Thema: Personeel

392 resultaten gevonden.

Regels samenwerkingsschool eenvoudiger

26 mei 2014
- Nieuwsbericht

Scholen in krimpgebieden kunnen nu pas onderdeel worden van een samenwerkingsschool, als het leerlingaantal zo ver is gedaald, dat sluiting de logische volgende stap is. De staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, wil daar nu verandering in brengen. Hij wil de regels versoepelen. “Het... Lees meer >>

Gluren bij de buren – Samenwerken binnen een MFA

05 mei 2014
- Nieuwsbericht

MFA Hoograven – UtrechtMFA Hoograven is een multifunctionele accommodatie die onderdak biedt aan drie scholen: openbare basisschool De Hoge Raven, de protestants-christelijke school Da Costaschool Hoograven en de Katholieke Ariënsschool. Daarnaast biedt Ludens naschoolse opvang aan en is er... Lees meer >>

Doldwaze dagen!

Doldwaze dagen!
29 april 2014
- Columns

Midden tussen al die feestelijke gebeurtenissen was er ook nog eens een ontzettend boeiend congres, "Kinderopvang en Brede Scholen, Samen Sterker". Op het podium mocht ik mijn dromen delen over de toekomst van de brede school, over mijn visie op die Toekomst. Geïnspireerd door mijn... Lees meer >>

Resultaten van de Netwerken [filmpje]

29 april 2014
- Nieuwsbericht

Bekijk het filmpje... Lees meer >>

Lezing Congres Management en Kinderopvang

Lezing Congres Management en Kinderopvang
28 april 2014
- Nieuwsbericht

Mijn jetlag, vanwege een studiereis naar Cincinnati in de USA, is gelukkig weg, maar ik ben en blijf een dromer. Gelukkig maar, want “Job, ga eens lekker dromen” was nou net de vraag voor deze inleiding. Visie, visionair… Je spreekt dan al snel over dromen. Een jaar of tien, twaalf... Lees meer >>

Jaarcongres Management Kinderopvang

22 april 2014
- Agendabericht

Kinderopvangorganisatie en scholen gaan steeds vaker samenwerken. Bovendien wordt de samenwerking steeds intensiever. Dagarrangementen, integrale kindcentra en de doorgaande leerlijn; het zijn thema’s die steeds belangrijker worden. Bovenstaande thema's komen ook terug op het jaarcongres... Lees meer >>

Opleiding Specialist Brede School

22 april 2014
- Nieuwsbericht

De opleiding is bestemd voor medewerkers van een brede school (in wording) met een hbo-diploma die een coördinerende rol vervullen of willen gaan vervullen en in staat zijn om de opdrachten van de opleiding in de praktijk uit te voeren. Deelnemers komen onder meer uit het onderwijs, kinderopvang... Lees meer >>

Een volle tank

Een volle tank
15 april 2014
- Columns

Voor ons een mooie gelegenheid om met bezoekers in discussie te gaan over die aanpak. Om zo onze inzichten en kennis te vergroten. Het gezelschap bestond uit Jeannette Doornenbal, lector aan de Hanzehogeschool te Groningen, Joke Kruiter, onderzoekster bij Oberon, collega van {breed} Tonny van der... Lees meer >>

Deel kopgroep wethouders zwaait af

14 april 2014
- Nieuwsbericht

In de laatste nieuwsbrief schrijft de koplopersgroep dat in sommige gemeenten de laatste jaren veel progressie is geboekt. De groep schrijft: "Voornemens werden verder uitgewerkt en bekrachtigd, zoals in Hengelo. Daar werd afgelopen najaar een IKC nota vastgesteld door het college en de raad,... Lees meer >>

Asscher wil jonge leerkrachten behouden voor de toekomst

11 april 2014
- Nieuwsbericht

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs neemt al een tijdje af. Daardoor zijn er steeds minder leraren nodig. Maar de pabo’s leveren ieder jaar weer een nieuwe lading afgestudeerde leraren af. Er staan dus veel goed opgeleide leraren klaar, maar voor hen is weinig tot geen werk. Minister... Lees meer >>

"De samenwerking formaliseren is heel belangrijk"

09 april 2014
- Nieuwsbericht

Veel scholen en kinderopvangorganisaties werken op samen in het realiseren van integrale dagarrangementen. Deze samenwerking is in de meeste gevallen echter niet geformaliseerd. Yvette Vervoort, adviseur van {breed}, zegt: "De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is in de praktijk... Lees meer >>

School met goede leider geeft goede lessen

07 april 2014
- Nieuwsbericht

Naast de kwaliteit van de schoolleiders is ook de kwaliteit van de schoolbesturen belangrijk. Als schoolbesturen op een sterke manier de kwaliteit van hun scholen bewaken en stimuleren, dan presteren de schoolleiders beter. En dat heeft dus weer invloed op de kwaliteit van de lessen.  De... Lees meer >>

Get up, stand up

Get up, stand up
01 april 2014
- Columns

Tijdens onze Gluren bij de Buren afgelopen week in hartje Amsterdam, zagen we opnieuw prachtige voorbeelden in de praktijk. Wát een bevlogenheid. Jong en oud, leren met én van elkaar. Super! Volgende week bezoek ik, samen met anderen, in de USA een meerdaags communityschool-congres en geven... Lees meer >>

Onderwijsinspectie gaat zich richten op verbeterpunten van scholen

31 maart 2014
- Nieuwsbericht

De Inspectie van het Onderwijs is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de onderwijskwaliteit in Nederland. De Inspectie wil deze kwaliteit de komende jaren verder doen stijgen. Om die reden gaat het in de toekomst een profielschets maken van iedere school. Hierin staan niet... Lees meer >>

Steeds meer iPad-scholen

28 maart 2014
- Nieuwsbericht

De aanjager van de iPad-scholen is Maurice de Hond. Samen met zijn stichting Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) stelt hij dat het onderwijs veel te traditioneel is en dat kinderen niet worden klaargestoomd voor de toekomst maar voor het verleden. En dus riep hij de iPad-school, ook wel Steve... Lees meer >>

Verslag Gluren bij de buren – Integraal Kindcentrum

Verslag Gluren bij de buren – Integraal Kindcentrum
25 maart 2014
- Nieuwsbericht

Kindercampus De Vuurvogel-TilburgKindercampus De Vuurvogel ligt midden in het centrum van Tilburg. Ingrid van Beuzekom, ambassadeur van {breed}, is directeur van dit integraal kindcentrum. In De Vuurvogel werken Stichting Opmaat, een organisatie die onderwijs aanbiedt in Tilburg, en... Lees meer >>

Week van het passend onderwijs

24 maart 2014
- Nieuwsbericht

Met de invoering van het passend onderwijs worden scholen verplicht om iedere leerlingen die zich bij de school aanmeldt een plek aan te bieden. Dat geldt ook voor leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. De school moet iedere leerling aannemen of een plekje zoeken bij een school voor... Lees meer >>

Conferentie Openbaar onderwijs verbindt

19 maart 2014
- Agendabericht

VOS/ABB en de VOO hebben de afgelopen tijd gewerkt aan een publicatie over het ideaal ‘School’. In dit stuk schetsen VOS/ABB en de VOO een onderwijstoekomst zonder denominaties. Kinderen kunnen dus gewoon naar school gaan, zonder rekening te hoeven houden met de denominatie. De publicatie is... Lees meer >>

'De vraag moet leidend zijn bij sportaanbod voor kinderen'

17 maart 2014
- Nieuwsbericht

Job van Velsen, projectleider van {breed}, legt tijdens de eerste bijeenkomst van het Netwerk Sport en een Gezonde Leefstijl uit wat de deelnemers kunnen verwachten. “De meeste bijeenkomsten, zoals workshops en leersessies, zijn nogal conservatief van aard. U komt, luistert naar een lezing en... Lees meer >>

Ruimte-OK start voorlichting overheveling onderhoud schoolgebouwen

14 maart 2014
- Nieuwsbericht

Vandaag de dag zijn gemeentes verantwoordelijk voor het onderhoud van schoolgebouwen. Zo beheren zij het budget voor het onderhoud. Per 1 januari 2015 verandert dat. Dan komt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de schoolgebouwen te liggen bij de schoolbesturen.  Veel scholen zitten... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com