Thema: Combinatiefuncties

64 resultaten gevonden.

Cofinanciering in dagarrangementen

25 maart 2013
- Nieuwsbericht

Ja, dat kan. Hoe kunt u die cofinanciering dan het beste regelen? Overleg met de gemeente en het betreffende schoolbestuur/andere partner over de aanstelling van een combinatiefunctionaris. Maak concrete afspraken over wie de werkgever wordt en hoeveel uur waar gewerkt wordt. Uiteraard moet de... Lees meer >>

Netwerken over sport en bewegen

11 maart 2013
- Nieuwsbericht

Sport, bewegen en een gezonde leefstijl staan in het onderwijs op de agenda. Voor deze onderwerpen liggen er kansen in samenwerking met andere sectoren. Denk aan de combinatiefunctionaris of de buurtsportcoach, die zowel werkzaam is op de school als binnen de sportvereniging. Veel gemeenten gaan in... Lees meer >>

Subsidies Brede Impuls combinatiefuncties bekend

18 februari 2013
- Nieuwsbericht

In een document van het ministerie kunnen gemeentes vinden hoeveel subsidie ze in 2013 krijgen om combinatiefunctionarissen aan te stellen. Ook geeft de overheid duidelijkheid over het aantal fte’s dat gemeentes mogen inzetten.  Vorig jaar, in 2012, deden 373 gemeenten mee aan de Brede... Lees meer >>

Master Brede School in Groningen

28 januari 2013
- Nieuwsbericht

De opleiding is interessant voor alle mensen die in een brede school omgeving werken: van coördinatoren tot leerkrachten, van combinatiefunctionarissen tot buurtsportcoaches en van pedagogisch medewerkers tot welzijnswerkers. Kortom, alle HBO-professionals die hun competenties willen uitbreiden... Lees meer >>

Teveel belemmeringen om te sporten in de buurt

28 januari 2013
- Nieuwsbericht

De Taskforce, onder leiding van de burgemeester van Maastricht Onno Hoes, presenteerde het rapport onlangs aan Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het rapport zijn staan elf punten opgenomen, die de belemmeringen voor sporten in de buurt weg moeten nemen. Zo moet de... Lees meer >>

Aanvragen Sportimpuls kan tot maart 2013

28 januari 2013
- Nieuwsbericht

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sportvereniging of –clubs helpt bij het opzetten van activiteiten om meer mensen aan het sporten te krijgen. De sportieve activiteiten moeten gericht zijn op mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen.  In de eerste ronde van de... Lees meer >>

Verbindende leerkracht op brede school

11 december 2012
- Nieuwsbericht

Op die werkelijkheid wil Doornenbal haar studenten voorbereiden. Daarom onderzoekt zij manieren om leerkrachten klaar te stomen voor het werken op een brede school. Samen met Wouter Pols (Hogeschool Rotterdam) en Saskia van Oenen (Nederlands Jeugdinstituut) schreef Doornenbal het boek ‘Werken in... Lees meer >>

Gezonde basisschool

21 november 2012
- Nieuwsbericht

Wanneer kinderen gezond zijn en lekker in hun vel zitten, presteren zij veel beter op school. De basisschool speelt hierbij een belangrijke rol, bijvoorbeeld door kinderen te stimuleren om meer te bewegen of door te voorkomen dat zij niet gaan roken. Scholen hebben niet altijd voldoende geld... Lees meer >>

Stimuleringsprijs voor combinatiefunctionarissen

12 november 2012
- Nieuwsbericht

De Combinatiefunctionaris & Buurtsportcoach Stimuleringsprijs gaat dit jaar naar iemand die door zijn of haar verbindende vermogen een inspirerend resultaat heeft bereikt. Bent u trots op wat u heeft klaargespeeld of kent u een combinatiefunctionaris die mooie successen heeft behaald? Meldt... Lees meer >>

Combifuncties Onderwijs - Leren van onderzoek en praktijk

01 oktober 2012
- Literatuur

Naar verwachting komt het aantal combinatiefuncties in Nederland in 2013 op 2.900 fte. Gesteund door structurele rijksbijdrage, en met de aandachtspunten van ervaring en onderzoek in het achterhoofd, kunnen gemeenten de combinatiefunctie op langere termijn succesvol maken. De... Lees meer >>

Koers van onderwijs en kinderopvang na verkiezingsuitslag

14 september 2012
- Nieuwsbericht

De afgelopen kabinetsperiode bezuinigde de overheid, onder verantwoordelijkheid van minister Henk Kamp van de VVD, ruim 700 miljoen op kinderopvang. De PvdA investeerde in de periode daarvoor wel meer geld in kinderopvang. Dat had echter tot gevolg dat de kosten opliepen en de overheid meer geld... Lees meer >>

Vijf jaar later: brede scholen en cultuur

04 september 2012
- Nieuwsbericht

Cultuurplein ging op bezoek bij acht scholen die tussen 2007 en 2008 de subsidie ontvingen. Zij kregen vijf jaar geleden de opdracht om meer aandacht te schenken aan cultuureducatie. Eén van die scholen is Het Meesterwerk in Almere. Die school heeft de subsidie onder meer ingezet voor een... Lees meer >>

Muziek Telt! - Competenties voor de docerend musicus in het primair onderwijs

Muziek Telt! - Competenties voor de docerend musicus in het primair onderwijs
02 augustus 2012
- Literatuur

Steeds meer muziekscholen richten zich op het basisonderwijs. Daarom publiceert Muziek Telt! een uitgebreide competentieset voor docenten die muziekles willen geven op een basisschool. Muziekles geven op een basisschool is niet hetzelfde als lesgeven op een muziekschool. Een docent geef op een... Lees meer >>

VWS wil meer combinatiefuncties

04 juli 2012
- Nieuwsbericht

Uit het eindrapport ‘Aan de slag met de buurtsportcoach’ en uit verschillende andere onderzoeken, bijvoorbeeld van Oberon en het Mulier Instituut, blijkt dat de inzet van combinatiefunctionarissen zijn vruchten afwerpt. Naar aanleiding van deze goede resultaten geeft de minister de... Lees meer >>

Utrechtse verklaring combinatiefuncties

11 juni 2012
- Nieuwsbericht

Met de verklaring gelooft de gemeente Utrecht een uitbreiding van het huidige aantal combinatiefunctionarissen van sport. Nu tellen de functionarissen die weken als buurtsportcoach in de stad gezamenlijk 36 fte. Dat aantal moet in 2016 uitgebreid worden tot ruim 50 fte. De sportcoaches gaan zich... Lees meer >>

Oberon - Effecten van de inzet van combinatiefuncties in het onderwijs

Oberon - Effecten van de inzet van combinatiefuncties in het onderwijs
14 mei 2012
- Onderzoek

Sinds 2008 kennen we combinatiefunctionarissen. Zij hebben één werkgever, maar werken zowel binnen als buiten de scholen, voornamelijk op het gebied van sport en cultuur. Oberon deed onderzoek naar de uitwerking van deze combinatiefuncties. De inzet van de combinatiefuncties moest het aanbod van... Lees meer >>

Mulier Instituut - Impuls lokaal bekeken: meer en beter

13 april 2012
- Onderzoek

Welke effecten heeft de introductie van combinatiefuncties gehad op het aanbod van sport en cultuur voor scholieren? Op die vraag geeft het onderzoek Impuls lokaal bekeken: meer en beter een voorlopig antwoord. Sinds 2008 heeft de samenwerking van scholen, sportverenigingen en culturele... Lees meer >>

Kabinet start programma 'Sport en Bewegen in de Buurt'

Kabinet start programma 'Sport en Bewegen in de Buurt'
16 maart 2012
- Nieuwsbericht

Om het werken met combinatiefuncties in het onderwijs te stimuleren startte in 2008 het project Combifuncties onderwijs. Nu zet het kabinet extra geld in om het sport- en beweegaanbod op buurtniveau te verbreden. Hiervoor wordt de Impuls brede school uitgebreid met het programma 'Sport en Bewegen... Lees meer >>

Combifuncties Onderwijs lanceert nieuwsbrief

Combifuncties Onderwijs lanceert nieuwsbrief
08 maart 2012
- Nieuwsbericht

In de nieuwsbrieven wordt onder meer aandacht besteed aan ervaringsverhalen en landelijke ontwikkelingen op het gebied van combinatiefuncties. Ook worden de beste praktijkvoorbeelden van combinatiefuncties in de nieuwsbrieven vermeld. Op de website van Projectgroep Combifuncties Onderwijs kunt u... Lees meer >>

Sport en Bewegen in de buurt

12 december 2011
- Nieuwsbericht

Binnen het programma krijgen gemeente, sport en lokale ondernemers een rol net als scholen, zorgpartijen, welzijnsinstellingen, kinderopvang en (commerciële) sport- en beweegaanbieders. De Impuls brede school blijft bestaan maar gaat onderdeel uit maken van de bredere opzet onder de naam Brede... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com