Thema: Huisvesting

http://ecoles-unesco-quebec.org/?=english-essay-writers 13 resultaten van het type Voorbeelddocument gevonden.

Gemeente Haarlem - Schoolgebouwen medegebruik en verhuur

21 september 2011
- Voorbeelddocument

help with college paper writing Deze notitie geeft een beeld van het beleid zoals door de gemeente Haarlem is geformuleerd op basis van de huidige wet- en regelgeving rondom medegebruik en verhuur van schoolgebouwen. Download de... Lees meer >>

Modellen voor huurovereenkomsten, - tot ingebruikneming en - statuten beheersstichting (mrt 2010)

21 september 2011
- Voorbeelddocument

write my english paper for me Onderwijs en kinderopvang zijn steeds vaker gehuisvest in hetzelfde gebouw. Deze ‘samenwoning’ roept veel vragen op als het gaat om eigendom en beheer. De in de onderwijswetgeving opgenomen bepalingen geven nog weinig houvast bij een goede vastlegging van onderlinge rechten en plichten. De... Lees meer >>

Ing. Loek Coerver - MFA-Scan voor brede scholen

07 oktober 2010
- Voorbeelddocument

http://bredeschool.nl/?=essay-writer-service Brede Scholen en andere Multifunctionele Accommodaties worden steeds belangrijker in Nederland. De vraag ernaar is groot. De ervaring ermee groeit en daarmee ook het besef dat realiseren niet alleen bouwen betreft, maar vooral ook het gebruik na oplevering alle aandacht verdient. Vooral de... Lees meer >>

Kadernotitie brede school Eindhoven

14 november 2007
- Voorbeelddocument

top essay writing services Deze kadernotitie geeft een gemeentelijk basisconcept van de brede school. Het gemeentebestuur nodigt partners uit zich hieraan te verbinden bij de ontwikkeling en uitwerking van brede scholen. De nota is op gemeentelijk niveau een werkdocument dat dient als toetsingskader voor... Lees meer >>

Deloitte ICS Adviseurs - Businessplan MFA's

18 december 2003
- Voorbeelddocument

where to buy essays Businessplan multifunctionele accommodatiesWie nadenkt over een brede school in een multifunctionele accommodatie moet ooit beslissen of zo'n gebouw haalbaar en betaalbaar is. Een boekwerk dat stap voor stap aangeeft welke vragen de beslisser daarvoor moet beantwoorden, is dan een uitkomst. Het is... Lees meer >>

Startdocument brede school Emmerhout

01 december 2003
- Voorbeelddocument

need help writing scholarship essay Dit startdocument staat aan de basis van de brede school in Emmerhout. Het beschrijft de doelstellingen en uitgangspunten van de Brede School in Emmerhout en geeft het bestuurlijke niveau inzicht in de ontwikkeling van de Brede School in Emmerhout.In het document zijn onder meer beschreven een... Lees meer >>

Oberon - programma van eisen brede school

01 februari 2002
- Voorbeelddocument

Het Programma Van Eisen (PVE) vormt voor de architect de basis voor het ontwerp van een brede school. Het PVE dient dan ook alle wensen en eisen van de toekomstige gebruikers van het gebouw te bevatten. Niet alleen ten aanzien van het gebouw maar ook ten aanzien van de buitenruimte. Download het... Lees meer >>

Bouwprotocol Brede School

01 februari 2002
- Voorbeelddocument

Bouwprotocol bij het ontwerp en de uitvoering van een brede school. Ondertekening door diverse betrokken partijen. Download het voorbeelddocument
Lees meer >>

Beheerplan brede school

01 februari 2002
- Voorbeelddocument

Het kiezen van een passend beheermodel is een belangrijke zaak, omdat een goede facilitaire ondersteuning in een multifunctionele accommodatie bijdraagt aan het welslagen van de inhoudelijke doelstellingen van de brede school. Denk aan een integrale aanpak van activiteiten en onderwijs en het... Lees meer >>

Eigendomsverhoudingen brede school

01 februari 2002
- Voorbeelddocument

In dit document worden verschillende mogelijkheden van eigendomsverhoudingen in een multifunctionele accommodatie besproken.  De mogelijke vormen zijn: Gemeente als eigenaarGebruikers als eigenaarWoningcorporatie als eigenaarInstitutioneel belegger als eigenaar Download het... Lees meer >>

Overeenkomst bij ingebruikneming brede school

01 februari 2002
- Voorbeelddocument

Modelovereenkomst bij het in gebruik nemen van een brede schoolgebouw. Dit document geldt als leidraad.

Download het document.  Lees meer >>

Modelhuurovereenkomst

01 februari 2002
- Voorbeelddocument

Download dit voorbeelddocument Lees meer >>

Oberon - Organisatiemodellen brede school

01 januari 2002
- Voorbeelddocument

Modellen voor het beheer van een brede schoolOberon stelde al in 2002 dit nog immer relevante document op. De drie modellen zijn:- Een onafhankelijke stichting, coördinatie niet benoemd.- Stuurgroep, geen projectleiding, coördinatie op wijkniveau- Stuurgroep, projectleiding, coördinatie op... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com