Thema: Huisvesting

168 resultaten gevonden.

Bouwstenen: bijeenkomst over vastgoedmanagement

30 mei 2014
- Nieuwsbericht

Bouwstenen voor Sociaal is een organisatie voor alle partijen die betrokken zijn bij maatschappelijk vastgoed. Volgens deze organisatie zijn er momenteel verschillende vastgoedmanagementsystemen  op de markt. Tijdens de informatiebijeenkomst op 19 juni krijgen bezoekers uitleg over deze... Lees meer >>

Gluren bij de buren 2014 - thema Krimp

20 mei 2014
- Agendabericht

Het bundelen van voorzieningen is een goede mogelijkheid om de infrastructuur voor de jeugd op peil te houden. Tijdens deze excursie laten wij zien hoe een gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties omgaan met het teruglopend aantal kinderen en hoe zij werken aan Kindcentra om voorzieningen te... Lees meer >>

Ruimte-OK komt met stappenplan Zorgvuldige Overdracht

09 mei 2014
- Nieuwsbericht

Het Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) is in het leven geroepen om de onderwijswereld en de sector kinderopvang voor te lichten over huisvesting. In samenwerking met de PO-Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft Ruimte-OK nu een brochure ontwikkeld... Lees meer >>

Gluren bij de buren – Samenwerken binnen een MFA

05 mei 2014
- Nieuwsbericht

MFA Hoograven – UtrechtMFA Hoograven is een multifunctionele accommodatie die onderdak biedt aan drie scholen: openbare basisschool De Hoge Raven, de protestants-christelijke school Da Costaschool Hoograven en de Katholieke Ariënsschool. Daarnaast biedt Ludens naschoolse opvang aan en is er... Lees meer >>

Veel schoolgebouwen leeg door krimp

05 mei 2014
- Nieuwsbericht

De afname van het aantal leerlingen heeft logischerwijs een gevolg voor de schoolgebouwen. Als er minder kinderen zijn, is er ook minder ruimte nodig. Klaslokalen staan leeg en worden niet meer als zodanig gebruikt. Maar deze lokalen moeten nog wel onderhouden worden. In het artikel becijfert Metro... Lees meer >>

Nieuwe website helpt bij verbouwing schoolgebouw

11 april 2014
- Nieuwsbericht

De scholenbouwatlas, die sinds april 2014 is te raadplegen, speelt in op de grote behoefte aan informatie over verbouwen. 1 januari 2015 wordt het budget voor buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen overgeheveld van gemeentes naar schoolbesturen. De verbouwpraktijk is vaak ad hoc... Lees meer >>

Verslag Gluren bij de buren – Integraal Kindcentrum

Verslag Gluren bij de buren – Integraal Kindcentrum
25 maart 2014
- Nieuwsbericht

Kindercampus De Vuurvogel-TilburgKindercampus De Vuurvogel ligt midden in het centrum van Tilburg. Ingrid van Beuzekom, ambassadeur van {breed}, is directeur van dit integraal kindcentrum. In De Vuurvogel werken Stichting Opmaat, een organisatie die onderwijs aanbiedt in Tilburg, en... Lees meer >>

Ruimte-OK start voorlichting overheveling onderhoud schoolgebouwen

14 maart 2014
- Nieuwsbericht

Vandaag de dag zijn gemeentes verantwoordelijk voor het onderhoud van schoolgebouwen. Zo beheren zij het budget voor het onderhoud. Per 1 januari 2015 verandert dat. Dan komt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de schoolgebouwen te liggen bij de schoolbesturen.  Veel scholen zitten... Lees meer >>

Netwerk Kwaliteit

13 februari 2014
- Agendabericht

Bent u ook met bovenstaande vragen bezig? Schrijf u dan nu in voor het Netwerk Kwaliteit. Deelname is gratis! Elke brede school is wel ergens (heel) goed in en elke brede school zit wel met een vraag. Breng die twee bij elkaar, en iedereen wint. Dat is het idee van het Netwerk Kwaliteit. Het... Lees meer >>

Gluren bij de buren 2014

03 februari 2014
- Nieuwsbericht

Hoe ga  je om met krimp? Hoe breng je integrale samenwerking in de brede school tot stand? En hoe kun je samenwerken in een MFA? Al verschillende jaren organiseert {breed} bezoeken aan brede scholen en integrale kindcentra. In het kader van Gluren bij de buren bezoeken de deelnemers goede... Lees meer >>

Wat betekent passend onderwijs voor de huisvesting?

15 januari 2014
- Nieuwsbericht

Wat is belangrijk bij het bouwen van een schoolgebouw, bedoeld voor kinderen met en zonder beperking? Wat zijn de specifieke eisen die je mag stellen aan de gebouwde omgeving voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte? Hoe kan een gebouw zo ontworpen worden dat het goed aansluit bij de eigen... Lees meer >>

Mini-conferentie Maatschappelijke Voorzieningen

09 oktober 2013
- Agendabericht

De mini-conferentie ‘Maatschappelijke Voorzieningen’ is voor mensen die werkzaam zijn in schoolbesturen, gemeenten, kinderopvangorganisaties, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties of andere sectoren. Tijdens de bijeenkomst, die woensdag 9 oktober in Utrecht plaatsvindt, krijgen bezoekers... Lees meer >>

Veel interessante workshops tijdens 9e Jaarcongres Brede School

07 oktober 2013
- Nieuwsbericht

De thema’s van het 9e Jaarcongres Brede School zijn: techniek in de brede school, ouderbetrokkenheid, sociaal gedrag, tijd (andere dagindeling), het jonge kind, huisvesting en andere onderwerpen die ook belangrijk zijn, zoals kwaliteit in de brede school en het integraal kindcentrum en effecten... Lees meer >>

Studiereis naar België: een 'plezante' ervaring

Studiereis naar België: een 'plezante' ervaring
07 oktober 2013
- Nieuwsbericht

De studiereis is een jaarlijks terugkerend fenomeen en is voor ambassadeurs van {breed}. Met het organiseren van de studiereis bedankt {breed} haar ambassadeurs voor hun inzet en zorgt ervoor dat zij zelf ook geïnspireerd blijft. Tonny van den Berg, adviseur van {breed}, legt uit wat een... Lees meer >>

Harlingen: alle scholen een IKC

30 september 2013
- Nieuwsbericht

In het artikel ‘Alles IKC in Harlingen’ schrijft Bouwstenen, het platform voor maatschappelijk vastgoed, dat integrale kindcentra (IKC’s) dé manier zijn om versnipperde kindvoorzieningen integraal aan te bieden. Eén van de scholen die nu onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk... Lees meer >>

Bijeenkomst over kindvoorzieningen van de toekomst

02 september 2013
- Nieuwsbericht

Op de najaarsbijeenkomst van Bouwstenen wisselen gemeenten, scholen, kinderopvang, maatschappelijke dienstverleners en corporaties hun kennis en ervaring rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed uit. Centrale vraag is steeds; welke voorzieningen heeft de samenleving in de toekomst nodig en... Lees meer >>

Kleine scholen gaan steeds vaker samenwerken

22 juli 2013
- Nieuwsbericht

In dunbevolkte gebieden, bijvoorbeeld in Friesland en Zeeland, heeft bijna ieder dorpje een eigen school. Op deze scholen zitten vaak maar heel weinig leerlingen. Deze scholen hoeven sinds eind mei niet meer te vrezen voor sluiting. Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs, maakte toen... Lees meer >>

De dag van Het Gebouw in Leiden

19 juni 2013
- Agendabericht

In ‘Het Gebouw’ in Leiden zijn drie basisscholen, een peuterspeelzaal en een multifunctioneel wijkcentrum gehuisvest. Verder zitten er een bibliotheek, sportfaciliteiten, wijkrestaurant, cursusruimten, welzijns-, jeugd en jongerenwerk, een Centrum voor Jeugd en Gezin en diverse appartementen,... Lees meer >>

Staatssecretaris wil samenwerking tussen kleine scholen bevorderen

30 mei 2013
- Nieuwsbericht

Met het besluit om kleine scholen open te houden, gaat Dekker in tegen het advies van de Onderwijsraad. Deze raad adviseerde onlangs om de opheffingsnorm te verhogen naar honderd leerlingen. Basisscholen die minder dan honderd leerlingen hebben, zouden gesloten moeten worden. Volgens cijfers zou... Lees meer >>

Krimp

Krimp
21 mei 2013
- Columns

Rapporten zijn er over geschreven, taskforces hebben zich er de afgelopen jaren vakkundig op gestort, wetenschappers hebben het fenomeen onderzocht en er is weken over vergaderd. Hoe houden we het dorp leefbaar, de kinderen en hun ouders binnenboord en voorkomen we dat er een uittocht richting stad... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com