Thema: Huisvesting

168 resultaten gevonden.

De Kopgroep - Inventarisatie 24 multifunctionele accommodaties

21 september 2011
- Literatuur

In Nederland worden veel multifunctionele accommodaties (MFA’s) gerealiseerd. Zo ontstaat een kleurrijk palet van Brede Scholen, Kulturhusen, woonzorgcentra en andere gecombineerde voorzieningen. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren voortzetten vanuit een sterk besef... Lees meer >>

Netwerkbureau kinderopvang - Gebouwen voor kinderen door de ogen van kinderen

21 september 2011
- Literatuur

Ouders hebben steeds meer behoefte aan dagarrangementen, bij voorkeur op één locatie. Een plek waar kinderen onderwijs volgen, tussen de middag kunnen eten en voor- en na schooltijd opgevangen worden. Er worden steeds vaker multifunctionele accommodaties gebouwd waarin binnen- en buitenruimten... Lees meer >>

Bouwstenen voor sociaal - Discussiestuk Maatschappelijk Vastgoed (feb 2010)

21 september 2011
- Literatuur

De belangstelling voor maatschappelijk vastgoed neemt toe. Een aantal gemeenten inventariseert haar maatschappelijk vastgoed, en enkele woningcorporaties roepen er speciale afdelingen voor in het leven.  Ook onder marktpartijen groeit de interesse. Maar het zijn nog geïsoleerde initiatieven.... Lees meer >>

Runhaar, B. - De kritiekloze trend van MFA's

21 september 2011
- Literatuur

Een artikel op persoonlijke titel van Bert Runhaar, adviseur Maatschappelijk Vastgoed, gemeente Amsterdam.  Er schijnen al 1500 multifunctionele accomodaties (mfa’s) te bestaan. Kennelijk leeft dit soort maatschappelijk vastgoed. Maar met zijn allen in een karakterloze nieuwbouwdoos gaan... Lees meer >>

Humble architecten - De Duurzame school

21 september 2011
- Literatuur

Een basisschool bouwen is een heel verantwoordelijke opgave. Je bouwt immers een gebouw waar toekomstige generaties in worden opgeleid en een groot gedeelte van hun jeugd zullen doorbrengen.  Deze studie wil, niet gehinderd door deze bouwpraktijk, onderzoeken wat voor mogelijkheden er voor... Lees meer >>

LEA - Bouwen om inhoud

21 september 2011
- Literatuur

Deze brochure draagt de titel Bouwen om inhoud. Daarmee refereren we aan het principe “Vorm volgt Functie”: het ontwerp van een gebouw vloeit voort uit de beoogde functie en het uiteindelijke gebruik ervan. In dat licht bezien kunnen gemeenten en schoolbesturen met de lokale educatieve agenda... Lees meer >>

Hoekstra & Van Liempd - Bouwboek voor kindercentra

21 september 2011
- Literatuur

Dit boek levert de bouwstenen voor het inhoudelijke programma van eisen waarmee opdrachtgevers (kinderopvangorganisatie, corporaties, schoolbesturen) hun eigen wensen kunnen formuleren voor een nieuw of te verbouwen kindercentrum. De uitgave biedt nuttige informatie voor architecten, ontwerpers van... Lees meer >>

Modellen voor huurovereenkomsten, - tot ingebruikneming en - statuten beheersstichting (mrt 2010)

21 september 2011
- Voorbeelddocument

Onderwijs en kinderopvang zijn steeds vaker gehuisvest in hetzelfde gebouw. Deze ‘samenwoning’ roept veel vragen op als het gaat om eigendom en beheer. De in de onderwijswetgeving opgenomen bepalingen geven nog weinig houvast bij een goede vastlegging van onderlinge rechten en plichten. De... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Samen onder één dak!

21 september 2011
- Literatuur

In april 2011 organiseerde het Netwerkbureau Kinderopvang een aantal regionale conferenties in het kader van praktisch en oplossingsgericht samenwerken tussen kinderopvang, onderwijs en gemeenten.  Frank Studulski (Sardes) en Job van Velsen (Netwerkbureau Kinderopvang) inventariseerden... Lees meer >>

Huisman, N - Onderzoek exploitatie multifunctionele accommodaties (2009)

20 september 2011
- Onderzoek

Het onderzoeksrapport dat is opgesteld naar aanleiding van het afstuderen van Nicole Huisman in het kader van de Master Vastgoedkunde, onderdeel van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek omvat het vraagstuk omtrent de kosten van beheer en... Lees meer >>

CFI - Regeling voor het stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen

31 augustus 2011
- Literatuur

Voor het stimuleren en het aanpassen van scholen in zogenoemde brede scholen is een totaal bedrag beschikbaar gesteld van € 28 miljoen. Onder ‘brede school’ wordt verstaan: een samenwerkingsverband van één of meer scholen voor primair onderwijs met één of meer organisaties waarbij de... Lees meer >>

Samen meer zijn dan de som der delen - Bart Eigeman

26 juli 2011
- Interview

“Samen meer zijn dan de som der delen” De Gemeente 's-Hertogenbosch heeft een duidelijke visie op wat de brede school zou moeten zijn. 's-Hertogenbosch kent op dit moment zeven Brede Bossche Scholen, het concept bestaat inmiddels tien jaar. De Brede Bossche School is er 'voor de wijk en door... Lees meer >>

Binnenmilieu scholen niet optimaal

21 juli 2011
- Nieuwsbericht

Het onderzoek richtte zich specifiek op basisscholen omdat hier de problemen met vooral het binnenklimaat het grootst zijn. Iedere dag zitten twintigduizend leerlingen en tweeduizend leraren ziek thuis als gevolg van het slechte binnenmilieu (GGD en Astmafonds, 2006). De huisvesting is verre van... Lees meer >>

IKC's op gemeentelijke agenda's

19 juli 2011
- Nieuwsbericht

De wethouders willen collega's voeden met goede praktijkvoorbeelden van integrale kindercentra. Eén van de wethouders in de kopgroep is Bart Eigenam uit Den Bosch: "Ik wil dat onze kinderen zich kunnen ontwikkelen tot sociaal vaardige mensen, ik wil ze een perspectief bieden. Zaken als... Lees meer >>

Stimuleringsfonds architectuur - Op zoek naar de meerwaarde voor de brede school

08 juli 2011
- Literatuur

1+1=3 Op zoek naar de meerwaarde van brede scholen Berger Barnett Architecten presenteert een vergelijkende analyse van multifunctionele accommodaties in Nederland en Engeland. Betekent het clusteren van voorzieningen een meerwaarde voor onderwijshuisvesting en welke procesmatige, ruimtelijke en... Lees meer >>

‘De transformatie van het schoolgebouw’

23 juni 2011
- Nieuwsbericht

Het boek is het resultaat van onderzoek naar de mogelijkheden van transformatie van bestaande schoolgebouwen naar ‘gebouwen voor kinderen’. De behoefte aan dagarrangementen voor kinderen groeit. Daarom wordt er naar mogelijkheden gezocht gebouwen te realiseren die kinderen de hele dag kunnen... Lees meer >>

Kinderopvang bij Bouwstenen

23 juni 2011
- Nieuwsbericht

Bouwstenen is een sectoroverstijgend platform rond huisvesting en vastgoed. Doel is vinden, verbinden en samen vooruit komen. Naast de gratis nieuwsbrief en de website, die fungeren als wegwijzer, zijn er ook diverse netwerken actief en worden nieuwe ontwikkelingen ondersteund en aangezwengeld.... Lees meer >>

Bijeenkomst voor voorlopers ontwikkeling IKC en Sterrenschool

Bijeenkomst voor voorlopers ontwikkeling IKC en Sterrenschool
10 juni 2011
- Agendabericht

Met deze bijeenkomst wil {breed} voorlopers een platform bieden waarop zij met elkaar van gedachten kunnen wisselen, samen inhoud kunnen geven aan de ontwikkeling van een integraal kindcentrum, elkaar inspireren, verbindingen leggen en elkaars deskundigheid benutten. Op dit moment zijn er op... Lees meer >>

Ruimte voor het Kind

06 juni 2011
- Nieuwsbericht

Dat is zorgelijk, want een goed ingerichte ruimte is een extra pedagoog. Een prettige omgeving biedt kinderen ruimte. Ruimte voor ontdekking, ontwikkeling en groei. Het prikkelt, daagt uit en biedt veiligheid. Helaas gebruiken te weinig kinderopvangorganisaties de ruimte op een dergelijke... Lees meer >>

Brede school De Kern - Hardenberg

01 juni 2011
- Ambassadeur

Openbare basisschool De Kern en Christelijke basisschool de MarsWeijde hebben beide een plek gevonden in de multifunctionele accommodatie de Matrix. Sinds 2007 zijn de scholen gevestigd in dit markante gebouw in de wijk Marslanden. De brede school wordt bezocht door leerlingen uit de kern van... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com