Thema: Andere schooltijden

94 resultaten gevonden.

Gemeente Rotterdam - Handboek Dagarrangementen in Rotterdam

Gemeente Rotterdam - Handboek Dagarrangementen in Rotterdam
06 juli 2009
- Literatuur

Handboek Dagarrangementen in Rotterdam Uitgever: Gemeente Rotterdam, Dienst JSO. Auteur: Rieneke Keijzer. Boek, 54 pag., inclusief bijlagen 289 pag. Weerslag van anderhalf jaar werken met Wijk- & Volledig Dagarrangement in Rotterdam. Met tips, ervaringen en een omvangrijke bijlagen met daarin... Lees meer >>

Stedelijke projectgroep D & C Amsterdam - Wordt Vervolgd!

Stedelijke projectgroep D & C Amsterdam - Wordt Vervolgd!
29 juni 2009
- Literatuur

Wordt Vervolgd! Aan de slag met Dagarrangementen en Combinatiefuncties Eindpresentatie Stedelijke Projectgroep D & C in Amsterdam. Uitgevers: OSA, OOG en Gemeente Amsterdam. Mei 2009. Brochure. Amsterdam kiest er voor om extra te investeren in kinderen. Het wijkgerichte dagarrangement heeft zijn... Lees meer >>

Slot Conferentie Dagarrangementen & Combinatiefuncties

Slot Conferentie Dagarrangementen & Combinatiefuncties
04 december 2008
- Verslag

Onderwijswethouder van Deventer Ina Adema nam donderdag 27 november 2008 het eerste exemplaar van het Inspiratieboek Dagarrangementen en Combinatiefuncties ontvangst. Het Inspiratieboek werd gepresenteerd tijdens de Slotconferentie D & C in Deventer. De Slotconferentie stond in het teken van... Lees meer >>

SWP Uitgeverij, Een school met 5 O's

20 juni 2008
- Literatuur

Schreuder, L., Valkestijn, M. en Mewissen, S. Een school met 5 O's (2008) Onderwijs, ontwikkeling, opvoeding, opvang en ontspanning in één dagarrangement De buitenschoolse opvang groeit en raakt steeds meer verbonden met de basisschool. Met het boek Een school met 5 O’s; Onderwijs,... Lees meer >>

DeOosterweide Gouda

22 mei 2008
- Interview

Brede basisschool De Oosterweide in Gouda staat bekend om haar op het menselijk biologisch ritme gebaseerde lesrooster. In 2010 gaat de school terug naar het Wilsonplein, om daar samen met onder meer een Centrum voor Jeugd en Gezin, een buurtservicecentrum, een peuterspeelzaal, een... Lees meer >>

O van Ondernemen

O van Ondernemen
07 april 2008
- Interview

De directie van basisschool ’t Mulderke laat ‘externen’ een ondernemingsplan maken voor de nieuwe BredeSchool, die in Uden-Zuid komt. Dat is nodig, want in het toekomstige kinderdienstencentrum worden onderwijs en opvang in alle opzichten geïntegreerd. “Het kinderdienstencentrum in het... Lees meer >>

Sardes, Quickscan internationale dagarrangementen

26 oktober 2006
- Literatuur

Sardes, Quickscan Dagarrangementen in zeven landen, 2006, 32 pags, downloadbaar. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft Sardes een quick-scan uitgevoerd naar dagarrangementen (opvang en onderwijs) in zeven landen. In deze korte verkenning is in beeld gebracht hoe opvang en onderwijs voor... Lees meer >>

Schreuder e.a., Dagarrangementen in de brede schoo

20 oktober 2006
- Literatuur

Dagarrangementen in de brede school. Een samenhangend aanbod van onderwijs, opvang en vrije tijd. Liesbeth Schreuder, Marja Valkestijn en Froukje Hajer, € 16,90. Een dagarrangement is een samenhangend aanbod van onderwijs, opvang en vrije tijd. Maar hoe regel je dat? Het handboek Dagarrangementen... Lees meer >>

Keuzenkamp, Beter voor de dag : evaluatie van de stimuleringsmaatregel Dagindeling

20 oktober 2006
- Literatuur

Beter voor de dag : evaluatie van de stimuleringsmaatregel Dagindeling / S. Keuzenkamp, ... [et al.]. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2003. - VIII, 176 p. - ISBN 9037701248 De stimuleringsregel Dagindeling ondersteunde experimenten met een voorbeeldfunctie en landelijke... Lees meer >>

VVO & NJi, De Verlengde schooldag in het Voortgezet Onderwijs

26 oktober 2005
- Literatuur

De verlengde schooldag in het Voortgezet Onderwijs. Leuk, zo'n verlengde schooldag, maar hoe organiseer je dat? Scholen voor voortgezet onderwijs halen hun wijsheid (o.a.) uit de publicatie 'Verlengde schooldag organiseren'. De brochure is een gezamenlijke publicatie van de Vereniging voor het... Lees meer >>

Weijer, Talent in actie

26 oktober 2005
- Literatuur

Ada van de Weijer (scenario), Talent in actie (video, 2002) De gelijknamige video toont hoe jongeren een actieve rol nemen bij de Verlengde Schooldag in het Voortgezet Onderwijs (VSDVO). Niet alleen de jongeren komen in beeld, ook de wethouder, de schooldirecteur en de begeleiders van scholen en... Lees meer >>

Valkestijn, M. en Oenen, van S. - Talen in actie (boek)

01 september 2004
- Literatuur

Talent in actie Opbrengsten Landelijk experiment Verlengde schooldag voortgezet onderwijsNJI (Nederlands Jeugd Instituut)Valkestijn, M. en S. van OenenISBN: 978-90-5050-957-21e drukDe verlengde schooldag (VSD) biedt scholieren in het voortgezet onderwijs de kans om na schooltijd op vrijwillige... Lees meer >>

Nieuwe experimenten dagindeling

24 juni 2003
- Nieuwsbericht

De experimenten worden gefinancierd met gelden van het Europees Sociaal Fonds (ESF 3). Lokale experimenten op het gebied van dagindeling, zoals vernieuwende experimenten die 'tijdsknelpunten' helpen oplossen, komen ervoor in aanmerking. Net als implementatietrajecten, experimenten die zorgen voor... Lees meer >>

Interview met Mireille Mes-van Duuren, adviseur projectbureau Dagindeling

02 mei 2003
- Nieuwsbericht

Geen opgelegde regels en wetten, maar deskundigheid van de werkvloer. Dat was het idee achter de Stimuleringsmaatregel Dagindeling, een onderdeel van het emancipatiebeleid. Dagindeling zette 140 experimenten in gang. En concludeerde dat het stimuleren van brede scholen broodnodig is. ... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com