almere, Partou kinderopvang, Welzijnsorganisatie De School en de Gemeente Almere werken samen om de eerste sterrenschool De Ruimte in Almere op te richten. Het is de bedoeling dat deze bijzondere school het basisonderwijs, de kinderopvang en diverse initiatieven in de Almeerse wijk... Lees meer >>

Nieuwe Tijden

27 maart 2012
- Columns

Nieuwe Tijden in de natuur, Nieuwe Tijden in de brede scholen;  ook daar knallen de ontwikkelingen (brede scholen?) uit de grond, huppelen de driejarigen straks op de speelplaats en proeven nieuwe integraal kindcentra aan de frisse buitenlucht. Kortom, niet voor niets is het thema van het... Lees meer >>

Schrijf u in voor de pilot dagarrangementen!

22 februari 2012
- Nieuwsbericht

Deelname aan deze pilot biedt de kans ervaring op te doen met de ontwikkeling van dit soort aaneensluitende arrangementen. Tot nu toe komen gemeenten hierbij verschillende belemmeringen tegen, belemmeringen die variëren van heel praktisch in de uitvoering tot in wet- en regelgeving.Deelname aan de... Lees meer >>

BOinK - Onderzoek naar schooltijden (2011)

20 september 2011
- Onderzoek

Voorjaar 2011 gaat BOinK (ouders in de kinderopvang) in opdracht van het project Andere Tijden een grootschalig onderzoek uitvoeren naar de wensen voor schooltijden onder ouders van jonge kinderen (0 – 4 jarigen). Zodra het kind vier jaar wordt en naar school gaat, passen ouders hun gezins- en... Lees meer >>

Oberon - Monitor andere schooltijden 2011

20 september 2011
- Onderzoek

De schooltijden in het Nederlandse basisonderwijs zijn in beweging. Steeds meer scholen gaan over op nieuwe schooltijden. Project Andere Tijden in onderwijs en opvang en de PO Raad hebben Onderzoeks- en adviesbureau Oberon gevraagd die ontwikkeling te volgen met een tweejaarlijkse monitor. Deze... Lees meer >>

Andere Tijden - Jonge ouders over andere schooltijden

08 september 2011
- Literatuur

Project Andere Tijden ondersteunt scholen en kinderopvang bij de overgang naar andere schooltijden. Voor een andere inrichting van de schooldag is niet alleen draagvlak van `zittende’ ouders van belang. Een goede school kijkt ook naar de visie van de nieuwe inschrijvers, de ouders van kinderen... Lees meer >>

Andere Tijden - Praktische Adviezen

Andere Tijden - Praktische Adviezen
06 september 2011
- Literatuur

Dit katern is een uitgave van het project Andere Tijden in onderwijs en opvang, in de serie Praktische Adviezen. Deze derde aflevering is specifiek bestemd voor medezeggenschapsraden in basisscholen, die willen weten wat hun rol kan zijn bij de invoering van andere schooltijden en op welke manier... Lees meer >>

Experimenteren met flexibele schooltijden

25 augustus 2011
- Nieuwsbericht

'Flexibele onderwijstijd' is een experiment van het Ministerie van OCW. Tijdens dit experiment krijgen scholen de mogelijkheid om in samenspraak met de ouders en kinderopvang de onderwijstijd flexibel te verdelen over het schooljaar. Dat betekent onder meer dat niet alle vakanties meer vastliggen... Lees meer >>

Jonge ouders willen andere schooltijden

27 juni 2011
- Nieuwsbericht

Basisscholen komen daar steeds vaker aan tegemoet. Ruim een kwart van de scholen heeft al nieuwe tijden ingevoerd of is van plan dat binnenkort te doen. Nog eens 55 procent van de scholen ziet mogelijkheden voor de toekomst.Dit blijkt uit twee onderzoeken die zijn uitgevoerd in opdracht van het... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com