Thema: Personeel

392 resultaten gevonden.

Overeenkomst onderwijs-kinderopvang voor verzorgen bso (mrt 2009)

20 september 2011
- Voorbeelddocument

Download deze voorbeeldovereenkomst Lees meer >>

Brede scholen en pabo's

20 september 2011
- Nieuwsbericht

In eventuele samenwerking van brede scholen met onderzoeksinstellingen of kenniscentra is ook interesse. De kenniskring gaat zich buigen over de vraag of deze allianties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden van brede scholen en daarmee aan een... Lees meer >>

Zingen op alle scholen

16 september 2011
- Nieuwsbericht

Kunstfactor, sectorinstituut amateurkunst voert het programma uit. Doel van Zing ´es is kinderen op alle scholen weer regelmatig en goed leren zingen. Op een Zing ´es school wordt in iedere klas minstens twee keer per week gezongen. Indien gewenst worden de leerkrachten begeleid en zingen maakt... Lees meer >>

Toestemming minister noodzakelijk bij fusie

13 september 2011
- Nieuwsbericht

Volgende maand treedt de Wet Fusietoets in werking, die de toestemming van de minister noodzakelijk maakt. Het kabinet benadrukt dat er geen sprake is van een fusiestop of een fusieverbod. Schaalvergroting is echter niet in alle gevallen gewenst. Lees... Lees meer >>

Achtste Jaarcongres Brede School in 2012

05 september 2011
- Nieuwsbericht

Vast onderdeel in ons programma is het Jaarcongres Brede School in de Jaarbeurs te Utrecht. Sinds de start van het  Steunpunt in 2009 zijn wij namens het Ministerie van OCW opdrachtgever van dit congres en organiseren wij dit samen met Logacom, Sardes en Oberon. We krijgen al weer vragen... Lees meer >>

Minister 'lanceert' nieuwe schooljaar

02 september 2011
- Nieuwsbericht

André Kuipers bevond zich op dat moment echter niet op het Stedelijk Gymnasium, maar in Houston, waar hij zich voorbereidt op een nieuwe ruimtemissie. De minister sprake met Kuipers via Skype. Van Bijsterveldt wil dat dit schooljaar meer ruimte komt voor talent en excellentie. Ze sprak hierover... Lees meer >>

FCB - Handreiking ongewenst gedrag in kindercentra (dec 2009)

31 augustus 2011
- Literatuur

Een brochure van het FCB om ongewenst gedrag in kindercentra te voorkomen of te beperken,Als pedagogisch medewerker kun je te maken krijgen met geëmotioneerde of boze ouders. Soms kan dit hoog oplopen en bestaat de kans op mondeling of fysiek agressief gedrag. Dat betekent niet dat werken in... Lees meer >>

Scholen beginnen weer, meer leerlingen in de klas

15 augustus 2011
- Nieuwsbericht

Op veel basisscholen zijn de klassen groter en voller dan vorig schooljaar. Dit is volgens het AD te wijten aan de bezuinigingen van het kabinet en aan de terugkeer van leerlingen met een handicap of gedragsproblemen in het regulier onderwijs.  De PO-Raad meldt dat veel scholen het met minder... Lees meer >>

Samen meer zijn dan de som der delen - Bart Eigeman

26 juli 2011
- Interview

“Samen meer zijn dan de som der delen” De Gemeente 's-Hertogenbosch heeft een duidelijke visie op wat de brede school zou moeten zijn. 's-Hertogenbosch kent op dit moment zeven Brede Bossche Scholen, het concept bestaat inmiddels tien jaar. De Brede Bossche School is er 'voor de wijk en door... Lees meer >>

Scholen te klein

25 juli 2011
- Nieuwsbericht

Vooral in de provincies Zeeland, Limburg, Noord-Holland en Groningen zijn veel scholen genoodzaakt te sluiten. De scholen kampen met een te laag leerlingenaantal, doordat er niet genoeg kinderen worden geboren en doordat veel gezinnen naar de Randstad verhuizen.... Lees meer >>

Rotterdam start taaloffensief

04 juli 2011
- Nieuwsbericht

Deze maatregel is onderdeel van het taaloffensief 2011-2014 dat wethouder Hugo de Jonge onlangs presenteerde.  uit de praktijk blijkt dat niet alle Rotterdamse leidsters de Nederlandse taal goed onder de knie hebben. Dit kan een van de oorzaken zijn van het feit dat één op de drie kinderen... Lees meer >>

Voorlichtingsbijeenkomst Opleiding Brede School coördinator

29 juni 2011
- Agendabericht

Op 29 juni organiseert de Marnix Academie in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst over de Opleiding Brede School coördinator, die in oktober 2011 van start gaat. De opleiding is bestemd voor medewerkers van een Brede School (in wording) met een HBO-diploma (of een niveau daaraan gelijk) die een... Lees meer >>

Voorlopersbijeenkomst IKC en Sterrenschool

Voorlopersbijeenkomst IKC en Sterrenschool
27 juni 2011
- Redactioneel artikel

Op vrijdag 10 juni organiseerde {Breed} een speciale bijeenkomst voor voorlopers in de ontwikkeling van het IKC en de Sterrenschool. Met deze bijeenkomst wil {Breed} voorlopers een platform bieden, waarop zij met elkaar van gedachten kunnen wisselen, samen inhoud kunnen geven aan de ontwikkeling... Lees meer >>

Veel aandacht voor onderzoek naar muziekeducatie

15 juni 2011
- Nieuwsbericht

Deze vijfde editie organiseert Cultuurnetwerk Nederland in samenwerking met het lectoraat Kunsteducatie van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Opmerkelijk dit jaar is de aandacht voor onderzoek naar muziekeducatie. Vijf van de vijftien deelsessies betreffen de discipline muziek. Op de... Lees meer >>

Bijeenkomst voor voorlopers ontwikkeling IKC en Sterrenschool

Bijeenkomst voor voorlopers ontwikkeling IKC en Sterrenschool
10 juni 2011
- Agendabericht

Met deze bijeenkomst wil {breed} voorlopers een platform bieden waarop zij met elkaar van gedachten kunnen wisselen, samen inhoud kunnen geven aan de ontwikkeling van een integraal kindcentrum, elkaar inspireren, verbindingen leggen en elkaars deskundigheid benutten. Op dit moment zijn er op... Lees meer >>

Landelijk Steunpunt Brede Scholen op KindVak

Landelijk Steunpunt Brede Scholen op KindVak
30 mei 2011
- Nieuwsbericht

{breed} zal in totaal zes thema’s verzorgen voor de pedagogisch medewerker van kinderen van 4-12 jaar in de KindVak Academie (dagelijks programma). Daarnaast verzorgt {breed} ook thema’s in het Management Congres op vrijdag 4 november.Met {breed} als kennispartner, zal nog beter kunnen worden... Lees meer >>

NJi - Professionaliseren in de brede school

NJi - Professionaliseren in de brede school
30 mei 2011
- Literatuur

Brede scholen – of integrale kindcentra – zijn praktijken in ontwikkeling. Daar moeten professionals voor dóórleren, in de bredeschoolpraktijk zelf. Professionaliseren in samenwerking. Als deel van hun dagelijkse werk, met gelegenheid voor reflectie en verbetering. Passende... Lees meer >>

Nieuwe CAO voortgezet onderwijs afgewezen

30 mei 2011
- Nieuwsbericht

De AOb bekijkt de komende week welke stappen er worden genomen maar liet vandaag al weten dat het te vroeg is voor acties. Abvakabo-FNV zet overigens ook geen handtekening onder het akkoord.In het principeakkoord, dat geldt voor 2011-2012, staat onder meer dat wordt vastgehouden aan de nullijn en... Lees meer >>

Landelijk Steunpunt Brede Scholen & Oberon - Wetenschap en Techniek in de brede school

27 mei 2011
- Voorbeelddocument

De brede school is een uitstekende voedingsbodem voor wetenschap en techniek. Dit blijkt uit een serie portretten opgesteld voor het Platform Bèta Techniek. In welke mate vormen brede scholen een goede voedingsbodem voor wetenschap en techniek? Deze vraag is onderzocht  door Oberon en... Lees meer >>

Kennisconferentie 'Talentontwikkeling en Wetenschap & Techniek'

27 mei 2011
- Agendabericht

In schooljaar 2011-2012 start een nieuw landelijk programma voor excellentie en wetenschap & techniek, voor alle scholen in het primair onderwijs. Deelnemende scholen kunnen met hun vragen terecht bij een regionaal netwerk van onder andere pabo's, universiteiten en... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com