Thema: Huisvesting

75 resultaten van het type Nieuws gevonden.

Green Deal Scholen helpt schoolbesturen op weg

11 november 2016
- Nieuwsbericht

... Lees meer >>

Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020

26 september 2016
- Nieuwsbericht

Het kan beter voor onze kinderen, voor ouders, voor de samenleving van nu en voor de maatschappij van morgen. Kinderen hebben recht op een optimale ontwikkeling. Kindcentra 2020, een initiatief van bestuurders uit onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, jeugdhulp en wethouders, pleit voor een... Lees meer >>

Bouwen vanuit de TCO-benadering: casus IKC-Ulft

04 september 2016
- Nieuwsbericht

Na een knallende opening door kinderen van De Oersprong ging dagvoorzitter Ingrid de Moel, op basis van de tijdlijn van het project, in gesprek met de betrokkenen. Hoe ontwikkelden zij het concept en hoe hebben zij dit proces ervaren? Welke leerpunten zijn mee te geven en waar moeten de deelnemers... Lees meer >>

Integrale kindcentra

Integrale kindcentra
04 september 2016
- Nieuwsbericht

Lees hier verder. Bron: Stedebouw & Architectuur nr. 6 oktober... Lees meer >>

'Brede scholen voor betere doorstroom'

'Brede scholen voor betere doorstroom'
11 juli 2016
- Nieuwsbericht

Overstappen en doorstromen Brede scholengemeenschappen moeten het makkelijker maken voor leerlingen om tussentijds op te stromen, maar ook om na het behalen van het diploma door te stromen. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of havo naar vwo. ”Op die manier kan ook een verkeerde keus op... Lees meer >>

Bouwstenen presenteert Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2015

19 januari 2015
- Nieuwsbericht

De agenda bevat acht punten waarop het werkveld het komend jaar vooruit wil komen. Zeker zeven daarvan zijn ook zeer relevant voor onderwijsorganisaties, gezien de gewenste vernieuwing in het onderwijs (2032), het krimpend aantal leerlingen en het terugdringen van de exploitatiekosten. Deze punten... Lees meer >>

Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen

Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen
05 november 2014
- Nieuwsbericht

Alle partijen (PO-Raad, VO-Raad, Ruimte-OK, het Klimaatverbond, VNG, en de ministeries van BZK, EL&I, I&M en OCW) zetten zich in om belemmeringen voor een duurzame schoolomgeving weg te nemen. De PO-Raad en VO-Raad gaan schoolbesturen aanmoedigen hun energieverbruik in kaart te brengen en... Lees meer >>

Corporaties Stoppen met Bouw Brede Scholen met Herziening Woningwet

Corporaties Stoppen met Bouw Brede Scholen met Herziening Woningwet
27 oktober 2014
- Nieuwsbericht

Al meerdere jaren geniet de Woningwet veel (politieke) belangstelling. De regering heeft veel aandacht besteed aan het inperken van het werkterrein van woningcorporaties om zo de financiële risico’s te beperken. Woningcorporaties houden zich bezig met het bouwen, beheren en verhuren van... Lees meer >>

Beoordeel je schoolgebouw

25 september 2014
- Nieuwsbericht

Sinds 2009 is er veel te doen geweest over de kwaliteit van schoolgebouwen. Er waren klachten over onder andere een gebrek aan frisse lucht, asbest en de uitgaven van gemeenten. Schoolbesturen gaven in 2012 ongeveer € 2,6 miljard uit aan verbouwing, onderhoud, schoonmaak, verwarming en... Lees meer >>

Ruimte-OK zet Leergang Samenwerken Kindcentrum door

07 juli 2014
- Nieuwsbericht

Schooldirecteuren en managers uit de kinderopvang die samen een kindcentrum willen opzetten, kunnen deelnemen aan deze leergang. Er zijn vier bijeenkomsten waarop alle facetten van het kindcentrum besproken worden. In de eerste bijeenkomst staan de pedagogische visie en de doorlopende leerlijn... Lees meer >>

Gluren bij de buren Krimp - De aanpak in de Achterhoek

16 juni 2014
- Nieuwsbericht

Wehl ligt in het oosten van het land, in de buurt van Doetinchem. Alle steden in dit gebied hebben te maken met krimp. Jonge volwassenen verhuizen naar de grote stad en laten de senioren achter. De aanwas van nieuwe schoolgaande kinderen is gering en zal de komende jaren alleen maar afnemen. De... Lees meer >>

Nieuwe website over verbouwing scholen en kindcentra

03 juni 2014
- Nieuwsbericht

Is uw school of kindcentrum aan een verbouwing toe? Kijk dan eens op www.scholenbouwatlas.nl. Op deze website van Ruimte-OK staan genoeg voorbeelden van verbouwde scholen. Voor scholen die aan een verbouwing toe zijn, kan het fijn zijn om eens op een andere school te kijken. Hoe gaat de verbouwing... Lees meer >>

Bouwstenen: bijeenkomst over vastgoedmanagement

30 mei 2014
- Nieuwsbericht

Bouwstenen voor Sociaal is een organisatie voor alle partijen die betrokken zijn bij maatschappelijk vastgoed. Volgens deze organisatie zijn er momenteel verschillende vastgoedmanagementsystemen  op de markt. Tijdens de informatiebijeenkomst op 19 juni krijgen bezoekers uitleg over deze... Lees meer >>

Ruimte-OK komt met stappenplan Zorgvuldige Overdracht

09 mei 2014
- Nieuwsbericht

Het Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) is in het leven geroepen om de onderwijswereld en de sector kinderopvang voor te lichten over huisvesting. In samenwerking met de PO-Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft Ruimte-OK nu een brochure ontwikkeld... Lees meer >>

Gluren bij de buren – Samenwerken binnen een MFA

05 mei 2014
- Nieuwsbericht

MFA Hoograven – UtrechtMFA Hoograven is een multifunctionele accommodatie die onderdak biedt aan drie scholen: openbare basisschool De Hoge Raven, de protestants-christelijke school Da Costaschool Hoograven en de Katholieke Ariënsschool. Daarnaast biedt Ludens naschoolse opvang aan en is er... Lees meer >>

Veel schoolgebouwen leeg door krimp

05 mei 2014
- Nieuwsbericht

De afname van het aantal leerlingen heeft logischerwijs een gevolg voor de schoolgebouwen. Als er minder kinderen zijn, is er ook minder ruimte nodig. Klaslokalen staan leeg en worden niet meer als zodanig gebruikt. Maar deze lokalen moeten nog wel onderhouden worden. In het artikel becijfert Metro... Lees meer >>

Nieuwe website helpt bij verbouwing schoolgebouw

11 april 2014
- Nieuwsbericht

De scholenbouwatlas, die sinds april 2014 is te raadplegen, speelt in op de grote behoefte aan informatie over verbouwen. 1 januari 2015 wordt het budget voor buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen overgeheveld van gemeentes naar schoolbesturen. De verbouwpraktijk is vaak ad hoc... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com