Thema: Andere schooltijden

94 resultaten gevonden.

Bijeenkomst voor voorlopers ontwikkeling IKC en Sterrenschool

Bijeenkomst voor voorlopers ontwikkeling IKC en Sterrenschool
10 juni 2011
- Agendabericht

Met deze bijeenkomst wil {breed} voorlopers een platform bieden waarop zij met elkaar van gedachten kunnen wisselen, samen inhoud kunnen geven aan de ontwikkeling van een integraal kindcentrum, elkaar inspireren, verbindingen leggen en elkaars deskundigheid benutten. Op dit moment zijn er op... Lees meer >>

Hoorzitting betere aansluiting bso en school

12 mei 2011
- Nieuwsbericht

De huidige regelgeving zorgt voor teveel frustratie. Van Hijum geeft hiervoor als voorbeeld dat speeltoestellen voor gebruik tijdens schooltijd worden goedgekeurd, maar dat ze voor dezelfde kinderen op de BSO worden afgekeurd. Van Hijum wil hierover in gesprek met ouders, kinderopvangorganisaties... Lees meer >>

Experiment flexibele onderwijstijden

12 mei 2011
- Nieuwsbericht

Basisscholen die in de zomervakantie door willen gaan met lesgeven, kunnen in aanmerking komen voor een experiment met flexibele onderwijstijden. Dit betekent dat de uren onderwijs tijdens de zomervakantie mogen meetellen voor het wettelijk verplichte aantal uren onderwijs over acht jaar... Lees meer >>

Open dag Sterrenschool Apeldoorn

20 april 2011
- Nieuwsbericht

De Sterrenschool werkt als één van de eerste scholen met het 7-tot-7-model: de school is 52 weken per jaar elke werkdag van zeven tot zeven uur open. De kinderen worden tussen 7.00 en 19.00 begeleid door één team medewerkers, dat zowel binnen als buiten schooltijd taken vervult. Sterrenschool... Lees meer >>

Aanmelding proef flexibele onderwijstijden

20 april 2011
- Nieuwsbericht

Scholen die al ver zijn in het realiseren van nieuwe onderwijstijden kunnen zich aanmelden voor deelname aan het experiment.Bent u geïnteresseerd om één van de tien experimenteerscholen te worden of wilt u meer informatie over de procedure, neem dan contact op met Regioplan, Marga de Weerd,... Lees meer >>

Advies SER: sluitende dagarrangementen voor kinderen

19 april 2011
- Nieuwsbericht

De SER (Sociaal Economische Raad) heeft zich voor het uitbrengen van het advies 'Tijden van de Samenleving' laten informeren via hoorzittingen met mensen uit het bedrijfsleven, gemeenten, de zorg, kinderopvang en onderwijs. Het advies gaat niet alleen over jonge gezinnen, maar ook over... Lees meer >>

Experimenten flexibele onderwijstijd van start

11 april 2011
- Nieuwsbericht

In de huidige regelgeving tellen lesuren die gegeven worden in de zomervakantie niet mee in het verplicht aantal uren onderwijstijd. Ook moet een schoolweek uit minimaal 5 dagen bestaan waarbij maximaal 7 schoolweken uit een vierdaagse week mogen bestaan. De minister wil een aantal scholen de... Lees meer >>

Oberon start monitor nieuwe schooltijden

08 maart 2011
- Nieuwsbericht

Scholen laten de oude lestijden los en gaan werken met een continurooster, een vijf-gelijke-dagenmodel, het bioritmemodel of het 7-tot 7-model. Scholen houden steeds meer rekening met de werktijden van ouders en stellen flexibele vakanties in.Onderzoeks- en adviesbureau Oberon gaat in opdracht van... Lees meer >>

Minister Van Bijsterveldt bezoekt Landelijk Steunpunt

27 januari 2011
- Nieuwsbericht

De Minister werd welkom geheten door Job van Velsen, projectleider van {breed}. Hij overhandigde haar een lijst met tien speerpunten van de brede school. Anja Oosterhoff en Hans van den Ham, ambassadeurs van {breed}, vertelden over hun eigen brede school situatie. Hans legde uit hoe de taal- en... Lees meer >>

Ouders vinden continurooster prettigst

11 januari 2011
- Nieuwsbericht

Zwijsenouders.nl is een initiatief van Uitgeverij Zwijsen, een educatieve uitgeverij voor het basisonderwijs.  De website liet november vorig jaar een groot onderzoek uitvoeren naar de verschillende schooltijdenmodellen. De helft van de ouders gelooft niet meer in de traditionele... Lees meer >>

Praktische Adviezen over nieuwe schooltijden

20 december 2010
- Nieuwsbericht

Het project Andere Tijden biedt Praktische Adviezen over nieuwe schooltijden, die zijn ondergebracht in handzame katernen die u kunt downloaden. Lees meer >>

Nu online: website Andere Tijden in onderwijs en opvang

23 november 2010
- Nieuwsbericht

De nieuwe website van het project Andere Tijden in onderwijs en opvang is online! Vanaf vandaag kunt u terecht op www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl, een service-center met informatie over alternatieve schooltijden. Op de nieuwe website vindt u praktische adviezen, voorbeelden, tips voor de... Lees meer >>

Minister Van Bijsterveldt pleit voor flexibelere lestijden

Minister Van Bijsterveldt pleit voor flexibelere lestijden
15 november 2010
- Nieuwsbericht

Nu is het zo dat lesuren die gegeven worden tijdens de vakantieperiode niet meetellen in het verplicht aantal uren onderwijstijd. Minister Van Bijsterveldt wil bij wijze van experiment een aantal scholen meer ruimte geven, onder strikte voorwaarde dat leerlingen aan het eind van de basisschool de... Lees meer >>

50 scholen met andere schooltijden

12 oktober 2010
- Nieuwsbericht

Op dit moment werken ongeveer 50 scholen met andere schooltijden.Het aantal scholen dat al met een ander schooltijdenmodel werkt is in augustus 2010 nog niet zo groot: circa 50.Naar schatting werken ongeveer 500 scholen aan de invoering van een nieuw lesrooster. Deze schatting is gebaseerd op de... Lees meer >>

Steeds meer scholen naar vijf gelijke dagen

Steeds meer scholen naar vijf gelijke dagen
08 september 2010
- Nieuwsbericht

Volgens Jeannette Doornenbal, lector integraal jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen  is het een ‘proces dat niet is te stoppen’. Vroeger sloten de lestijden aan op de agrarische samenlecing. Tussen de middag een lange pauze en een lange vakantie in de zomer om op het land te werken.... Lees meer >>

Scholen krijgen magazine over andere schooltijden

Scholen krijgen magazine over andere schooltijden
17 mei 2010
- Nieuwsbericht

VOS/ABB vormt samen met de MOgroep Kinderopvang, Het Kinderopvangfonds en de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang BOinK de initiatiefgroep 'Andere Tijden in onderwijs en opvang'. De initiatiefgroep onderzoekt de mogelijkheid van alternatieve schooltijden en brengt dit  onder de... Lees meer >>

Biologisch ritme bepaalt beste schooltijden

Biologisch ritme bepaalt beste schooltijden
30 maart 2010
- Nieuwsbericht

Dat zegt Liesbeth Schreuder in het maartnummer van het tijdschrift Jeugd en Co Kennis voor professionals in de jeugdsector. Schreuder is expert op het gebied van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en verbonden aan het Nederlands Jeugdinstituut. Op grond van de beschikbare kennis over... Lees meer >>

Vergeet u de Praktijkdag Onderwijstijdverlenging niet?

Vergeet u de Praktijkdag Onderwijstijdverlenging niet?
15 maart 2010
- Nieuwsbericht

In 25 gemeenten zijn projecten gestart waar kinderen met een taal- of rekenachterstand verlengde onderwijstijd krijgen aangeboden met als doel de leerprestaties van deze kinderen te optimaliseren.Op de 'Mariaschool' te Rotterdam krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 verplicht zes uur extra... Lees meer >>

Programma Praktijkdag Onderwijstijdverlenging bekend

Programma Praktijkdag Onderwijstijdverlenging bekend
25 februari 2010
- Nieuwsbericht

Vandaag is het programma voor de Praktijkdag Brede School en onderwijstijdverlenging bekend geworden. De middag zal onder andere opgeluisterd worden door twee sprekers. U kunt de Praktijkdag gratis... Lees meer >>

Sardes, Handboek Onderwijstijdverleging leerkansenprofielen den haag

16 februari 2010
- Literatuur

In het handboek onderwijstijdverlenging Leerkansenprofiel Den Haag zijn verschillende documenten opgenomen die voor de Leerkansenprofielscholen in Den Haag zijn ontwikkeld. Het handboek geeft u informatie over de organisatie, de wet- en regelgeving en samenwerkingsverbanden in het kader van... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com