Thema: Huisvesting

87 resultaten gevonden.

Jap sam books - Bouwen aan een brede school

Jap sam books - Bouwen aan een brede school
25 september 2009
- Literatuur

De Wereld op Zuid: Bouwen aan een brede school Theo Kupers, Eleonoor Jap Sam en Jannes Linders. Uitgever: Jap Sam Books. 188 pag. september 2009. ISBN 978-94-90322-04-5. Boek over een nieuwe onderwijsvoorziening voor kinderen in de Rotterdamse wijk Zuidwijk. De Wereld op Zuid is een opdracht van... Lees meer >>

Archipel, Kansen voor kinderen

Archipel, Kansen voor kinderen
05 mei 2009
- Literatuur

Kansen voor Kinderen Educatief centrum: meer dan onderwijs. Uitgever: Stichting Archipel. November 2008. Stichting Archipel, schoolbestuur van openbaar onderwijs in Zutphen, Brummen en Voorst wil haar basisscholen omvormen tot educatieve centra, waarin onderwijs, kinderopvang, vrije tijd en... Lees meer >>

Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang, Handreiking huisvesting BSO in bestaande school

23 december 2008
- Literatuur

Handreiking huisvesting BSO in bestaande schoolWerkgroep Onder en Kinderopvang, gezamelijke uitgave van PO-raad, VNG en Waarborgfonds Kinderopvang door Aarle de Laat, oktober 2008. De handreiking is bedoeld voor gemeenten, schoolbesturen en BSO-ondernemers die de realisatie van BSO-huisvesting in... Lees meer >>

VNG, Spoorboekje voor maatschappelijke voorzieningen

16 oktober 2008
- Literatuur

VNG Spoorboekje voor maatschappelijke voorzieningen (2008). Maatschappelijke organisaties als een cultuurhuis, de brede school, kinderopvang of een woonzorgcomplex willen graag samen in een gebouw of een hele nieuwe accommodatie of een al bestaand gebouw hergebruiken. Vraag is, hoe reageer je... Lees meer >>

Bond kbo INFO Brede Scholen

16 oktober 2008
- Literatuur

Bond kbo, INFO Brede Scholen (2008) Het opstarten van een brede school stelt u voor een hele lijst vragen en beslissingen. Welk profiel kiest u? Hoe regelt u het beheer? Met wie wilt u samenwerken? De INFO Brede Scholen is geschreven voor zowel startende als bestaande brede scholen en... Lees meer >>

D&C Amsterdam- Handreiking beheer en exploitatie

03 september 2008
- Literatuur

Handreiking beheer en exploitatie D&C AmsterdamDagarrangementen en Combinatiefuncties Amsterdam presenteerde 3 september 2008 een notitie met advies over optimaal beheer en exploitatie van multifunctionele accommodaties.De multifunctionele accommodatie staat hoog op de agenda van brede scholen... Lees meer >>

DeOosterweide Gouda

22 mei 2008
- Interview

Brede basisschool De Oosterweide in Gouda staat bekend om haar op het menselijk biologisch ritme gebaseerde lesrooster. In 2010 gaat de school terug naar het Wilsonplein, om daar samen met onder meer een Centrum voor Jeugd en Gezin, een buurtservicecentrum, een peuterspeelzaal, een... Lees meer >>

Oberon, Sardes - Handboek brede school Zuid-Holland

06 februari 2008
- Literatuur

Kinderen leren niet alleen in de klas, maar ook in de uren na school. Tot voor kort waren dat verschillende werelden. Met de Brede school gaan die verschillende werelden geleidelijk in elkaar over. Het nadenken over de Brede school stimuleert om na te denken over de totale leefwereld van het kind.... Lees meer >>

Actieteam Brede School

Actieteam Brede School
18 december 2007
- Interview

Het Actieteam Brede School ondersteunt gedurende een korte periode in multifunctionele accommodaties gehuisveste BredeScholen. De gratis dienstverlening van onafhankelijke experts, bedoeld om knelpunten in de samenwerking tussen de partners binnen de BredeSchool aan te pakken, is inmiddels op gang... Lees meer >>

Staatssecretaris Dijksma

Staatssecretaris Dijksma
11 december 2007
- Interview

'Je doet het uiteindelijk allemaal voor de kinderen' "Wanneer we vanuit Den Haag met een soort keurslijf voor de BredeSchool komen aanzetten gaat het helemaal mis. Dan maken we van wat nu mooi en ontspannen is een harnas. Het is heel belangrijk dat BredeScholen vormvrij, veelkleurig en... Lees meer >>

Oberon & Sardes, Handboek Brede School 2007

Oberon & Sardes, Handboek Brede School 2007
19 november 2007
- Literatuur

Handboek Brede School. Michiel van der Grinten en Miriam Walraven (Oberon), Kees Broekhof, Karin Hoogeveen en Frank Studulski (Sardes), 2007, 160 blz., ISBN 978 90 77737 2 24 Het Handboek biedt praktische en direct toepasbare werkwijzen voor een systematische aanpak. Daarbij wordt gekeken naar... Lees meer >>

Kadernotitie brede school Eindhoven

14 november 2007
- Voorbeelddocument

Deze kadernotitie geeft een gemeentelijk basisconcept van de brede school. Het gemeentebestuur nodigt partners uit zich hieraan te verbinden bij de ontwikkeling en uitwerking van brede scholen. De nota is op gemeentelijk niveau een werkdocument dat dient als toetsingskader voor... Lees meer >>

Studulski & Van der Grinten, Zicht op de brede school 2006-2007

14 maart 2007
- Literatuur

Alles duidt erop dat de groei van de BredeSchool de komende jaren doorzet. Dat vergt extra inzet van gemeenten, scholen, instellingen en de rijksoverheid. Michiel van der Grinten en Frank Studulski willen aan die inspanning een bijdrage leveren door in hun boek een uitgebreid overzicht te geven van... Lees meer >>

Staro, Functionele onderwijshuisvesting

23 oktober 2006
- Literatuur

Staro, De school in de 21e eeuw, - Amsterdam : Stichting Architecten Research Onderwijsgebouwen (STARO), 2005. - ISBN 90809335111 K. de Graaf en H. Ibelings geven discussiepunten voor een nieuwe en functionele onderwijshuisvesting. Ze dragen onderwerpen aan als veiligheid;... Lees meer >>

VNG, Beheer en exploitatie van brede scholen

20 oktober 2006
- Literatuur

VNG, Oberon en Stichting Brede School Nederland, 2006 Exploitatie en Beheer van Brede Scholen is een handreiking voor gemeenten, om het gebruik van multifunctionele accommodaties, exploitatie en beheerzaken goed voor te bereiden c.q. te verbeteren. Het welslagen van de inhoudelijke doelstelling... Lees meer >>

VNG e.a., Spelen met ruimte : handboek gemeentelijk speelruimtebeleid

20 oktober 2006
- Literatuur

Spelen met ruimte : handboek gemeentelijk speelruimtebeleid / H. Bouwmeester; Jantje Beton (Nationaal Jeugd Fonds), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), NUSO. - Amsterdam : Mets & Schilt, 2006. - 123 p. - ISBN 9053305351 €19,90. Uitgave van het Netwerk Child Friendly Cities in samenwerking... Lees meer >>

IBM, Afwegingskader uitvoeringsvarianten scholenbouw

26 oktober 2005
- Literatuur

Afwegingskader uitvoeringsvarianten scholenbouw In opdracht van de ministeries van Financiën en Onderwijs stelde IBM Business Consulting Services het afwegingskader op. Bij de bouw van ene nieuwe school gaat het om de verzorging van een adequate leer- en werkomgeving. Omdat het vaak aan kennis,... Lees meer >>

Seuren & Weeber, Brede Bossche School De Hambaken - Van eilandenrijk naar koninkrijk

26 oktober 2005
- Literatuur

Wilbert Seuren, Frans Weeber, Brede Bossche School De Hambaken – Van eilandenrijk naar koninkrijk (2001)Een brochure die inzicht geeft in het proces van totstandkoming en de wijze waarop deze school is gebouwd en georganiseerd. De brochure bevat informatie over de doelen van de Brede Bossche... Lees meer >>

Deloitte ICS Adviseurs - Businessplan MFA's

18 december 2003
- Voorbeelddocument

Businessplan multifunctionele accommodatiesWie nadenkt over een brede school in een multifunctionele accommodatie moet ooit beslissen of zo'n gebouw haalbaar en betaalbaar is. Een boekwerk dat stap voor stap aangeeft welke vragen de beslisser daarvoor moet beantwoorden, is dan een uitkomst. Het is... Lees meer >>

Startdocument brede school Emmerhout

01 december 2003
- Voorbeelddocument

Dit startdocument staat aan de basis van de brede school in Emmerhout. Het beschrijft de doelstellingen en uitgangspunten van de Brede School in Emmerhout en geeft het bestuurlijke niveau inzicht in de ontwikkeling van de Brede School in Emmerhout.In het document zijn onder meer beschreven een... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com