Thema: Personeel

392 resultaten gevonden.

Minister zet brede school beweging voort

08 april 2011
- Nieuwsbericht

Met LOF praat minister Van Bijsterveldt over de manier waarop zij haar werk combineerde met het opvoeden van kleine kinderen, over onderwijs, de Taskforxe Deeltijd Plus en vrouwen aan de top in het bedrijfsleven en de politiek. Op de vraag 'Hoe moeten vrouwen meer uren gaan werken, terwijl de... Lees meer >>

Feestelijke opening Brede School Simpelveld

06 april 2011
- Nieuwsbericht

Na een bouwperiode van circa een jaar is de brede school op 18 oktober 2010 in gebruik genomen. De periode van november 2010 tot juni 2011 is onder meer gebruikt om de nog openstaande punten van de oplevering weg te werken en om de definitieve inrichting van de speelplaats en de buitenschoolse... Lees meer >>

Minister opent Girlsday 2011

05 april 2011
- Nieuwsbericht

Minister Van Bijsterveldt van OCW en Robbert Dijkgraaf, President van de KNAW, geven in de nacht van woensdag 13 op donderdag 14 april om middernacht, samen met Amsterdamse basisschoolmeisjes, het officiële startsein voor Girlsday 2011. Deze feestelijke kick-off in het Anton Pannekoek... Lees meer >>

Project in België verhoogt ontwikkelingsniveau kinderen

24 maart 2011
- Nieuwsbericht

Het project Instapje van de opvoedingswinkel in Genk, dat de emotionele band tussen een moeder en een kind tussen 1 en 2,5 jaar wil versterken, heeft een positief effect op de thuisomgeving en leidt tot een beter ontwikkelingsniveau. Dat blijkt uit een onderzoek van de Katholieke Universiteit... Lees meer >>

160 bijeenkomsten over Passend Onderwijs

24 maart 2011
- Nieuwsbericht

Er komen 80 bijeenkomsten voor het primair onderwijs en  80 voor het voortgezet onderwijs.  De minister wil er op deze manier achterkomen wat het onderwijsveld vindt van de stelselwijziging en hoe er bij bestaande samenwerkingsverbanden kan worden aangesloten om de huidige expertise... Lees meer >>

Rotterdam wil starten met begintoets

Rotterdam wil starten met begintoets
23 maart 2011
- Nieuwsbericht

De minister gaf eerder al aan een dergelijke begintoets in het basissonderwijs te willen introduceren. Door kinderen aan het begin en aan het einde van hun basisschoolperiode te toetsen moet een volgsysteem ontstaan waarmee duidelijk wordt welke bijdrage scholen leveren aan de ontwikkeling van... Lees meer >>

Toes, Elaine - 'Verdwijnt de school?'

22 maart 2011
- Literatuur

De functie van onderwijs verandert. Scholen werken in toenemende mate samen met andere instellingen. Er ontstaat een grotere variatie aan vormen en benamingen: brede school, ikc, MFA, open wijkschool, parapluschool, Sterrenschool etc. Wat betekent dit voor de rol en het taakprofiel van de... Lees meer >>

Vergoeding Lerarenbeurs wordt hoger

22 maart 2011
- Nieuwsbericht

Met de Lerarenbeurs kunnen leraren een tweede bachelor- of masterstudie volgen. Door een wetswijziging kost deze tweede studie het instellingscollegegeld. In veel gevallen is dit echter hoger dan het wettelijk collegegeld van 1.672 euro. Door de hogere Lerarenbeurs blijven de tweede studies voor... Lees meer >>

Brede School onder de loep

22 maart 2011
- Nieuwsbericht

'Met z'n allen voor het kind' als motto laat zien dat een brede school meer is dan een gebouw of een optelsom van activiteiten. Het is bovenal een actief samenwerkingsverband in dienst van de ontwikkeling van het kind. Als bureau voor sociale vraagstukken ziet RadarAdvies veel potentieel in brede... Lees meer >>

Eerder duidelijkheid over cultuursubsidies

22 maart 2011
- Nieuwsbericht

Culturele instellingen krijgen zo een jaar eerder duidelijkheid over hun rijkssubsidie. Ook zou de vierjarige subsidiecyclus van het Rijk dan blijven aansluiten bij die van gemeenten en provincies. Het kabinet heeft dit voorgesteld aan de Tweede Kamer. Meer over dit voorstel leest u hier.... Lees meer >>

Studiedag 'Samenwerken hoe doe je dat?'

21 maart 2011
- Verslag

Samenwerking speelt een cruciale rol binnen de brede school. Als brede school directeur of –coördinator geef je leiding aan deze samenwerking: je richt de samenwerkingsorganisatie in, je geeft leiding aan het samenwerkingsproces. Omdat iedere brede school uniek is, is er geen pasklaar antwoord... Lees meer >>

NJi - Pijlers voor nieuw jeugdbeleid

18 maart 2011
- Literatuur

Naar een versterking van de pedagogische leefomgeving van jeugdigen en meer samenhang in de aanpak van jeugdproblematiek.Yperen, T. van, en Y. van Westering Om de explosieve groei van gespecialiseerde jeugdzorg een halt toe te roepen, moet een goed jeugdstelsel worden ingericht waarin de... Lees meer >>

Pilotscholen in het VO gezocht voor onderzoek

15 maart 2011
- Nieuwsbericht

Het organiseren van buitenschools kost tijd, vaak veel tijd en er gaat veel energie in zitten. Bovendien wil je als school dat het ook wat oplevert, dat leerlingen leren wat ze geacht worden te leren. Soms kan dat beter. Het rendement van buitenschools leren blijkt namelijk mede af te hangen van... Lees meer >>

Broedproject op Brede School Velserbroek

14 maart 2011
- Nieuwsbericht

Nu basisschool De Hoeksteen een jaar lang Brede School is, lanceert de school een nieuwe website; www.bredeschoolvelserbroek.nl. De site is bedoeld voor alle kinderen en hun ouders uit Velserbroek. De site staat vol met activiteiten, cursussen en informatieavonden. Daarnaast kan men lezen over wat... Lees meer >>

De Bredeschool-Game

09 maart 2011
- Nieuwsbericht

In één dag een brede school ontwikkelen!De Bredeschool-Game is een rollenspel bedoeld om partijen, die te maken krijgen met de ontwikkeling van een MFA of brede school, bewust te maken van alles wat komt kijken bij de ontwikkeling van een dergelijk project. Afgelopen week is de Game tweemaal met... Lees meer >>

Staatssecretaris beloont excellente leraar

08 maart 2011
- Nieuwsbericht

Zijlstra vindt dat er nu te veel een 'gelijkheidscultuur' in het onderwijs heerst. De excellente leraar zou moeten gelden als een rolmodel voor collega's. De prestatiebeloning moet bovendien het vak van leraar aantrekkelijker maken. De Algemene Onderwijsbond (AOb) is tegen de aangekondigde... Lees meer >>

Kouijzer, Ruud - Vonken en Vinken

Kouijzer, Ruud - Vonken en Vinken
01 maart 2011
- Literatuur

Basisscholen onderscheiden zich steeds meer van elkaar door eigen visieontwikkeling en strategieplannen.Onderwijskundig leiderschap, management en bestuur zijn in ontwikkeling. De interne organisatie van scholen gaat op de schop. Van bestuursleden, schoolleiding en leerkrachten worden activiteiten... Lees meer >>

Nieuwe eindtoets voor alle basisscholen

01 maart 2011
- Nieuwsbericht

Door het verplaatsen van de eindtoets wordt de onderwijstijd voor taal en rekenen in het laatste schooljaar optimaal benut. Uit het advies Effectief Schakelen van de PO-Raad, AVS en de VO-raad blijkt dat in groep 8 steeds minder tijd aan taal en rekenen wordt besteed, naarmate het schooljaar... Lees meer >>

Kinderen naar de stembus

24 februari 2011
- Nieuwsbericht

Het Instituut voor Publiek en Politiek organiseert namelijk de nationale Kinderverkiezingen en de Scholierenverkiezingen.Ruim 5.000 basisschoolleerlingen en 55.000 scholieren uit het VO hebben zich vooraf aangemeld om hun stem uit te kunnen brengen. In totaal nemen leerlingen van 155 scholen... Lees meer >>

Kalender met gezonde traktaties

23 februari 2011
- Nieuwsbericht

De verjaardagkalender is in samenwerking met het Voedingscentrum ontwikkeld. Met beweegspelletjes en gezonde traktaties uit de kalender organiseren ouders en kinderen samen de leukste kinderfeestjes. En maken ze traktaties voor school of de BSO. De spelletjes en gezonde traktaties zijn per seizoen... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com