Thema: Huisvesting

168 resultaten gevonden.

Voorschrift inrichtingseisen peuterspeelzalen

Voorschrift inrichtingseisen peuterspeelzalen
06 september 2010
- Nieuwsbericht

De VNG vindt dat het voor de veiligheid van jonge kinderen belangrijk is dat naast de andere kwaliteitsnormen voor peuterspeelzalen ook voldoende en passend ingerichte speel- en buitenruimte aanwezig is. De VNG heeft daarom indertijd met de toenmalige staatssecretaris afgesproken een... Lees meer >>

Subsidie huisvesting brede scholen

27 augustus 2010
- Redactioneel artikel

Brede Scholen kunnen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een subsidie krijgen voor huisvesting.Subsidie Huisvesting Brede ScholenOp de website van de rijksoverheid kunt u de regeling voor subsidie Huisvesting Brede Scholen downloaden.Staatssecretaris Dijksma maakte december... Lees meer >>

Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs
12 augustus 2010
- Nieuwsbericht

Samenwerking bij de ontwikkeling en exploitatie van gebouwen voor kinderopvang en onderwijs blijft actueel. Wanneer scholen, kinderopvangorganisaties en woningcorporaties elkaar vinden rondom huisvesting en betere voorzieningen voor mensen in de wijk, biedt dat meerwaarde voor alle betrokkenen.... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang e.a., Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Netwerkbureau Kinderopvang e.a., Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs
12 augustus 2010
- Literatuur

Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs.Het Netwerkbureau Kinderopvang heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van deze brochure samen met Aedes, vereniging van woningcorporaties, {Breed} en het Servicecentrum Scholenbouw. De brochure geeft onder andere antwoord... Lees meer >>

Eerste Haagse ‘Brede Buurtschool Plus’ in Rivierenbuurt

Eerste Haagse ‘Brede Buurtschool Plus’ in Rivierenbuurt
24 juni 2010
- Nieuwsbericht

Haag Wonen en de gemeente hebben hierover een akkoord bereikt en dinsdag 22 juni is deze mijlpaal gevierd door omwonenden, kinderen van de Jan van Nassauschool, de deelnemende organisaties, wethouder Ingrid van Engelshoven van Onderwijs en directeur/bestuurder Karin van Dreven van Haag Wonen.De... Lees meer >>

Subsidiebedrag voor binnenklimaat verhoogd

Subsidiebedrag voor binnenklimaat verhoogd
15 juni 2010
- Nieuwsbericht

Het gaat om een verhoging van € 5 miljoen euro. Daarmee komt het totaal beschikbare bedrag op ruim 103 miljoen euro. Het bedrag van 5 miljoen euro was oorspronkelijk bedoeld voor een aantal experimenten in het kader van het integraal aanbesteden. Het bleek echter niet mogelijk tijdig een regeling... Lees meer >>

Functie van MFA’s te beoordelen met nieuw instrument

Functie van MFA’s te beoordelen met nieuw instrument
14 juni 2010
- Nieuwsbericht

Er gaat veel geld naar gebouwen met een publieksfunctie. Maar wordt dit geld goed besteed en voldoet zo´n centrum aan de wensen uit de omgeving? U controleert het met de MFA Audit. Dit is een initiatief van MFA Lab, een platform voor de ontwikkeling van exploitatieformules voor MFA’s. De MFA... Lees meer >>

MFA De Symfonie in Tilburg gaat open voor publiek

MFA De Symfonie in Tilburg gaat open voor publiek
02 juni 2010
- Nieuwsbericht

Bewoners uit Tilburg en omgeving kunnen dit project van dichtbij bekijken. De bouwlocatie is van 10.00 tot 16.00 uur te bezichtigen. Dit bouwproject is een van de ruim 270 locaties in Nederland die tijdens de Dag van de Bouw open zijn. Op deze dag worden rondleidingen verzorgd op het gehele... Lees meer >>

Na zomer onderzoek naar huisvesting scholen afgerond

Na zomer onderzoek naar huisvesting scholen afgerond
20 mei 2010
- Nieuwsbericht

Begin dit jaar bleek dat gemeenten jaarlijks honderden miljoenen euro's budget overhouden, dat eigenlijk bestemd is voor de verbetering van schoolgebouwen. Vorig jaar ging het om een bedrag van ongeveer 300 miljoen euro. Het onderzoek moet uitwijzen of er scholen zijn waar de kwaliteit van de... Lees meer >>

Scholen moeten beter ventileren

Scholen moeten beter ventileren
04 mei 2010
- Nieuwsbericht

Basisschoolleerlingen worden in hun klaslokalen blootgesteld aan fijn stof, ziektekiemen, allergenen, hoge temperatuur en geluid. Dit heeft een nadelig effect op de prestaties van de kinderen. Een goede ventilatie voorkomt dit.  Maar, ventilatie veroorzaakt soms ook tocht, geluidhinder of... Lees meer >>

Nieuwe portal maatschappelijk vastgoed

Nieuwe portal maatschappelijk vastgoed
28 april 2010
- Nieuwsbericht

De portal helpt beslissers en professionals elkaar en hun weg te vinden in het kenniswoud dat afgelopen jaren rond maatschappelijk vastgoed is ontstaan. De portal is nog volop in opbouw, maar biedt nu al nieuws, een uitgebreide agenda met cursussen en bijeenkomsten, een overzicht van spraakzame... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang en PO-raad - Een fris alternatief voor de huisversting van kinderen

Netwerkbureau Kinderopvang en PO-raad - Een fris alternatief voor de huisversting van kinderen
01 april 2010
- Literatuur

De huisvesting van het primair onderwijs en de bekostiging ervan zijn al jaren onderwerp van gesprek. Sinds 1997 is er sprake van decentralisatie van verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeenten. Vanwege de ‘brede school’ doelstelling heeft ook de kinderopvang nu te maken met de gemeente... Lees meer >>

nul25 adviseert scholen bij vormgeving huisvesting

nul25 adviseert scholen bij vormgeving huisvesting
29 maart 2010
- Nieuwsbericht

nul25 adviseert scholen, instellingen en overheden, samen of zelfstandig, om de nieuwe huisvesting van scholen vorm te geven. Daarvoor is een tool ontwikkeld, Expeditie nul25, die partners in gesprek laat raken over een gewenste samenwerking en een nieuwe huisvesting. Tijdens het spel worden... Lees meer >>

Geld maakt nog geen goede school

Geld maakt nog geen goede school
18 maart 2010
- Nieuwsbericht

“Hoeveel budget je ook krijgt voor je scholenbouwproject, zonder deskundige projectorganisatie ben je nergens”, aldus directeur Louk Heijnders. Het budget voor onderwijshuisvesting kwam ter sprake in het rapport ‘Een fris alternatief voor de huisvesting van kinderen’. In dit rapport stelt de... Lees meer >>

Scholieren koken zelf in nieuwe Brede School

Scholieren koken zelf in nieuwe Brede School
12 maart 2010
- Nieuwsbericht

De ingrediënten voor de gerechten komen uit een kas, die ook op het schoolterrein komt. De nieuwe gebruikers van de Brede School; de gemeente Kaag en Braassen en drie aannemers ondertekenden onlangs een contract voor de nieuwbouw aan het Noordeinde.  Als het gebouw af is, komt het volgens de... Lees meer >>

Ministerie van OCW - Overzicht subsidie huisvesting per gemeente

02 maart 2010
- Literatuur

Staatssecretaris Dijksma maakte december 2009 bekend welke gemeenten subsidie krijgen voor het aanpassen van de huisvesting van brede scholen.In totaal heeft zij 129 projecten goedgekeurd. Met het geld worden bestaande schoolgebouwen geschikt gemaakt voor meer functies dan alleen onderwijs, zoals... Lees meer >>

Jaarlijks 1 miljard naar schoolgebouwen

Jaarlijks 1 miljard naar schoolgebouwen
01 februari 2010
- Nieuwsbericht

De Algemene Onderwijsbond AOb heeft een onderzoek gedaan naar de uitgaven van gemeenten aan onderwijshuisvesting. Het onderzoek heeft de titel ‘Hoe gul is mijn gemeente?’ en toont aan dat gemeenten samen honderden miljoenen euro’s minder uitgeven aan onderwijshuisvesting dan dat zij ontvangen.... Lees meer >>

Te weinig geld naar scholenhuisvesting

Te weinig geld naar scholenhuisvesting
29 januari 2010
- Nieuwsbericht

Dat liet staatssecretaris Marja van Bijsterveldt donderdag weten aan de Tweede Kamer. Het is gebleken dat gemeenten niet het hele bedrag dat zij krijgen, besteden aan het onderhoud van schoolgebouwen. Nog dit jaar start een onderzoek, dat uit moet wijzen of er inderdaad sprake is van... Lees meer >>

Stimuleringsfonds voor de Architectuur - Geen meter te veel

Stimuleringsfonds voor de Architectuur - Geen meter te veel
10 december 2009
- Literatuur

Geen meter te veel; agenda scholenbouw Uitgever: Stimuleringsfonds voor Architectuur.  AuteursGuido Wallagh (Inbo), Janny Rodermond en Anneloes van der Leun (Stimuleringsfonds voor Architectuur). 47 pg. November 2009.Resultaat van drie jaar onderzoek naar de kwaliteit van schoolgebouwen. Acht... Lees meer >>

4e Landelijke Conferentie voor de Brede School

12 oktober 2009
- Verslag

Op dinsdag 29 en woensdag 30 september vond de 4e landelijke Conferentie voor de Brede School plaats. Belangrijke thema’s waren huisvesting en samenwerking. De redactie van BredeSchool.nl was op 29 september aanwezig om verslag te doen. Marcel van Herpen en Job van Velsen trapten de dag af.... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com