Thema: Huisvesting

168 resultaten gevonden.

Bijeenkomst betere exploitatie integrale kindcentra

20 april 2012
- Agendabericht

Veel scholen en kindcentra werken in verschillende ruimtes van een gebouw. De inzet van die ruimtes is beperkt en maakt het gebruik daarvan duur. Om integrale kindcentra op te zetten is het nodig om na te denken over ruimtelijke concepten. Tijdens de bijeenkomst praten partijen, die aan de slag... Lees meer >>

Kenniscentrum huisvesting opvang en onderwijs gelanceerd

17 april 2012
- Nieuwsbericht

Diverse instanties, zoals de PO-raad, VO-raad, VNG en het Waarborgfonds Kinderopvang merkten op, dat er veel behoefte was aan informatie over de inwoning van scholen en kinderopvang. Omdat deze nog niet gevuld werd door een onafhankelijk orgaan, hebben zij gezamenlijk een nieuw landelijk... Lees meer >>

Oberon, Jaarbericht 2011

Oberon, Jaarbericht 2011
23 maart 2012
- Literatuur

Brede scholen in Nederland -  Jaarbericht 2011 Hoe staat de brede school er in 2011 voor in Nederland? Hoeveel brede scholen zijn er in het primair en voortgezet onderwijs? Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeenten en scholen? Is de huisvesting van brede scholen goed geregeld? In het... Lees meer >>

Servicecentrum Scholenbouw blijft tot juli 2012 actief

Servicecentrum Scholenbouw blijft tot juli 2012 actief
02 maart 2012
- Nieuwsbericht

Het SCS gebruikt de eerste helft van 2012 om lopende zaken af te handelen en kennis en ervaring over te dragen aan PPSsupport, zodat deze niet verloren gaat. Als vervolg op het SCS is een nieuw kenniscentrum in ontwikkeling, dat opgericht wordt vanuit het Waarborgfonds Kinderopvang, de PO-raad,... Lees meer >>

Een Pedagogisch ontwerp voor kindcentra

14 februari 2012
- Nieuwsbericht

Opvoeding en onderwijs groeien steeds meer naar elkaar toe, wat ook blijkt uit de grote belangstelling voor integrale kindcentra. Vanuit de kindcentra is de behoefte aan pedagogische richting en houvast groot. Daarom schrijft Jeannette  Doornenbal op dit moment in opdracht van de... Lees meer >>

Nieuwe werkgroep huisvesting onderwijs en opvang

09 februari 2012
- Nieuwsbericht

Centrale vraag bij deze werkgroep is steeds; Hoe regel je de gezamenlijke huisvesting? Steutelwoord daarbij is comlexiteitsreductie. Deelnemers gaan met elkaar op zoek naar goede voorbeelden en slimme oplossingen. Oplossingen die ook als standaard zouden kunnen dienen. Zo helpt de groep zichzelf,... Lees meer >>

Bestuurlijk netwerk rond maatschappelijk vastgoed

13 januari 2012
- Nieuwsbericht

Doel van het netwerk is om ook op bestuurlijk niveau te zoeken naar nieuwe wegen voor eigentijdse problemen rond huisvesting van maatschappelijke activiteiten en maatschappelijk vastgoed. Oplossingen liggen steeds vaker tussen de sectoren in en bestuurders van maatschappelijke... Lees meer >>

Feestelijke opening vernieuwde Bongerd

13 december 2011
- Nieuwsbericht

Het resultaat is een compleet gerenoveerd gebouw De Bongerd, een Dorpshuis, een prachtige nieuwe uitbouw, extra multifunctionele ruimtes en een opnieuw betegeld en ingericht schoolplein. Om dit te vieren organiseert de school woensdag 21 december een feestelijke bijeenkomst. Lees meer over De... Lees meer >>

Tweede Kamer wil zeggenschap over gebouwen bij scholen

Tweede Kamer wil zeggenschap over gebouwen bij scholen
23 november 2011
- Nieuwsbericht

Dit meldt de PO-Raad op haar website. Een motie met deze strekking, ingediend door Beertema van de PVV, werd op 22 november gesteund door het CDA, die hier al jaren voor pleit. De VVD, de Christenunie, D66 en de SGP steunden de motie... Lees meer >>

Minister bezoekt scholen in Assen

Minister bezoekt scholen in Assen
22 november 2011
- Nieuwsbericht

De minister begon haar werkbezoek op het Kompas, waar zij een rondleiding kreeg van de directeur door MFA Marturia. Ze bracht ook een bezoek aan de energiemarkt die deze ochtend werd gehouden en las een verhaal voor in groep 4. Tenslotte sprak ze er met enkele ouders van de school over het belang... Lees meer >>

SCS ON TOUR

SCS ON TOUR
09 november 2011
- Agendabericht

Goed onderwijs is essentieel voor de toekomst van Nederland, maar het onderwijs wordt slecht gefaciliteerd. SCS zet zich in voor een gezonde en goede leeromgeving en heeft hierin de afgelopen jaren veel gemeenten en scholen geholpen om beter, sneller en goedkoper te bouwen.  Nieuwste... Lees meer >>

Bustour ambassadeurs - 13 oktober 2011

Bustour ambassadeurs - 13 oktober 2011
28 oktober 2011
- Verslag

Op donderdag 13 oktober 2011 vond de eerste bustour van dit schooljaar voor ambassadeurs van {Breed} plaats. Na eerdere bustours in respectievelijk het Noorden van het land en de Randstad, had nu het Zuiden de eer de ambassadeurs te ontvangen. In de ochtend werd Kindcentrum De Troubadour in... Lees meer >>

Scholen moeten controleren op asbest

27 oktober 2011
- Nieuwsbericht

Omdat tot nu toe 81% van de scholen waar een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden asbest bevat, heeft de staatssecretaris, op verzoek van de Tweede Kamer, samen met de VNG en onderwijsinstellingen scholen voor de zomer gevraagd om inzicht te geven in hun asbestsituatie.Als scholen weten dat... Lees meer >>

Hoekstra & Van Liempd - Ruimte maken voor vier tot twaalf

24 oktober 2011
- Literatuur

De inrichting voor ruimten voor buitenschoolse opvang speelt een belangrijke rol in de wijze waarop kinderen hun vrije tijd beleven. Kinderen hebben na een drukke schooldag behoefte aan ontspanning, maar ook aan uitdaging. Ze willen zelf keuzes kunnen maken, ze willen met andere kinderen spelen,... Lees meer >>

Hoekstra & Van Liempd - Ruimten maken voor nul tot vier

24 oktober 2011
- Literatuur

De inrichting en indeling van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Hoe kun je het kindercentrum nu zo inrichten dat het ook echt een ruimte voor kinderen is, die past bij hun leeftijd en bij de pedagogische visie en... Lees meer >>

Meer maatschappelijk vastgoed dan winkels en kantoren

10 oktober 2011
- Nieuwsbericht

Het is voor het eerst dat de totale omvang van het maatschappelijk vastgoed in beeld is gebracht.Met de verkenning willen Bouwstenen en bbn laten zien dat de huisvesting van scholen, kinderopvang, cultuur, sport, zorg en andere maatschappelijke diensten niet alleen maatschappelijk, maar ook... Lees meer >>

SCS ON TOUR

SCS ON TOUR
03 oktober 2011
- Nieuwsbericht

Goed onderwijs is essentieel voor de toekomst van Nederland, maar het onderwijs wordt slecht gefaciliteerd. SCS zet zich in voor een gezonde en goede leeromgeving en heeft hierin de afgelopen jaren veel gemeenten en scholen geholpen om beter, sneller en goedkoper te bouwen.  Nieuwste... Lees meer >>

Excursie; Huisvesting van onderwijs en opvang (met corporatie)

21 september 2011
- Agendabericht

Op 21 september aanstaande organiseert Bouwstenen voor sociaal een excursie naar MFA Antares in Leusden. De Woningstichting Leusden is eigenaar van dit multifunctionele gebouw. De corporatie als ontwikkelaar, eigenaar en exploitant. In Leusden hebben gemeente, school, kinderopvang en corporatie de... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Slimmer bouwen voor kinderen

21 september 2011
- Literatuur

Bouwen en/of verbouwen: vroeg of laat krijgen de meeste scholen en kinderopvangorganisaties er ook mee te maken. Iedere ervaringsdeskundige weet dat daar heel wat bij komt kijken. Niet alleen in tijd, geld en aandacht, maar ook in kennis.  Een bouwproject vraagt expertise die veelal niet... Lees meer >>

Gemeente Haarlem - Schoolgebouwen medegebruik en verhuur

21 september 2011
- Voorbeelddocument

Deze notitie geeft een beeld van het beleid zoals door de gemeente Haarlem is geformuleerd op basis van de huidige wet- en regelgeving rondom medegebruik en verhuur van schoolgebouwen. Download de... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com