Thema: Personeel

50 resultaten van het type Agenda gevonden.

Congres Gezonde Brede School

Congres Gezonde Brede School
01 oktober 2014
- Agendabericht

Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in én rond de school en de kinderopvang zorgen voor betere prestaties en een groter welzijn voor kinderen. Daar profiteert werkelijk iédereen van! De kinderen, hun ouders, de medewerkers en uiteindelijk de maatschappij als geheel. In een inspirerende... Lees meer >>

Jaarcongres Management Kinderopvang

22 april 2014
- Agendabericht

Kinderopvangorganisatie en scholen gaan steeds vaker samenwerken. Bovendien wordt de samenwerking steeds intensiever. Dagarrangementen, integrale kindcentra en de doorgaande leerlijn; het zijn thema’s die steeds belangrijker worden. Bovenstaande thema's komen ook terug op het jaarcongres... Lees meer >>

Conferentie Openbaar onderwijs verbindt

19 maart 2014
- Agendabericht

VOS/ABB en de VOO hebben de afgelopen tijd gewerkt aan een publicatie over het ideaal ‘School’. In dit stuk schetsen VOS/ABB en de VOO een onderwijstoekomst zonder denominaties. Kinderen kunnen dus gewoon naar school gaan, zonder rekening te hoeven houden met de denominatie. De publicatie is... Lees meer >>

Netwerk Sport en een gezonde leefstijl

06 maart 2014
- Agendabericht

Hoe realiseer ik een programma dat meer is dan reguliere gymlessen en een sporttoernooi? Hoe zet ik sportbuurtcoaches in? Hoe stimuleer ik kinderen, professionals en ouders? In drie bijeenkomsten maken de deelnemers een ‘gezonde sprong voorwaarts’. Bent u ook met deze vragen bezig? Schrijf u... Lees meer >>

Netwerk Kwaliteit

13 februari 2014
- Agendabericht

Bent u ook met bovenstaande vragen bezig? Schrijf u dan nu in voor het Netwerk Kwaliteit. Deelname is gratis! Elke brede school is wel ergens (heel) goed in en elke brede school zit wel met een vraag. Breng die twee bij elkaar, en iedereen wint. Dat is het idee van het Netwerk Kwaliteit. Het... Lees meer >>

Mini-conferentie Maatschappelijke Voorzieningen

09 oktober 2013
- Agendabericht

De mini-conferentie ‘Maatschappelijke Voorzieningen’ is voor mensen die werkzaam zijn in schoolbesturen, gemeenten, kinderopvangorganisaties, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties of andere sectoren. Tijdens de bijeenkomst, die woensdag 9 oktober in Utrecht plaatsvindt, krijgen bezoekers... Lees meer >>

Cursus medezeggenschap

09 oktober 2013
- Agendabericht

De cursus is voor mensen die in de medezeggenschapsraad zitten of van plan zijn er in te gaan. Tijdens de cursus van de AOb leren de deelnemers wat het mr werk inhoudt en welke instrumenten een lid van de mr heeft om het bestuur te beïnvloeden. De deelnemers krijgen niet alleen theorielessen... Lees meer >>

Congres Bevlogen Besturen

07 juni 2013
- Agendabericht

Het congres: ‘Bevlogen besturen maken het verschil’ is speciaal voor bestuurders uit het primair onderwijs. Tijdens de tweedaagse bijeenkomst krijgen de bezoekers een vol programma voorgeschoteld. Er zijn lezingen van Wiebe Draijer, voorzitter van de SER, Paul Frissen, hoogleraar... Lees meer >>

Leergang samen werken aan kindcentrum

24 april 2013
- Agendabericht

De leergang bestaat uit vier bijeenkomsten met inspirerende gastsprekers en ervaringsdeskundigen. U leert hoe u het opzetten van een kindcentrum aanpakt, waar de aandachtspunten liggen en hoe een plan van aanpak voor uw kindcentrum eruit ziet. Deze leergang is al drie keer eerder uitgevoerd. Er... Lees meer >>

Congres vakblad Kinderopvang

19 april 2013
- Agendabericht

Het congres is voor pedagogisch medewerkers (dagopvang en BSO), leidsters van peuterspeelzalen, locatiemanagers en gastouders. Thema van dit congres is ‘klantgericht communiceren’. Omdat steeds minder mensen hun kinderen naar de kinderopvang sturen, wordt communiceren met ouders belangrijker.... Lees meer >>

Het Integraal Kindcentrum van papier naar praktijk

18 april 2013
- Agendabericht

Tijdens de bijeenkomst ‘Het Integraal Kindcentrum van papier naar praktijk’ krijgen de deelnemers uitleg over het ontstaan van IKC’s, de fasen van ontwikkeling en de rol die de betrokken partijen daarin spelen.  Rob Vergeer, directeur van kinderopvangorganisatie Triodus in Den Haag,... Lees meer >>

Conferentie ‘Verborgen Talent’

27 maart 2013
- Agendabericht

De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen organiseerde eerder de conferenties ‘Op weg naar de excellente school’ (oktober 2011), ‘De leerkracht maakt het verschil’ (april 2012) en het bezoek van meester Kanamori van afgelopen september.  De conferentie bestaat uit twee... Lees meer >>

NOT 2013

22 januari 2013
- Agendabericht

Bezoekers van de NOT krijgen de nieuwste trends uit de onderwijssector te zien op het gebied van leer- en presentatiemiddelen, ICT, huisvesting, inrichting, administratie, reizen en overheidsinitiatieven. Behalve de grote tentoonstelling met ruim 400 stands, kunt u verschillende lezingen bezoeken.... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com