Thema: Combinatiefuncties

64 resultaten gevonden.

Combifuncties Onderwijs - Effecten van combinatiefuncties

08 december 2011
- Literatuur

Per 1 januari 2012 zijn ruim 1.800 combinatiefunctionarissen werkzaam. Ze houden zich onder andere bezig met het vergroten en versterken van het aanbod sport- en cultuuractiviteiten, het stimuleren van de deelname aan activiteiten en het vergroten van de doorgaande lijn tussen het binnen- en... Lees meer >>

Vierde nationale dag combinatiefuncties

08 december 2011
- Agendabericht

Op donderdag 8 december 2011 vindt voor de vierde keer de Nationale Kennisdag Combinatiefuncties plaats.De Nationale Kennisdag is bij uitstek de plek waar in de eerste plaats combinatiefunctionarissen elkaar kunnen ontmoeten. Maar zij doen het niet alleen. Ook schooldirecteuren, sportverenigingen,... Lees meer >>

Combinatiefunctionarissen hebben meerwaarde

Combinatiefunctionarissen hebben meerwaarde
23 november 2011
- Nieuwsbericht

Zowel scholen die deelnemen aan de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ als niet-deelnemende scholen in primair, speciaal en voortgezet onderwijs gaven feedback door middel van een uitgebreide vragenlijst.Meer dan de helft van de respondenten is bovendien van mening dat een... Lees meer >>

Combifuncties Onderwijs - Combinatiefuncties in het VO

31 oktober 2011
- Literatuur

Combinatiefuncties in het voortgezet onderwijs: bundeling middelen en functieprofielen. Bied uw leerlingen meer beweging, kunst en cultuur en profileer uw school in de wijk of stad. Dat kan door een combinatiefunctionaris aan te stellen. Daarmee geeft u een goede invulling aan de maatschappelijke... Lees meer >>

Mulier Instituut - De impuls van een combinatiefunctionaris

26 september 2011
- Onderzoek

Eind 2007 is door vertegenwoordigers van het ministerie van VWS en OCW ,VNG, VBS, NOC*NSF en de Cultuurformatie het bestuursakkoord ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ ondertekend. Deze Impuls is gericht op het vergroten van de samenhang tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Die... Lees meer >>

Appelman, M. - Combinatiefunctie Onderwijs en Sport

26 september 2011
- Literatuur

Wat is een combinatiefunctionaris? En welke kansen biedt de functie nu eigenlijk voor de onderwijssector? Sinds de ondertekening van de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ eind 2007 zijn er bijna 2.250 combinatiefunctionarissen werkzaam in het onderwijs, de sport en de cultuur.Het boek... Lees meer >>

Brede scholen mogen minder combinatiefunctionarissen aanstellen

05 juli 2011
- Nieuwsbericht

De VNG heeft nieuwe bestuurlijke afspraken kunnen maken met de minsters van VWS en OCS over het aantal combinatiefunctionarissen dat brede scholen aan moeten stellen. Die afspraak houdt in dat scholen vanaf volgend jaar kunnen kiezen of ze 60%, 80% of 100% van het oorspronkelijk voor 2012 geldende... Lees meer >>

Combifuncties Onderwijs - Aan het werk in een combinatiefunctie, werkgeverschap en personeelsbeleid

14 juni 2011
- Literatuur

De ervaringen met combinatiefunctionarissen op de werkvloer zijn positief. Betrokkenen beschouwen de combinatiefunctionaris als een aanwinst. Steeds meer schoolbesturen zijn met de gemeente in gesprek om met combinatiefuncties aan de slag te gaan. Een combinatiefunctionaris werkt voor twee sectoren... Lees meer >>

Combifuncties Onderwijs - Aan het werk met combinatiefuncties in het VO

08 april 2011
- Literatuur

Combinatiefunctionaris verbindt school, sport en cultuur.De school wordt steeds meer een maatschappelijk ondernemer. Met combinatiefuncties kunnen scholen inspelen op deze rol. Een goede manier om de school te verbinden met sportverenigingen of culturele instellingen, is door  een... Lees meer >>

Minister Van Bijsterveldt bezoekt Landelijk Steunpunt

27 januari 2011
- Nieuwsbericht

De Minister werd welkom geheten door Job van Velsen, projectleider van {breed}. Hij overhandigde haar een lijst met tien speerpunten van de brede school. Anja Oosterhoff en Hans van den Ham, ambassadeurs van {breed}, vertelden over hun eigen brede school situatie. Hans legde uit hoe de taal- en... Lees meer >>

DVD met praktijkervaringen combinatiefuncties

09 december 2010
- Nieuwsbericht

Deelnemers aan de 3e Nationale Kennisdag Combinatiefuncties ontvingen deze DVD met verhalen over de invulling, de effecten en de draagkracht van en door combinatiefunctionarissen, cultuurcoaches, coördinatoren, beleidsmedewerkers en wethouders. Uiteraard ontbreken de tips en successen niet op deze... Lees meer >>

Nieuwe praktijkgerichte opleiding Combinatiefunctionarissen

Nieuwe praktijkgerichte opleiding Combinatiefunctionarissen
26 augustus 2010
- Nieuwsbericht

De opleiding is bedoeld voor startende en ervaren combinatiefunctionarissen, werkzaam binnen de werkvelden onderwijs, sport en cultuur. De opleiding is opgebouwd rond drie basisthema's: projectmatig werken, werken in een complex krachtenveld en zelfmanagement en ondernemerschap. Deze thema's zijn... Lees meer >>

Combinatiefunctionarissen cultuur Nicole van Zomeren en Marjolein Brunink

07 juni 2010
- Interview

Juni 2010'Cultuur moet net zo serieus genomen worden als sport'In 2008 voerden de ministeries van OCW en VWS de combinatiefunctie in om het sport- en cultuuraanbod op scholen te verbeteren. Twee jaar later zijn er al heel wat gemeentes die een combinatiefunctionaris in dienst hebben. De overgrote... Lees meer >>

Nieuwsbrief projectgroep Combifuncties

Nieuwsbrief projectgroep Combifuncties
29 maart 2010
- Nieuwsbericht

In de nieuwsbrief wordt onder meer aandacht besteed aan de regiobijeenkomsten van de projectgroep, aan de voordelen van de inzet van een combinatiefunctionaris en aan lokale samenwerking en de combinatiefuncties sport en cultuur. Ook leest u in deze uitgave meer over de combinatiefunctionaris sport... Lees meer >>

Bulletin Cultuur & School 61

Bulletin Cultuur & School 61
25 februari 2010
- Nieuwsbericht

De Cultuurmonitor, waarmee Pabo's en basisscholen de kwaliteit van hun cultuureducatie kunnen verhogen, het project Vmbo on the move om vmbo-leerlingen met dans in beweging te krijgen én het Nederlands succes op het Europese Scholieren Filmfestival Camera Zizanio in Griekenland kunt u er ook in... Lees meer >>

Combinatiefuncties hebben effect

Combinatiefuncties hebben effect
23 februari 2010
- Nieuwsbericht

Een combinatiefunctionaris heeft één werkgever, maar werkt in verschillende sectoren. Zo kan een gymleraar ook trainer zijn bij de plaatselijke voetbalvereniging, zonder dat hij twee werkgevers heeft. Doordat er maar één werkgever is, heeft de combinatiefunctionaris meer duidelijkheid over... Lees meer >>

Combinatiefuncties in Almere van start

Combinatiefuncties in Almere van start
12 februari 2010
- Nieuwsbericht

De combinatiefunctionarissen stellen zichzelf voor op deze dag en maatschappelijke partners van de gemeente Almere tekenen de Intentieverklaring Samenwerking project Impuls Brede Scholen, sport en cultuur. 31 organisaties in Almere hebben de beschikking over een combinatiefunctionaris. Kijk... Lees meer >>

Combinatiefuncties.nl - Combinatiefuncties.nl

Combinatiefuncties.nl - Combinatiefuncties.nl
14 december 2009
- Literatuur

Combinatiefuncties.nl Uitgevers: VNG, ministerie van OCW, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, Cultuurformatie, Projectgroep Combifuncties. ISSN-nummer: 1879-6176. December 2009. Combinatiefuncties.nl, praktijkvoorbeelden uit onderwijs, sport en cultuur, laat zien hoe binnen de G-30 gemeenten... Lees meer >>

Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur

11 september 2009
- Redactioneel artikel

Met de impuls kunnen 2500 combinatiefunctionarissen – professionals die bij één werkgever in dienst zijn, maar werken in meerdere sectoren – aan het werk.De combinatiefunctionaris moet de samenhang tussen brede school, sportclub en culturele organisatie verbeteren. De impuls loopt van 2008... Lees meer >>

Stedelijke projectgroep D & C Amsterdam - Wordt Vervolgd!

Stedelijke projectgroep D & C Amsterdam - Wordt Vervolgd!
29 juni 2009
- Literatuur

Wordt Vervolgd! Aan de slag met Dagarrangementen en Combinatiefuncties Eindpresentatie Stedelijke Projectgroep D & C in Amsterdam. Uitgevers: OSA, OOG en Gemeente Amsterdam. Mei 2009. Brochure. Amsterdam kiest er voor om extra te investeren in kinderen. Het wijkgerichte dagarrangement heeft zijn... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com